dinsdag 14 mei 2013

Jeugdzorg-Darkhorse helpt gemeenten

JzDh+ helpt al jaren ouders in allerlei procedures aangaande jeugdzorg. Nu wij niet de beroerdste zijn, willen wij ook eens gemeentebesturen helpen met een voorbeeld-motie. Zo hoeven niet de 440 gemeenten apart allemaal moties te gaan ontwerpen. Even nog de aantallen invullen en stemmen maar!


 
Aan: De gemeenteraad
Onderwerp: Jeugdzorg
PLAATS, datum

Geachte Raad,

Gezien de verplichtingen, ons opgelegd ter uitvoering van de Jeugdwet hebben burgemeester en wethouders afspraken gemaakt met de jeugdzorgaanbieders.

Overwegende dat het  noodzakelijk is gebleken dat de volgende kosten in verband met jeugdhulp moeten worden gemaakt:

( X1) kinderen  in een 'hulp-traject `1730 €/mnd  (X2) mnd            = X1*X2*1730
(X3 ) kinderen komen in een gezinshuis à 36000 €/k/jr                     = X3*36000  
(X4) kinderen worden opgenomen in een pleeggezin à 7200 €/k/jr    = X4*7200
(X5) noodzakelijke regisseurs en pleegzorgwerkers à 50.000 €/jr      = X5*50.000
(X6) noodzakelijke managers à 100.000 €/jr                                    = X6*100.000
1 jeugdzorg directeur    à 220.000 /jr                                              =    220.000
                                                 Totaal:                               (GROOT BEDRAG)

Overwegende dat het WMO budget reeds is overschreden en de beschikbare middelen voor noodzakelijke jeugdzorg ontoereikend zullen zijn,

verzoeken aan de gemeenteraad:

Accoord te gaan met
 
- de voorgestelde zorg en de gelden daarvoor beschikbaar te stellen
- de gemeentelijke belastingen te verhogen met 50 %, gezien het ontoereikend zijn van het WMO budget

en over te gaan tot de orde van de dag,


Burgemeester en wethouders,

(handtekeningen)


JzDh+ vraagt zich af:

- Hoeveel van dergelijke voorstellen worden binnenkort ingediend bij gemeenteraden?
- Hoeveel  gemeenteraadsleden en wethouders zullen worden herkozen?

Nico Mul

P.S.: Over de overschrijdingen WMO-budget, zie dit artikel op Skipr van 12-05-2013
 Uiteraard kan u uw wethouder jeugdzorg een plezier doen door dit concept aan hem of haar toe te sturen!

1 opmerking:

  1. http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3452374/2013/06/04/Vermoeden-kindermishandeling-verplicht-melden.dhtml
    "Tussen 2008 en 2011 zijn er ruim 500 meldingen gedaan. Van de meldingen waar inderdaad iets aan de hand was, bleek driekwart van de kinderen nog niet bekend bij het AMK."
    Zodra de meldcode verplicht is dient het budget 4x zo hoog te worden vanwege de toename van het aantal 'in zorg' te nemen gemeldde kinderen.

    BeantwoordenVerwijderen