zaterdag 5 januari 2019

'Stegeman op de bres,' voor wie eigenlijk?

Alberto Stegeman maakt al enige jaren furore met zijn programma's als 'Undercover in Nederland', 'Redt
mijn vakantie', en 'Stegeman op de bres'. Hij doet zichzelf daarbij voor als grote weldoener en bestrijder van onrecht, soms onkunde etalerend. In zijn laatste uitzending van 2018 wist hij kennelijk niet dat als er een rechterlijk vonnis is met betrekking tot geldvorderingen dat dit betekend dient te worden via de gerechtsdeurwaarder en dat deze alle middelen heeft inzake beslaglegging, verkoop bezittingen om een vordering te voldoen. Stegeman denkt dat zijn dreiging van 'ik heb je op camera' zoden aan de dijk zet.  Stegeman zou zich beter kunnen omhullen met kennis van zaken en wat minder camera's zie bij voorbeeld onderstaand verhaal, waar Stegeman zich laat leiden door een zwakbegaafde vrouw, die en niet kon lezen (Ze zag een integrale en inhoudelijke vrijspraak van een gerechtshof aan voor een veroordeling (uitspraak Hof:: 'Bevestigt het vonnis waarvan beroep onder aanvulling van gronden'   /  Wat was het vonnis? VRIJSPRAAK dus en ook in hoger beroep!) en allerlei illusies in haar hoofd haalde als bijvoorbeeld 'kinderlijken onder het huis'.) In onderstaande wil ik mijn verhaal over mijn ervaring met A.S. doen, maar dan het hele verhaal, inclusief de echte bewijsstukken en de gevolgen.

Om niet in verdere procedures te komen zal ik mij beperken tot de waarheid en niets anders. Daar kan de heer Stegeman toch geen bezwaar tegen hebben? 

De inleiding 

Vanaf ca midden 1994 ben ik, 'dank zij' mijn eigen scheiding, begonnen met het bijstaan van andere ouders die te maken kregen met echtscheiding, kinderbescherming en later ook de 'jeugdzorg' en gezinsvoogdij-instellingen. Ouders komen namelijk in een wirwar van procedures terecht die ronduit slopend en vernederend zijn en bovendien veel geld kosten. Zelf was ik daarom min of meer gespecialiseerd in 'gratis procedures', d.w.z. die je zonder advocaat zou kunnen doen en procedures waar advocaten zich niet voor inzetten. Vanaf het begin heb ik me in ruime mate ingezet met het verzamelen van kennis en dit ook deel. Zie daarom ook deze blog (> 150 artikelen). Zo werkte ik mee aan het boek 'De Jungle van de Jeugdzorg' van drs. T. Cornelissen-Barendse (zie blz. 155 e.v. ). Ondertussen was ik van 2001-2004 medebestuurder van de landelijke ouderorganisatie SCJF te Utrecht. (Opgeheven door subsidiestop, voortgezet als Landelijke Cliëntentafel Jeugdzorg, later LOC en inmiddels, ondanks veel geld, in feite een ouder-organisatie met alleen maar professionals die vooral geld opstrijken en niets doen voor ouders). 

Stegeman zette een ander beeld van mij op, alsof ik me uitgaf als 'hulpverlener voor kinderen'. Ik heb NIMMER enig kind enige hulp gegeven! In het kader van mijn bijstand aan ouders had ik in 2008 een gedragsdeskundige van BJZ-Haaglanden aangeklaagd en die ook werd veroordeeld door de NVO tot een waarschuwing. Eveneens in 2008 kwam er dank zij mijn bijstand van een cliënte een spectaculaire uitspraak van ons hoogste rechtscollege, CrvB / gelijkwardig aan de Hoge Raad) LJN BD1113, waar bepaald werd dat de rechters die een uitspraak doen inzake OTS / UHP dat die moesten gaan doen aan WAARHEIDSVINDING, d.w.z. De stukken van Jeugdzorg toetsen aan criteria van de AwB (= o.a. juistheid van FEITEN) . Dit was de jeugdzorg-industrie alles behalve welgevallig....Als bewijs van mijn inbreng: zie die uitspraak: ik heb een en ander alleen beargumenteerd en bepleit tegenover 5 van de hoogste rechters op 18-03-2008!

Hoe Stegeman mij neer wil zetten, samen met 'Jeugdzorg Nederland' / MO-groep)

Mijn verhaal begint op 17 juni 2008: ik werd gebeld door een cliënte van mij die op de vlucht was voor jeugdzorg met 'n kind van 9 maanden/ Ze belde of ze bij mij mocht komen omdat ze weer in Nederland was. (Ze verbleef in diverse landen.) Ik had direct gezegd dat ze welkom was, maar dat ze geen telefoons moest gebruiken en beter weg kon blijven. Ze wilde per sé komen, omdat ik haar altijd gesteund had in de diverse juridische procedures.

Ca. 1,5 u later arriveerde ze met haar man en kind. Ze wilden huisvesting en werk gaan zoeken, omdat ze ook financieel aan de grond zaten. Ik stelde mijn huis, telefoons en PC ter beschikking. Ik moest 4 dagen later weg, naar een congres + een folklore-dans festival. Ik had mijn broer gevraagd om voor eten enz. te zorgen voor mijn gasten. Wat gebeurde overtreft alles wat men kon denken: mijn huis werd doorzocht, mijn pc en boeken... Ze vonden zowaar het boek 'Hé dokter Hó dokter, knotsgekke geneeskunde uit grootmoeders tijd' van Leonard de Vries.(Hier staan ook blote kinderen in.) Betiteld als 'kinderporno' door mijn gasten! Ook vonden ze het rechterlijk arrest (Hof Arnhem 19-8-1996) van een VRIJSPRAAK van een valse incest-beschuldiging.Ook kwamen mij de meest rare berichten ter ore als 'wat voor een idioten zitten in je huis?' er werd namelijk opgenomen met 'de secretaresse van Nico Mul' ….Het bleek dat een Harrie, ex-cliënt uit Deventer, hier aan meegewerkt had. Hij noemde zich 'Onderzoeksjournalist Jeugdzorg) Toen ik terugkwam op 24 juni kwam mij ter ore via een kennis wat ze zoal beweerden over mij als 'kinderporno', 'kentekens van gestolen auto's ' en 'veroordeeld kindermisbruiker'... 'mogelijk kinderlijken onder het huis'.... 'durven er niet meer te blijven...'. Ik heb deze mensen direct mijn huis uit gezet op 26 juni. 

(ca. 1 week later werden ze opgepakt en werd hun kind afgenomen op grond van een vonnis UHP)

Ondertussen had die Harrie contact opgenomen met een JK, de tipgever van AS, middels onderstaand bericht.

Hieronder ziet u de mail die ik (JK) naar een aantal programma's heb gemaild en ook naar Undercover:

23.06.2008
Geachte heer/mevrouw
Ik wil jullie op de hoogte brengen dat mij het volgende aan informatie bekend is.
Drs. Nico Mul is een arts die zich bezig houd in de misstanden jeugdzorg en een zeer bekende is als voorvechter voor ouders die met deze problematiek te maken hebben.
Via een bekende van mij die mij hierover belde is er ruimschoots bewijs over deze persoon dat hij zich bezig houd met kinderporno.
Het bewijs is een persoonlijke computer die helemaal vol staat met echte kinderporno en ook genoeg ander bewijs.
Er wordt nu momenteel gekeken naar de betrouwbaarheid.

Wellicht is dit iets voor jullie.
Deze persoon woont in het zuiden van het land.
Ik ben bereikbaar onder het volgende telefoon nummer *****
JK

(Die 'kinderporno' was er niet, aldus politie: ik heb zelf mijn PC + het eerder genoemde boek meegenomen naar het bureau!)

Op 27 juni werd mijn dochter op haar Hyves benaderd door een Iris van de Broek. U merkt het: Stegeman benaderde eerst mijn studerende dochter..Er volgden enige berichten met haar die gewoonweg getuigden van de onzin. Mijn dochter vroeg zich af wie zij was en waarom op de Hyves van die Iris dezelfde vragen stonden als 'wie ben jij?' Iris durfde de onzin te beweren van 'Ik kwam je vader TEGEN op MSN, hij helpt mij met problemen'. 

Mijn dochter vroeg hoe dan, mijn vader doet niets met MSN? Hoe kan je iemand tegenkomen op MSN? Geen antwoord. 

Toen werd ik benaderd op mijn Hyves met onzinnige berichten. Ik wilde er meer van weten en stond skype contact, zonder webcam, toe. Het eerste chatcontact was op 10 juli 2008. In het gesprek kwamen toen al zeer merkwaardige zaken naar voren. Zo was de reden van haar om contact te zoeken met mij onder andere dat zij iemand zocht om seks mee te hebben, maar doe moest zijn als haar vader. Vreemd dat ze dit zoekt bij een volledig onbekende man, die ze nooit gezien heeft dus, op 200 km afstand.... Dat was dus de 'hulpvraag' volgens Stegeman!)

Ook bood ze me aan om mijn haren, die ik toen nog had te knippen, als 'betaling' zou ik haar genitaal mogen bekijken.... Vreemde kapper!
Het bewijs:

[10-7-2008 12:22:34] Iris van den Broek zegt: ik bedoel gewone knipbeurt
[10-7-2008 12:22:46] Iris van den Broek zegt: dat je in ruil daarvoor mijn muisje mag zien...
[10-7-2008 12:22:56] Iris van den Broek zegt: ;)

Al in het 1e contact deed ze ook allerlei sexuele toespelingen, waar ik juist NIET op in ging. Idem dito voor de komende 2 maanden: mij werd 'wilde sex', 'trio met haar vader' enz. aangeboden. Daar ging ik niet eens op in. Ik stelde wel voor elkaar te ontmoeten in een openbare bibliotheek dan wel in een winkelcentrum.

Verdere bewijzen van de fake

Haar adres en de foto als bewijs van fake. Hier haar adres:

[10-7-2008 11:50:38] Iris van den Broek zegt: ik woon in de kamperpoort
[10-7-2008 11:52:46] Iris van den Broek zegt: Grote Baan
[14-7-2008 13:57:39] nicomul55 zegt: welk huisnummer hebben jullie?
[14-7-2008 13:57:48] Iris van den Broek zegt: 14

Iris:

Hier de foto van Google maps / Streetview: 

Opvallend: klopt niet, het huis heeft een raam aan de voorzijde, bestaand uit een smal en breed deel. Waar Iris zit is alleen een raam uit een geheel! Waar die ballonnen hangen dient een raam te zijn! Overigens kreeg ik nog 3 andere foto's van verschillende meisjes die 'Iris' zouden zijn!)

WAAROM was ik in de buurt van Zwolle?

[10-7-2008 10:41:48] drs. N.J.M. Mul, arts zegt: Binnen kort ga ik naar Nijmegen (4-daagse volgende week / met mijn camper) en met de Stoppelhaene  (Raalte) en misschien pompdagen Heino ben ik in de buurt van Raalte / Heino
[28-8-2008 10:13:35] nicomul55 zegt: maandag 1-9 ben ik in Friesland...en dan een paar dagen. Woensdag of donderdag kan ik weer terug komen, vrijdag 5-9 moet ik naar de tandarts 10.15 u..
(In Friesland zou een conferentie zijn, die niet doorging.  Mijn tandarts is in Raalte, vlak bij Zwolle)

Uit NIETS blijkt dat ik op jacht zou zijn naar 'hulpbehoevende kinderen' of zo, zoals Stegeman insinueert! De confrontatie was op 3-9-2008 in Zwolle bij WC-AA-landen. Ik woon in Roermond!

