vrijdag 28 juni 2013

Melden.... nog 3 nachtjes....

Nog 3 nachtjes….

en dan is het gedaan met vertrouwen in school, artsen, leraren, schoolbegeleiders, wijkverpleegkundige, consultatiebureau….


dan?

Per 1 juli treedt de 'Wet Meldcode' in werking en dan dienen al degene die professioneel met uw kinderen omgaan alle zorgsignalen die kunnen duiden op mishandeling, misbruik, verwaarlozing enz enz  te melden bij het AMK. U dient dan dus goed uit te kijken wat u zegt... 'alles kan tegen u worden gebruikt'!

Diverse professionals hadden hun gefundeerde kritiek hier op zoals u hier kan lezen. Een interview met forensisch psycholoog H. Otgaar hier over.

Al enige jaren heeft het AMK die mooie reclamespotjes over het melden van signalen over kinderen van de buren….

U hoort de kinderen van de buren een robbertje vechten met elkaar… 'huiselijk geweld', U hoort ze schreeuwen … snel melden.  Heeft u voldoende meldingen gedaan, dan is er grote kans dat de kinderen in snel tempo uit huis geplaatst worden.  Over hoe dat gaat kan u in diverse video's op YouTube zien.

Goede zaak?

Als kinderen écht mishandeld worden dan is dat natuurlijk schandalig en dient er ingegrepen te worden. Maar is ieder 'signaal' ook werkelijk mishandeling? Naar mijn idee is een en ander wat overdone als men ziet wat er allemaal gedaan wordt in wat men 'vroegsignalering' noemt en hoe gewoonweg ondeskundigen worden ingezet om maar zo veel mogelijk signalen en meldingen te genereren. Eerder werd dit samenvattend artikel met links naar meer genuanceerde artikelen op Dark Horse gepubliceerd. Zie vooral de 'PoppenVilla'!

Enige miskleunen:

- Blauwe plekken: kan duiden op diverse ziekten. Niet iedereen loopt met zijn ziekten te koop… Het kan ook duiden op bijvoorbeeld een spel als 'steppen' met een fiets, waardoor de punt van het zadel tegen de rug komt… rug vol blauwe plekken… Mishandeling?

- Onbegrepen spelgedrag: kinderpsychologen hebben inmiddels duidelijk aangetoond dat het spelen van een kind met bijvoorbeeld poppen NIETS zegt over of een kind misbruikt dan wel mishandeld wordt.  Enige tijd geleden heeft JzDh meegewerkt aan een succesvol einde van de 'PoppenVilla' die bedoeld was om extra meldingen te genereren.

- Het kleurgebruik van kinderen: voldoende aangetoond dat dit NIETS zegt.
 
"De zaak Yunus is wel een sprekend en goed gedocumenteerde zaak: Naar aanleiding van een val werden de niet gecontroleerde vermoedens van het Juliana kinderziekenhuis welke zonder onderzoek  overgenomen werden door het AMK, in combinatie  met ongecontroleerde verdachtmakingen van BJZ gebruikt om de ouders valselijk te beschuldigen van kindermishandeling. Dit ondanks een (door BJZ achtergehouden) deskundigenrapport van een kinderradioloog waaruit het tegendeel bleek, en ondanks een verklaring van de Officier van Justitie dat niet was gebleken van verwijtbare opzettelijke mishandeling waardoor het door BJZ geïniteerde proces-verbaal werd opgelegd." 

- De valse meldingen van buren over strenge ouders die hun kinderen nogal krachtig toespreken en  over gewoonweg levendige kinderen die op zijn tijd een robbertje vechten c.q. 'elkaar in de haren zitten'…

Na het doen van een melding dienen hulpverleners een heel protocol af te werken. Zo zijn er aparte protocollen bij vermoeden van mishandeling voor huisartsen, SEH van ziekenhuizen, leraren en andere professionals die met kinderen te maken hebben.Wat levert dat op? Wat kost het? 

