dinsdag 5 mei 2015

HOUSE OF TERROR
Enige weken geleden was ik in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Nu is het niet mijn bedoeling om hier reisverhalen te gaan publiceren, maar maak wel enige opmerkingen.

Afgezien van vele mooie gebouwen, prachtige uitzichten en een indrukwekkende geschiedenis, waren daar ook de sporen van een minpunt of 'zwarte bladzijde'  uit de geschiedenis, namelijk de terreur waar onder Hongarije jarenlang leed.

Ik ga hier alleen het hoofdkantoor van die terreur belichten.

 
 Het 'House of Terror', het gebouw waar jarenlang wisselend, het hoofdkantoor van de communistische partij, de zetel van de Politieke Politie dan wel het hoofdkwartier van de nazi's gevestigd was. In dit gebouw waren de meest verschrikkelijke zaken gebeurd, die maar te bedenken waren: martelingen, schijnprocessen en moord, alles onder de goedkeuring van het beleid van Hongarije.

Het gebouw is nu een museum.

In iedere ruimte van het gebouw liggen toelichtingen voor toeristen in het Hongaars of Engels. Bij de  kamer 'Anteroom of the Hungarian Political Police', staat in de toelichting, ik citeer:


 "Over the years, the communist terror organizations changed their official names several times but not their mission. Citizens were reduced to subjects: thousands feared the ÁVH (State Security Department), as much as its members feared one other. On command, its agents killed without hesitation, they committed burglaries, ruses, and torture to send their victems, based on false testemonies and confessions, to the gallows, to prison, or to labour camps.  A legion of informers, a shadow army, monitored and recorded the thinking of people at factory asambly Lines, editional offices, company offices, universities, churches, theaters. No areas of life where shield of them. They where a tool by wich the communists seized power, implemented and and sustained their system of terror that deported, crippled or mistreated people, and wich affected one in every three families"

--- tot zo ver het citaat. ---

 
Hier een vertaling:

In de loop der jaren, veranderden de communistische terreurorganisaties meerdere keren hun officiële namen, maar niet hun missie. Burgers werden teruggebracht tot subjecten: duizenden vreesden de ÁVH (Staats VeiligheidsDienst), zo veel als haar leden vreesden voor elkaar. Op commando doden agenten zonder enige aarzeling, ze begingen inbraken, listen, en marteling om hun slachtoffers, op basis van valse getuigenissen en valse bekentenissen, naar de galg, gevangenis of naar werkkampen te sturen. Een legioen van informanten, een schaduwleger, controleert en registreert het denken van de mensen in de fabriekshallen, redactiekantoren, bedrijfskantoren, universiteiten, kerken en theaters. Geen gebied van het leven was onttrokken aan hen. Ze waren een hulpmiddel waardoor de communisten de machtsgreep hielden, geïmplementeerd in hun systeem van terreur en het daarmee in stand hielden, dat mensen deporteerde, invalideerde of mishandelde, aan welke gevolgen een op de drie gezinnen leden.
 
--- einde vertaling citaat ---


En nu het verband met 'jeugdzorg', het normale onderwerp van mijn artikelen.

In de loop der jaren zijn de jeugdzorg-instanties vele malen van naam veranderd.  Zodanig veel zelfs dat ik geen moeite zal doen om hier alle namen te noemen.  Maar ik noem toch het MOB (Medisch Opvoedkundig Bureau), het RIAGG (Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg), het JAC (Jongeren Advies Centrum)  en de bekendste, het BJZ (Bureau Jeugdzorg) en CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).  Na 1-1-2015 is in feite het van 2005-2014 bestaande BJZ beëindigd en is de jeugdzorg naar de gemeenten gegaan, met ook weer frivole namen als 'Veilig Thuis' in sommige gemeenten, 'Wijkteams', Ouder-Kind adviseurs enz., maar het beleid van BJZ wordt gewoonweg voortgezet.  In sommige gemeenten gaat BJZ gewoon verder in het CJG dan wel in de wijkteams.... Het eerste belang is daar vooral niet het kind, dat als dekmantel gebruikt wordt, maar hun eigen werkgelegenheid en het binnensluizen van zo veel mogelijk gelden voor zogenaamde behandelingen, waar vooral géén echte deskundige kijkt naar de noodzaak daarvan!

De overeenkomst:

….de NAMEN zijn veranderd, de missie is gebleven'….


= MACHT over gezinnen door gewoonweg ondeskundigen, ingrijpen in beleid van ouders, ouders aan de kant schuiven, kleineren en beschouwen als 'zwak' zonder enig respect voor het simpele gegeven dat ieder KIND zijn ouders wil en RECHT heeft op 'GEZINSLEVEN' met OUDERS en FAMILIE.  Dit wordt, onder het mom van 'jeugdzorg' met voeten getreden. 

Dan heeft Nederland het ook nog over 'respect voor KINDERRECHTEN' en loopt vooral voorop als mensenrechten ergens ter wereld geschonden worden.  Ondertussen is Nederland wereldrecordhouder in het UIT HUIS PLAATSEN van kinderen….

Deze 'macht' van de jeugdzorg-industrie wordt uitstekend beschreven in het proefschrift uit 2013 van Dr. R. Clarijs, met de prachtige titel:

        'De Tirannie in de jeugdzorg'.

Lees in de toelichting '……beleidsvoorstellen van de afgelopen zestig jaar. De conclusie is onontkoombaar: het beleid zit muurvast.'!

 
Sorry voor deze misschien wrange vergelijking tussen een misdadig regime en wat in Nederland 'jeugdzorg' heet, maar de vergelijking gaat ver op: denk maar eens hoe het ouders en kinderen in wanhoop stort, de gezinnen die emotioneel, maatschappelijk en financieel kapot gaan door 'jeugdzorg', kinderen en ouders die tot zelfmoord gedreven worden of andere wanhoopsdaden, alleen door 'jeugdzorg'… zie de 'schijnprocessen' die 'familierecht' heten… wat is het verschil??


Ik hoop met deze bijdrage een bijdrage te leveren aan de BEVRIJDING van 'jeugdzorg'  en spreek de hoop uit dat Nederland eens een land wordt waar het GEZINSLEVEN voorop staat en op dat gebied een voorbeeld-natie wordt!

 

Een aanvulling

Een schrale troost: we zijn niet de enigen waar er gewoonweg 'terreur' van 'jeugdzorg' heerst. Zie hier dit artikel in de Engelse Telegraaf van 9 juni 2015  Hier wordt iets gezegd, wat ik niet durf te zeggen en men in Nederland direct een strafklacht over zou krijgen.... ik plaats daarom maar een citaat:

A rising tide of anger across Europe at 'Nazi’ social workers

 
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

 meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Na het schrijven van dit artikel, zag ik in mijn e-post het volgende wanhopig bericht:

Heb hulp nodig. Mijn kinderen zijn al vier jaar geleden uit huis geplaatst,
Door valse leugens doen niet aan waarheidsvinding.
De  raad   ben nu in hoger beroep   gegaan   op 21april.
Wil mijn kinderen terug.
Aub  kunt U  mij hierin   helpen
Geestelijk maken je kapot,
(NAAM / verwijderd)

(Hoe toepasselijk!!)