zaterdag 28 september 2013

De zaak Ilja: méér ONrecht!

Vaste lezers van deze blog volgen zeer trouw de zaak van de 2 uit huis geplaatste kinderen, met als reden dat er thuis te veel Russisch gesproken zou worden… er worden steeds meer reden verzonnen. … Ik laat verder, met veel dank, het woord aan Ilja die het zo goed opneemt voor zijn moeder, broer en zus. Hij schreef, op mijn verzoek, onderstaande update.

Gerechtshof Arnhem negeert opzettelijk eerdere uitspraken omdat het hun en de RvdK even niet uitkomt.

Op 23 mei en 16 juli 2013 is mijn moeder en haar advocaat tot 2x toe in het gelijk gesteld door het gerechtshof Arnhem. Daarmee werden alle handelingen van BJZ / LdH met terugwerkende kracht (tot 8 november 2012) vernietigt, en had BJZ / LdH geen enkele argument om aan te voeren, maar helaas werkt het door en door verrotte systeem anders.

Via de RvdK heeft het Leger des Heils (op dat moment volledig onbevoegd want weggevaagd door het hof ) op het zelfde dag een nieuwe beschikking bij de kinderrechter geregeld (zonder een voorgaande zitting ) om zo de kinderen te kunnen blijven gijzelen.

Ook werd er vanaf dat moment gedaan alsof de 2 uitspraken van het hof nooit waren geweest. Dus er werd gedaan alsof de nieuwe verzoeken aan de kinderrechter gewoon standaard verzoeken tot verlenging van de uithuisplaatsing waren.

Nadat RvdK met spoed een nieuwe uithuisplaatsing van 3 maanden regelde gebaseerd op leugens en chronologische fouten, hebben zij even een standaard 'wij van de WC Eend adviseren WC Eend' rapport geschreven.

Grootste gedeelte van het rapport is hier te lezen:

Naast het standaard liegen en bedriegen maakte RvdK zich schuldig aan gebruik van niet bestaande en officieel door het hof vernietigde en ongeldig verklaarde informatie.

Het hele rapport is namelijk gebaseerd uitsluitend op de lopende band van leugens gemaakt in de periode vanaf november 2012 (toen de kinderen 4 uur nadat zij thuis waren weer afgevoerd werden door politie en BJZ op basis van een vervalste / geantidateerde beschikking ).
En dat is dus officieel onrechtmatig sinds alle handelingen van BJZ / LdH vernietigd waren door het hof. 

Bij het meest recente zitting bij dezelfde hof in Arnhem (20 augustus) kon er duidelijk opgemaakt worden dat er een handjeklap is geweest tussen de raadsheren en het RvdK.

Het volgende gebeurde er namelijk:

Het hof heeft gewoon doodleuk het hele verweer van onze kant buiten beschouwing gelaten.
(hebben zij ook laten weten in de beschikking).
Zij beslisten dus uitsluitend op basis van het bij elkaar gelogen rapport van de RvdK die willens en wetens expres de reactie van onze advocaat niet er bij hadden gevoegd.
Onze advocaat heeft een 4 pagina's lange reactie op het rapport geschreven die RvdK verplicht was aan het rapport toe te voegen (als reactie van moeder), RvdK heeft ondanks meerdere herinneringen opzettelijk deze reactie alsnog niet toegevoegd (terwijl zij belofte hadden gedaan dat zij het wel zouden doen ).

Toen er tijdens de zitting bleek dat de reactie van onze advocaat niet erbij zat heeft onze advocaat daar meteen melding van gemaakt, en wilde de reactie alsnog aan de raadsheren overhandigen, maar tot woede van zowel moeder als de advocaat hebben de raadsheren gewoon brutaal het verweer geweigerd. 

