woensdag 21 mei 2014

Namen noemen mag!

Recentelijk werd prof. Heertje voor de rechter gedaagd wegens het noemen van namen van BJZ-medewerkers en het naar zijn mening onmenselijke optreden van hen. Een verslag van de zitting is te vinden in het artikel 'Namen Noemen' .
 Nadeel en voordeel

Johan Cruijff stelde ooit: 'ieder nadeel heeft zijn voordeel', zo is hier ook het geval: ondanks het feit dat prof Heertje werd veroordeeld tot het (laten)  verwijderen van zijn artikelen en is veroordeeld tot de proceskosten stelt de rechter duidelijk dat namen noemen wel degelijk mag onder bepaalde voorwaarden en KRITIEK op 'jeugdzorg' is mogelijk terecht en dat MAG OOK!

Prof. Heertje zijn boek 'Economie' mag gewoon in de boekhandel te verkrijgen blijven!

Het mooiste in deze is het item 4.9 van de uitspraak, met name het citaat:

"…..De voorzieningenrechter is van oordeel dat het Heertje vrij staat kritiek te uiten op BJAA (die mogelijk terecht is) en daarbij scherpe bewoordingen te gebruiken. Daarbij kan het goed zijn ter bevordering van het maatschappelijk debat om een concreet geval te noemen, zoals Heertje ook heeft gesteld, en ook het noemen van namen van individuele medewerkers, die handelen in de uitoefening van hun functie en niet op persoonlijke titel, kan gerechtvaardigd zijn indien dat noodzakelijk is om een misstand aan de kaak te stellen…."

Ook een aardig detail van de  uitspraak is dat daarin het door BJAA gehate artikel van prof. Heertje in de Volkskrant volledig is opgenomen: zo wordt dat in ieder geval aan de vergetelheid onttrokken!

Een zowel triest als zeer gunstig detail is het feit dat hier geïllustreerd wordt welke 'straf' een ouder kan krijgen door het steeds maar diskwalificeren van de andere ouder: de moeder in deze zaak is zowel haar kind als haar ouderlijk gezag kwijt geraakt als 'straf' voor het jarenlang tegenwerken van het contact van het kind met vader….

Ca. 15 jaar geleden was het nog dat 'wie gooit de meeste modder naar de andere ouder'… de moddergooi(st)er mag het kind hebben als beloning en geen gedonder met omgangsregelingen….

Er is sprake van een omslag in het voordeel van, eindelijk, vaders. Dus, beste ouders die in 'vechtscheiding' zijn: STOP het vechten en luister naar uw kind: gun uw kind zijn/haar ouders!

Voor verdere details kan u hier de hele uitspraak van 20-05-2014 nalezen.

"Jeugdzorg LIEGT"….


Dat BJZ liegt stellen vele ouders die te maken hebben met die instantie. Zo ook hier weer, zelfs schriftelijk aantoonbaar! Voor ik klachten krijg van BJAA zal ik me hier motiveren:

De Volkskrant publiceerde direct op 20-05-2014 een artikel met de reacties van prof. Heertje en  BJAA. Ik ga er van uit dat de Volkskrant de diverse meningen correct heeft weergegeven.

Jeugdzorg stelt onomwonden dat ze 'op ALLE PUNTEN hebben gewonnen'….

De rechterlijke uitspraak stelt weliswaar dat BJAA op de meeste punten in het gelijk gesteld is, maar juist een hoofdpunt van BJAA ('negatief publiceren over BJAA'…) is NIET gehonoreerd, de rechter stelde zelfs dat de kritiek van Heertje over jeugdzorg 'mogelijk terecht' is…. Ondertussen wil jeugdzorg er alles aan doen om in de media te etaleren hoe geweldig goed zij zijn, met juist E. Gerritsen als boegbeeld (bestuursvoorzitter) van BJAA voorop: méér dan 100 columns schreef hij om zijn toko te promoten….zie bijvoorbeeld ook deze en als men te veel kritiek hebt op E.G.  word je gewoon geblokkeerd: kritiek is vaak niet gewenst…..(het verbaast me zelfs dat ik ook nog af en toe wat schrijven mag)

Gelukkig hebben degene die ook de mening zijn toegedaan dat 'jeugdzorg liegt' het rapport "Is de zorg gegrond?" van de Nationale Ombudsman over BJZ van 10 december 2013 aan hun zijde!

Namen noemen en  tuchtrecht

De rechter stelt in feite dat medewerkers die zich niet verdedigen kunnen, omdat ze niet individueel aanspreekbaar zijn, niet genoemd mogen worden.
Nu is, dankzij de wet 'professionaliseringjeugdzorg' een
beroepsregister en  bijbehorend tuchtrecht in de maak voor de 'jeugdbeschermers' (of 'Ouder & Kind-adviseurs' , 'Save werkers' enz. enz.). 