Enige dagen gelden stuurde iemand mij toe wat het 't AMK oplevert om meldingen te verwerken. Let wel: het AMK wordt betaald door de belastingbetaler, per 'onderzoek'.
                          ---------------------------------------------------------------
Uit de cijfers van 2010 blijkt dat het AMK in totaal € 43,3 miljoen euro aan subsidie heeft ontvangen, er zijn in 2010 62.001 onderzoeken uitgevoerd in 2010 met een gemiddelde doorlooptijd van 10 weken waarvan er 6.131 onderzoeken zijn afgesloten als geen 'misshandeling'. (1 : 10 dus)

Als je dan de totale opbrengst deelt door aantal onderzoeken dan kreeg het AMK in 2010 per onderzoek € 666,12 aan subsidie vanuit de Provincie.

Een AMK onderzoek kost dus € 666,12.

Denk niet alleen als je overweegt een AMK melding te doen aan wat het met het gezin doet en het kind en wat voor gevolgen het gaat hebben en is mijn melding wel terecht.

Denk dan ook even aan de portemonnee van de belasting betaler, die voor elk onderzoek welke als terecht of onterecht werd gemarkeerd, wel voor de totale kosten opdraait.
                      -----------------------------------------------------

U ziet: het  zijn forse bedragen, zeker als u bedenkt dat de meldcode zo gepropageerd wordt omdat sommigen beweren dat er 3-5 kinderen per schoolklas zijn die 'mogelijk signalen van mishandeling' zouden hebben en waar dus 'zorgen' om zouden zijn. En het bijkomen voordeel: het AMK wordt, achteraf, betaald naar rato van het aantal verwerkte meldingen en:  méér meldingen = meer geld!


voor de ouders... Bij voldoende AMK-meldingen krijgt u te maken met mogelijk een uitnodiging van het AMK waarin aan u voorgesteld wordt dat zij bij u op bezoek komen om de 'zorgen' te bespreken, anderzijds kan het ook zijn dat u uitgenodigd wordt en in het 'ernstigste geval' worden uw kinderen met een 'spoedmachtiging uit huis plaatsing' thuis dan wel van school af opgehaald door de politie +BJZ /Raad voor de Kinderbescherming.

Tegen de middag krijgt u dan een bezoek van de politie met de mededeling dat uw kinderen op last van de rechter in een crisisplaats zijn ondergebracht.  U mag absoluut niet weten waar uw kinderen zijn. Ca. 1 week later mag u bij de rechter komen om uzelf te verweren tegen de beschuldigingen in een AMK-rapport en begint vaak de lange weg die 'jeugdzorg' heet… (Zie de reeks 'Praktijkverhaal' en zie de vele websites hier over!)  Enige algemene tips over wat te doen zijn reeds eerder beschreven in dit artikel op Dark Horse. Dit ultieme scenario gelooft niemand, tenzij mensen het zelf meemaken…

Na het 'onderzoek' in de minder ernstige gevallen kan uw zaak gesloten worden of  een 'raadsonderzoek'  volgen. Vaak schrijft de Raad gewoonweg het AMK-rapport over en verzoekt dan de rechter om OTS dan wel UHP wegens de 'ernstige bedreiging' van uw kinderen of  het 'feit': 'ouders ontkennen de problematiek'. Uiteraard doet de Raad structureel niet aan 'waarheidsvinding'.
Uw rapport gaat naar de kinderrechter, die neemt dit rapport voor 'waar' aan…
Een OTS dan wel UHP volgt…. Een hel breekt los….BJZ komt bij u op bezoek en stelt glashard dat er ernstige zorgen zijn, omdat de rechter dat zo geconstateerd heeft… Het feit dat AMK een onderdeel is van BJZ en de zaken soms gewoonweg bij elkaar verzonnen heeft, daar gaat men maar aan voorbij…

Over hoe het verder gaat: volg de praktijkverhalen…. De komende dagen meer…

Hier laat ik het bij…. Vanaf 1 juli moeten de hulpverleners gaan melden…
Nog 3 nachtjes slapen….Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul15 opmerkingen:

 1. In het rijtje van professionals mis ik nog de tandarts en de mondhygienist. Ook zij zijn onderworpen aan de meldcode. Kind met slecht gebit, zal vast komen door een mishandelende ouder...

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Doe daar ook de sportschool met kinderdagopvang als ouders aan het sporten zijn.