-         Oftewel de uitspraak ik gegeven uitsluitend op basis van het bij elkaar gelogen rapport van RvdK zonder enige verweer, en zo is het hachje van RvdK weer gered en mogen zij door blijven gaan met gijzelen van kinderen. En er was dus geen sprake van een eerlijke zitting

-         De raadsheren waren van mening dat uit het rapport van RvdK bleek dat moeder niet in staat was om voor de kinderen te zorgen, uiteraard was dat gekopieerd uit het rapport.
Het was zeer duidelijk dat raadsheren te laf waren om complete schrijfsel van RvdK over te nemen, omdat het hun belachelijk zou maken.

Dit is namelijk de complete versie van de zin:

- Moeder is sinds de uithuisplaatsing in strijd met, eerst BJZ en nu met het LdH. Moeder gaat erg ver in deze strijd. Zo benadert zij de media en heeft zij ook haar vragen over de uithuisplaatsing gelegd bij het Europees parlement. Zij wordt in haar strijd gevoed door haar meerderjarige zoon Ilja. Ilja voert het woord voor moeder en neemt gesprekken met de school, het LdH en de Raad op. Ilja heeft ook de uithuisplaatsing gefilmd. Hij heeft de opnames van de uithuisplaatsing en andere opnames op het internet geplaatst. Met de strijd die moeder en Ilja voeren sluiten zij niet aan bij de behoeften van de kinderen.

Strijden voor je kinderen is dus niet aan bij hun behoeften aansluiten. En daarmee niet voor de kinderen kunnen zorgen

Uiteraard kwam ook de standaard walgelijke leugen terug:

**Groot loyaliteitsprobeem bij de kinderen**  Terwijl het al 10x is ontkracht.

Het meest smerige van van allemaal is een opmerking dat een van de raadsheren tijdens de zitting mondeling maakte (nadat hun het verweer van onze advocaat geweigerd hebben):

**Kinderen kunnen toch niet altijd op een leefgroep zitten, misschien moet er naar een pleeggezin gezocht worden**

Deze opmerking was gemaakt in het bijzijn van moeder die er juist zat om haar kinderen terug thuis te krijgen.

Zo handelen de rechters: uitspraken van hun collega's die hun even niet uitkomen worden gewoon doodleuk genegeerd.

Dus kinderen zitten nog steeds vast op basis van niet bestaande en officieel vernietigde argumenten. 


De prutsers in Den Haag hebben altijd grote mond over corruptie in Oostblok landen, ik kan met 100% zekerheid zeggen dat corruptie daar niet eens in de buurt komt van het niveau van corruptie en vriendjespolitiek hier.

Tot zo ver Ilja....  U begrijpt: moeder en kinderen zijn uit elkaar, het gezinsleven is compleet geruïneerd en dit heet 'JEUGDZORG' in Nederland à raison van 16.000 € voor BJZ (hier Leger des Heils)  per jaar voor deze 2 kinderen....

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


24 opmerkingen:

 1. Wat kan er gedaan worden om Ilja en zijn moeder verder op weg te helpen.
  Een bezetting
  een demonstratie
  Massale e-mails naar???

  Hier moet een eind aan komen dit klopt niet en dit mag NIET!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een klacht indienen bij het gerechtsbestuur wordt doorgaans ook als hinderlijk ervaren.

   1. Vaak staan er ondeugdelijke gronden in de uitspraak:

   - Er wordt thuis een vreemde taal gesproken (Mondiaal probleem);
   - Er is geen zicht op de thuissituatie (geldt voor alle gezinnen zonder jeugd'zorg');
   - Ouders werken niet voldoende mee (wat dat ook mag betekenen), enz

   2. Vaak maakt de uitspraak niet duidelijk op welke (deugdelijke!) wijze de genoemde argumenten zijn vastgesteld, en evenmin om welke reden dat dan een bedreiging zou zijn, waar die bedreiging uit bestaat, en welke (ongewenste) gevolgen dat heeft of kan hebben.

   Dat kan natuurlijk ook niet, want jeugdrechters hebben (ooit) rechten gestudeerd, en geen psychologie. Zij weten het gewoon niet.