Het viel op dat ze ook haar eigen naam niet wist, zie de volgende chatberichtjes:

[13-8-2008 15:54:02] Iris van den Broek zegt: op voicemail zeg ik isabel
[13-8-2008 15:54:21] Iris van den Broek zegt: zo noemen me vrienden en kenissen eigenlijk altijd
[13-8-2008 15:54:22] nicomul55 zegt: en waarom dan??
[13-8-2008 15:54:34] Iris van den Broek zegt: is nog van vroeger
[13-8-2008 15:54:55] nicomul55 zegt: leg eens uit...
[13-8-2008 15:55:11] Iris van den Broek zegt: mijn vader wilde me vroeger isabel noemen en me moeder iris
[13-8-2008 15:55:50] Iris van den Broek zegt: maar vindt zelf isabel leuker en heb van jong af al mijn vriendinnnen gezegd dat ze me isabel moete noemen

Toen ik Iris de volgende dag begroette met 'Hoi Isabelle' toen kwam de reactie: “wie is dat?”... vreemd dus!!

Minstens zo vreemd is deze:

[28-8-2008 10:17:06] nicomul55 zegt: wat is er bij jullie thuis aan de hand?

Antwoord: NIETS... Er was een verbouwing gaande, een 'dixie-toilet' stond bij het huis! Vreed dat je dat als 14 jarige niet weet!!

De conversatie van mijn dochter Desiree met Iris en met de Hyves redactie (ze klikte al op 16-7-2008 op de 'Niet OK knop' en schreef een bericht. Ze dacht dat de account van een zekere Harrie was (die later ook veroordeeld is wegens zijn laster over mij!)

Krabbels Hyves e.d., inzake Iris v.d. Broek

10 juli 2008, 09:13 Iris aan Desiree

"Hoi hoi,
Ik ben Iris en ik kom uit Zwolle en kwam je pa toevallig tegen op msn. Hij vertelde w..."
(deze krabbel heb ik niet in zijn geheel meer)

14 juli 2008, 16:19 Desiree aan Iris
oke.. Je kwam hem tegen op msn.

Ten eerste: Hoe kun je iemand op msn tegenkomen? Je hebt toch écht eerst een e-mailadres nodig en je moet ook nog eens geaccepteerd worden.

Ten tweede: Toch wel beetje vreemd; mijn pa msn't namelijk bijna nooit

Ten derde: Mijn vader hééft jou helemaal niet op msn!

Harry, heb je nou écht niet in de gaten dat je toch wel erg ongeloofwaardig overkomt?


14 juli 2008, 16:21 Desiree aan Iris

'toevallig' trouwens dat je precies op 27 juni je op hyves aangemeld hebt

14 juli 2008, 16:35 Desiree aan Iris

Niet erg leuk he trouwens, als je hele profiel vol staat met krabbels van 'wie ben jij?'
Maar goed dat je ze allemaal verwijderd hebt! Wat moeten mensen wel niet denken

20 augustus 2008, 9:06 Iris aan Desiree  (Opm. N.M..: 18-8 deed ik mijn MSN pas aan, op verzoek van Iris!)

Hey hey,

Ik heb je vader wel op msn egt hoor vraag maa een hem en ik weet niet warom je denkt dat ik harrie ben ofzo. Ik weet niet wie dat is. Ik kwam trouwens bij je vader terecht toen ik op internet zat met jeugdzorg vanwege vanalles wat ik allemaal meegemakt hebt. En zo nu en dan praat ik met je pa daarover of probeert ie me te helpen.

Maar waarom is het toevallig dat ik op 27 juni voor het eerst op hyves zat?

Je maakt me benieuwd. Ik ben hier verder ook niet zo vaak want kan niet altijd achter een computer.
Nou ik hoor het allemaal wel.
Groetjes x-jes Iris.

Bericht aan redactie van hyves, via ‘niet OK’ link, 16 juli 2008
Dit is een profiel van een zekere Harrie (voor mij een bekend persoon) uit Deventer. Hij is een kwaadwillend persoon. Hier op hyves doet hij zich voor als Iris; een meisje van 14 uit Zwolle dat graag seksueel getint contact heeft met oudere mannen. Hiervoor valt ze mijn vader (profiel: nicodes) lastig via hyves en later ook via skype en sms.

_______ tot zover deze berichten van mijn dochter__________________________

Ondertussen stuurde ik ook enige berichten rond aan een kleine kring:

Nico Mul

Aan angela                                   details weergeven 14-07-08
Het idee om Iris te verwijderen had ik ook al. Anderzijds: ik overweeg dit ff juist niet te doen:
(Ik verwijder jullie krabbel: het zou voor Iris lijken alsof ik haar door heb...! Zij heeft naar aanleiding van jullie mail al haar krabbels verwijderd....

- Ik verzamel zo info over de werkwijze van de 'onderzoeksjournalist voor Jeugdzorg' Harrie Stein
- Ik sla alle berichten en dergelijke die ik van Iris krijg op...
- Ik zal uit mezelf géén contact leggen met die Iris Als jij dat wilt: haar nummer is: 06-47095945

Je kan altijd ff bellen en zeggen dat je bijvoorbeeld 'Anneke zocht' en dan om het serieus te doen lijken iets van: 'het is toch nummer 06-47095975' (de 4 en de 7 liggen onder elkaar, je kan je toch vergist hebben...???)
Als je dat zou doen: ik ben benieuwd wie je aan de telefoon krijgt...

Ik dank jullie voor je medeleven en hulp...

en deze, met speciale attentie voor de laatste regel in mijn volgende bericht van 14-07-2008:

Beste mensen,

Hier de oorspronkelijke hulpvraag met adres en al van 'onderzoeksjournalist inzake Jeugdzorg' Harrie S en zijn partner Jacqueline B.

Je bent gewaarschuwd!
Harrie en Jacqueline moesten zo nodig op maandag 23-6 mijn huis doorzoeken enz enz. en wegwezen toen mijn broer (een jurist) op bezoek zou komen...
Ik ben ooit zelfs bij hen op bezoek geweest voor hun uitgebreide dossiers...
Als dank word je huis doorsnuffeld, inclusief PC... en als 'troost' zoekt de 14 jarige 'Iris van den Broek' Toevallig ook vrienden met 'Open en bloot rechtszaak tegen Jeugdzorg' en ook vrienden met al mijn vrienden bij Hyves...op je dak gestuurd...ze wil graag sex met iemand als haar vader...vond sex met haar vader best lekker.....(tot haar 12e zei ze in chatberichten....)

Nico

(Ik speel het spel even mee, de volgende laat zich raden: dat is écht justitie, ik pik dit niet!!

enige reacties:

angela

Aan mij                           details weergeven   14-07-08

Is goed, wil je alleen beschermen, ik weet dat je een goed hart hebt nico,
kijk je uit?

Mijn reactie daarop:

Ik kijk zeer goed uit: ik ga vandaag vragen (met een beetje bluf) waarom ze skyped (ze is nu, om 7.00 u al on line, terwijl ze maar weinig mag computeren van haar moeder...vreemd..gister middag ook al minstens 6 uur...) vanuit een IP adres uit Deventer. Ik ga haar ook vragen (ik vroeg al aan haar of ze iets met jeugdzorg van doen had, maar dat ontkende ze!)...waarom ze vrienden is met 'open en bloot, rechtszaak tegen jeugdzorg' en ze was zelfs een van de eerste vrienden....van die club...

Ook ga ik vertellen dat ze kennelijk verblijft op Groenewold in Deventer..(daar woont die Harrie Stein...!)

Nico

en weer die van Angela:
angela

Aan mij                            details weergeven   15-07-08

Laat je niet beetpakken he? Mijn berichten heeft ze inderdaad verwijderd.
Waarom doet zij / hij dit nou? wat is er loos? Ik heb gister nog op het forum
met @nti-bjz gemaild, victoria. Ik heb het niet over jou gehad maar liesbeth belde me
met het verhaal dat ze haar kind kwijt is bla bla bla..

Kijk aub uit, die harrie heeft liesbeth gemaild dat hij niets maar dan ook niets meer
te maken wil hebben met liesbeth, terwijl liesbeth de filmpjes deed voor harrie??
Ik denk zelfs dat zijn dochter niet eens bestaat.dat hij alleen maar geilt op aandacht
van de media, hij staat ook op hyves en hij laat mij al vanaf het begin niet door.
Omdat ik hem misschien al dat hij weet dat ik hem door heb, omdat ik hem destijds iets heb
gevraagd waar hij nogal boos om werd, dan praat ik over 8 maanden geleden nico.


Het moge duidelijk zijn: na het eerste chatcontact en de acties daarop van zowel mijn dochter, Angela en mij was vastgesteld dat het een heel FAKE verhaal zou worden, waar ik de keuze maakte daar aan mee te doen, alhoewel ook voorspeld was dat er een hoop ellende van zou komen. Ik had daartegenover gesteld dat ik per sé wilde weten wie mij aan het faken was: een zekere Harry S, Peter R. de Vries of Alberto Stegeman. Harry viel af door de gewoonweg domheid van de berichten: daar zag ik hem niet voor aan!

De confrontatie op 3-9-2008

Als eerste ziet men dat de beelden in strijd zijn met het woord van AS: ik zou in mijn camper zitten te wachten, terwijl op een gegeven moment de camper links staat en ik van rechts kwam aanlopen. Waar kwam ik vandaan? Vanuit de bibliotheek AA-landen Zwolle, ik was gebeld om naar mijn camper te komen! A.S. Liet voor de kijkcijfers uiteraard, een en ander weg: toen ik hem zei dat ik nergens ben in gegaan op zijn seksvoorstellen 'dan heeft u er goed over nagedacht'... Weglaten dus. Ook werd weggelaten dat ik hém uitnodigde om in de camper te komen kijken. Dat weigerde hij, omdat anders in beeld kwam dat er NIETS wees op enige seksuele bedoeling: er was maar een kleine ruimte, 'dinette', met op tafel een schrijfblok en pen. Een bed was alleen boven, bereikbaar via een eng trapje en een ruimte van ca. 50 cm. Hoogte.....Uiteraard weglaten dit en de illusie scheppen dat ik seksuele bedoelingen had....

Alberto dreigde met 'al zijn bewijzen' dat ik fout bezig was... er ontbrak echter iets: de POLITIE.... Normaal doet Stegeman aangifte of dwingt zijn slachtoffers om naar de politie te gaan...... Er is tot op heden (4-1-2019) geen enkele aangifte tegen mij gedaan!!


De uitzending


Deze was nu exact 10 jaar geleden en gewoonweg schokkend. Er werd een beeld van mij geschetst dat als volgt begon:


'In deze uitzending een hulpverlener die zich voordoet als een nobel man, maar er IN WERKELIJKHEID schandalige praktijken op na houdt.' 


Ondertussen liet Stegeman zien hoe je binnen 1 minuut aan mijn naam, adres en telefoonnummers kon komen.

De werkelijkheid: ik was van hulpverlener aan ouders kinderhulpverlener geworden. Ik zou kinderen lokken in mijn camper om daar 'naakt intake consulten' te doen... Ik zou alles in het werk stellen om sexueel om te gaan met kinderen ….. Het bewijs was zijn FAKE zoals hier boven geschetst met een niet bestaand meisje! Een echt meisje dat dit beeld van mij zou bevestigen is ook nu nog steeds niet gevonden.

