vrijdag 7 juni 2013

Panelbijeenkomst Spijkenisse - Pleegzorg, jeugdzorg en de Turkse gemeenschap

Jeugdzorg en de stem van de ouders  

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/jeugdzorg-en-de-turkse-gemeenschap-een.html

Geachte aanwezigen, 

Voor degene die mij niet kennen: mijn naam is Nico Mul  en ik houd me een jaar of 18 bezig met het ondersteunen van ouders in zaken met betrekking tot 'jeugdzorg', 'kinderbescherming' en dergelijke. Ook was ik een tijd bestuurslid van landelijk werkende cliëntenorganisaties als Werkgroep OmgangsONrecht en SCJF te Utrecht. Sinds een aantal jaren schrijf ik over allerlei aspecten met betrekking tot deze zaken, zowel als reactie-schrijver op artikelen als eigen artikelen en sinds 29-4-2013 mijn eigen blog,

www.jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl

De organisatie van deze middag heeft mij 5 tot 10 minuten toegekend om mijn visie weer te geven. Ik zal proberen mij hieraan te houden. 

Vertrouwen en respect 

Ieder goede hulpverleningsrelatie begint met vertrouwen. Zo is de huisarts meestal degene waar ouders het meeste vertrouwen in hebben en die de gezinnen het beste kent, in ieder geval beter dan een Ouder-Kind adviseur (Amsterdam)  of een 'wijkteam' in Rotterdam, waar uw privé zaken besproken worden door mensen die u en uw gezin niet kennen. 

BJZ is al jaren in het nieuws juist vanwege het geheel ontbreken van vertrouwen. Bij de voorgangers van BJZ als MOB en JAC was het al in de 70-ger jaren: 'als je kind naar het JAC gaat, ben je als ouder verloren'.  Ook kwamen er vele rapporten als in 1983 van de commissie Junger-Tas, die aantoonden dat er volstrekte willekeur heerst bij jeugdzorgmaatregelen. Er is geen enkel verband tussen zogenaamde 'problematiek' en 'behandeling'.  

 
Zo kwamen er later rapporten als '909 zorgen' in 2002 met daarin de uitkomst dat maar liefst 72% van de jeugdhulp geen enkel of negatief effect heeft, en slechts ca. 28 % van de jeugdhulp enigszins effectief zou zijn. De klap op de vuurpijl was het rapport van de  commissie Samson, waar bovendien de ergste zaken weggelaten waren, 'omdat anders BJZ er zo slecht van af zou komen', maar duidelijk was dat de mishandeling tot 3x zo hoog was in de jeugdzorg t.o.v. thuis en dat 'seksueel misbruik structureel is in de jeugdzorg'. 

Deze middag zou gaan over vertrouwen krijgen in jeugdzorg en is bedoeld om meer (Turkse) pleeggezinnen te werven.  Een soortgelijke bijeenkomst was in Amsterdam ca. 1 maand geleden.  Daar werd de vraag gesteld: WAAROM MOET PLEEGZORG, zou men niet liever de kinderen thuis helpen? Juist dat mocht eigenlijk niet gevraagd worden en het antwoord van de  jeugdzorg + pleegzorg was ontwijkend, snel naar de volgende vragensteller… 

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/jeugdzorg-neemt-wantrouwen-niet-weg.html

Hulp 

Als u als ouder hulp vraagt, dan wenst u serieus genomen te worden en verwacht u gewoonweg de hulp die u gevraagd heeft. Al meer dan 30 jaar is het bij 'jeugdzorg' meer van het zelfde; men komt eerst u uithoren en zegt u nog 'open en eerlijk' te zijn',  vervolgens worden uw woorden verdraaid, wordt u als ouder gediskwalificeerd en is de conclusie dat er hetzij een OTS dan wel een Uit Huis Plaatsing moet komen.  

Vervolgens bent u uw kinderen kwijt, wordt u als ouder aan de kant gezet, en ziet u vaak uw kinderen nooit meer thuis komen.  Ook in deze zaal zitten moeders die valselijk beschuldigd zijn, de waarheid inmiddels boven water is gekomen dat moeder niets mankeert en dat de grond van UHP gewoonweg weg is gevallen.  

Vervolgens krijgen die ouders hun kinderen nooit meer terug: BJZ verzint gewoonweg nieuwe redenen om de kinderen niet  terug te geven.  De bekendste smoes is gehecht in het pleeggezin' . Waarom dit een smoes is: juist op de lange duur is het dramatisch voor een kind om te ervaren dat hij zijn hele jeugd is voorgelogen en bewust van de liefhoudende ouders vervreemd is. Als deze psychische schade en verdriet naar boven komt, is BJZ inmiddels niet meer thuis dan wel van naam verandert… 

Uit Huis Plaatsen 

 
Het treurige is dat volgens prof. Hermanns, iedere uit huisplaatsing overbodig is, maar men dient echter wel de juiste hulp thuis te geven.  Merkwaardig is dan dat BJZ zo vaak, zonder enig onderzoek, constateert:  'hulp in de thuissituatie is niet mogelijk', waarna de kinderen uit huis geplaatst worden. Vervolgens komt er geen enkele hulp in het pleeggezin of thuis, en keren de kinderen nimmer terug naar de ouders. 

