zondag 30 juni 2013

'Politiek correct'...melden?Na het publiceren van dit artikel zal ik ongetwijfeld vele vijanden er bij krijgen en misschien ook wat meer waardering. De vijanden wegens het feit dat ik een vergelijking ga trekken met een zeer zwarte bladzijde uit de Duitse en Nederlandse geschiedenis en de waardering zal komen van de ouders van de ca. 12.000 jaarlijks uit huis geplaatste kinderen en de ouders van de kinderen die de komende jaren uit huis geplaatst gaan worden, dank zij de protocollen van de 'wet meldcode' en zijn impact. Ik zal proberen dit artikel eerlijk, juist en politiek correct te schrijven!

In de 30-ger jaren is er in Duitsland iets gebeurd waarvan de mensheid zou willen dat het nimmer gebeurd zou zijn: de opkomst van een regime dat voor moord, doodslag en vervolging van bepaalde bevolkingsgroepen, voornamelijk de Joden heeft gezorgd. Hierbij is de leider hiervan op democratische wijze en volgens de toenmalige wetgeving, geheel 'politiek correct' aan de macht gekomen. Sven Snijer schreef een stukje over het verband 'ieder een beetje jeugdbeschermer'  met de Weimar-republiek.  Een citaat uit dit artikel: "Net als in de republiek van Weimar in de jaren dertig, waar het volk niet in de gaten had wat er stond te gebeuren, verliezen ook de hedendaagse verdwaasde en afgestompte burgers van deze schijndemocratie langzaam één voor één hun rechten, en ze staan er schaapachtig bij te lachen."

In de 40-ger jaren werkten de ambtenaren in Nederland zeer 'politiek correct' mee aan het registreren van Joden en zigeuners.  Het effect daarvan hebben die mensen gemerkt: de administratie was geweldig voor het efficiënt verwijderen  van deze bevolkingsgroepen uit onze samenleving. Zo werkte ook de politie (opsporing en aanhouding)  en de NS (transport  naar Westerbork en later naar Duitsland) loyaal mee…Allemaal zeer 'politiek correct'.
 
De vergelijking met 'jeugdzorg'.

Ik schreef eerder een artikel met 'De Transitie: een lesje geschiedenis'. Ik ga dit niet geheel herhalen, maar beperk mij tot essenties:
- Kinderbescherming was de taak van de rijksoverheid.  De 'Voogdijraden' werden ingesteld tot bescherming van kinderen.

- De 'Voogdijraden' kregen een slechte naam, ze stonden namelijk bekend als kinderrovers en andere negatieve typeringen. Men veranderde de naam in 'Raad voor de Kinderbescherming'.  Deze raden werden het officiële adviesorgaan voor kinderrechters.

- Gezinsvoogdij werd in handen gegeven van Stichtingen. Zo onder andere het JAC en stichtingen met namen als 'jeugd en Gezin'.  Zij kregen gelden van de Staat bij uitvoering van 'Onder Toezicht Stelling' of  'Uit Huis Plaatsing' van kinderen.
Ouders konden bij bezwaren / klachten deze indienen bij de klachtencommissies van de instellingen zelf en, zonder advocaat,  een rechtstreeks beroep doen op de kinderrechter: de kinderrechter hield immers rechtstreeks toezicht op de uitvoering van de gezinsvoogdij.

- Op 1-11-1995 kwam, dank zij een wetswijziging, de rechtstreekse controle door de kinderrechter te vervallen. Er zou slechts 1x per jaar een zitting komen, waarbij de kinderrechter de ouders zou horen en zoals dat heet 'marginaal zou toetsen' over de uitvoering van OTS / UHP maatregelen.

- Rondom het einde van de vorige eeuw verenigden de stichtingen zich tot de 'MO-groep jeugdzorg' hetgeen stond voor 'Maatschappelijke Ondernemers'. Die MO-groep jeugdzorg' heet sinds kort 'Jeugdzorg Nederland'. Eveneens werden in die tijd alle stichtingen van naam veranderd in 'BJZ' en er kwam per provincie één Stichting BJZ die meerdere BJZ bestuurden in die provincie + 3 st. BJZ voor de 'groot-stedelijke gebieden' (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam). Tevens zijn er de landelijk werkende LdH J&R, de SGJ en WSG.