Ook werd de hoogste baas van Jeugdzorg-Nederland, dhr. Dirk Sprokkenreef er bij gehaald om zijn afschuw over mij te onderstrepen. (let wel: in dat zelfde jaar haalde ik een gedragsdeskundige van BJZ onderuit bij het NVO. De man die de website 'meldpuntjeugdzorg.nl' beheerde werd bedreigd door Stegeman om zijn website het zwijgen op te leggen (daar stonden ook artikelen van mij, vanuit de praktijken van BJZ en ouder-verhalen die jeugdzorg onwelgevallig waren. Na enige jaren kreeg ik, geheel gratis, alle domeinrechten van www.meldpuntjeugdzorg.nl )

In een mum van tijd verschenen de meest vreselijke bedreigingen aan mijn adres, tientallen dreig-telefoontjes. De terreur was verschrikkelijk en die gaat tot op de dag van vandaag door. Ook verschenen er aardiger berichten zoals deze 2 hier onder:

Tja, weet niet wat ik van dit alles moet vinden. Die gast heeft een typische pedo-kop, maar Alberto Stegeman kennende moet ik er toch vraagtekens bij zetten. Hij is heel goed in het opblazen van dingen. En als het echt zo is dat Stegeman passages heeft weggelaten voor kijkcijfers dan is hij zeer fout bezig. Niet alleen omdat een (wellicht) pedo vrijuit kan gaan, maar ook in het geval die man niet pedo zou zijn iemand sociaal helemaal kapot maakt (voor zover hij dat al niet was met maar 5 vriendjes op z'n hyves).
Als ik het verhaal van die Nico moet geloven begon Stegeman na een uur al met seksuele avances te maken. Dit is uitlokking en dat is volgens Nederlandse wet VERBOTEN. Vind het behoorlijk kwalijk als Stegeman daadwerkelijk dit soort tactieken gebruikt voor zijn kijkcijfertjes. Maar ach, tot nu toe heb ik wel de indruk gekregen dat Nico een vuile pedeaux is, zij het wel met enige twijfels in het achterhoofd (Stegeman kennende).

Zeker_Niet_Links | 05-01-09 | 15:43

Bemoedigend bericht op 'Geen stijl.nl' !

Twansel75 | 06-01-09 | 19:22
@Twansel75 | 06-01-09 | 19:20
Ik doe maar wat analyse op basis van hetgeen openbaar is. Ik hoef niet per sé gelijk te hebben, maar
de kans dat ik het bij het rechte eind heb is ook aanwezig. Ben geen jurist, maar als oud-
opsporingsambtenaar heb ik wel veel met deze juridische bijltjes gehakt in het verleden. Denk dat
het absoluut voorstelbaar is dat hij door het handelen van Alberto Stegeman en zijn redactie ermee
weg kan komen. En dat is dus de kern van mijn bezwaar tegen dit soort journalistiek, want als
maatschappij schieten we er in mijn ogen geen reedt mee op. Zeker als er niemand aangifte heeft
gedaan, want dan is het sowieso uitgesloten dat hij wordt veroordeeld en is de kans levensgroot dat degene die hem schandpalen wel een veroordeling krijgen en tot rectificatie en
schadevergoeding gedwongen worden. Per saldo zijn er dan alleen maar verliezers, op de Mul
na.
Zie bijvoorbeeld de zaak van Maurice de Hond tegen de 'klusjesman'. De Hond is uiteindelijk
wegens smaadschrift veroordeeld.

-edit | 06-01-09 | 19:32
(N.M.: Deze man heeft gelijk gekregen: niemand deed enige aangifte tegen mij en diverse mensen hebben na rechtszaken véél geld aan mij moeten betalen!)

Op het toenmalige SBS-forum verscheen een reactie van een voor mij volledig onbekende (hij of zij schreef anoniem). Hier onder het bericht:

Beste mensen

Jullie oordelen als een kip zonder kop, ik ken Nico persoonlijk en ken zijn kant van het verhaal, datgene wat jullie in deze documentaire zagen waren puur leugens en laster, zo gemonteerd dat het lijkt alsof hij ergens schuldig aan zou zijn, maar in werkelijkheid is dat niet het geval, het is allemaal zodanig in elkaar gezet en gemonteerd dat het heel wat lijkt maar dat is niet zo.
Het was wel een mooi voorbeeld van lasterlijke riooljournalistiek. Het is een complot van Jeugdzorg met als doel om een van de mensen die ouders proberen te helpen tegen het onrecht wat ouders en kinderen dagelijks wordt aangedaan (door deze puur criminele Nazi-organisatie) monddood te maken.
In de docu van SBS6-Undercover wordt gesuggereerd dat Nico Mul een pedofiel is, terwijl daar geen enkele aanleiding voor is, maar zo wordt hij publiekelijk neergezet terwijl daar geen enkel bewijs voor is.

Het feit dat hij op de avances van één 14-jarig meisje, ‘Iris’, lijkt in te gaan, dat hem al maandenlang via msn en scype achtervolgde met oneerbare voorstellen, wil nog niet zeggen dat iemand pedofiel is, een 14-jarig meisje, die iemand al maandenlang bestookt met sexuele toespelingen is géén kind, een kind is iemand in de leeftijd van vóór de geslachtsrijpheid, dat is iemand die zelf geen sex wil; maar deze ‘Iris’ [die bestond niet en werd gespeeld door Stegeman en andere criminelen] had Nico al maandenlang ZELF met sexueel getinte voorstellen ed. belaagd, en hij heeft het spel meegespeeld om degene te kunnen ontmaskeren die er achter zat, maar hij was zo naïef om te geloven dat je iets kunt uitrichten tegen een dergelijke criminele organisatie als sbs6, in plaats daarvan hebben ze hem ‘ontmaskerd’ als ‘pedofiel’, wat hij helemaal niet is!

Alles wat verder door de presentator gezegd is is gelogen, en alles wat Nico heeft gezegd wat ze niet tegen hem kunnen gebruiken hebben ze er uit gelaten.
Zo gaat dat in de journalistiek.

Het is dus duidelijk een geval van boosaardige uitlokking en laster aan een goedaardige, integere, maar sociaal onhandige en naïeve man, die soms in bepaalde situaties wel eens te eerlijk zijn ideeën en gevoelens over bepaalde intieme zaken heeft geventileerd, ook uit hoofde van het spel dat hij meespeelde. Meer niet.
En half Nederland wisselt tegenwoordig via de webcam vieze praatjes met elkaar uit en laat elkaar blote lichaamsdelen zien, dus ik zou zo zeggen aan iedereen die aanstoot neemt aan Nico’s vrijmoedige gesprekken, die puur privé waren, en waarbij hij zich onbespied waande, en die bovendien tot doel hadden om de persoon die er achter zat te ontmaskeren:

HIJ DIE ZONDER ZONDE IS, WERPE DE EERSTE STEEN!!!!

Jullie zijn allemaal een stelletje verschrikkelijke huichelaars! Wie de naald uit andermans oog wil halen moet eerst eens de balk uit zijn eigen oog halen!!!!
De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet!

Dus ik zou zo zeggen: Stop met iedere 10 minuten een doodsbedreiging via email en telefoon naar Nico te sturen, dat verdient deze goede man niet!

Hij is totaal niet in kinderen geïnteresseerd, hij heeft altijd alleen maar de ouders geholpen, kortom, alles wat jullie via die documentaire zagen waren pure leugens en laster!!!

Dus ik zou zo zeggen: Laat de goede man met rust, hij is een edelmoedig mens die belangeloos talloze ouders die in een ongelijke strijd met de misdadige organisatie jeugdzorg verwikkeld waren heeft geholpen om hun weggeroofde kinderen terug te krijgen, vandaar dat Jeugdzorg hem wilde ‘aanpakken’ want aan kinderroof (uithuisplaatsingen ed.) valt grof geld te verdienen.

OORDEELT NIET OF GIJ ZULT GEOORDEELD WORDEN!!!

------------------------------- tot zover het aangehaalde bericht ------------------------

Direct na de rapportage begon de terreur richting mij met dreigtelefoontjes en mijn dochter eveneens: zij werd benaderd in de zin van 'het arme kind met zo'n pedofiel als vader' en werd ook vreemd aangekeken en genegeerd in het dorp waar ze grotendeeld opgroeide (tot haar 14e bij moeder, daarna bij mij) omdat ze haar vader zo steunde... (Let wel: uit het eerdere moge duidelijk geworden zijn dat mijn dochter uitstekend op de hoogte was van de fake en wist dat ik het meespeelde om te weten wie mij benaderde en als pedo wilde neerzetten....

Procedures, politie, justitie en rechtszakenHet begon met politie, niet zoals een dubieuze website meende te weten dat ik zou zijn opgepakt en in de politiecel gezet, dit was gewoonweg lariekoek, maar het feit dat ik begon met diverse aangiften tegen op de 1e plaats Alberto Stegeman en tevens tegen de lasteraars op internet. Ik heb van mijn ca. 8 aangiften nimmer iets vernomen van justitie, ondanks alle aangeleverde digitale bewijs en niet te vergeten de mooie beloften van politiemensen....
Vervolgens kwam mijn klacht bij de Raad voor de Journalistiek.

Stegeman verweerde zich met onderandere dat hij het zo schokkend vond dat ik zo normaal doe over naaktheid. Ik vraag me hier af wat Stegeman vindt van de advocaat Spong (openlijk naturist) en de stelling 'Beschaving vraagt geen kleding, ongekleed gaan vraagt beschaving! (afkomstig van een pater-naturist!) en van sauna's, Flevonatuur (openbare naturistencamping, Zeewolde) en naaktstranden en niet te vergeten de schokkende huis-naturist bij mooi weer.... Schokkend toch? Ook betoogde hij het maatschappelijk nut van zijn 'rapportage' waarbij hij echter geen enkele bron of bewijs onthulde. Zijn bronnen zijn geheim... (zie het eerdere bericht van JK hier boven, die zijn tip aan Stegeman overal publiceerde!)

Uiteraard liet Jeugdzorg zich niet onberoerd: BJZ- Haaglanden (waarvan ik die gedragsdeskundige had aangeklaagd) schakelde een advocaat van het Bureau landsadvocaten in om een poging te wagen om mijn artsentitel te ontnemen via een klacht bij de Inspectie Volksgezondheid. Ik mocht komen bij de inspecteur. Een eenvoudig overleggen van mijn bewijsstukken van fake, mijn e-mail van 14-7-2008 met de regel er onder 'Ik speel dit even mee, anders wordt het echt justitie' overtuigde de inspecteur. Niets aan de hand dus, ik behield gewoon mijn BIG-registratie. (Sinds 1-1-2018 heb ik die niet meer wegens ontbreken verzoek her-registratie, evenzo met 18.000 andere basisartsen)

De rechtszaken

Als eerste werden de grootste lasteraars aangeklaagd, met als no. 1 de tipgever van AS, JK. De rechter was
volkomen duidelijk, zie hier het vonnis van 18-06-2010, hier onder enige belangrijke citaten uit die uitspraak LJN BM8242

“4.6. Uitgangspunt hierbij is dat de vorderingen van [eiser] in beginsel een beperking inhouden van het in artikel 10 lid 1 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) neergelegde grondrecht van [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen op de website van [gedaagde] onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op bescherming van eer of goede naam - in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Het belang van [gedaagde] is dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Het belang van [eiser] is erin gelegen dat zijn persoon niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen en/of voor hem ongewenste publiciteit omtrent zijn privé-gegevens en privé-situatie. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Ten slotte spelen nog een rol de vraag of de beweringen die worden gedaan op waarheid berusten en de manier waarop die beweringen worden gedaan.

4.7. Door de televisie-uitzending van [datum] - die de voorzieningenrechter ter zitting van 4 juni 2010 met toelating van bepaalde personen heeft bekeken - is in het openbaar aandacht besteed aan een mogelijke misstand die de samenleving raakt, namelijk dat er in Nederland hulpverleners via internet (gratis) zorg aanbieden aan ouders en kinderen met problemen, zonder dat hun werk op enigerlei wijze wordt gecontroleerd. Op grond van de televisie-uitzending zou ook [eiser] tot dergelijke hulpverleners kunnen worden gerekend. Het is op zichzelf niet ongeoorloofd dat daarnaast op een particuliere website (www.dimitri.nu) aandacht wordt gevraagd voor een dergelijke misstand. Het gaat echter te ver om steeds opnieuw dezelfde feiten zoals die in de televisie-uitzending zijn gepresenteerd op de website te plaatsen en daaraan telkens de conclusie te verbinden dat [eiser] dus een pedofiel is én de suggestie te wekken dat [eiser] behalve dit incident ( de FAKE dus, N.M.)zich ook meer structureel bezighoudt met pedofiele praktijken en kinderporno, zonder dat daarvoor enige feitelijke grond wordt aangevoerd waaruit dit zou blijken. Ook in dit kort geding is, afgezien van wat er in de televisie-uitzending is gebeurd, verder op geen enkele wijze gebleken dat zulke praktijken aan [eiser] zijn toe te schrijven. Daarentegen is voorshands wél komen vast te staan dat [eiser] nooit strafrechtelijk is veroordeeld ter zake van enig misdrijf tegen de zeden en dat er thans ook geen enkel strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt. Evenmin is gebleken van tegen [eiser] gerichte aangiftes van mogelijke slachtoffers.
(vet en markering door N.M.)