   Veelal wordt alleen de algemene en tegelijk nietszeggende kreet 'ernstige bedreiging' of 'dringend noodzakelijk' gebruikt.

   3. Dan is er nog het ongedefiniëerde 'belang van het kind'. Handig, want daar kan je alles naar toe schrijven. Een sluitende redenering ontbreekt vrijwel altijd, behalve in het (zeldzame) geval van onweerlegbaar aangetoond sexueel misbruik, of stelselmatig fysiek geweld, en dan is een maatregel terecht.

   4. Veel jeugdrechters beheersen de argumentatieleer niet, m.a.w. de uitspraak bevat geen sluitende redenering m.b.t. de vaststelling van deugdelijke gronden, de kwalificaties van de beoordelaar, vaststelling van het belang van het kind, de toepasselijke beginselen, wetten en verdragen (b.v. art. 8 EVRM en waarom een inbreuk op dat recht gerechtvaardigd zou zijn!), en op welke wijze de toepassing daarvan tot het resultaat moet leiden dat in het dictum (conclusie m.b.t. beslissing) is opgenomen.

   De jeugdrechter weet het zelf ook niet, dus die geeft er vaak maar een slinger aan en kiepert zo kind en ouders bij Bjz over de schutting. Volgende zaak!

   Dus: maak een analyse, werk die uit, en dien een klacht in bij het gerechtsbestuur wegens gedemonstreerd disfunctioneren van de betrokken rechter. En indien van toepassing het gedemonstreerde bedroevende werkniveau. Dat worden de gerechtsbesturen wel een keer zat, omdat ze daarmee zelf natuurlijk ook een modderfiguur slaan.

   De gerechtsbesturen zijn intern verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit. Spreek ze daarop aan.

   Dit soort klachten wordt natuurlijk op de meest onzinnige argumenten ongegrond verklaard, waarschijnlijk omdat e.e.a. te pijnlijk is om onder ogen te zien, maar bedenk, de 'pil' zit er ondertussen wel in.

   Verwijderen
 2. Herinner je je zaak van Kadisha waar Richard Korver als advokaat een 8-jarig meisje representeerde? Is dat al geprobeert? De kinderen een eigen advokaat te laten vragen? Misschien wil Richard Korver deze zaak ook wel doen.
  Hopelijk lukt het moeder en Ilja om bij hun positieven te blijven en hun leven op orde te houden. Dit zijn gewoon vreselijke wantoestanden.
  Die rechters moeten zich gaan schamen dat ze het recht misbruiken om de belangen van een organisatie als de Kinderbescherming te laten prevaleren boven de belangen van de kinderen om rustig op te groeien bij hun moeder en hun broer.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Voor een volgende keer, die onherroepelijk zal komen, fax het verweer naar de kinderrechter die de zaak gaat behandelen. Controleer of dat aangekomen is. Dat is in mijn eigen zaak ook een keer voorgekomen. Naast een puntsgewijze behandeling heb ik de zaak kort samengevat zodat het leesbaar en behapbaar was. Kinderen horen thuis, Er zijn geen argumenten voor ingrijpende maatregelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Aan Ilja ten eerste Ilja ik heb enorme bewondering voor jouw wat je hier allemaal in geknokt hebt.

  Je schrijft ergens dat je een goede advocaat hebt kon die niet tot wraking over gaan toen ze het verweer niet hadden bijgevoegd van jullie advocaat ? Of kan dat niet bij het Hof ? Ik heb inmiddels dezelfde advocaat . Ilja ik zou graag met je van gedachten wisselen wil je mijn vriendschap verzoek accepteren? Ik sta onder miep lutje broek op face boek,

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zo werkt jeugdzorg altijd. valse meldingen van buren en stalker (Reinier Chevalking) kinderen van vrienden uithuis

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, en Sonja de Pauw is zo vriendelijk geweest om in het AD van 17 augustus (waarschijnlijk onbedoeld) duidelijk te maken welk toetsingskader jeugdrechters gebruiken:

   Ouders hebben reden om te liegen, dus volgen we de beweringen van Bjz, ook al zijn de rapporten van slechte kwaliteit.