- De financiering van die BJZ ging volgens de 'Normbedragen Jeugdzorg'. 
U ziet alleen al wat een OTS oplevert (7623 €/ kind/ jaar in 1e jaar) en een 'Jeugdzorg Interventie' (1730 €/ kind/ maand).
Jeugdzorg- indicaties worden opgesteld door datzelfde BJZ dat de gelden ontvangt bij verlengingen OTS en UHP. Ieder jaar moet men daarvoor een toestemming krijgen van de kinderrechter, die toetst of het allemaal wel zo noodzakelijk is. Om een OTS te verkrijgen moeten zeker de woorden 'ernstige bedreiging van de minderjarige' er in voorkomen en de zin: 'Hulp in het vrijwillig kader bleek niet mogelijk'. Het woord 'ernstige' hoeft sinds kort ook niet meer en dat zinnetje is vaak gewoonweg onwaar, maar als ouders protesteren wordt er vaak niet geluisterd.

- De Raad voor de Kinderbescherming komt op de achtergrond: zij controleert officieel BJZ, maar ze zal geen onderzoek overdoen. Bij thuisplaatsing van een UHP-kind dient de Raad toestemming te geven. De Raad heeft nog wel een duidelijke taak met strafrechtelijke interventies.

- In 2011 komt de SP, Nine Kooiman (ex-gezinsvoogdes), op het idee om ook maar de indicatiebesluiten af te schaffen en publiceert zij het zogenaamde 'onderzoeksrapport' genaamd '18 kinderen: 72 rapporten'. Afschaffen van alle administratieve ballast…. 

- In 2011 komen A. van Montfort en J.D. Sprokkereef (toen voorzitter MO-groep Jz)  op het idee om de gehele Raad voor de Kinderbescherming ook maar af te schaffen. 

Het effect hiervan zou duidelijk geweest zijn: alle kinderen OTS/ UHP in handen van een commerciële organisatie die er zelf gigantisch financieel belang bij heeft om zo veel mogelijk kinderen met OTS of UHP in hun greep te houden.

- In 2012 komt de nieuwe 'Jeugdwet' in beeld: de macht van jeugdzorg in handen van 'gecertificeerde instellingen' en de 'zorg' van drang naar dwang in een geruisloos overgaand traject, op 'indicatie' van 'teams', 'O&K-adviseurs' dan wel de 'gecertificeerde instellingen'. Een rechter schijnt er niet meer aan te pas te hoeven komen. Weigert u toegang van uw huis voor de O&K-adviseur?  Dan weigert u hulp en dan komt de DWANG……

- Bij de nieuwe Jeugdwet komt de 'wet meldcode': het is de bedoeling middels allerlei protocollen, om zo veel mogelijk 'signalen kindermishandeling' te melden aan wat nu AMK/BJZ heet… 
De bedoeling is zogenaamd 'vroeg signalering en hulp' . De 'hulp' kennen de ouders die een OTS hebben voor hun kinderen: officieel is de OTS 'Hulp en ondersteuning bij de opvoeding.'!… Die hulp kan van alle kanten komen, maar gezien de nieuwe jeugdwet NIET van de huisarts of de hulpverlener die ouders kiezen, want daar gaan de gemeenten 'afspraken met de jeugdzorg-aanbieders' voor maken! (Onder andere het reserveren van pleegzorgplaatsen, 'in-huisplaatsingen' *) en instellingsplaatsen om uw kinderen in onder te brengen!)
*) Het nieuwe eufemisme voor uit-huis plaatsingen, met dat verschil dat de 'pleegouders' veelal ex-Jz-medewerkers zijn met 4  'in huis geplaatste kinderen' (+eigen en evt. pleegkinderen) , maar met dat verschil dat ze in plaats van ca. 7200 (voor een pleegkind) 36.000 € per kind per jaar ontvangen!

De uit- of toekomst?

U kan op grond van 'meldingen' uw gezin kwijt raken (zie bij voorbeeld 'praktijk van jeugdzorg 3' / 'praktijk van jeugdzorg 8'), een rechter schijnt er niet meer aan te pas te hoeven komen en als het aan de sector zelf ligt, ook geen controle meer door een instantie als Raad voor de Kinderbescherming: jeugdzorg heeft immers zijn eigen klachtencommissies en 'Inspectie Jeugdzorg' die geen individuele zaken behandelt…. 


Alle wetgeving is 'politiek correct' tot stand gekomen…
Waarheen?….  
Gaat u straks ook 'politiek correct ' melden over de zorgen van de buurkinderen , uw leerlingen of uw patiënten enz. enz? 

U staat er bij en kijkt er naar: lacht u nog?