Ondertussen probeert BJZ uit ieder falen meer geld binnen te slepen en erger nog, te propageren hoe goed zij zijn.  Ik hoef maar Maasmeisje, 'Meisje van Nulde' en de 2 recent vermoorde jongens te noemen: bij die laatste zijn deze als wapen gebruikt in een echtscheiding: de zorgtaak van vader werd geheel teniet gedaan van 50 % tot bijna 0, de vader zou zelfs, op beschuldigingen van moeder, worden vervolgd voor kindermishandeling, die in ieder geval nimmer door een arts gezien is… 

BJZ komt vertellen dat de kinderen eerder een 'time out' (= UHP) nodig hadden, BJZ ziet dus geheel NIET in dat juist partijdigheid voor een der ouders en de andere ouder structureel diskwalificeren en vernederen leidt tot zowel kind-beschadiging als wanhoop van de ouders. 

Zowel de directeur van BJZ Groningen als de bestuursvoorzitter van BJAA komen op één avond vertellen hoe goed en professioneel BJZ is en dat de kinderen dus UHP hadden moeten worden… 

Ondanks alle miskleunen die weer goed gepraat worden met nieuwe 'jeugdzorg-interventies', 'meldcodes', 'ouder-kind-adviseurs' en niet te vergeten de vele naamsveranderingen, gaat men gewoon verder met de pleegzorg industrie: uw kinderen kunnen dus geplaatst worden in hetzij een 'pleeggezin' dat hen ca. 600 €/ maand/ kind oplevert en krijgt uw kind een indicatie voor 'residentiële opname' dan kan het in een zogenaamd 'gezinshuis' geplaatst worden, dat bestaat uit een echtpaar waarvan 1 van hen 'affiniteit met jeugdzorg' heeft, dat maximaal 4 'residentiëel geplaatste kinderen' + vaak een aantal pleegkinderen en eventueel eigen kinderen. De opbrengst: 3000 €/ kind/maand voor het gezinshuis!

Veel ex- BJZ medewerkers beginnen zo'n 'gezinshuis' voor de genoemde bedragen wordt overigens geen enkele 'jeugdhulp' geleverd! 

Treurig is dat al die zogenaamde jeugdzorg volledig buiten de ouders om gaat.

Wrang is het dat er veel kinderen UHP worden met argumenten als: 'ouders hebben weinig geld, aan alles is gebrek', kinderen UHP dan kan er opeens 600 €/ maand komen, waarvan vaak nog ca. 100 € per maand bij de ouders in de bijstand van hun uitkering wordt ingehouden aan LBIO bijdragen.

Mijn idee over goede jeugdzorg 

Respect voor ouders en hun hulpvragen.

Juist onderzoek door echte deskundigen en niet via rapporten die bestaan uit indrukken, meningen en onderbuikgevoelens en vooral niet op waarheidsvinding gebaseerd zijn. 

Altijd gezinnen in stand houden en familiebanden respecteren!

Hoe dit te realiseren: 

Laat de huisarts als echte vertrouwenspersoon van de gezinnen het voortouw nemen, laat die zo nodig bepalen of een gezin kan volstaan met eenvoudige hulp om gezinnen structuur te bieden via maatschappelijk werk of vrijwilligers zoals 'Home-Start'. 

Laat de huisarts, bij ernstige kind-gerelateerde problematiek, ouders /kinderen verwijzen naar een echte kinderpsycholoog of –psychiater. 

Mijn standpunt voor vanmiddag is dan ook:  

'Laat OUDERS zélf de hulp kiezen die zij wensen voor hun kinderen desnoods in overleg met een huisarts die het gezin kent!  Goede hulp begint met GOEDE deskundigen en niet met opgedrongen wijk-teams of O&K-adviseurs! Ouders en kinderen dienen voorop te staan, NIET het commercieel belang van de jeugdzorg-industrie! 

Wat is dan de plaats van BJZ c.q. de opvolger 'gecertificeerde instelling'? Ik sluit me aan bij de opvatting van prof. J. van Acker: OPDOEKEN BJZ!
 

Drs. N.J.M.Mul / Jeugdzorg-Darkhorse Plus.  