Het moge de attente lezer zijn opgevallen dat de rechter in dit vonnis korte mette maakt met het waarheidsgehalte van de rapportage van AS, sterker nog, hij stelt dat het geen enkel bewijs vormt voor een structurele manier van doen van mijn zijde of enig bewijs van pedofilie.

Uiteindelijk heeft de tipgever een zeer groot bedrag aan mij kunnen afrekenen.

Even later volgde een zelfde soort procedure door de compagnon van JK, die zichzelf 'Kinderombudsman' noemde. Zie de uitspraak LJN BP5117 Ook hij moet een fors bedrag afrekenen, de deurwaarder volgt hem nog steeds.

De procedures tegen A.S. verliepen minder gunstig: hij betoogde dat zijn 'rapportage' niet tegen mij bedoeld was, maar tegen internethulpverleners in het algemeen en het gevaar daarvan. (Waarom moest hij dan laten zien hoe je snel aan mijn naam en adresgegevens zou kunnen komen, welk advies ook door velen gevolgd werd?) Ook stelde hij, overigens correct, dat hij me nimmer pedofiel noemde. Er was één zitting bij de rechtbank Amsterdam, geen gelegenheid tot pleidooi, geen getuigenverhoor, ondanks mijn verzoek daartoe en bij het Hof was er ook al niets: het Hof Amsterdam oordeelde zonder enige zitting. Stegeman is succesvol geweest... AS noemde mij weliswaar geen pedofiel, maar wat hij deed is mijns inziens erger: hij schiep de illusie alsof ik misbruik zou maken van hulpzoekende kinderen tot eigen seksueel genoegen. Onzin: ik heb bewust dit meegespeeld om te weten WIE mij aan het faken was, niets meer en niets minder. Bovendien, blijkt uit de chatberichten en bevestigde AS mondeling, dat ik nimmer ben ingegaan op de aangeboden seksuele toespelingen als 'wilde seks' en 'trio met haar vader' of zo,.. Er is trouwens niemand die dat onzinnige beeld van AS heeft bevestigd, niet voor zijn rapportage en niet erna....

De vrouw waarmee dit verhaal begon, die ik 26-6-2008 mijn huis uitzette wegens haar lasterlijke onzin-beweringen schreef mij 2x de volgende 2 berichten:

'Nogmaals ik zweer op mijn moeder's graf ; ik heb nog nooit Alberto Stegeman benadert.
Graag wil ik met u weer goed maken want u bent en blijft een goed persoon.
Ik had naar jou broer toen moeten luisteren en jou!!!!
Het spijt me verschrikkelijk dat het zo afliep.

Graag een antwoord Nico
----------- einde bericht ----------------

En in een tweede bericht 25-7-2010:

Ik wacht u response af en we houden contact
ik zal er alles aan doen om u naam te zuiveren.
++++++++++++  einde bericht -------------
(Let wel: hiermee verviel de bron van de bron van AS!)

Vervolgens heeft ze nog tot 2x toe gesmeekt of ze bij mij mocht komen wonen, met als argumenten 'jij bent de enige die me altijd heeft bijgestaan' en 'ík heb nu niets meer'... Ik ben hard geweest en tot twee maal toe haar duidelijk laten weten mij nooit meer te bellen of anderszins te benaderen. Na 2012 heb ik nooit meer wat van haar vernomen.

Positieve aspecten

Door alle negativiteit op internet ben ik artikelen gaan schrijven, heb een document samengesteld met de titel 'Nico Mul's link' en dit via dropbox op vele websites gepubliceerd. Hier hebben vele van kunnen profiteren. In hoofdstuk 10 stond het hele 'Stegeman verhaal', inclusief alle rechtszaken. (Dropbox heeft deze publieke functie beëindigd, daardoor is dit document niet langer algemeen beschikbaar. Op verzoek stuur ik het toe.)

Ik kreeg meer cliënten dan ooit tevoren. Grappig was de man die zei:'u moeten ze hebben op internet, u moet dus wel lastig zijn voor BJZ...'....Ik heb de man in kwestie van BJZ af geholpen en zijn kinderen zijn alle 3 goed terecht gekomen!

Verdere terreur

De terreur aan mijn adres ging echter door en door. Mijn buren (met uitzondering van de 7 dichtstbijzijnde) groeten niet meer, ben ik aan het werk aan een auto of zo, dan wordt er gewoonweg 'pedofiel' geroepen, kinderen roepen mij van alles toe zoals 'jij bent een vieze kinderlokker'en 'heb jij kindjes vermoord?' (kind ca. 8 jaar...), voor kinderpostzegels word ik structureel overgeslagen, in het winkelcentrum Donderberg wordt het luidkeels geschreeuwd door bepaalde niet voor rede vatbare, mijns inziens matig begaafde, personen. De politie is er uiteindelijk bij betrokken geweest in 2012 en recentelijk op 2-1-2019, mijn 'nieuwjaarsboodschap'...

Ook jeugdzorg / BJZ liet van zich horen: mijn cliënten werden bedreigd door BJZ wegens 'contact met gevaarlijke pedofiel' en in Limburg werd ook via gezinsvoogden voor mij gewaarschuwd en wat later bleek, in opdracht van de jurist van BJZ.... Ik dacht ooit dat juristen wel beter zouden weten, maar als het te pas komt in de 'Tirannie van Jeugdzorg' (zie proefschrift R. Clarys) dan mag je rustig liegen en ouder-ondersteuners valselijk beschuldigen. Eveneens werd enkele keren een poging gewaagd om mij als gemachtigde van ouders in rechtszaken te weren. Alle pogingen van BJZ zijn in deze mislukt: ze konden geen enkel bewijs aanvoeren! Ook is dit handelen van BJZ illustratief voor hun sector: ouders moeten vooral monddood gemaakt worden en geen verweer bieden!

Uiteindelijk, oktober 2017, presteert een Tweede Kamerlid, Nine kooiman (SP) het wederom (eerder, ca. 2012, stuurde ze deze waarschuwing: "Boze ouders op jeugzorg, voordat u met "hulpverlener" dr. Nico Mul in zee gaat, eerst even goed googlen. Kleine moeite. #jeugdzorg ")   om rond te twitteren dat men moet wegblijven bij mij wegens kindermisbruik....en dit tot 3x toe... Ik heb haar voor de rechter gedaagd, en die was duidelijk op 19-12-2018.... Ze moet op haar Twitter-account een vastgemaakte tweet plaatsen voor de duur van 1 jaar op straffe van een dwangsom van 250 € / dag + mij een onkostenvergoeding en smartengeld betalen. Ik ben benieuwd.

Ik noem de naam Nine Kooiman hier voluit om meerdere redenen: ze deed haar uitlatingen over mij openbaar, als toen nog Tweede Kamerlid (publieke functie dus!), de rechtszaak tegen haar was openbaar en eveneens het vonnis.  De rechter veroordeelde haar tot deze ratificatie op HAAR twitter-account.


Mw. Kooiman blijkt zeer creatief en 'slim bezig' te zijn door de volgende actie:
Ze wijzigt de naam van haar account, verwijderd alles wat zou duiden op haar functie als politie-secretaris en ex BJZ-medewerkster ex-TweedeKamerlid  en SP-lid, blokkeert diverse volgers (mij ook) en plaatst inderdaad een rectificatie. (De tekst die de rechter oplegde was te groot voor Twitter!)
Hier haar account:


Ik heb mijn twijfels of een en ander zo de bedoeling was van die rechter....

Als bijkomstigheden moet zeker genoemd worden:
- Adressen van Air B&B zijn mij geweigerd
- Bij vrijwilligerswerk word ik uitgesloten
- Augustus 2017 meldde ik me aan als 'Burgerhulpverlener', daar bleek een arts ook een reanimatie-certificaat / EHBO diploma voor te moeten halen. Ik deed zo. 29-11-2018 moest ik bij het bestuur komen: bij evenementen zijn ook kinderen, u mag geen EHBO verlenen. Eveneens vond men dat ik geen herhalingslessen meer zou mogen volgen wegens de 'berichten op internet'. Dit zou de EHBO (Heel) schade doen.... Ik mag dus wél optreden als arts, maar niet als EHBO-er en AED – burgerhulpverlener.... Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Ik hoop dat het in redelijkheid kan aflopen, anders rest mij niets anders dan, wederom, de gang naar de rechter. Dat laatste zou ik zeer betreuren, omdat ik vrees dat door de advocaatskosten dit het einde van een EHBO-vereniging zou kunnen worden. (een procedure kost al gauw zo'n 5000 € aan advocaat / griffierecht)

Conclusie

- Er was nooit of te nimmer een 'meisje van Stegeman'. 
- NIEMAND heeft het beeld van Stegeman kunnen bevestigen. 
- Rechters hebben de vloer aangeveegd met de rapportage, in die zin dat ze niets bewijzen. 
- Lasteraars zijn veroordeeld en, sommigen, gaan nog steeds door. 
- Ondertussen wordt mijn leven dagelijks verziekt door het fantasieverhaal van Stegeman en  dat al 10 jaar lang....
- Er is geen enkele aangifte tegen mij gedaan, geen enkele veroordeling van mij.
- AS heeft zijn lol gehad: een spraakmakende rapportage van een geheel FAKE-verhaal. 

Resultaat: 10 jaar juridische procedures 10 jaar sociale en maatschappelijke uitsluiting voor iemand die zich meer dan 20 jaar gratis heeft ingezet om ouders te ondersteunen in hun vaak wanhoopsstrijd om weer hun kinderen terug te krijgen van de organisaties die kennelijk het doel hebben kinderen als een soort handelswaar te gebruiken ten voordele van hun eigen werkgelegenheid, inkomsten enz...

Kortom: Alberto, waar blijft uw excuus?
Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn dochter. Schaamteloos betrok u haar in uw vieze spel om mij als kindermisbruiker neer te zetten en omwille van de glorie van uw kijkcijfers. Wat denkt u dat dit haar deed de afgelopen 10 jaar? (Uiteraard heb ik alle goeds voor haar willen doen: en haar overal moreel en materieel gesteund. Dank zij de verbeurde dwangsommen kwamen er 2 auto's bij en reed mijn dochter jarenlang auto op mijn kosten!)

U komt toch zo op voor sociale misstanden, wees nu eens een echte kerel en biedt uw excuus aan en doe dat dan ook eens in het openbaar!  Wanneer gaat u eens ouders helpen om hun kinderen te bevrijden van de jeugdzorg-terreur en een einde maken aan de eindeloze reeks uit huis plaatsingen (hoogste van de wereld, 100 x zo hoog als België bijvoorbeeld!)? Wie bevestigt uw 'werkelijkheid' over mij, waarmee u zo hoog van de toren blies? U komt toch zo goed op de bres?  Voor wie eigenlijk?

Evenzo SBS-6: wanneer krijg ik mijn weerwoord en uw openbaar excuus?

Ceterum censeo BJZ / 'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)

Drs. N.J.M. Mul, arts n.p.

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Update 9-01-2019

Het is zover:
Eigenlijk was ik 29-11-2018 al geschorst als lid van de EHBO, met als grond dat er ook kinden bij de EHBO zijn en het feit dat als je ingezet wordt als EHBO-er bij een evenement er ook kinderen zijn. Het hele gesprek ging uitsluitend over de modder van de zaak Stegeman.

