maandag 29 april 2013

Jeugdzorg werkt zorgvuldig, pleeggezinnen gezocht!


Naar aanleiding van de zaak Yunus en de demonstraties die bij het bekend worden daarvan volgden is aanleiding tot een discussieavond op 7 mei a.s. te Amsterdam, waar jeugdzorg gaat uitleggen hoe zorgvuldig zij werken en er tevens reclame gemaakt wordt om méér islamitische pleeggezinnen te werven. omwille van de voorgenomen uit huis plaatsingen.


Hier het persbericht:

PLEEGZORG, EEN ZAAK VAN NEDERLAND OF VAN ONS ALLEMAAL?

PANELBIJEENKOMST

Op 7 mei a.s. organiseert Stichting Diversiteitsland een
panelbijeenkomst over jeugd- en pleegzorg in Nederland. Wethouder Pieter Hilhorst, Els Scholten, Regiomanager Bureau Jeugdzorg, Turkse
organisaties en islamitische belangenorganisaties en advocaten van Turkse gezinnen zullen ingaan op de commotie rond het pleegkind Yunus, mis(ver)standen bij Bureau Jeugdzorg en de protestacties vanuit de Turkse gemeenschap.We bespreken niet alleen de gevoeligheden maar gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Kunnen we door beter samen te werken situaties als met Yunus in de toekomst voorkomen?

7 mei 2013 om 18:00 uur

CBK Amsterdam

Oranje-Vrijstaatkade 71 Amsterdam

In de Turkse gemeenschap heerst een groot wantrouwen tegenover overheidsinstanties als Jeugdzorg. Ouders zijn bang dat hun kinderen
'zomaar' kunnen worden weggehaald. Is die angst terecht? En waar komt die achterdocht vandaan? De commotie rond de negenjarige Yunus, zijn biologische ouders vroegen in hun wanhoop hulp aan de Turkse premier Erdoğan, heeft de argwaan nog verder gevoed.De politieke bemoeienis van de Turkse regering werd in Nederland niet als prettig ervaren. Ook wethouder Hilhorst liet weten dat Erdoğan zich er niet mee moest bemoeien. Turkse Nederlanders daarentegen waren blij met zijn steun, zij protesteerden op verschillende plaatsen in Nederland. De zorgen bij ouders en familie over de gang van zaken bij Bureau Jeugdzorg werd door hen nogmaals in harde taal duidelijk gemaakt. Aan de andere kant roept Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig islamitische pleeggezinnen zijn. Hoe brengen we daar verandering in?
Belangrijk is nu: hoe doorbreken we het wantrouwen? Weet Els Scholten de ouders en families er van te overtuigen dat de werkwijze van Bureau Jeugdzorg zorgvuldig is? Zal Pieter Hilhorst het heersende wantrouwen jegens de overheid kunnen verkleinen? En zullen Turkse en islamitische
organisaties ingaan op de oproep om pleegouder te worden? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en opvattingen over jeugd- en pleegzorg in Nederland. We nodigen u van harte uit om met de panelleden in gesprek te gaan. We zien uit naar uw komst. Aanmelden uitsluitend via de aanmeldingsformulier, zie website http://www.diversiteitsland.nl Voormeer informatie kunt u ook lezen op onze facebookpagina http://www.facebook.com/diversiteitsland

NOOT voor de Pers:

Deze bijeenkomst is een initiatief van Stichting Diversiteitsland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SalihTürker(directeur Diversiteitsland) 06-1938766 of s.turker@diversiteitsland.nl


Commentaar JzDh+:

Ik vrees dat dit bedoeld is als een soort reclamestunt van BJZ en pleegzorg. Men wil namelijk de bijeenkomst, zo ik lees, gebruiken om 'vertrouwen te wekken' in BJZ, zodat meer mensen een beroep doen op BJZ en om méér Islamitische pleeggezinnen te werven....
Uit de regel 'proberen samen te werken om zaken als met Yunus te voorkomen' lees ik dat men hier de ouders van Yunus een trap na wil geven, terwijl BJZ het was die stukken achterhield, de ouders vals beschuldigde van kindermishandeling en de kinderen bewust werden voorgehouden hoe slecht de ouders zijn, terwijl aan die ouders NIETS MANKEERDE! En nu moeten OUDERS gaan samenwerken met BJZ en VERTROUWEN hebben in die instantie....
JzDh vermoedt dat NIET verteld zal worden:

-  Dat BJZ bewust NIET aan 'waarheidsvinding' doet.
- Dat BJZ weigert aantoonbare onwaarheden uit rapportages te halen.
- Dat de 'hulp en ondersteuning', die zij u toezeggen en hun wettelijke taak is, NIET zal komen....
- BJZ werkt naar volstrekte willekeur: zie bijvoorbeeld als uw kind een paar oppassen heeft als u een paar dagen per week weg zou zijn: dan worden uw kinderen emotioneel verwaarloosd, reden tot UHP, als de a.s. koning met echtgenote 1 week aan de andere kant van de wereld is en de kinderen overlaat aan het hofpersoneel, dan is er niets aan de hand....
- Dat BJZ met allerlei listigheden kinderen probeert uit huis te plaatsen, nu met de 'ouder-kind adviseur' en de 'meldcode' die vooral veel meldingen (= UHP) zal opleveren.
- Dat een kind in de jeugdzorg eerder beschadigd en zelfs misbruikt zal worden dan thuis.
- Dat de 'pleegzorg' zó goed is, dat met een beetje pech u uw kinderen nog maar 1 uur per 3 maanden mag zien....
- Dat u als ouder meestal genegeerd en buiten spel gezet zal worden als de OTS/ UHP een feit is.
- Het disrespect voor ouders bij BJZ / pleegzorg structureel is: ook bij gewone NL-ouders worden kinderen van gelovige ouders bij atheïstische ouders gezet en andersom.... (het heeft dus niet te maken met het allochtoon zijn!)
- De rapporten 'Junger-Tas' (willekeur bij Jz)/ '909 zorgen' (72% van de kinderen in Jz slechter af dan wel géén effect!) en 'Samson' (2 à 3x zo veel mishandeling /misbruik in jeugdzorg... seksueel misbruik is 'structureel in jeugdzorg') ....
- Dat eigenlijk iedere UHP overbodig is (prof. Hermanns) en juist beter hulp thuis gegeven kan worden, indien nodig. (Zie het voorbeeld in de provincie Zeeland (door Juvent, niet door BJZ!): nu al 50 % minder UHP!)

Jeugdzorg Darkhorse plus zal ook bij die bijeenkomst gaan, ook al was het maar om te zien en horen dat wij geen gelijk hebben......

Nico Mul

9 opmerkingen:

 1. Wanneer de jeugdzorg nu eens enkel voor de echt-nodige cases pleegzorg inzet, is er met de huidige pleegzorgplaatsen een mooie voorraad wachtende pleegplaatsen.

  Immers al die onnodig uithuisgeplaatse kinderen kunnen (diagnostisch gezien) beter terug naar huis, met evt. een juiste op diagnose gebaseerde therapie (aan kind en vaak ouders. Kijk maar eens op www.hechtingsproblemen.nl en dan naar behandelvormen (zie de uitleg daar).

  Ook kunnen ouders leerzaam zijn, en een Gordontraining leuk en interessant zijn (Thomas Gordon: Luisteren naar Kinderen, e.d.).
  Uithuisplaatsen bleek niet nodig, aangezien uit 'n groot lomgitunaal onderzoek (zoals Joseph J. Doyle jr., 2007) bleek dat kinderen beter-af zijn thuis.

  Pleegkinderen maken veel meer kans op drugsverslaving, tienerouder-worden, in aanraking komen met politie, oudervervreemdingssyndroom, minderwaardigheidsgevoelens, 3,5 x meer gedesorganiseerde hechtingsstoornis, vroegtijdig schoolverlating, lagere scholing, enz. .

  Uithuisplaatsen, pleegzorg, is dus slecht alternatief en moet uiterst zeldzaam worden!
  Wanneer dat gebezigd wordt, liefst via diagnosten, dan is er geen zorg over de pleegfuik nodig, de maalmolen van geldbelust jeugdzorg, waar de financiering met negatieve optie niet op effectieve zorg gebaseerd is, doch op de fuikwerking: werkgelegenheid: OTS en UHP en zelfs OZ.
  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zoals BJZ in Zeeland het aanpakt, dat is precies zoals de taak van BJZ in feite bedoeld is: De ouders en kinderen thuis opzoeken en begeleiden (maar dit dan wel gedaan door daarvoor goed opgeleide krachten) om zo doende tot een vreedzame co-existentie te komen binnen het gezin, danwel andere problemen op te lossen zoals financiele problemen, leerproblemen, huisvestingproblemen, welke problemen alle een enorme druk op het functioneren van de gezinsleden kunnen leggen.
  In Zeeland is hierdoor het aantal uhp in positieve zin dramatisch gedaald.
  Hulde aan BJZ Zeeland!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ere die ere toekomt: het totaal aantal UHP is in Zeeland met 50 % gedaald. Die hulp thuis enz. is door Juvent gegeven en begeleid door prof. Hermanns!