07-06-2013 Atlas hotel Spijkenisse

4 opmerkingen:

 1. Nico, kan je nog iets schrijven over de reacties op je toespraak?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja dat kan:

   - Ik werd gevraagd om deel te nemen aan het panel door de organisatie van de bijeenkomst in Amsterdam.
   - Even later werd mij per e-post gevraagd of ik een toespraak wilde houden, ik zou 5-10 minuten krijgen. Ik heb dit aanvaard.
   - Ik kreeg op 7 juni 's ochtends eerst een e-post dat mijn toespraak niet zou kunnen. Te kritisch. Even later kreeg ik een e-post dat die toch mocht (iemand van team Dark horse had opgebeld met de organisatie.)
   - Op 7 juni bleek tijdens het uitlopend programma voor de pauze (de reclamespots van BJZ- Rotterdam en Pleegzorg) dat men liever wilde dat ik mijn toespraak na de pauze zou moeten houden. Ik ging akkoord.
   - Tijdens de pauze werd mij gevraagd om mijn toespraak in te korten en de onaardige zaken over BJZ er uit te halen en dat ik maar 5 minuten zou krijgen...
   - Ik mocht mijn toespraak in 5 minuten afraffelen....

   De reacties? GEEN: ik moest onmiddellijk de tafel voor het panel verlaten en mocht ook nog geen enkele vraag stellen.

   Meuwissen had het druk met mensen afpoeieren met 'individueel geval' en 'daar ga ik niet op in' en benadrukte hoe goed zijn 'professionals' zijn toen ik zachtjes 'amateurs' zei hoorde hij dat... na afloop heb ik Meuwissen aangesproken op het amateurisme van 'indicaties zonder onderzoek' en zelfs 'expertise rapporten' van zijn medewerkers zonder kind of ouder gezien te hebben.

   Er was wel iemand die vroeg WAAROM ik weg moest van het panel... geen antwoord uiteraard...
   (Mijn toespraak was letterlijk gelijk aan die hier gepubliceerd is.)

   Na afloop kwamen er wél diverse ouders naar mij toe en vroegen zelfs waar ze tips / hulp konden vinden. Ik heb ze verwezen naar deze blog en 'Nico Mul's link'

   Nico Mul

   Verwijderen
 2. Nico, Het is verschrikkelijk oneerlijk wat de organisatoren van deze bijeenkomst hebben aangericht. Afspraak is afspraak,maar niet bij deze mensen blijkbaar. Bijzonder beledigend naar jou toe en ook rad-voor-ogen-draaiend naar de aanwezige ouders toe die niet eerlijk worden voorgelicht door die organisatie doordat "alles onder de mat wordt geveegd."

  In feite "grepen zij de macht". BJZ had de Turkse organisatie al bij voorbaat ingepakt. Nadat laatstgenoemde toestemde in jouw toespraak die je hen van te voren had toegezonden, kreeg je ineens 's ochtends per e-mail het bericht dat die toespraak te kritisch was: In feite wilde men hem cancelen. Welke van deze twee organisaties vroeg jou ter plaatse om jouw toespraak in te korten en "de onaardige zaken over Jeugdzorg"eruit te halen? Men maakte je bijna monddood door je nog maar vijf minuten te geven.

  Mijnheer Meeuwissen van BJZ, zo lees ik, had het druk met mensen afpoeieren met "individueel geval" en "daar ga ik niet op in". Ook op de vraag WAAROM je weg moest van het panel werd geen antwoord gegeven.
  Waar hebben wij dit patroon meer gezien? Dit is toch de wijze/ patroon waarop de medewerkers van BJZ altijd "communiceren" met de wanhopige ouders?

  Laten we even het positieve halen uit deze verraderlijke bijeenkomst:
  Hoewel in vijf minuten, hebben de ouders TOCH, weliswaar in sneltreinvaart, kennis kunnen nemen van jouw meer dan duidelijke uiteenzetting over de werkwijze van BJZ. Daarnaast heb je de ouders die naar jou toekwamen, kunnen verwijzen naar Dark Horse Plus en op deze manier zijn ze toch uiteindelijk waar ze wezen moeten en sterker nog: Veel andere ouders zullen door hen op deze site opmerkzaam gemaakt worden.

  Graag als het kan je antwoorden op mijn vragen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Er komt een parlementair onderzoek naar het Fyra-debacle, vanwege +/- 1000 miljoen verknoeid.

  De jeugdzorg flikt dat al vele jaren gemiddeld elke 4 maanden, maar een parlementair onderzoek?

  Dan hebben we het nog niet over kapitaalvernietiging bij ouders (advocaatkosten, ziektekosten, gemiste arbeidsproductiviteit/motivatie), gesubsidieerde rechtsbijstand, en bij gerechten en advocaten, die allemaal veel geld kosten, in veel gevallen helemaal voor niets.

  Het zou mij niet verbazen als daarmee samen ook nog eens 1 mrd per jaar door het putje gaat.

  BeantwoordenVerwijderen