Vandaag kreeg ik het volgende bericht:

Geachte heer N. Mul,

Wij sturen u deze e-mail in reactie op de door u gestuurde e-mails.

Het doel van het gesprek van 29 november jl. was uw handelen en functioneren binnen de vereniging te bespreken. Helaas liep dit gesprek en ook de daarop volgende briefwisseling anders. U heeft gelijk dat we u op het aspect van vermeend kindermisbruik niets kunnen maken. En dat willen we ook niet, dat was ook niet de oorspronkelijke reden van dat gesprek. Waar het in origine om gaat is en blijft uw gedrag binnen de vereniging. Wij, als bestuur krijgen hierover te veel klachten. En zijn van mening dat dit gedrag, en daarbij u als persoon niet passen binnen onze vereniging. Om die reden zeggen wij uw lidmaatschap van EHBO vereniging Heel bij deze op.

Namens bestuur EHBO Heel,
Beschrijving: cid:part1.00090305.06090603@ehboheel.nl
 
Will Reijnders
Voorzitter EHBO Heel

E-mail:       
voorzitter@ehboheel.nl
Internet:   http://www.ehboheel.nl

Conclusie: 
Ook hier is alles doorspekt met leugens. het gesprek van 29-11 ging toch niet over Stegeman? Vreemd, de geluidsopname doet mij anders geloven... Mijn e-mails gingen over mijn bewijzen van de onzin en 'modder' laten verwijderen van internet, zoals die zelfde voorzitter vroeg.
Beroep op de ALV wil men mij weigeren, omdat 'anders de beerput opengaat', aldus de voorzitter...
WELKE beerput?
Tussen 29-11 en nu is er niets voorgevallen..... In het gesprek en in de brief is géén enkel voorbeeld of feit genoemd van mijn zogenaamd storend gedrag dan wel zaken die de vereniging beschadigen!

Uiteraard is hier het laatste woord niet over gezegd:
een vereniging die tot doel heeft betere EHBO te bewerkstelligen schrapt een arts als lid met zelfs een 10 voor zijn theorie-gedeelte van het examen.... Tevens nemen door deze actie ook mijn 2 familieleden afstand van de EHBO-Heel.... Waar krijgt deze vereniging eigenlijk subsidies voor?
Deze arts mag dus geen herhalingslessen volgen en niet reanimeren.... Dat laatste zal ik altijd blijven doen, indien nodig en ik zal altijd bij EHBO op de eerste plaats mijn verstand gebruiken, tot welzijn van mijn medemens, daar ben ik arts voor geworden!

-----   einde update   ----vrijdag 31 augustus 2018

Belasting verhoging voor 'Jeugdzorg'?

Nu Prinsjesdag weer in zicht komt gaan weer allerlei partijen actievoeren om meer geld te krijgen voor hun beroepsgroep. Wederom is ook de jeugdzorgsector in het geweer:
maandag 3-9 gaat de sector actievoeren om meer geld te krijgen wegens hun grote werkdruk en 'vele taken'. Als inzet gebruiken ze de 'ernstig bedreigde kinderen' en doet men alsof een ramp zou uitbreken als de jeugdzorgsector er niet zou zijn.
Zie hier een voorbeeld van de aankondiging van hun acties in de Nationale Zorggids

Geschiedenis

Voor degenen die niet bekend zijn met jeugdzorg is het aardig om een klein stukje recente jeugdzorggeschiedenis hier weer te geven.
Vanaf de 'Wet op de Jeugdzorg 2005' was de jeugdzorg de verantwoording van provincies en bestonden er 15 grote Stichtingen Bureau Jeugdzorg (1 per provincie en 3 grootstedelijke St. BJZ)
Deze BJZ waren eerder gevreesd dan geliefd, zo stonden ze bekend om hun ondeskundigheid, het aaneenrijgen van 'onderbuikgevoelens' en 'indrukken' tot 'feiten', het ronduit negeren en schofferen van ouders en vooral het aansturen op uit huisplaatsingen van kinderen. Menig gezin is geruïneerd door het toedoen van 'jeugdzorg'. Menig officieel rapport (zie bijvoorbeeld 'Is de zorg gegrond?' van de N.O. 13-12-2013) is geschreven over dit falen van BJZ en ze zouden ook professioneler gaan worden. Per 1-1-2015 zou de Jeugdzorg echter naar de Gemeenten gaan, helaas met iets minder geld dan dat alle BJZ gezamenlijk kregen. In feite een verkapte bezuiniging.

Na 1-1-2015

Men zou denken dat gemeenten eens schoonschip zouden gaan maken en nieuwe benaderingswijzen gaan hanteren. Zo was dit een uitgelezen kans om bijvoorbeeld:
 1. Naar ouders te gaan luisteren.
 2. Oude gevallen van, langdurige, uit huisplaatsingen eens tegen het licht te houden en de vraag te stellen: 'kunnen de kinderen weer naar huis,m desnoods met hulp thuis?'.
 3. Ouders eenvoudige hulp thuis te gaan bieden die toereikend is om gezinnen in stand te houden.

Het volgende gebeurde:

Gemeenten luisterden niet naar ouders, veelal wordt ronduit geweigerd om ouders te aanhoren over jeugdzorgzaken (ondanks de wettelijke verplichting daartoe!). Gemeenten gingen in gesprek met de jeugdzorgaanbieders, die veelal de bekenden waren en het voormalige BJZ, maar dan nu onder andere namen als 'Save-werkers' en 'Veilig Thuis' enz. enz. een geweldige creativiteit van frivole namen kwam tot uiting.
'Thuis-teams' dan wel 'beschermingstafels' werden ingesteld, waarbij overlegd wordt over de 'zorgen' over kinderen aan de hand van meldingen en signalen. Zo'n signaal kan slechts één telefoontje van een buur of kwaadwillende ex-partner zijn, maar alles wordt consequent uitvergroot en opgeblazen. Het resultaat: het aantal uit huisplaatsingen en de drang c.q. dwangzorg namen proporties aan die eerder te beschrijven zijn met termen als 'tirannie' (zie proefschrift van Dr. R. Clarijs: 'De Tiranie van de Jeugdzorg' ) en terreur.

Ondertussen werd weer een nieuwe 'ziekte' ontdekt door jeugdzorg waar men zich naar hartenlust op kan uitleven: de PCF (Pedeatric Condition Falsification), ook wel 'Münchausen by Proxy' genoemd: het willens en wetens ziek maken van kinderen door de ouders. Volgens deskundigen als hoogleraren kindergeneeskunde kwam dit misschien in 1 loopbaan als hoogleraar misschien 3x voor...ca. 8 (= aantal medische faculteiten) hoogleraren kindergeneeskunde dus ca. 32 x in 30 jaar, dus 1 x per jaar voorkomen. Veilig Thuis is de mening toegedaan dat dit maar liefst 600 x per jaar zou moeten voorkomen.... De heksenjacht, beter gezegd kinderjacht kan beginnen...
Eerdere jachten van de Jeugdzorg-industrie waren:
 • 'Niet leerbare ouders' (1998-2010)
 • 'Borderline moeders' (2000-2010)
 • 'ADHD' (1998-2013)
 • 'Vechtscheiding' (2012-heden)
 • 'Mishandeling' (2005-heden) De term 'mishandeling' werd steeds opgerekt. Nu geldt zelfs een ernstige verbale reprimande door ouders als zodanig.....

De jaartallen in bovenstaande zijn niet exact, slechts benaderingen.

Het resultaat is in ieder geval het zelfde gebleven: de jachten van de jeugdzorg-industrie kosten veel geld en hebben geleid tot vele extra uit huisplaatsingen en extra geld voor de JZ-industrie. Bedenk hierbij dat als de rechter een Onder Toezichtstelling dan wel een UHP uitspreekt dat de geldstroom voor JZ veilig gesteld is: na uitspraak van een rechter MOETEN gemeenten blijven betalen, maar hebben daarbij niets in te brengen en geen verdere invloed meer!
De 'eenvoudige hulp thuis' dan? Het weer aansturen en begeleiden naar thuisplaatsing van uit huis geplaatste kinderen? Uiteraard: daar was geen geld en mankracht voor en een thuisplaatsing betekende (en betekent nog steeds) een einde aan de inkomstenbron van Jeugdzorg!

Nu wéér 'méér geld'???

Méér geld zou volgens mij een beloning zijn voor gewoonweg falend handelen. Het zou een compleet ander verhaal worden als de beloning eens gekoppeld zou worden aan een tevredenheids-onderzoek of een resultaat.
Hierbij doel ik niet een resultaat zoals de Inspectie Jeugdzorg dat graag ziet: alle procedures gevolgd? Formulieren juist ingevuld? Dan is het goed.. Neen, met resultaat bedoel ik echt resultaat dus EERST:

 1. Voldoende tevreden ouders over de werkelijk geboden hulp die gevraagd werd!
 2. Voldoende thuisplaatsingen van UHP kinderen.
 3. Begeleiding van ouders om kinderen weer thuis te krijgen.

Alle 3 de items gebeuren gewoonweg niet, zie daarvoor de horden ontevreden ouders over 'jeugdzorg'.

DAAROM:

GELDKRAAN voor 'jeugdzorg' DICHT!!!

Het is gewoonweg van de gekke dat een steeds maar weer falende industrie steeds maar weer meer geld krijgt en niet wordt afgerekend op hun resultaten!


Overigens: als men meer geld toezegt voor de JZ-industrie komt dit ten laste van de Gemeentelijke Belastingen... die zullen dan weer verhoogd worden! U mag als ouders zelf betalen voor de ruïnering van uw gezin en de terreur op uw huishouden middels 'drang en dwangzorg' …..

Wanneer gaan ouders eens demonstreren tegen de ongebreidelde geldzucht van de jeugdzorgindustrie die klakkeloos hun kinderen gebruiken als geld opleverend middel?

Nico MulCeterum censeo BJZ / 'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)

maandag 30 april 2018

Oorlog met 'Veilig Thuis': 2e VT-arts veroordeeld!

De door 'Veilig Thuis' geïntroduceerde epidemie van PCF c.q. 'Münchausen by proxy'' heeft weer een slachtoffer geëist, echter niet een onschuldig kind of de ouders maar wederom een 'Veilig Thuis'- arts, de welbekende mw. A.M.Raat, eerder genoemd in de berichten in deze rubriek in het artikel 'Oorlog met 'Veilig Thuis' en het artikel 'Het zelfreflecterend vermogen van VT' over de veroordeling van dr. Teeuw en de aanklacht tegen mw. Raat, die toen verworpen werd.

Dit keer is er echter eerder reden tot vreugde: mw. Raat is veroordeeld tot maar liefst een berisping en gelukkig voor haar zou ze wél 'zelfreflectie' hebben, die klacht is namelijk ongegrond verklaard. Dit keer is er echter eerder reden tot vreugde: mw. Raat is veroordeeld tot maar liefst een BERISPING!

Het vreugdevolle nieuws kwam tot mij via onderstaand artikel op www.tuchtrecht.nl:

Klacht tegen vertrouwensarts Veilig Thuis gegrond
Nieuwsbericht | 24-04-2018 | 12:00
Amsterdam - Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam verklaart de klachten van de ouders tegen een vertrouwensarts van Veilig Thuis (VT) gegrond.

De klachten

Klagers verwijten de vertrouwensarts van VT dat zij onzorgvuldig en vooringenomen is geweest bij de uitvoering van het onderzoek en het samenstellen van de rapportages over hun drie kinderen. De psychisch medische problematiek van de kinderen zou onzorgvuldig zijn beoordeeld. Zij zou zich verder onzorgvuldig hebben uitgelaten in een brief aan klagers oudste zoon (toen 16 jaar) en tot slot onvoldoende zelfreflectie hebben getoond.