   Ik vraag me af waarom er zoveel deskundigen worden genoemd in de stukken hier op DH+, maar geen van allen leiden tot het rechtstreeks inlichten van de regering, justitie, rechters en jeugdzorgmaffia? Een symposium met alle deskundigen voor de jeugdzorg-vriendjes zou op zijn plaats zijn.Is een orthopedagoog beter dan een forensisch psycholoog? Is een BJZ directeur beter dan een professor in de psychologie? Dan raken we sneller af van het AMK, RvdK (eerder een verlengstuk van BJZ) en BJZ zelf. Vroeger had je de kinderpolitie voor echte kindermishandeling, sinds de komst van jeugdzorg in welke hoedanigheid dan ook vallen alle gedragingen en uitingen van ouders en kinderen onder mishandeling.

   FY

   Verwijderen
 2. Alles wat je zegt "kan" tegen je gebruikt worden. Zeg maar gerust: "Wordt tegen je gebruikt".
  Toch gaat de bewustwording gestaag door. Mensen beginnen steeds meer door te krijgen, en steeds meer op tijd, dat babbelen heel gevaarlijk is. Dat de reguliere hulpverlening beter gemeden kan worden, want die hebben vaak banden met jeugdzorg en staan te popelen om vertrouwelijke informatie, gekleurd met hun bril, door te spelen.
  Het gaat helaas met veel schade en schande, maar de wal zal het schip keren. Steeds meer mensen ontvluchten Nederland, steeds meer kinderen hebben zeer slechte ervaringen met jeugdzorg, steeds meer gezinnen waarschuwen elkaar!
  Nogmaals: Stuur je ervaringen op naar de kinderombudsman, die nu onderzoek doet naar waarheidsvinding: info@kinderombudsman.nl
  Laten we Cato de Oudere maar idd herhalen tot het werkelijkheid wordt: Voorts ben ik van mening dat jeugdzorg vernietigd moet worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Marjolein: jij snapt het! Niets aan toe te voegen. Wij proberen toch altijd voorzichtig en netjes te blijven!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. De Kinderombudsman is een mooie prater met loze woorden. Wat heeft die man voorelkaar gekregen tot nu toe? Ik heb ook een hokje voor deze mensen ' het hope "loze" hok> Je praat veel en doet maar onderzoeken wat je kan maar dan zonder actie of oplossingen.
   Dat is Nederland. Dus, alweer een onderzoek naar waarheidsvinding, hebben Nico en Jan Hop dit ook niet jaren geleden aangekaart? Waarom nog een onderzoek en nog één en nog één? Wat mag dat kosten?

   Verwijderen
  3. Heb nogal wat gesprekken gevoerd met allerlei instanties.
   Jeugdzorg, RvdK, politie,CJG enz.
   Deze gesprekken beginnen altijd op de zelfde manier.
   Men verzoekt mij plaats te nemen om samen mijn problemen op te lossen(lees: om mij het bos in te sturen)
   Omdat ik mij niet zo makkelijk laat sturen, eindigen de gesprekken ook altijd op dezelfde manier.
   Tja, u kunt altijd nog naar de ombudsman.
   Ook aan dit rookgordijn doe ik niet mee.

   Verwijderen
 3. Zo'n bedrag van 666,12 is nog maar een begin. Je moet je denk ik realiseren dat als het AMK tot de conclusie komt dat er 'zorgen' zijn dat de rekening al snel hoog oploopt door de betrokkenheid van de Raad voor de Kinderbescherming met alle gesprekken met alle betrokkenen, gesprekken met scholen en hulpverlening die ook aan de kant van de scholen en de hulpverlening tijd/geld kosten om het gesprek over jou te voeren en het verslag daarover te lezen en goed of af te keuren. De zittingen met waarnemers van de raadsonderzoekers, inzet van advocaten, kinderrechter en griffier. Het bureaupersoneel van de instellingen, de overhead bij de rechtbank en de Kinderbescherming. Je praat al snel over tonnen aan euro's. En dan is er nog niets aan hulp verleend. Het heeft ook een kringwerking. Ook in het ZATteam moet ineens over jou kind gesproken worden, de leerplicht gaat zich ermee bemoeien, externe deskundigen. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten die jij als gezin gaat dragen aan advocatenkosten, baanverlies, desintegratie van je huishouden door de sores, ziekte.
  Als het bij die 666 euro bleef was het nog een koopje.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De meldcode.