   Dat is (waarschijnlijk ook onbedoeld) verhelderend, omdat het verklaart waarom de Nederlandse jeugdrechters beslissingen nemen die onbegrijpelijk zijn in het licht van de feiten en de toepasselijke regelingen:

   Het werkniveau van de Nederlandse jeugdrechters is gelijk aan dat van de gemiddelde borreltafel, vooringenomen, niet op feiten gebaseerd en gemakzuchtig ..

   Verwijderen
 6. Op naar het E. Hof! Denk goed na of je dat doet richting Duitsland of Frankrijk. De Fransen hekelen de NLse Rechtsstaat. Wraken, ja dat had de advocaat direct moeten doen en eventueel een klacht indienen bij de VN. Hoe meer des te beter. Corruptie is de regering op het lijf geschreven.
  Denk ook aan de slaventijdperk of contractarbeiders in vele continenten. Mijn voorouders hebben ze ook gemarteld om ze te laten werken zodat ze met die specerijen, handelswaar, cacao, thee etc. geld konden verdienen. Crisis? Bloedgeld, waar is dat gebleven? Het was NL die als laatste het verdrag beëindiging slavernij had getekend ... 30 jaar later!
  Wat in de genen en DNA zat blijft door de aderen van de nabestaanden vloeien. Dit land gaat naar de knoppen, en misschien sneller dan we denken. (Mis)handelen in menselijk vlees en hun waardig bestaan is op hun lijf geschreven.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Vind ik wel een mooie voor Nico:
  Great minds discuss ideas.
  Average minds discuss events.
  Small minds discuss people.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De VN wil onderzoek naar de Franco tijd.

  Zouden we de VN niet eens moeten vragen om onderzoek naar de onrechtmatige Nederlandse jeugdzorgterreur?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mensen, we leven in een politiestaat. Ik zou op zoveel punten uit dit verslag willen ingaan, maar het is onbegonnen werk: Er verandert niets. Het beste, echt , ik meen het, kun je als je kinderen hebt of van plan bent ze te krijgen, gaan emigreren naar een land waar geen BJZ-mentaliteit bestaat. Wel goed uitzoeken, want in Engeland blijken de ouders ook via Zuid-Ierland naar het vasteland van Europa te vluchten om "Youth Care" te ontwijken.
  Wat dat betreft heeft de vader van Yordy het goed uit gezocht: Bolivia.
  Misschien wel ver weg, maar in ieder geval rust in je leven.
  Echt, er zit NIETS ANDERS OP dan die stappen te ondernemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Vandaag worden airmiles-spaarders lastig gevallen met propaganda/een bedelbrief i.v.m. jeugdzorg .. :

  ''Help Luuk met
  jouw Air Miles!
   
  Beste heer Van Der Koogh,

  Luuk (11 jaar) woont al sinds zijn kleutertijd niet thuis maar in een instelling. Afgelopen zomer is hij niet op vakantie geweest. Hij zou graag een keer met zijn moeder en gezinsvoogd tijdens de herfstvakantie naar de bioscoop gaan. Gewoon een leuke film, lekker colaatje en popcorn erbij en domweg genieten.

  Er zijn een heleboel kinderen zoals Luuk die graag een leuk dagje uit willen. Hier is vaak te weinig geld voor bij de gezinnen en instellingen.''

  Er zal toch bij al die miljarden toch wel ergens een centje te vinden zijn om Luuk een dagje uit te bezorgen? JDS?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. ''Rusland wil voor het einde van de week verdere uitleg van Nederland over de arrestatie en het vastzetten van de diplomaat Borodin''. Dat meldt het Russische persbureau Interfax.