   Het moet dus zijn: 'Hulde aan Juvent'.... en 50% minder UHP ondanks BJZ'. Het was namelijk eigenlijk 0-uithuisplaatsingen geweest als BJZ er niet zou zijn. Prof. Hermanns stelt namelijk dat eigenlijk IEDERE UHP overbodig is, maar men moet wél de juiste hulp geven!
   (Extreme uitzonderingen daargelaten uiteraard, voor het geval u denkt aan die 'ernstig kinderen mishandelende ouders'... die zijn er écht niet zo veel als BJZ u wilt laten geloven (3-5 kinderen PER KLAS zou het zelfs 'moeten' zijn volgens BJZ!))
   Nico Mul

   Verwijderen
 3. Ik zie niets in die bijeenkomst in Amsterdam op 7 mei a.s.
  De problemen met BJZ moeten op een ander niveau worden aangepakt.
  Het lijkt mij dat de organisatoren echt geen weet hebben van wat er speelt.
  Dit blijkt alleen al uit de zin:"Kunnen wij door beter samen te werken situaties als met Yunus in de toekomst voorkomen?" Hoezo beter samenwerken, wie met wie?
  Hoezo hoe doorbreken we het wantrouwen? Beide vragen hebben uitsluitend te maken met de manier waarop het BJZ functioneert. Wie is "we" dan?
  Het wantrouwen is gefundeerd en hoeft/kan niet doorbroken te worden zolang als dit mis dadige beleid voortduurt.
  Een avond met deze insteek leidt tot niets.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. JzDh+:
   Dat 'we' komt van BJZ, ik vrees dat deze het moeilijk krijgen met de uitleg over hoe 'zorgvuldig' BJZ werkt. Navraag van JzDh bij de organisator van deze bijeenkomst heeft geleerd dat deze volledig op de hoogte is van de twijfels over de 'zorgvuldigheid' van BJZ. Ik vrees dan ook dat er weinig nieuwe pleeggezinnen worden aangemeld en denk dat de ouders die daar komen gewoonweg uitleg willen en bovenal hun KINDEREN TERUG van de 'jeugdzorg'!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. U heeft gelijk gehad, het was inderdaad een en ander reclame voor pleegzorg en BJZ, alle kritische opmerkingen werden of niet op in gegaan dan wel weggewuifd. Zo vroeg iemand:'waarom MOET PLEEGZORG'? Kennelijk van een ouder die gewoon haar kinderen terug wil...en pleegzorg maar vertellen hoe goed ze zijn 'als het moet' en dat ze 'natuurlijk vinden dat kinderen thuis hulp krijgen'...
   Het einde was geheel fraai: wethouder Hilhorst, als 'ombudsman van de VARA zo kritisch op BJZ, verkondigde openlijk dat de mensen VERTROUWEN moeten hebben in de JEUGDZORG'...Ik mocht mijn gehele 'hamvraag' (zie blog 7-5-2013) niet stellen, alleen de onderste regels...het was TE KRITISCH...maar ik was wél de enige die applaus kreeg voor de opmerking: geen ouderen en kinderen de hulp die ze vragen en laat ze direct toe tot échte deskundigen als kinderpsychiater/kinderpsycholoog etc, in plaats van dat hele circus van BJZ, dat lost ook direct het hele 'waarheidsvinding-probleem' op...'

   Nico Mul

   Verwijderen
 4. http://nos.nl/audio/499051-turken-rotterdam-nog-steeds-ontevreden-over-jeugdzorg.html
  Radiouitzending over contact tussen jeugdzorg en Turkse organisaties.
  Niet aan de orde komt dat kinderen hun ouders op onterechte gronden kwijtraken en dat daardoor de angst leeft onder ouders in contacten met het consultatiebureau en andere instellingen.
  Kinderen worden in autochtone gezinnen geplaatst vanwege eerwraak of andere zaken waar een gezin met een Turkse achtergrond niet bij gewenst is.
  Vooral niet ingaan op de angst van ouders.
  Kortom zo'n gesprek helpt niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Naar de bijeenkomst op 7 mei a.s. gaan is als het in de tweede wereldoorlog gaan bezoeken van een bijeenkomst waaraan deelnemen de SS en HET NEDERLANDS VERZET, waarbij HET NEDERLANDS VERZET komt vragen aan de SS of ze asjeblieft wat vriendelijker willen zijn voor de Joden.
  Nee, zo'n bijeenkomst heeft geen zin.

  STRUCTUREEL moet de werkwijze van BJZ veranderd worden en dit moet gebeuren door een organisatiebureau van bovenaf wat de hele organisatie en haar werkwijze doorlicht.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. JzDh+:
   Wij zijn het met u eens, OPDOEKEN van een al meer dan 40 jaar falende organisatie, die mensonterend te werk gaat,kinderrechten én ouderrechten schendt en nog steeds geen professionaliteit kan leveren is de enige juiste oplossing. Toch zou het een goede zaak zijn dat er juist vele ouders naar die bijeenkomst te laten komen, al was het maar om een van de weinige kansen te benutten om eens een STEM van OUDERS te laten horen, rechtstreeks aan een wethouder! In de gemeenteraad van Amsterdam krijgen ouders geen enkel inspraak in deze. JzDh en JzDh+ zullen daarom ook daar zijn en enige informatie uitdelen.

   Verwijderen