woensdag 10 juli 2013

De Transitie : BEZUINIGEN door BETERE ZORG!


De laatste maanden komt het ene bericht na het andere over de 'Transitie Jeugdzorg'. Zo maakt men zich zorgen over hogere kosten, meer controle organen en veel naast elkaar werkende inspectieorganen. Maar bovenal dat dit alles veel meer geld gaat kosten.  Hoeveel geld er nog over is voor echte hulp aan gezinnen wordt steeds twijfelachtiger, zeker nu bij sommige gemeenten de WMO-budgetten al overschreden zijn.

Zelf schreef ik recentelijk een artikel met de kop 'Slechts één vraag', met de simpele vraag Welke hulp krijgen ouders in het kader van de OTS/UHP?  Helaas kreeg ik geen antwoord. Ik kreeg wel een opmerking van een van mijn cliëntes met de inhoud:
WAAROM kan men de gelden van OTS/UHP en pleegzorg niet beter besteden om daarvoor hulp aan ouders te geven zodat kinderen NIET uit huis geplaatst hoeven te worden?

Degene van wie de vraag afkomstig was  heeft zelf twee uit huis geplaatste kinderen (op grond van een 'melding huiselijk geweld' gepleegd door vader bij een andere partner, zonder aanwezigheid van een kind!!!)  en er wordt al twee jaar NIETS gedaan vanuit BJZ om de kinderen terug te plaatsen: NIEMAND vertelt wat van haar verwacht wordt. Een EKC wordt uiteindelijk toegestaan, maar er wordt niets mee gedaan (prioriteit heeft 'verlenging UHP')  en aan een uitbreiding van het contact moeder-kinderen werkt de jeugdzorg (LdH inmiddels)  ook al niet of nauwelijks aan mee. Markant is ook dat wanneer moeder bij herhaling vraagt: 'Aan welke eisen moet ik voldoen om mijn kinderen weer terug te krijgen?' dat daar geen antwoord op komt… Dit wordt gewoonweg genegeerd dan wel gezegd: 'je hoeft niets te doen' en vervolgens blijkt dat 'het perspectief  bij het pleeggezin' ligt, omdat de kinderen daar al zo lang zitten…. (anders gezegd: ouders worden met open ogen bedrogen en het kind komt NOOIT MEER thuis als het aan BJZ ligt!). 

Het GELD

Dat er geen antwoord komt op de essentiële vraag van moeder zal ongetwijfeld met de werkgelegenheid van de jeugdzorg-industrie te maken hebben; einde UHP betekent geen geld voor pleegzorg, einde OTS betekent ca. 7500 €/kind/jaar minder inkomen voor BJZ!
Voor die UHP van de 2 kinderen van deze moeder vangt jeugdzorg 2x 7500 = 15000 €/jr. 
De pleegmoeder heeft begeleiding van de pleegzorgwerker.  Pleegzorgwerkers verdienen bruto ca. 3000 €/ maand  en hebben de taak om 10 kinderen te begeleiden in pleeggezin = voor 2 kinderen dus 7200 € aan 'pleegzorgbegeleiding' die er voor zorgt dat kinderen 'goed kunnen ingroeien in het pleeggezin'…
Het pleeggezin krijgt ca. 600 €/kind/maand = 14.400 €/jaar voor 'verzorging'.

We tellen even op: die twee kinderen kosten de maatschappij dus minstens 36.600 €/jaar.  (Let wel: waren de kinderen 'in-huis geplaatst' bij een 'gezinshuis' dan was dat bedrag 72.000 €/ jaar in plaats van 14.400 voor de pleegzorg!)  Ook zonder enige vorm van 'zorg') Hierbij is nog géén cent besteedt aan het grootste kind-belang: het opgroeien van het kind bij de echte ouders en familie!
(De kosten zijn uiteraard hoger: ook de teamleiders, managers, secretaressen, directeuren en het bestuur willen een paar graantjes meepikken uit de staatsruif!)


De VRAAG

De moeder in kwestie legt mij de vraag voor of het niet verstandiger is om die 36.600 €, en eventueel ook een veel kleiner bedrag dan dat juist te besteden aan hulp in de THUIS-situatie, zodat kinderen NIET UIT HUIS GEPLAATST hoeven te worden!?


DE BESPARING:

De meeste gezinnen zijn geholpen met véél minder dan 18.300 €/kind/jaar om hun kinderen thuis te begeleiden waar nodig.  Veelal zou zelfs hulp door vrijwilligers kunnen volstaan.

Het bespaart  de slopende juridische procedures, het bespaart de stress van
het uit huis plaatsen, het bespaart kinderen de sterk verhoogde kans op
(seksueel)misbruik en mishandeling in pleeggezinnen en instellingen.
Het hele 'instituut BJZ' kan gesloten worden, de wervingskosten voor pleeggezinnen en hun begeleiding kunnen geheel verdwijnen.
Ook bespaart dit de maatschappij de aanstaande claims tegen jeugdzorg wegens het kinderen voor het leven beschadigen door de ouder-vervreemding en schade dóór het uit huis plaatsen (trauma verwerking, de ervaring met politie-geweld).