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

14 opmerkingen:

 1. Toch lees ik dat er na 2015 15% bezuinigd moet worden op het jeugdzorg-budget. Dat gaat natuurlijk niet lukken als er steeds meer "gesignaleerd" wordt en steeds meer kinderen onder de knoet van JZ komen.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het rijk zal bezuinigen door 15% minder voor jz aan de gemeenten te geven...
   maarrrrr... wanneer jeugdzorg voor veel uithuisplaatsingen kan zorgen, door vele meldingen, dan is dat doordat het via de rechter is gegaan.
   Jeugdzorg kan dan ongebreideld declareren met de woorden "De rechter heeft beslist, betalen maar!"
   De gemeente denkt te kunnen sturen, maar er is een scheiding tussen de rechterlijke macht en de overheid.
   DUS: dan maar de lokale heffingen omhoog.
   Dat is dus bezuinigen door het rijk, maar geen bezuiniging voor de burger, integendeel!
   Zo zit dat.

   Verwijderen
 2. Hier uiteraard opgemerkt dat jeugdzorg niet gelijkgesteld wordt met de Jodenvervolging.
  Het gaat m.i. om het feit dat er politiek correct wetten gemaakt worden.

  Wetten die een organisatie, stichting of instelling aanwijzen als dé ingang tot en de bepaler van jeugdzorg-trajecten.
  Erg regelmatig tot gedwongen jeugdzorgtrajecten, OTS, UHP of Ontzegging uit ouderlijke macht.
  En..... zonder diagnostisch bewijs.
  En..... zonder afweging wat dat traject voor GEVOLG heeft op de ontwikkeling van een kind.

  Vaak ontbreekt een diagnose of een therapie ook nádat er een OTS werd verkregen door jeugdzorg suggesties.

  Het is bewezen dat een voorgesteld hulptraject na een degelijke anamnese (huisarts als ingang) zeer veel effectiever is en korter duurt dan een opgedrongen traject door een ondeskundige.

  Het is te hopen dat de overheid nu beter onderzoekt hoe de praktijk nu werkt en niet op het spoor blijft denderen van jeugdzorg als ingang.
  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Politiek correct melden" lijkt mij een beter middel om aandacht te vragen voor de problematiek, dan de zoveelste demonstratie op het Binnenhof. Melden dus. En dan niet die vervelende buren, maar inderdaad wel de beleidsmakers op alle niveau's.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een uithuisplaatsing is een brevet van onvermogen: Het onvermogen van BJZ om ouders en kinderen van hun huis uit te begeleiden naar de oplossing van hun problemen, na deze eerst met hen geinventariseerd te hebben.
  BJZ heeft hiervoor gewoon niet de adequaat daarvoor opgeleide werknemers in huis. ZO ZIT DAT DUS.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is geen brevet van onvermogen maar een feit dat dit de beoogde EUROS oplevert.
   Ook is het geen onvermogen maar onwil om de ouders te begeleiden, ook hier met als reden dat begeleiden van ouders te weinig EUROS oplevert.
   Er wordt ook niet met ouders geïnventariseerd, maar juist met en door ongekwalificeerde werknemer, waarom? Juist omdat dit wel de beoogde EUROS oplevert.

   ZO WERKT DAT DUS.

   Ron V.

   Verwijderen
  2. Er zijn echt een stel gezinsvoogden (en indiceerders vooraf) die niet het IQ hebben om aan 't geld te denken, maar zo gehersenspoeld zijn door interne cursusjes van BJZ, dat ze denken goed te doen.
   Ze hebben geen kennis.

   Ze hebben niet het academische vermogen om te combineren en het gevolg te overzien vanuit het kind en zijn psyche gedacht.

   Aan hen, de gedachte 'helden', een brevet van onvermogen.

   En daarmee een bewijs dat de jeugdzorgwerkers (met of zonder blind team dat de cliënt niet ziet en onderzoekt) de nodige kennis niet kan matchen aan de cliënt.

   Indicaties berusten voor 90% op sexy-makende insinuaties en verdraaiingen van feiten, suggestief de rechter bespelend (en dat 'team')....
   Het indicatiebesluit -zo wil de werker- moet de rechter overtuigen, en daarmee verkrijgt de jeugdzorgwerker zijn ingebeelde heldenstatus.

   Ja: "Jeugdzorg is geen zorg; UHP is geen therapie."

   Verwijderen
 5. Sterker nog, er zijn zelfs uithuisplaatsingen, waar helemaal geen sprake is van problemen, waarbij de ouderd begeleid zouden moeten worden. Als je in de doelgroep van alleenstaand, arbeidsongeschikt, werkloos, laag inkomen, lage opleiding, schulden etc. valt, kunnen je kinderen zonder pardoes uit huis geplaatst worden. Ook al kun je je problemen prima zelf handelen. Begeleiding door JZ leidt zeker in 2 van de 3 gevallen juist tot escalatie van de problemen, dus dat schiet ook niet op. Niks begeleiding, opdoeken van JZ is beter.

