maandag 6 mei 2013

De HAMVRAAGJz Dh+ is voornemens slechts één vraag voor te leggen aan het forum, met name aan wethouder P. Hilhorst. Uiteraard zullen bij afpoeierende antwoorden als 'de gemeente heeft vertrouwen in BJZ' of 'BJZ gaat professionaliseren' aanvullende vragen gesteld worden.


VRAAG voor de 'bijeenkomst 7 mei 2013' in zake 'Vertrouwen in jeugdzorg' te Amsterdam

Geacht Panel,

Het moge u bekend zijn dat er diverse hoogleraren zijn die ronduit stellen 'BJZ-opdoeken', juist omdat het al meer dan 40 jaar het zelfde verhaal is, zie de voorgangers die via gewoonweg naamsveranderings-operaties nu BJZ heten en straks CJG dan wel 'gecertificeerde instelling'.

U heeft op 1 mei kunnen vernemen dat de Raad van State het wetsvoorstel 'professionalisering van de jeugdzorg' ontraden heeft met als argument dat 'professionaliseerde zorg is nu immers ook afdwingbaar', waarbij de RvS doelde op echte professionals en niet op BJZ. Bovendien stelde de RvS dat de 'professionalisering nog in de kinderschoenen staat'… anders gezegd heel BJZ wordt door de RvS beschouwd als een amateuristische organisatie. BJZ is een organisatie die structureel NIET aan 'waarheidsvinding' doet. Hier over loopt nu een onderzoek bij de N.O., een bestuurder van de BMJ, de Belangenbeharigers Medewerkers Jeugdzorg, stelde zelfs zeer recentelijk dat 'waarheidsvinding de figuurlijke motorzaag voor het kind' is en dat deze ontslag zou overwegen als hij beëdigd zou moeten worden, waarbij geconcludeerd kan worden dat deze kennelijk liever structureel LIEGT dan de waarheid verkondigt!

Mij valt op dat u steeds ouders wil motiveren om 'vertrouwen' te hebben in deze club, die in de loop der jaren een steeds grotere inmenging in gezinnen wil hebben, privacy en wetgeving aan alle kanten schendt, bewust weigert aan waarheidsvinding te doen en maar al te graag kinderen uit huis plaatst. Van 'zorg' is vaak zelfs geen sprake: de UHP wordt gewoonweg gezien als 'de zorg'. Hierbij aangetekend dat bij het instellen van een 'traject' deze instellingen maar liefst 1730 €/kind per maand vangen en ca. 7000 voor de OTS + nog vele extra's…Bij falen van een behandeling wordt BJZ weer beloond met extra gelden bij verlenging OTS/UHP. 

Mijn vraag: WAAROM staat u steeds deze organisatie te promoten en weigert u de stem van de ouders te horen door gewoonweg de hulp te geven die ouders vragen en ouders/ kinderen DIRECT toegang te geven tot de echte professionals als kinderpsycholoog / kinderpsychiater, desnoods via de huisarts?

Nico Mul

Update JzDh+:

Deze vraag mocht eigenlijk niet gesteld worden. De bijeenkomst was alleen en uitsluitend bedoeld om reclame te maken voor BJZ en pleegzorg. Alle kritische geluiden werden in de kiem gesmoord, zoals de vraagsteller die zei: 'Waarom MOET PLEEGZORG, pleegzorg zou niet moeten, de kinderen horen bij de ouders'... kreeg uiteraard geen adequaat antwoord. Ik mocht uiteindelijk alleen het kleine stukje 'mijn vraag' voorlezen  en kreeg als enige vragensteller een groot applaus toen ik zei: 
'geef ouders en kinderen de hulp die ze vragen en direct toegang tot echte deskundigen'. 
Pieter Hilhorst, die wel de moeite nam om deze hele vraag te lezen,wist niet dat in de nieuwe Jeugdwet het juist verboden wordt voor ouders dan wel huisartsen om kinderen naar de kinderpsychiater of kinderpsycholoog te verwijzen, dat mag namelijk alleen via de 'gecertificeerde instelling'(=BJZ) . 

Hilhorst sloot af met: 'We MOETEN VERTROUWEN HEBBEN in JEUGDZORG'...
(Bij die instantie die al 40 jaar FAALT / zie 'rapport Samson'?)

2 opmerkingen:

 1. Waarheid = het echte probleem (als die er is) onderkennen;
  zo is een diagnose nodig, zeker waar men denkt aan een dwingende beschermingsmaatregel.
  Waarheid is nodig in het belang van het kind;
  waarheid is dat UHP schadelijk is voor een kind, en dus de voors en tegens eerlijk dienen te worden afgewogen, ook de belangen op termijn voor het kind, n.a.v. de ervaringen die het kind zou opdoen door een maatregel, vaak veel negatief!
  Dat is wetenschappelijk bewezen: 'Kinderen zijn beter-af thuis dan in pleegsetting'.
  Waarheid is dat men beter-af is zonder BJZ!

  Natuurlijk zijn jeugdzorgwerkers tegen waarheidsvinding! het druist in tegen hun werkgelegenheid op gemakszuchtnbiveau, een niveau dat men graag moeilijk en zwaar noemt, maar dat komt omdat jeugdzorgwerkers niet graag doorverwijzen naar een diagnost.
  Een diagnost valt buiten de financiële afschotting van jeugdzorg. Daarom wilde prof. RJ van der Gaag zwaargewichten in de ingang: de schotten in diverse budgetteringen mogen een kind niet tegenhouden tot een diagnost te komen, tot waarheid welk hulptraject het beste zou zijn! Zo zijn er meer wetenschappers die het kind direct bij de juiste deskundige willen hebben.
  Een diagnsot kan beter de evt. therapie bepalen, maar dat kost BJZ geld, dus bezuinigd BJZ op therapeutische zorg na het verkrijgen van OTS of UHP.
  Financiering van een stichting BJZ mag niet meer in de weg staan tot het kinderrecht op diahnostiek en therapie, en het recht in hun vertrouwde omgeving op te groeien, bij beide ouders!
  TS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. TS,

   Wat je zegt is slechts gedeeltelijk waar: zie het artikel 'stapsgewijs uit huis plaatsen': juist als de 'machtiging OTS/UHP' er is zou je als bezorgde ouder mogen verwachten dat BJZ direct begint met adequate behandeling van de kinderen en het direct inzetten van de juiste hulp. (Kind zo spoedig mogelijk weer thuis plaatsen!) De wetgever én internationaal recht heeft hun dat verplicht. Je weet even goed als ik de voornaamste klacht dan van ouders: er gebeurt of NIETS, of er wordt het ene na het andere 'jeugdzorgtraject' ingezet à raison van 1730 €/kind/maand (voor de 'jeugdzorg-industrie') en als men een jaar eigenlijk niets gedaan heeft, wordt BJZ beloond door nogmaals een jaar verlenging OTS en vaak ook UHP om een kind dan verder te beschadigen en vervreemden van de echte ouders... dit was juist NIET de opdracht van de wetgever, maar naarmate BJZ zich er méér aan onttrekt, krijgt BJZ méér geld... dus waarom zouden ze een kind bijvoorbeeld na 2 maanden behandeling door een échte deskundige (kinderpsycholoog of zo) terugplaatsen? NIET-terugplaatsen levert véél meer geld op + hun werkgelegenheid!

   Nico Mul

   Verwijderen