Juist professionals zijn wel individueel aanspreekbaar over hun handelen, anders zou het hele tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers een wassen neus, dode mus dan wel gebakken lucht zijn. Immers: iedere echte professional, of dat nu APK-keurmeester, politieagent, arts, psycholoog of dominee is, is individueel aanspreekbaar en moet zich zo nodig verantwoorden in het openbaar.  Jeugdzorgwerkers dus binnenkort ook, of wordt direct het tuchtrecht voor hen weer afgeschaft dan wel zijn 'alle klachten niet-ontvankelijk wegens het niet met naam kunnen aanduiden van de BJZ-medewerkers'?

Ik hoop dat het tuchtrecht snel zal komen.

Uiteraard is het toegestaan om deze blog, met naamvermelding, verder te verspreiden!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com


6 opmerkingen:

 1. NB: Het heeft ook bij deze zaak jaren geduurd dat BJZ (jeugdzorg) niet (urgent) de juiste voorlichting heeft gegeven aan de omgangssaboterende ouder. Dat vóélt een kind.
  En nu leidde jeugdzorg de aandacht van diens eigen inspanningsverzuim af op Heertje.
  http://www.youtube.com/watch?v=lTdqCNNHVUY e.a..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "De Nationale Ombudsman" (zoals hierboven genoemd) betreft nu niet dhr. Brenninkmeijer, maar de Kinderombudsman Dullaert ( http://www.youtube.com/watch?v=yxYeRnbBncE ).
  Het rapport:
  http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-is-de-zorg-gegrond/?id=325

  Opgemerkt moet worden dat de 'Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker' zeer vaag en bijna onbruikbaar is voor de ouders die tegen deze jeugdzorgwerker iets willen ondernemen.
  http://issuu.com/platformjeugd/docs/beroepscode_jeugdzorgwerker/1?e=3745952/2607862
  (versie vanaf 2012) in mooi niet-afdrukbaar zeer licht grijs; waarom zo licht?
  Het daarbij horend tuchtrecht zal nog vager zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De nieuwe N. Ombudsman is onlangs gestopt met deze functie, het past niet bij hem. Ik denk dat de wortel van jeugdzorg sadisme te diep ingegroeid is omdat er een nare man E. G. zelfs daar graag lobbyt. Wat betreft namen noemen; als je zeker bent van je werkzaamheden met welke beroep dan ook, dan zal je niet als een bezetene reageren als dat wel gebeurd. Maar zoals gewoonlijk zijn sadisten bang om herkend te worden wegens wandaden die ze met toestemming van derden mogen plegen. Sta je mannetje en ga de confrontatie aan net als vele ouderondersteuners dat al hebben gedaan en nog steeds doen. Dus namen noemen is daar een onderdeel van, anderzijds is het maar een lugubere gewaarwording daar in jz land.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In Limburg helpt modder gooien nog steeds.

  Kinderen horen bij de moeder, volgens Bjz Limburg. Blijkbaar ook als moeder zich schuldig maakt aan oudervervreemding, en het geheugen van de kinderen manipuleert met het eindeloos herhalen van negatieve verhalen.

  De rechters worden voorgelogen, o.a. door Henk L. van Bjz Maastricht. Een aantoonbare leugenaar.

  De politie dan? Nee hoor, die zet valse meldingen gewoon door naar de andere 'partners', want als je het protocol volgt handel je correct. Althans volgens de politie klachtencommissie, die blijkbaar ook volkomen incompetent is.
  Onschuldpresumptie? Huh? Ze zijn in Limburg wat langzaam, dus nog altijd niet in Limburg, helaas voor u.

  Het OM dan? Aangifte wegens verstrekken van aantoonbaar valse informatie aan de rechter. Valsheid in geschrift. Informatie op basis waarvan de rechten van partijen worden vastgesteld door de rechter.
  Nee hoor. Volgens de idioten van het OM in Limburg is de strafbaarstelling van het vervalsen van o.a. rapporten en verslagen (art. 225 WvSr*) en het verstrekken van vervalste informatie aan de rechter daar niet voor bedoeld ..

  En zo tasten de kinderrechters het aanzien van de rechterlijke macht stelselmatig en ernstig aan.

  * Artikel 225
  1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

  Me dunkt, aangezien de kinderrechter zich baseert op dergelijke informatie vallen alle (gebruikelijke) leugens en onjuiste informatie en verslaglegging van Bjz onder deze delictomschrijving ..

  Waarom anders dan bedoeld om tot bewijs van enig feit te dienen worden deze verslagen en andere documenten aan de rechter die een beslissing moet nemen gezonden?

  Die rechters zitten natuurlijk ook volkomen voor aap met deze hele situatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dank u voor het stuk. Mogen de Namen ook op Internet worden genoemd?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sheila,

   Uiteraard, maar alleen de namen van individueel aanspreekbare professionals!

   Nico Mul

   Verwijderen