Oordeel van het college

Tijdens het onderzoek door de vertrouwensarts  is onder meer onderzocht of mogelijk sprake was van Pediatric Condition Falsification, verder: PCF, een vorm van kindermishandeling. Zij heeft hierbij onjuiste conclusies getrokken uit de beschikbare medische gegevens en heeft die niet bij de onderzoekers van de kinderen gecheckt. Zij is onvoldoende op zoek gegaan naar informatie die haar ideeën tegenspraken. 
De rapportage voldeed op essentiële onderdelen, waarvoor de vertrouwensarts verantwoordelijk was, niet aan de hiervoor geldende criteria. Zo is de vertrouwensarts bij de interpretatie van de medische informatie over de kinderen onzorgvuldig geweest en buiten haar deskundigheidsgebied getreden. Daarnaast is het College van oordeel dat de vertrouwensarts op basis van haar onderzoek niet in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat sprake is van kindermishandeling en mogelijk van PCF. Het belang bij zorgvuldige rapportage is groot, gelet op de melding bij SAVE en de Raad voor de Kinderbescherming en verplichtte verweerster tot grote zorgvuldigheid en een zeer kritische houding.
Het College is het ook met klagers eens dat er niet zorgvuldig is gecommuniceerd met hun oudste zoon. Het College stelt op grond van de overgelegde rapportages vast dat bij hem sprake is van een disharmonisch profiel en dat hij het ontwikkelingsniveau van een jong kind heeft. Hoewel het in beginsel legitiem is om een kind van 16 jaar op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het onderzoek, acht het College het onwenselijk om het kind met een dergelijke brief in een loyaliteitsconflict met zijn ouders te brengen. Ook het taalniveau van de brief is niet passend bij het ontwikkelingsniveau, terwijl de inhoud voor het kind zeer klemmend kan zijn.

Opgelegde maatregel

Over de vraag of de vertrouwensarts voldoende zelfreflectie heeft getoond doet het college geen uitspraken. De vertrouwensarts wordt de maatregel van een berisping opgelegd.
De volledige beslissing vindt u vanaf 25 april op tuchtrecht.nl

Het is inmiddels 25 april en de uitspraak is er. Ik plak deze hieronder compleet:
Alhoewel een ieder die redelijk lezen kan in staat moet zijn om de gehele uitspraak te kunnen interpreteren, wil ik hier toch vooraf een kleine toelichting geven op de door mij ingekleurde gedeelten. Uiteraard beveel ik u aan deze uitspraak toch volledig te lezen. De cijferaanduidingen verwijzen naar de uitspraak hieronder.

2.5 Min of meer worden ouders 'slecht' afgeschilderd. Komt vaker voor bij de jeugdzorg-sector.

2.9 'Veilig Thuis' stelt de reeds jarenlang vaststaande diagnosen in twijfel, verwerpt die en geeft meteen een verwijt aan de ouders, dat deze zelf de diagnosen zouden stellen!

3 'Veilig Thuis' laat zien dat zij door aandikken van symptomen en illusies scheppen dat de diagnose wél PCF zou moeten zijn. Enig specialistisch onderzoek door een neutrale deskundige ontbreekt echter!

Eveneens in dit blokje de brief aan het kind van 16: zelfs schriftelijk probeert VT een kind tegen zijn ouders op te zetten en een wig c.q. vertrouwenscrisis tussen kind en ouders te veroorzaken.

5.1 + 5.2 Zoals zo vele aangeklaagden uit de jeugdzorg-sector c.q. RvdK probeert aangeklaagde zich te verschuilen achter het team. Bij zowel RTvG als het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) hebben deze al vele malen gesteld dat de beroepsbeoefenaar zelf verantwoordelijk is en die verschuiling achter protocollen niet opgaat! De beroepsregels zijn leidend en niet 'het protocol'!!

5.6 Het Tuchtcollege geeft hier de criteria waar een rapportage aan moet voldoen! Deze 5 kriteria kan iedere klager gebruiken als een soort geheugensteun dan wel basis bij het opstellen van klachten over artsen, psychologen of pedagogen bij RTvG , NIP, of NVO.

5.7 De communicatie is kennelijk 'zoals gebruikelijk' geweest bij de Jeugdzorg: géén normale 'hoor en wederhoor'!

5.9 De klacht over de 'zelfreflectie' is afgewezen. Het lijkt er op dat de klagers hiervoor geen aanvullend bewijs hadden overlegd, omdat het RTvG stelt dat zij geen oordeel hierover kunnen geven.

5.10 Duidelijke taal: Het RTvG geeft het primaat aan OUDERS met betrekking tot opvoeding van kinderen. Als Jeugdzorg (Jz) dan wel 'Veilig Thuis' anders wil, is er echter geen reden om dit op te dringen!
REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM
Beslissing naar aanleiding van de op 11 september 2017 binnengekomen klacht van:
1. A, en
2. B,
beiden wonende te C,
k l a g e r s,
gemachtigde:mr. drs. M. Vlaming, advocaat te Netterden,

tegen

D,
arts,
werkzaam te E,
v e r w e e r s t e r ,
gemachtigde: mr. E.J.C. de Jong, advocaat te Utrecht.

1. De procedure
Het college heeft kennisgenomen van de volgende stukken:
het klaagschrift met de bijlagen;
het verweerschrift met de bijlagen;
de op 28 februari 2018 binnengekomen aanvullende stukken van de gemachtigde van klagers.

Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de hun geboden mogelijkheid in het kader van het vooronderzoek mondeling te worden gehoord.

De klacht is op een openbare zitting behandeld.
Partijen waren aanwezig.
Partijen werden bijgestaan door hun gemachtigden, die beiden een toelichting hebben gegeven aan de hand van pleitnota’s, die aan het college en de wederpartij zijn overgelegd.

2 De feiten

2.1. Klagers zijn de ouders van F (geboren: februari 2001), G (geboren: mei 2002) en H(geboren: juli 2004), hierna ook gezamenlijk “de kinderen” genoemd.

2.2.Bij de kinderen is in verschillende vorm en mate sprake van ontwikkelingsproblematiek, waarvoor zij alle drie een AWBZ-GGZ indicatie hebben ontvangen. Klagers hebben voor de kinderen individuele zorg en behandeling ingezet door middel van toegekende PGB’s.

2.3.Bij F is in 2007 een pervasieve ontwikkelingsstoornis vastgesteld (PDD-NOS). Van 2007 tot 2014 heeft hij in een leefgroep van I gewoond, waar hij ook is behandeld. Vanaf 2014 woont F thuis

2.4 Nadat de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de Jeugdzorg, zijn de indicatiestellingen van de kinderen aanvankelijk overgenomen door de Gemeente C (verder: de gemeente). Over de zorgbehoefte van de kinderen hebben klagers en het Sociaal Team van de gemeente vanaf april 2015 gesprekken gevoerd. Partijen zijn het over de zorgbehoefte niet eens geworden. Het Sociaal Team heeft in maart 2016 een opdracht verstrekt aan een adviesbureau (J) om onderzoek te doen naar en advies uit te brengen over de zorgbehoefte van de kinderen

2.5 Op 4 juli 2016 is het conceptrapport door het adviesbureau afgerond en op 8 juli 2016 is het definitieve advies uitgebracht. Het adviesbureau heeft daarin onder meer vastgesteld dat bij de kinderen vanuit geobjectiveerde diagnoses, in meer of mindere mate, sprake is van psychische problematiek, gedrags- en angststoornissen met beperkingen, waardoor ze in meer of mindere mate tijdelijk of blijvend ondersteuning nodig hebben voor Jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Daarbij is de conclusie getrokken dat de thuissituatie voor de kinderen een bedreigend risico vormt voor hun ontwikkeling. Volgens het adviesbureau hebben vrijwel alle gesproken zorgverleners die bij het gezin betrokken zijn, alsmede de school van H hun zorgen geuit over de ontwikkeling van de kinderen en de problemen in hun thuissituatie.

2.6 Verweerster is werkzaam als vertrouwensarts bij K (hierna: K), onderdeel van L.

2.7 Op 28 oktober 2016 is door twee medewerkers van het Sociaal Team van de gemeente C een melding (aan de hand van een meldingsformulier) gedaan bij K betreffende de kinderen. De melding luidt, voor zover thans van belang, als volgt:
(…)
Reden van uw melding:
Welke zorgen heeft u, wat heeft u gezien of gehoord?
(…)
De onderzoekers van J maken zich ernstig zorgen over het welzijn van alle kinderen M, ook met betrekking tot de opvoedingsvaardigheden en overbelasting van ouders. Er is sprake van fysieke en verbale agressie in het gezin.
Het Sociaal Team C deelt deze zorg.
Sinds wanneer heeft u de zorgen en wat is de reden dat u nu meldt?
(…)
De gemeente C heeft hierna in augustus en september gesprekken met ouders gevoerd over het advies van J. Ouders zijn het niet eens met alle adviezen uit het onderzoek, om die reden stagneert de hulpverlening en vindt het Sociaal Team C het noodzakelijk dat K betrokken wordt. Met ouders is besproken om N te betrekken, ouders geven hier geen toestemming voor. Daarnaast zijn ouders het niet eens met de geadviseerde uithuisplaatsing van hun oudste zoon F, en stemmen zij niet in met het inzetten van een gezinscoach en het organiseren van een groot overleg met alle betrokken hulpverlening.

Wat bemoeilijkt de situatie om tot verbetering te komen?
(…)
Alle drie de kinderen hebben eigen problematiek waardoor er sprake is van een complexe zorgsituatie van het hele gezin en forste belasting daarvan voor de ouders. De thuissituatie van de kinderen lijkt de ontwikkeling van de kinderen in de weg te staan. Tijdens het onderzoek van J is naar voren gekomen dat er sprake is van fysieke en verbale agressie in het gezin, angstgevoelens bij alle kinderen en stagnatie in de ontwikkeling van alle kinderen. (…)”

2.8 K heeft de melding onderzocht. Op 16 februari 2017 heeft verweerster, als vertrouwensarts samen met O, een medewerker van K die contactpersoon was en eerste casushouder, een rapportage afgerond over het gezin M. Daarin staan onder meer, voor zover thans van belang, de volgende passages:
(…)
Zorgen
Wat is er aan de hand?
(…)
Bron: Medisch dossier ingezien door mevrouw D, vertrouwensarts K en conclusie vanuit de gesprekken door K met de kinderen:
- F: in 2010 is het advies ouderbegeleiding, dit lijkt niet opgevolgd te zijn. In 2014 is het advies IPG wat wederom niet door ouders is opgevolgd. Opvallend is dat er op school minder problemen lijken dan thuis.
- G: meest recente diagnose in 2016 is reactieve en aanpassingsproblematiek op gezinsomstandigheden, dus geen ADHD meer. Het advies is systeemtherapie wat ouders niet doen.
- H: meest recente diagnose in 2016 is angststoornis NAO, dus geen ASS meer. Ouders volgen het advies voor systeemtherapie niet op.
- in 2014, 2015 en 2016 is het advies IPG en systeemtherapie en alle keren is dit niet opgevolgd. Het lijkt erop dat de psychiatrische diagnoses bij alle drie de kinderen voornamelijk zijn gesteld op basis van het verhaal van ouders. Dit heeft voor de kinderen veel negatieve gevolgen gehad. Anderzijds hebben vrijwel alle behandelaren systeemtherapie geadviseerd die vervolgens nooit van de grond is gekomen. Er is daarom ook geen beeld verkregen van het gedrag van de kinderen in de thuissituatie en de interactie met ouders.
- K heeft alle kinderen gesproken. Er bestaat een discrepantie tussen het beeld dat ouders hebben geschetst van de kinderen, waarbij alle kinderen een ernstige beperking zouden hebben, en het beeld wat de kinderen hebben laten zien.
(…)