Een grote bron van besparing kan ook zijn om NU ALVAST te beginnen met alle dossiers van uit huis geplaatste kinderen eens kritisch te laten bekijken door wat ik voorstelde als 'De Commissie terugplaatsing': gemeenten krijgen straks de rekening van 'de zorg', dus de kosten UHP van ca. 123 €/kind/dag (bedrag volgens Tweede Kamerlid Voordewind in 2011)… wilt u alvast de gemeentelijke belastingen gaan verhogen??? 

BETERE ZORG

Betere zorg voor de jeugd begint bij zorgverleners waar ouders vertrouwen in hebben én met zorgverleners met een hoge mate van deskundigheid, die beginnen met goede diagnostiek…. De  HUISARTS…. Die juist bij de transitie jeugdzorg buiten spel is gezet en moet plaatsmaken voor dubieus opgeleide 'Ouder&Kind-adviseurs', CJG-medewerkers, 'wijkteams' enz enz van de 'gecertificeerde  instelling'.  Wat dat laatste moet worden weet nog niemand, maar gezien de berichten lijkt het er op dat dit BJZ zal worden met een nieuwe naam.
 
Mijn voorstel in het kort:


1.      De huisarts is de spil: die kent het zorgaanbod, in haar/hem hebben de mensen vertrouwen want zij/hij kent de gezinnen en het sociale kader. Bij een opvoedingsvraag/probleem bepaalt deze of volstaan kan worden met hulp via maatschappelijk werk / vrijwilligers, buurthulp  of een systeem-therapeut dan wel of er kind-gerelateerde problematiek is.  In dat laatste geval stap 2.

2.      De huisarts verwijst naar kinderpsycholoog / kinderpsychiater of orthopedagoog voor hulp aan het kind. 

3.      De in 2 genoemde deskundige stelt de behandeling in, zodat de kinderen thuis kunnen blijven!


U ziet: BJZ is geheel overbodig, géén extra controlerende instanties (de deskundigen in punt 1 en 2 zijn BIG geregistreerd dan wel lid van NIP of NVO met hun eigen beroepscodes en tuchtrechtspraak!)
 
U vraagt zich af: wat te doen met echte 'zorg-mijders', gezinnen met criminele jongeren,  'aso-gezinnen' en ouders die zich schuldig maakten aan strafrechtelijke zaken met betrekking tot kinderen? Daar hebben we toch de door de Staat aangestelde Raad voor de Kinderbescherming voor? Als deze zijn werk goed doet, dan is dat probleem opgelost: de Raad heeft daar de deskundigen voor. Voor dat laatste zal de Raad even terug in de tijd moeten; de Raad heeft zich namelijk onder het mom van 'geen dubbel onderzoek' ontwikkeld tot een overschrijf-instituut van AMK en BJZ stukken!

Onmogelijk? NEEN: in Enschede biedt een huisartsenpraktijk al enige jaren jeugdzorg op hoog-deskundig niveau, zonder BJZ!

Conclusie

De pijlers voor besparing zijn:

-  Naar ouders luisteren

-  De huisarts, vertrouwenspersoon bij uitstek, de leidende rol geven.

-  Eenvoudige hulp waar het kan, doorsturen naar een echte specialist voor ieder kind-gerelateerd probleem: snellere, deskundiger diagnostiek is de basis van snelle deskundige behandeling!

- Geld bedoeld voor 'jeugdzorg' direct besteden aan hulp om gezinnen in stand te houden in plaats het te geven aan instituten die alleen maar gebaat zijn bij méér uit huisplaatsingen en méér onder toezicht stellingen  genereren.

- Huidige dossiers van uit huis geplaatste kinderen kritisch laten beoordelen door een commissie die onderzoekt 'met welke hulp aan ouders en of  kind(eren) kunnen deze kinderen weer thuis geplaatst worden?'

           Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul12 opmerkingen:

 1. http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Robert-Vermeiren/Blogbericht-Robert-Vermeiren/132099/Mr.-van-Rijn-jeugdzorg-schreeuwt-om-competente-poortwacht.htm
  Ook Robert Vermeiren verwacht een goede poortwachtersfunctie van huisartsen, maar ook van jeugdartsen. Dat zou al veel schelen als het doorverwijzen niet overgelaten wordt aan bureau jeugdzorg maar mensen zich altijd melden bij hun eigen huisarts. Ik zie de toegevoegde waarde van jeugdartsen ook wel voor zover ze zelf niet gek gemaakt zijn met de meldcode kindermishandelingshysterie en verplicht zijn om zoveel kinderen uit hun praktijk te melden anders liggen ze eruit.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wanneer pleegouders drie pleegkinderen in huis hebben, krijgen zij 3 x E 600,--per maand plus nog per maand een extra bedrag omdat het drie kinderen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een alleenstaande moeder in de bijstand met 3 kinderen, ontvangt dit bedrag niet. Die moet het met een stuk minder doen.