  De meldcode is over 3 dagen verplicht. Dit is GEEN meldplicht.
  Men is verplicht om zorgsignalen te behandelen volgens een meldprotocol.
  Hier is een 5 stappenplan voor ontwikkeld. In de praktijk komt dit neer op nog meer overleg, al dan niet disciplinair en of multi.
  De bedoeling is, dat de beslissing van het al dan niet een melding doen een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. In de praktijk gaat het vaak al zo, maar nu wordt het verplicht.
  Dat professionals met ingang van deze wet verplicht zijn om zorgsignalen te melden bij het AMK is dus niet juist.
  Deze wet dient alleen maar om het werk van de profs. makkelijker en duidelijker te maken. Met het beschermen van kinderen heeft het niks van doen. Ook hier zijn weer de nodige miljoenen voor nodig.
  Denk aan folders, studies, cursussen enz.
  Veel geld, waar veel kinderen iets aan hebben. Of niet???

  Nog even een reactie op het schrijven van Marjolein over het Nederland
  ontvluchten van de slachtoffers van jeugdzorg.
  Rene Smit vlucht met zijn gezin uit Amsterdam. Burgemeester Van der Laan hierover in de Telegraaf van vandaag: Hij wil niet dat mensen zich gedwongen voelen uit de stad te verhuizen. Dit siert de man.
  Als hij de moeite zou nemen om te onderzoeken, hoeveel mensen zich gedwongen voelen stad en land te ontvluchten vanwege de jeugdzorg, zou hem dat nog meer sieren.
  Ook bij zijn bureau jeugdzorg, BJAA met aan het hoofd ene E.G., maakt men zich schuldig aan alles wat bij wet verboden is.

  PS: Heb bewondering voor de wijze waarop je het werk van Sven voortzet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor uw compliment. De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat Sven en Ranada nog steeds af en toe helpen! Ik probeer hier wel een iets ander accent op te leggen: meer 'praktijk van jeugdzorg', meer dialoog en wat minder berichten, maar onverminderd kritisch en beleefd..
   Bij dat 'meldingsprotocol' hoort ook 'AMK-inlichten'.
   De 'meldcode' wordt wél gebracht alsof dit het doel had kinderen te beschermen en mishandeling te voorkomen. Dit wordt benadrukt in de cursussen die hulpverleners hier over krijgen. Zelfs mijn dochter, aanstaand arts, kreeg hiermee te maken!
   Ik geef niet voor niets het advies aan mensen die er toe in staat zijn om het land te verlaten als ze met BJZ / AMK te doen krijgen. (Zie http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/praktijk-van-jeugdzorg-3.html )

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Is het niet zo dat het hebben van die code verplicht is maar de diagnost (in ieder geval) zijn eigen verstand mag gebruiken en zelf dieper maf diagnostiseren, maar ook onderwijzers mogen hun verstand gebruiken, want anders kunnen alle leerlingen meteen gemeld worden:
   er moet ergens een grens zijn van die wel melden en die niet.
   Dat heeft met denkwerk te maken (of onderbuiken).
   Het AMK-inlichten is dus niet overal verplicht, er moet een trigger zijn, maar dat kan enkel diegene zijn die waarneemt en invult en tot conclusies komt, want anders geen actie.
   Die ˊactieˊ tot melden kan bedacht zijn, vals zijn, gevoelloos zijn, of domheid zijn.
   Daar speelt ˊverplichtˊ dus niet een rol, of alle leerlingen en patienten worden gemeld met ˊik heb een case met geen gegevens maar ik moet toch protocollair melden???ˊ
   Nico, je lijkt te schrijven dat het melden op zich, of er gegevens over iets verdachts zijn of niet, verplicht is, en daar vallen alle pupillen onder. Dat lijkt me niet praktisch te kloppen. TS

   Verwijderen
  3. TS,
   Juist die 'wet meldcode' schrijft allerlei verplichte procedures voor bij 'signalen' die kunnen duiden op mishandeling / misbruik enz enz. en verplicht professionals als leraren, artsen enz enz om een protocol af te werken en het formulier met de zorgen door te sturen naar het AMK....en wat er dan gebeurt... zie onder andere de bericht,'Praktijk van Jeugdzorg' 3 en 7 (volgend bericht) Dit gaat zonder gedegen onderzoek, signalen zijn voldoende. Daarom ook ons protest tegen die 'PoppenVilla' die bedoeld was om extra meldingen te genereren, door diagnostisch onbevoegden!
   Ik vrees dus dat die meldcode veel valse meldingen zal opleveren......
   Nico Mul

   Verwijderen
  4. Waar moet dat heen ???