3 Conclusie en voorwaarden K

Is er sprake van kindermishandeling en/o huiselijk geweld en zo ja, in welke vorm?
Bevestigd
K is van mening dat kindermishandeling is bevestigd in de vorm van:
-Pedagogische verwaarlozing van F, G en H(bron: ouders besteden vrijwel alle opvoedkundige taken uit waarbij F drie verschillende logeeradressen heeft waar hij vrijwel ieder weekend is, schoolwissels worden door ouders ingezet waarbij de kinderen onvoldoende worden betrokken, hulpverlening aangaande de kinderen wisselt frequent, H werd tot de kerstvakantie 2016 veelvuldig ziek gemeld waarbij school de klachten niet herkende, passend ouder-kindcontact lijkt te ontbreken, ouders weigeren geadviseerde systeemtherapie)
- Lichamelijke mishandeling van F(bron: eerder bevestigd door J advies en het door P gedeelde verhaal wat H heeft verteld). Het feit dat H en G getuige zijn (geweest) van dit geweld maakt dat kindermishandeling in de vorm van getuige huiselijk geweld tevens bevestigd is.
- Lichamelijke verwaarlozing van H. (bron: kleding niet passend bij het seizoen, haren ongekamd, onverzorgde uitstraling)
Uit het medisch dossieronderzoek door mevrouw D, vertrouwenarts K, is een patroon gekomen van het zoeken naar een diagnose door ouders en het afhouden van geadviseerde hulp (systeemtherapie). In het patroon van het blijven zoeken naar een diagnose, het aandikken van symptomen en het benadrukken van wat de kinderen NIET kunnen zitten elementen van PCF:
pediatric condition falsification. Dit is een vorm van kindermishandeling met ernstige en langdurige gevolgen voor de gezondheid van kinderen en hun zelfbeeld.
K heeft ook met alle kinderen gesproken. Er bestaat een discrepantie tussen het beeld dat ouders hebben geschetst van de kinderen, waarbij alle kinderen een ernstige beperking zouden hebben, en het beeld wat de kinderen aan K hebben laten zien.
K vindt ook daarom dat er sprake is van het bewust uitvergroten en aandikken van de klachten door ouders, zoals dit wordt gezien bij PCF. (…)”
2.9 Na afronding van het onderzoek van K heeft een adviesgesprek plaatsgevonden met klagers. Daarna heeft K overleg gevoerd met de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad), waarna het dossier aan de Raad is overgedragen.
2.10 In een brief aan F, gedateerd 21 juni 2017 met daaronder de namen van verweerster en haar collega O, staat het volgende:
(…)
Beste F,
Op 28 oktober 2016 heeft het Sociaal Team C contact opgenomen met K omdat ze zorgen hadden over jullie gezin. Het Sociaal Team maakt zich zorgen om jou, je broer en je zus omdat het advies wat gegeven was door J niet opgevolgd werd. Daarnaast zijn er zorgen geuit dat er thuis spanning is wat gepaard kan gaan met schreeuwen en slaan.
K heeft daarom onderzoek gedaan. Het doel van het onderzoek was om na te gaan of er inderdaad zorgen zijn. Om goed te kunnen begrijpen hoe het thuis bij jullie gaat hebben we gesproken met jou, je ouders, de huisarts, P, Q, R, de school van G, S (vorige school H) en T. K is bij jou op het U geweest voor een gesprek. K heeft toen met jou gesproken in het bijzijn van een begeleider van jou. Je vertelde ons dat je graag naar school wilt, dat je minder vaak naar een logeerhuis wil in het weekend, dat je hobby’s hebt zoals fietsen en dat je een goede vriend hebt die je te weinig ziet. En dat je door de drukte en de hulpverlening thuis onvoldoende tijd hebt voor je vriend en het fietsen.
K vindt het belangrijk om een jongere ook zelf te vertellen wat er uit een onderzoek is gekomen en wat voor advies er gegeven wordt. K heeft de afgelopen maanden geprobeerd om met je ouders afspraken te maken over hoe jij, G en H geïnformeerd kunnen worden. Je ouders willen niet dat jullie gesproken worden door K. Je ouders zeggen dit te belastend te vinden voor jou en K heeft hier begrip voor. Daarom krijg je nu een brief met hierin alsnog de terugkoppeling van het onderzoek.

Conclusie en advies

K bevestigt de gemelde zorgen door het Sociaal Team en maakt zich grote zorgen om jullie gezin. K heeft geconcludeerd dat langdurig sprake is van spanning thuis en dat dit ook wel eens uit de hand loopt waarbij er geslagen is.
K vindt het in jouw geval het belangrijkste dat er een ander en minder gunstig beeld van jou gegeven wordt door je ouders en door het U dan wat wij zien en wat we in de onderzoeken zien die er gedaan zijn. Er wordt te weinig rekening gehouden met jouw wensen en capaciteiten. K adviseert jou om je te laten onderzoeken door de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het V om een goed beeld te krijgen van de punten die goed gaan maar ook een beeld te krijgen van de dingen waar je hulp bij nodig hebt. Het zou kunnen dat de
uitkomst daarvan anders is dan tot nu toe het geval is. Omdat jij 16 jaar bent is er geen toestemming nodig van je ouders voor dat onderzoek. Daarnaast heb je zelf verteld dat je graag meer in de weekenden thuis zou zijn en graag zo snel mogelijk weer naar school zou willen. Inmiddels heeft K begrepen dat je drie dagen per week naar school gaat en K vindt dat heel fijn voor jou. Hoe het met de weekenden gaat hebben we nog niet gehoord. Voor jou is het goed om te weten dat jij ook daar zelf over mee beslist omdat je 16 jaar bent. Dus als je dat niet meer wilt kun je dit aangeven bij je ouders en het logeerhuis.
K vindt dat er binnen jullie gezin hulp moet komen die zich richt op de spanning onderling in huis. Deze vorm van hulp heet systeemtherapie en dit is in het verleden al door meerdere hulpverleners geadviseerd. K hoopt dat je ouders deze hulp gaan opstarten.

3. De klacht en het standpunt van klagers
De klacht bestaat, na bespreking met klagers ter zitting, zakelijk weergegeven uit de volgende onderdelen:
(i) verweerster heeft onzorgvuldig en onprofessioneel gehandeld bij de uitvoering van haar onderzoek, door onvoldoende acht te slaan op de psychisch-medische problematiek van de kinderen;
(ii) verweerster is bij het samenstellen van haar rapportages onzorgvuldig – want vooringenomen – geweest;
(iii) verweerster heeft zich met haar brief aan F op onzorgvuldige wijze uitgelaten;
(iv) verweerster heeft onvoldoende zelfreflectie getoond.

4. Het standpunt van verweerster
Verweerster heeft de klacht en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen bestreden. Zij voert, samengevat, aan dat K werd geconfronteerd met een ernstige melding over het gezin, die onderzocht moest worden. Daarbij is niet door haar, als individuele medewerkster, maar door K gerapporteerd. Een dergelijk rapport behoeft volgens verweerster niet te voldoen aan de criteria die gelden voor een deskundigenrapport. Er is sprake van een aaneenschakeling van beschuldigingen jegens verweerster die niet zijn onderbouwd met als doel K buiten de deur te houden. Voor zover nodig wordt op de stellingen van verweerster hieronder ingegaan.

5. De beoordeling
5.1 Met de klacht hebben klagers het handelen van verweerster als vertrouwensarts bij het onderzoek van hun gezin door K ter beoordeling voorgelegd. Het College stelt bij die beoordeling voorop dat het bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen er niet om gaat of dat handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard.

5.2. In het tuchtrecht is persoonlijke verwijtbaarheid uitgangspunt. Verweerster voert aan dat het hier gaat om beslissingen en rapportages van de organisatie K en niet van haar als individuele medewerker. Het College is van oordeel dat verweerster als vertrouwensarts vanwege haar medische expertise bij het onderzoek, dat zich mede richtte op een vermoeden van kindermishandeling, betrokken was. Verweerster was mede-onderzoekster en maakte daarbij gebruik van de kennis waarvoor zij als vertrouwensarts is geregistreerd. Zij bestudeerde de medische stukken c.q. medische dossiers van de kinderen, beoordeelde (psychiatrische) rapportages en gestelde diagnoses en heeft op basis daarvan in een rapport conclusies getrokken en adviezen gegeven die mede op haar “oordeel” als vertrouwensarts zijn gebaseerd. Zij heeft zich daarbij begeven op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Daarmee heeft verweerster een eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het onderzoek en opstellen van rapportages en kan haar handelen worden getoetst aan de tuchtnormen uit artikel 47 lid 1 Wet BIG. Ook als verweerster handelingen in een multidisciplinaire setting of team uitvoert, kan het College verweerster aansprakelijk houden en aan haar individueel toerekenen bepaalde handelingen die in een collectief verband zijn verricht.
5.3 Bij K is een melding gedaan vanwege zorgen over het welzijn van de kinderen van klagers. Ook waren er zorgen over de opvoedingsvaardigheden en overbelasting van klagers. Er was volgens melders sprake van verbale en fysieke agressie in het gezin en de ontwikkeling van de kinderen zou in het gedrang zijn. Klagers zouden adviezen over hulpverlening aan het gezin, bijvoorbeeld door middel van een gezinscoach of systeemtherapie, afwijzen. De klachtonderdelen onder i) en ii) betreffen het onderzoek en de rapportage naar aanleiding van de melding, waarbij onderzocht is of sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De klachtonderdelen lenen zich daarmee voor een gezamenlijke bespreking.
Hoewel het klachtonderdeel onder i) ruim is geformuleerd, stelt het College vast dat klagers hun stellingen toespitsen tot het verwijt dat verweerster bij haar onderzoek de psychisch medische problematiek van de kinderen onzorgvuldig heeft beoordeeld. Tijdens het onderzoek door verweerster is onderzocht of mogelijk sprake was van Pediatric Condition Falsification, verder: PCF. Deze vorm van kindermishandeling was ook wel bekend onder de naam Münchhausen by proxy syndroom (hierna: MPS) maar sinds 2007 wordt de term Pediatric Condition Falsification (hierna: PCF) en Factitious Disorder by Proxy (FDP) gebruikt. PCF is het deel van de diagnose bij het kind. FDP is het deel van de diagnose dat betrekking heeft op het mishandelende gedrag en de intenties van de ouders: het veroorzaken van fysieke of psychische klachten bij het kind, klachten verzinnen of aanpraten en/of bestaande klachten uitvergroten. Verweerster heeft na medisch onderzoek geconcludeerd tot een patroon bij ouders van blijven zoeken naar een diagnose, aandikken van symptomen en het benadrukken van wat de kinderen niet kunnen, door haar geduid als elementen van PCF.

5.4 Het College stelt voorop dat het aan verweerster is om bij haar onderzoek te bepalen welke bronnen zij raadpleegt en met welke andere hulpverleners zij van gedachten wil wisselen. Juist omdat de onderzoeker zich bij zijn proces van meningsvorming baseert op meningen en observaties van anderen, zoals zorgverleners en andere bij het gezin betrokkenen, en het tot een ernstige beschuldiging van en conclusies over ouders kan leiden, dient naar het oordeel van het College steeds gewaakt te worden voor het ontwikkelen van een tunnelvisie of voor “confirmation bias”. De onderzoeker moet ter bevestiging, versterking of ontkrachting van het vermoeden van PCF serieus naar alle kanten van de zaak kijken en daarmee dus kritisch te zijn. Zo moet de onderzoeker niet alleen zoeken naar informatie die zijn ideeën bevestigen, maar ook naar wat die ontkrachten. Ook dient de nieuwe informatie zorgvuldig geïnterpreteerd te worden. In dat alles is verweerster naar het oordeel van het College tekortgeschoten nu zij blijkens haar rapportage in het onderzoek onvoldoende op zoek is gegaan naar informatie die haar ideeën tegenspraken. Ook heeft zij de door ouders gegeven uitleg van situaties zonder meer of niet beargumenteerd naast zich neergelegd.