  Misschien kunnen de RUSSEN onze regering uitleggen dat het 'beter' is om eerst onderzoek naar de FEITEN te doen voordat ouders worden beschuldigd ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hier in NL moeten ze eerst naar eigen corruptie gaan vissen, wat er dan bovenkomt drijven zal geen mens op aard meer waarderen. Je moet de media eens horen, ze zijn nerveus, bang, ongedurig en vooral arrogant. Zijn ze hier bang voor afkeer vanuit de rest van de wereld? Dan moet de wereld zo snel op de hoogte gebracht worden van de wandaden van de overheid i.s.m. BJZ, de Raad, Justitie en (kinder)rechters, laten we het onderwijs niet vergeten want die doen net zo hard mee met die onzin (zorgleerlingen die beter af zijn met BJZ in hun nek) ... de RUSSEN weten dit en daarom zou het goed zijn als zij NL eens op hun smekende knieën kregen, ook richting alle slachtoffers (onze -overleden- kinderen en hun ouders) Het wordt tijd, hoe sneller des te beter. NL is verre van democratisch, er worden zeer smerige spelletjes gespeeld met kinderen en burgers.

   Wie gaat ons alle schade vergoeden?

   Verwijderen
  2. Je moet de NL-se staat wel één ding nageven:

   NEDERLANDSE burgers worden al decennia geterroriseerd door organen van de overheid (jeugdzorg, kinerrechter, rvdk (voogdijraad!)), in strijd met de grondbeginselen van de rechtstaat, wetten en verdragen,

   MAAR,

   Ook een Russische diplomaat wordt zonder pardon de cel in gejonast zodra er 'een signaal' is dat er iets aan de hand is.

   En dan ga je als NL-se regering voor de zoveelste keer internationaal op je bek.

   PS
   Stel de overheid aansprakelijk (Je wil niet weten wat voor onzinbrieven je dan krijgt!).

   Je wordt verwezen naar provincie, jeugdzorg, klachtencommissies, Nationale ombudsman, vertrouwenspersonen etc. maar ondertussen is het in werkelijkheid zo dat de NL-se rijksoverheid op grond van de internationale verdragen systeemverantwoordelijk én eindverantwoordelijk is ..

   Verwijderen
  3. Kunnen jullie zich deze uitspraken van RvdK in hun rapport herinneren ( in onze zaak ).

   -------------------------------

   - Nikolai. heeft een traumatische ervaring opgedaan tijdens de uithuisplaatsing door BJZ en de politie. Dit door het handelen van moeder en Ilja.

   - Anastasia. heeft een traumatische ervaring opgedaan tijdens de uithuisplaatsing door BJZ en de politie. Dit door het handelen van moeder en Ilja

   Dus Leger des Heils vindt dat, omdat Ik video opnamen maakte van de volstrekt illegale uithuisplaatsing het mijn schuld is dat kinderen de uithuisplaatsing traumatisch hebben ervaren, het heeft vast niets te maken dat kinderen schreeuwend / huilend om hun moeder en zich verzettend, door de politie als criminelen afgevoerd werden.
   Wat de aandeel van moeder is, is nog steeds onduidelijk, want zij was in shock tijdens het hele gebeuren.

   -------------------------------

   De politie en al die andere huichelaars zijn er heel goed in om dingen waar zij zich aan schuldig hebben gemaakt in de schoenen van ouders te schuiven, zoals de bovenstaande voorbeeld.

   Precies zo hebben zij het met de Russische diplomaat geprobeerd, alleen wat zij op dat moment nog niet wisten is dat Russische Ambassade op de hoogte is van onze zaak en weten dat Nederlandse ambtenaren een slag in het rondte liegen om hun eigen hachje te redden, wetende dat zij toch door niemand gecontroleerd worden.