   Verwijderen
  2. Yvonne: ik maakte ooit in 2011 een vergelijking met zeer exacte getallen (te vinden in hoofdstuk 9 van mijn 'Nico Mul's link' / hier rechts in de marge), waaruit bleek dat de verzorging van een kind voor een ouder met bijstand kennelijk ca. 300 €/maand kost en in een pleeggezin 600 €/maand. Toch presteren BJZ en pleegzorg-instanties het nog om de ouders extra kleren en spullen te vragen voor de kinderen, omdat pleegouders zo armlastig zijn... Ondertussen wordt menig kind uit huis geplaatst 'omdat ouders weinig geld hebben...aan alles is gebrek..'! (dit was een zin uit een indicatiebesluit voor UHP / géén fantasie!) (Pleegouders zien die 600 € als inkomsten en willen 'geld voor verzorging' terwijl die 600 € bedoeld zijn voor verzorging en pleegouders dit (z.g.!) 'uit liefde doen'....Begrijpelijk als u de vergelijking trekt met een 'in-huis geplaatst' kind waar de gastouders 36000 €/ jaar voor vangen!)
   Nico Mul

   Verwijderen
 3. Die extra kleren....komen niet terecht bij de kinderen van de ouders die die kleding geven, zoals dikwijls blijkt uit verklaringen van de ouders. Ook Ada Busman beschrijft in haar boek "Ik zal nooit meer stout zijn" hoe Jordy te grote schoenen aankrijgt die hem niet passen en te koude (en te grote )kleding aankrijgt die niet de zijne is. Sterker nog: Wanneer ouders uit zichzelf kleding mee brengen voor hun kind(eren) tijdens het karige bezoekuur, wordt deze kleding veelal meteen achterovergedrukt door BJZ teneinde het proces van vervreemding tussen de ouders en de kinderen te bevorderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik heb zelfs een klacht tegen Trivium Lindenhof moeten indienen, waar mijn zoontje geplaatst was, omdat alle merkkleding zoals, Mexx, Replay, Esprit etc. alles wat hij mee had gekregen ik nooit meer terug zag! Sterker nog, mijn zoontje verscheen op bezoekuren met kledingstukken die eruit zagen alsof het uit de vuilnisbelt opgeraapt was en naar schimmel rook! Het zijn stelletje schoften, BJZ mag van mij eerder vandaag dan morgen opgeheven worden!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nora, en andere lezers:kennelijk is alles er op gericht om ouders uit het leven van kinderen te verwijderen. Zo mogen sommige ouders ook geen kleine speeltjes ('figuur-stempeltje') aan hun kinderen geven... 1 maand later hebben die zelfde kinderen een stuk of 20 van die dingetjes: 'gekregen van pleegouders'....Die moeder kreeg zelfs een schriftelijke aanwijzing daarvoor: GEEN cadeautjes geven aan je kinderen... De tablet die moeder kocht voor de verjaardag van een van haar kinderen is daarom ook afgepakt....
   Nico Mul

   Verwijderen
 5. Het is toch duidelijk dat BJZ aan de mazelen-epidemie lijdt met een vreemde geloofsovertuiging.
  Daarnaast is pesten van kinderen en (groot)ouders een must ondanks het feit dat ze alle regels, wetten en rechten overtreden. En vele bureaucratische en respectloze rechters doen net zo hard mee om die overtredingen goed te keuren, ze plegen dus meineed.
  Wie klaagt ze aan, maar waar dan?
  Alleen zo komen onze kinderen terug en worden die OTSen uit de wereld geholpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een uhp jongen, kreeg van zijn ouders toen hij in het observatiehuis zat waar hij nooit (!!) werd geobserveerd, een mobiele telefoon. Deze werd meteen afgepakt door de leiding, nooit meer gezien. Ook nooit aan de ouders teruggegeven. Vervolgens ging deze jongen naar een pleeggezin.
  Hij kreeg van de pleegouders voor zijn verjaardag een mobiele telefoon.
  Toen hij weer definitief naar huis ging, moest hij van de pleegouders....de mobiele telefoon DIE HIJ VAN HEN VOOR ZIJN VERJAARDAG HAD GEKREGEN, INLEVEREN BIJ HEN!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Nogmaals: Wie gaat er nu eens inventariseren hoeveel babies er per jaar door BJZ Haaglanden van de ouders worden geroofd?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Twee jongens die bij pleegouders zaten kregen van hen te horen steeds voordat zij een ontmoeting hadden met hun ouders (waar de pleegouders en de gezinsvoog altijd bij zaten): "Niets van die dame (!)aannemen hoor!"
  Die "dame" was hun moeder die valselijk beschuldigd werd van kindermishandeling.

  BeantwoordenVerwijderen