5.5. Bij de kinderen heeft zeer herhaaldelijk jeugdpsychiatrisch onderzoek plaatsgevonden, wat heeft geresulteerd in uitvoerige rapporten, waarbij deskundigen door de jaren heen nagenoeg dezelfde diagnoses hebben gesteld. Niettemin rapporteert verweerster: “G: meest recente diagnose in 2016 is reactieve en aanpassingsproblematiek op gezinsomstandigheden, dus geen ADHD meer. (…) H: meest recente diagnose in 2016 is angststoornis NAO, dus geen ASS meer. Dat is een onjuiste conclusie van verweerster die geen steun vindt in de medische rapportages over de kinderen. Bij G was blijkens de overgelegde rapporten voortgezet sprake van ADHD, terwijl de bij H vastgestelde pervasieve ontwikkelingsstoornis onderdeel is van ASS. Verweerster mocht uiteraard twijfelen aan de gestelde diagnoses, maar dan had zij daarnaar onderzoek moeten doen, wat zij heeft nagelaten. Verweerster kan worden verweten dat zij geen informatie over de psychiatrische onderzoeken heeft ingewonnen door contact te leggen met de onderzoekers van de kinderen, wat het beeld van vooringenomenheid kan oproepen. Zo is bijvoorbeeld ook niet gesproken met informanten die meer inzicht hadden kunnen geven in de draagkracht van en het (kunnen) borgen van een veilige omgeving door de ouders in relatie tot de kinderen. Verweerster is met haar interpretatie van de onderzoeken bovendien buiten haar deskundigheidsgebied getreden. Dat klemt te meer nu zij haar interpretatie van de rapportages ten grondslag legt aan het vermoeden van PCF en in de rapportage schrijft dat de psychiatrische diagnoses voornamelijk zijn gesteld op basis van het verhaal van de ouders, alsmede dat ouders symptomen aandikken, zonder dit objectief te onderzoeken en zorgvuldig te toetsen.

5.6 Wat de rapportage betreft geldt nog het volgende.In het rapport is expliciet vermeld dat het bevat de onderzoeksbevindingen, onderzoeksconclusie en voorwaarden c.q. adviezen, alsmede dat het dient als overdracht aan N. Indien ouders niet akkoord gaan met de voorwaarden c.q. adviezen dient het rapport als overdracht aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat noopt tot zorgvuldige rapportage. Anders dan zijdens verweerster is betoogd, dient een dergelijk rapport overeenkomstig de vaste jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege van de Gezondheidszorg te voldoen aan de volgende criteria:
1. Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust;
2. Het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde vraagstelling te beantwoorden;
3. In het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport steunen;
4. Het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen;
5. De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid.
Het college toetst daarbij ten volle of het onderzoek uit een oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de toets der kritiek kan doorstaan. Ten aanzien van de conclusie van de rapportage wordt beoordeeld of verweerster in redelijkheid tot haar conclusie heeft kunnen komen.

5.7. Zoals eerder overwogen is verweerster bij de interpretatie van de medische informatie over de kinderen onzorgvuldig geweest en buiten haar deskundigheidsgebied getreden. Daarnaast is het College van oordeel dat verweerster op basis van haar onderzoek niet in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat sprake is van kindermishandeling en mogelijk van PCF. Datzelfde geldt voor de conclusie van verweerster dat bij H sprake is van lichamelijke verwaarlozing. Door verweerster zijn zeer eenzijdig bronnen aangehaald die niet veelzeggend zijn als onderbouwing van verwaarlozing. Weliswaar zijn bij de verzorging en aankleding van H vraagtekens te plaatsen, maar klagers hebben daarvoor een verklaring gegeven die niet door verweerster is meegewogen of verder is onderzocht. Van serieuze hoor en wederhoor lijkt geen sprake te zijn. Ook de constatering dat sprake is van lichamelijke mishandeling van F, behoudens de door klager erkende tik op de arm, vindt in het licht van de betwisting daarvan door ouders onvoldoende steun in de feiten. Voor de conclusie dat kindermishandeling is bevestigd met elementen van PCF, welke conclusie naar verweerster heeft moeten beseffen vergaande gevolgen zou kunnen hebben voor klagers, heeft het college geen motivering in het dossier kunnen vinden. De tekening van H waar verweerster ter zitting op heeft gewezen, kan daaraan niet toe of afdoen nu dit niet uitsluit dat sprake kan zijn geweest van een eenmalige gebeurtenis die veel indruk op het meisje heeft gemaakt. In haar schriftelijk verweer en ter zitting heeft verweerster evenmin een nadere onderbouwing kunnen geven. Dat had wel van verweerster mogen worden verwacht, temeer daar uit het dossier niet blijkt van onjuiste diagnoses, aandikken van klachten, symptomen en beperkingen. Aan verweerster kan worden toegegeven dat er serieuze zorgen waren over de kinderen, maar het is haar taak om zorgvuldig onderzoek te doen en daarover het gesprek aan te gaan met de betrokkenen. Daarin is verweerster tekortgeschoten. De conclusie van al het vorenstaande is dat de klachtonderdelen onder i) en ii) gegrond zijn.

5.8. Het klachtonderdeel iii) betreft de brief d.d. 21 juni 2017 die mede namens verweerster aan F is gestuurd. Verweerster heeft ter zitting verklaard dat zij nog steeds achter die brief staat. Vooropgesteld moet worden dat een vertrouwensarts verantwoordelijk is voor een goede communicatie met ouders en kinderen. Vastgesteld kan worden dat - hoewel beide partijen met oprechte bedoelingen lijken te hebben gehandeld - het in de communicatie tussen partijen is misgegaan. Het College stelt op grond van de overgelegde rapportages aangaande F vast dat bij hem sprake is van een disharmonisch profiel en dat hij het ontwikkelingsniveau van een jong kind heeft. Hoewel het in beginsel legitiem is om een kind van 16 jaar op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het onderzoek, acht het College het onwenselijk om het kind met een dergelijke brief in een loyaliteitsconflict met zijn ouders te brengen. Ook het taalniveau van de brief is niet passend bij het ontwikkelingsniveau van F, terwijl deze voor het kind zeer klemmend kan zijn, gezien de passage: “K vindt het in jouw geval het belangrijkste dat er een ander en minder gunstig beeld van jou gegeven wordt door je ouders en door U dan wat wij zien en wat we in de onderzoeken zien die er gedaan zijn. Er wordt te weinig rekening gehouden met jouw wensen en capaciteiten.” Daar waar de vertrouwensarts, ergo verweerster, verantwoordelijk is voor een zorgvuldige communicatie en de brief mede namens haar is gestuurd waarmee deze onder haar individuele verantwoordelijkheid valt, is de conclusie dat verweerster kan worden toegerekend dat niet adequaat is gecommuniceerd met het kind. Het klachtonderdeel is daarmee gegrond.

5.9. Met het klachtonderdeel iv) verwijten klagers verweerster dat het haar ontbreekt aan zelfreflectie. Het College zal zich niet wagen aan een dergelijke subjectieve beoordeling van verweerster, waarmee het klachtonderdeel dan ook wordt verworpen.

De conclusie van het voorgaande is dat de klacht deels gegrond is. Verweerster heeft gehandeld in strijd met de zorg die zij ingevolge artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg jegens klagers had behoren te betrachten.

5.10. Wat de op te leggen maatregel betreft, is het college van oordeel dat het verweerster in deze zaak heeft ontbroken aan de noodzakelijke mate van zorgvuldigheid. Uit de rapportage en het relaas van verweerster ter zitting blijkt dat zij ieder kind een goede ontwikkeling en leefomgeving gunt, zo ook de kinderen van klagers maar dat mag niet te snel tot de conclusie leiden dat sprake is van bedreiging van het kind in zijn ontwikkeling die het gevolg zou zijn van het handelen dan wel nalaten van handelen van de ouders of van kindermishandeling. Aan ouders komt bij de verzorging en opvoeding van kinderen autonomie toe, die in een situatie van kindermishandeling of huiselijk geweld, kan worden doorbroken. Dat verweerster het voor de kinderen beter acht dat zij een andere verzorging en opvoeding genieten, is geen maatstaf voor ingrijpen in het gezin of het inzetten van hulpverlening tegen de wil van ouders. De rapportage voldeed op essentiële onderdelen, waarvoor verweerster verantwoordelijk was, niet aan de hiervoor genoemde criteria. Het belang bij zorgvuldige rapportage is groot, gelet op de melding bij N en de Raad voor de Kinderbescherming en verplichtte verweerster tot grote zorgvuldigheid en een zeer kritische houding. Hier kan niet aan afdoen dat ook klager mogelijk iets met betrekking tot een goede samenwerking en communicatie te verwijten valt. Het college is van oordeel dat het handelen van verweerster dermate ernstig is, dat niet met het opleggen van de lichtste maatregel kan worden volstaan zodat de maatregel van berisping passend is.

6. De beslissing

Het college:
verklaart de klacht onder i), ii) en iii) gegrond;
legt op de maatregel van berisping;
wijst de klacht voor het overige af.

Aldus beslist door:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
dr. C.M. Sonnenberg, K. Haasnoot, H.A. van Dijk, leden-arts,
mr. dr. R.E. van Hellemondt, lid-jurist,
bijgestaan door mr. J.M. Sodderland-Elzas, secretaris,
en in het openbaar uitgesproken op 24 april 2018 door de voorzitter in aanwezigheid van de secretaris.

WG WG
secretaris voorzitter


Conclusie
Wederom blijkt uit deze uitspraak een bevestiging van het beeld dat de meeste mensen hebben van de jeugdzorgsector: ouders schofferen, ouders beschouwen als ondeskundig en onmondig, zelf diagnoses stellen zonder adequaat onderzoek, door ouders vertrouwde deskundigen negeren en aan de kant zetten, gezinnen splitsen door kinderen op te zetten tegen ouders (in dit geval) en dan vooral een stelletje LEUGENS ventileren in hetgeen men een 'rapport' noemt.
In deze uitspraak heb ik wederom een onderbouwing gevonden voor de Latijnse spreuk onder mijn artikelen. Of zou ik die moeten vervangen door de woorden van Prem: 'BJZ moeten ze OPBLAZEN...'? (zie 'Verboden vragen'/ eerste alinea en de video op ca. 2.06 u-! (1.35 u: ff lachen!)) Het beeld is in meer dan 50 jaar niet veranderd, wel de namen en de steeds maar toenemende geldstromen naar de jeugdzorgsector!
Eindelijk is het zover: mw. A.M. Raat heeft een BERISPING en dat is al stap 2 op de goede weg: de Tuchtcolleges kennen 4 straffen: waarschuwing, berisping, tijdelijke doorhaling uit de registers en levenslange doorhaling. Nog 2 stappen te gaan dus!!
Moge deze uitspraak een steun zijn voor de ouders die nog lijden onder de terreur van 'Veilig Thuis' en hun artsen die alleen maar uit zijn op valse beschuldigingen en om hun jacht op minstens 600 ouder paren die hun kinderen mishandelen middels PCF....
Ik wil hier mijn grote bewondering en waardering voor op de eerste plaats de ouders die door een HEL gegaan zijn 'dankzij' de terreur van 'Veilig Thuis' en voor dit Tuchtcollege uitspreken. Eveneens de wens uiten dat deze uitspraak aanleiding zal zijn tot verdwijnen van de VT-artsen met hun jacht op PCF / 'kinder-mishandelende ouders'!
Ceterum censeo BJZ / 'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)


Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.
P.S. Tijdens het schrijven van bovenstaande bericht bereikte mij het nieuws dat de veroordeelde mw. Raat nog steeds doorgaat met valse beschuldigingen en medische nonsense: nu zouden ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) bij kinderen duiden op PCF en 'ernstige kindermishandeling'. Zie dit bericht! Hier past mijns inziens slechts één reactie: AANKLAGEN en bij het RTvG levenslange schorsing en doorhaling uit de registers eisen!