   Als deskundigen, want zo noem jij jezelf, ook al niet weten hoe de vork in de steel zit, waar moeten ouders dan naar toe.
   De zogenaamde familierecht advocaten weten er ook al niks van.
   Het hanteren van de meldcode, verplicht bij wet, betekent niet dat er ook daadwerkelijk gemeld gaat worden.
   Dan zou er sprake zijn van een MELDPLICHT. Dat is in dit geval onmogelijk. Mijnheer TS heeft het wel goed begrepen.

   Verwijderen
  5. Neen, zowel TS als u hebben het verkeerd begrepen: het is de bedoeling dat alle hulpverleners en leraren etc. WEL gaan melden en een protocol in werking stellen om de meldingen te leiden naar het AMK. Wat daar van komt: zie 'Praktijk van Jeugdzorg 8' en 3!
   Vanaf 1-7-2013 is het gedaan met het vertrouwen in welke hulpverlener, leraar, schoolbegeleider, tandarts, mondhygiënist of fysiotherapeut (om er maar een paar te noemen). Pikken hun 'zorgsignalen' op, dan worden zij geacht (verplicht bij wet) dit gewoonweg te 'melden'!
   Zó zorgelijk is de NL-situatie!

   Nico Mul

   Ooit zei iemand: 'Nederland let op uw zaak'!!!

   Verwijderen
  6. Als laatste reactie op deze kwestie, wil ik graag bovenstaand stukje analyseren.
   Ik heb het niet begrepen. Sinds ik jeugdzorg en zijn partners tot mijn relatiekring mag rekenen, hoor ik niet anders. Dus daarin zal je wel gelijk hebben.
   Dan "het is de bedoeling dat alle hulpverleners .....".
   Ook hier zit je goed. Echter, die bedoeling(van de overheid) bestaat al jaren. Dit heeft niks met deze wet te maken.
   Vanaf 1-7- 2013 is het gedaan met.
   Ongetwijfeld heb je hier gelijk, als je dit betrekt op een groot deel van de bevolking. Maar voor mij gaat dit niet op.
   Sinds 4 jaar vertrouw ik niemand meer, en zal nooit maar dan ook nooit meer iemand om hulp vragen. Erg lastig als je een kind van 12 jaar hebt.
   Ik denk dat dit ook niet opgaat voor mensen die door onze geweldige dokters in een rolstoel zijn geholpen.
   Als laatste: dan worden zij geacht(verplicht bij wet)....
   Dit kan niet. Men wordt geacht iets te doen, of het is verplicht bij wet. Dit zijn 2 verschillende begrippen.
   Nederland let op uw zaak. Aan deze uitspraak valt natuurlijk niks af te dingen. Helaas is hij gericht tot dovemansoren.

   Het hele gevecht tegen jeugdzorg is een gevecht tegen windmolens.
   Dat moet en kan anders.Om met E.G. te spreken. TIP no zoveel.
   De overheid wil meldingen. Nu geef ze meldingen.
   Laat iedereen een AMK melding doen. Dit kan zonder risico.
   Bij wet is men beschermd. Anoniem enz. Resultaat: het systeem zal verstopt raken en op de helling moeten. Is maar een idee.
   Op dit moment is echter het devies: VOLHOUDEN.
   succes.

   Verwijderen
  7. Nico,
   je denkt dus dat alle 3,2 miljoen kinderen gemeld dienen te worden, zonder dat de potenti-ele melder eerst zijn verstand mag gebruiken?
   Dat wordt wat.
   Voor het melden gaat waarnemen en verstandelijk vermogen van de ˊprofessionalˊ vooraf;
   dus daar zit een drempel tot wel of niet melden: melden is dus niet verplicht maar graag gewenst door de mooipratende jeugdzorg.

   En, ja, gevaarlijk voor de meerderheid van gemelde kinderen!

   Als velen elkaar napraten zonder dit te overwegen en zelf na te denken, dan worden het zeker 3,2 miljoen meldingen minimaal.

   Napraters hebben vaak geen gelijk. TS

   Verwijderen