   Verwijderen
  4. ilja ik weet precies waar je van spreekt...ik heb ook heel slechte ervaringen met Bjz en niemand die wat daartegen in nederland doet ik ben ook buitenlands.ik heb mijn 2 kinderen ook al jaren niet gezien

   Verwijderen
 12. Zelfs onze geaccrediteerde Staatsomroep meldt intussen:

  http://nos.nl/artikel/560082-nl-schendt-mensenrechten.html

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Intussen heeft Timmermans de blamage voor Nederland zo mogelijk nog groter gemaakt:

  ''Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft donderdag verwarring gezaaid door op zijn Facebookpagina te verwijzen naar het bekende lied van Edith Piaf Non, je ne regrette rien.'' ..

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Uit de bijdrage aan het symposium (voorafgaand aan de oratie van prof. Weijers op 20 januari 2012) van prof. dr Caroline Forder (sinds 2010 hoogleraar Kinderrechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam):

  "Begin volgend jaar treedt een grote wet in werking met een nieuwe alomvattende regeling van de kinderbeschermingsmaatregelen. Er staat zeker een aantal nuttige en wenselijke wetswijzigingen in.

  Toch zal die wet niet echt een oplossing bieden voor de veelvuldige verdragsschendingen (EVRM) die bij een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing om de haverklap aan de orde zijn.

  Mijn hypothese is dat rechters bij de toepassing van de regels veel te onkritisch zijn en de daarop van toepassing zijnde verdragsbepalingen niet toepassen.

  Vandaar mijn stelling: rechters stellen veel te veel vertrouwen in de raad voor de kinderbescherming - en de stichting Bureau Jeugdzorg, die het overigens pas echt bont maakt."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het gebrek aan echt werkende kwaliteits-controle-mechanismen noopt de rechters tot het afstappen van hun geloof.
   De inspectie ziet niet alle details, met hun meta-analyse-houding.
   Rechters zien niet alle dossierstukken, stukken die de ouders ontlasten. Zie niet wat de dwang het kind aandoet tegenover de vermeende bedreiging.
   De klachtencommissie zet niets recht, en het bestuur kijkt wel uit dat te doen.
   Gemeenten zijn geen artsen.
   Wijkregisseurs zijn geen artsen.
   Gezinsvoogden zijn geen artsen.

   Welk controle-mechanisme werkt nu wel???

   Verwijderen
 15. Nederland moet zich schamen om deze instantie te hebben ik spreek uit ervaring!het is te triest voor woorden ..ik ben ook een moeder die al 6 jaar''niet bestaat"voor de kinderen..Bjz heeft zelfs mijn jongste destijds vanuit het buitenland met een leugen naar nederland kunnen brengen tegen mijn zin in.. heb jarenlang strijd gevoert tegen bjz maar tegen deze smerige instantie kan man hier in nederland niet winnen...

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Reuver
  Het lijkt er op dat alweer een kind het slachtoffer is geworden van het totale gebrek aan rechtsbescherming in Nederland voor ouders en m.n. vaders in hun positie als ouder ..

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Zou de controle van jeugdzorg-besturen iets helpen aan het brengen van juiste passende zorg bij de gezinsdyade?:
  http://www.youtube.com/watch?v=xD6HLC9YLe4 ?!

  Moeten ouders onder de a.s. jeugdwet niet gewoon preventief weten wat er aan jeugdzorg-gevaar dreigt in Nederland? Preventief weten hoe jeugdzorg en AMK-overvallen te mijden, ook al weet je als ouders niet wanneer die overval komt?!
  Preventief zelf weten!
  Preventief zelf rechtsbijstand-verzekerd zijn is niet voldoende.
  Preventief weten hoe jeugdzorg met politie op de stoep te mijden.
  Preventief valse, pest-meldingen te mijden.
  Preventief meldingen van school aan het AMK te mijden.

  Ouders moeten zich bewust laten voorlichten, voordat het kind zich beweegt. Alles is verdacht in de ogen van 'professionals' die geen artsen zijn, niet de variaties binnen de ontwikkelingspsychologie kennen, geen signalen neutraal weten te interpreteren.
  Alles is verdacht voor jeugdzorgwerkers met een baan op de tocht.

  BeantwoordenVerwijderen