  DM

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waar BJZ ingekocht zal worden als bovenlokale gecertificeerde instelling, zal het opdoeken de eerste jaren nog niet gaan. We kan men de gemeente bewegen de eigen inkoop als gecertificeerde instelling op dusdanig diagnostisch niveau te brengen dat deze niet zullen doorverwijzen naar die bovenlokale jeugdzorgwerkers die de ingang tot DWANG vormen, maar zullen gebruik maken van specialisten en therapeuten, vanwege hun werk onder de WGBO (BW7:446 e.v.). De diagnostieke weg is gemiddeld goedkoper dan de jeugdzorgtrajecten.
   - Maar schrijven ouders wel hun gemeente dit te doen?

   Verwijderen
  2. We = Wel (foutje)

   Verwijderen
 6. Voor wie komen jullie op, de ouders of de kinderen.
  Liever een 10 kinderen verkeert uithuis geplaatst, dan 1 kind die dood gaat doordat we de ouders nog maar een kans hadden gegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heeft jeugdzorg ooit de moord op een kind voorkomen dan? Juist door toedoen van jeugdzorg zijn vele kinderen mishandeld, misbruikt in jeugdzorg (zie rapport Samson) Als er echt UHP moest worden heeft jeugdzorg alle signalen genegeerd (herinner u de moord op 2 kinderen 1997 Arnhem en het 'meisje van Nulde'). Jammer nu dat u niet een van die ouders bent van die 9 onterecht UHP-kinderen in uw bericht. Ik kom hier later op terug. Uiteraard is ieder mishandeld kind er een te veel! Kinderen écht beschermen is de taak van de rijksoverheid en niet van in principe commerciële stichtingen die er grof geld aan verdienen juist om zo veel mogelijk kinderen UHP te houden op grond van 'signalen'. Hoeveel zorgsignalen hebben uw kinderen??? (IEDER kind heeft die, het is maar hoe je ze uitlegt, opblaast of bagatelliseert!
   Nico Mul

   Verwijderen
  2. De vergelijking alleen al!!! De deskundigheid die er moet zijn om situaties in te schatten ontbreekt bij jullie ten enenmale.
   Vandaar deze walgelijke vergelijking.

   Verwijderen
  3. Ik zal, met 19 jaar ervaring en vele procedures in jeugdzorg/kinderbescherming ongetwijfeld 'ondeskundig' zijn, ik heb immers géén BIG-registratie als 'jeugdzorg-deskundige' (die is er ook geheel niet!!!) enz. Toch is de vergelijking juist heel goed: in de 30-ger en 40-ger jaren deed iedereen alles 'politiek correct' en volgde blind. Wat er van gekomen is, is gewoonweg verschrikkelijk en dat wil geen zinnig mens. Mijn excuus voor de herinnering aan deze zwarte bladzijde uit de wereldgeschiedenis. Maar de tendens en het spookbeeld dat ik schets is minstens zo erg: de gehele keten van: 'kind-signalen' of 'roddel en achterklap', 'melden', 'kinderen uit huis plaatsen', vervolgens zorgen dat die nooit meer bij de ouders terugkeren, zonder enige controle van een overheidsorgaan of rechter (die wil men ook ter zijde schuiven!) en dat volledig in handen van commerciële stichtingen die het zelfs hebben over 'productie' is een spookbeeld waar ik voor waarschuw. Iedere ouder van UHP-kind zal de nachtmerrie bevestigen. Zie de vele anti-BJZ video's op Youtube zie de reacties hier op deze blog (de reacties met weerzinwekkend taalgebruik tegen BJZ of RvdK plaats ik niet: ik wil deze blog fatsoenlijk houden!), zie de 'Praktijkverhalen' !
   Al degene die nooit met BJZ/AMK/Kinderbescherming te maken hebben gehad zullen denken 'Kinderbescherming? FANTASTISCH toch' en vooral méér geld naar de jeugdzorg-industrie... maar als u er zelf ooit intrapt of mee te maken krijgt, dan praat u wel anders: binnen 1 uur na een 'melding' kan uw gezinsleven met uw kinderen veranderen in een hel met vele rechtszaken en vernederingen.. ! ('Waarheidsvinding' schijnt ook niet van belang te zijn....)

   Nico Mul

   Verwijderen