vrijdag 2 februari 2018

Oorlog met 'Veilig Thuis': het offensief van dr. Teeuw

Sommige mensen kunnen slecht tegen hun verlies en zeker de mensen die verbonden zijn aan 'jeugdzorg' dan wel 'Veilig Thuis'. Een van deze is de onlangs veroordeelde en gepromoveerde mw. dr. R. Teeuw, kinderarts en gespecialiseerd in kindermishandeling. Ook zij is nauw verbonden met 'Veilig Thuis' en de jeugdzorgketen. Gezien de negatieve publicaties over haar en haar veroordeling bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
 ----- zie de reden waarom, expliciet vermeld in het BIG-register:

Details zorgverlener

A.H. Teeuw Vrouw


89024228701 Arts Kindergeneeskunde (kinderarts)
Maatregel


Bij de inschrijving in het register van artsen is per 13 december 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.--------------

en haar onvoorwaardelijke steun aan 'Veilig Thuis', waarbij zij ieder kind onder de 18 een volledig onderzoek naar kindermishandeling wil aandoen, begint zij nu aan een offensief op 2 fronten: enerzijds een 'charme offensief' om steun te verwerven over het 'fantastische' idee van haar, om middels het 'screenen op kindermishandeling' 'Veilig Thuis' aan werk te helpen, anderzijds om haar c.q. voor 'Veilig Thuis' het gelijk te halen over de ouders die ten onrechte beschuldigd werden van PCF.

Als onderbouwing van bovenstaande verwijs ik naar een artikel van u, dr. Teeuw, zelf:

Ik citeer een paar regels:

--------Een conservatieve schatting als je dat cijfer vergelijkt met dat van een zelfrapportage-onderzoek onder middelbare scholieren in 2010 dat op bijna 10 procent uitkomt. Nog hoger is het aantal waarvan het boek ‘1 op de 4: kindermishandeling, een publiek probleem’ melding maakt. In dit eind 2017 gepubliceerde boek is er sprake van dat 1 op de 4 Nederlanders slachtoffer van kindermishandeling was of is. ------------

U probeert begrip te kweken voor haar heksenjacht op kinderen.... Zelfs 1 op de 4 zou mishandeld zijn..... WAAR zijn die kinderen dan? Ben ik, geb. 1955,  menigmaal op mijn kop gehad, pak voor de billen en draai om de oren, ook mishandeld? Ook onderwijzers deden dat: hard in de nek knijpen of aan oor trekken als je niet oplette: ik ben er volwassen en verstandig door geworden!

--------Ten slotte zijn er deskundigen, in het algemeen buiten dienst, die het in de media fanatiek voor ouders opnemen.------------

Klikt u eens op 'in de media' en u ziet in feite een sneer richting de professoren Sauer en Van Koppen, die na uitgebreide analyse de vloer aanveegden met de onzinnige beschuldigingen van doorgeschoten 'Veilig Thuis' vertrouwensartsen: de rapportage van Zembla. U wilt kennelijk zelfs de ouderondersteuners afvallen. Is het niet treurig dat ouders gewoonweg hoogleraren nodig hebben om zich te verweren tegen de terreur van 'Veilig Thuis'? 'Veilig Thuis' is toch alwetend en 'krijgt altijd gelijk bij de rechters'??? Hoe durven die ouders toch......

Volgens haar dienen ouders zich kennelijk als willoze prooi voor jeugdzorg te gedragen, onmondig en vooral niet protesteren of aankomen met deskundigen, daar houdt jeugdzorg nu eenmaal niet van.

Van kritiek is dr. Teeuw niet gediend: ik schreef een reactie bij dit het artikel van haar. Uiteraard werd mijn reactie niet geplaatst. Ik plaats deze hier wél:

Reactie 1-2-2018 op het artikel van dr. Teeuw

Geachte mw. dr. Teeuw,
ooit ben ik arts geworden omwille van het feit dat ik me met hart en ziel wilde inzetten voor de gezondheid en welzijn van mijn medemensen. Ooit heb ik de Eed afgelegd, welke voor mij nog altijd geldig is, ondanks het feit dat ik sinds kort geen BIG-registratie meer heb. Arts blijf je levenslang!
Tot mijn verbazing wilt u enerzijds u opwerpen om iets afschuwelijks als kindermishandeling terug te dringen, anderzijds lijkt het er op dat u ernstig bent doorgeschoten aan het handje van jeugdzorg die zich zo mooi 'Veilig Thuis' noemt. U werkte samen met VT bij de totstandkoming van uw proefschrift. U propageert het 'top tot teen onderzoek' bij iedereen onder de 18 jaar op de SEH...

Afgezien van de meerkosten (wie gaat die betalen?) door bij iedereen die zich meldt met gekneusde enkel of vinger dan wel sneetje in de vingers vraag ik me af: vertelt u er ook bij dat als u een melding doet welke ellende ouders overkomen? Wat is bij u 'kindermishandeling'? Ben ik (geb. 1955) ook mishandeld, omdat ik wel eens een klap voor mijn billen kreeg en er onderwijzers waren die je heel hard in de nek knepen dan wel hard aan een oor trokken als je niet luisterde? Weet u hoe de terreur is van 'Veilig Thuis' en dat ouders dan 30 jaar lang een etiket hebben als 'gezin met zorgen' dan wel 'probleemgezin'? Waarom heeft u het nergens over een onderzoek naar bijvoorbeeld het misbruik in pleeggezinnen? Ik herinner mij het 'meisje van Nulde' : vader sloeg alarm, jeugdzorg deed niets. Herinner u de zaak in Langeboom: 10 jaar stuurde jeugdzorg kinderen naar een 'pleeggezin' waar ze mishandeld en misbruikt werden. herinner u de dubbele kindermoord in Arnhem op een tweeling...jeugdzorg stelde gewoon 'moeder moest een tweede kans krijgen' . Dat die kinderen dood of misbruikt zijn, dat noemde jeugdzorg doodleuk een 'inschattingsfout' .
U heeft nu reeds een veroordeling, zelfs een berisping in verband met uw handelen. Ja, niet over uw onderzoek, maar wel gebruikte u niet gangbare methoden, hield u zich niet aan protocollen en sloot u een ouder volledig buiten. Het Regionaal Tuchtcollege voegde er aan toe dat u geen enkele zelfreflectie toonde, zie https://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2018/01/het-zelfreflecterend-vermogen-van.html. Ook in bovenstaand artikel is dit, naar mijn persoonlijke mening het geval.
Het feit dat u vele zaken heeft die 'verdacht' zijn maar, naar uw eigen zeggen, u niemand beschuldigt getuigt ook weer van uw zelfingenomenheid: u gaat VOLLEDIG voorbij aan de schade die u aanricht bij gezinnen die valselijk een etiket krijgen van 'Veilig Thuis' ...'dank zij' uw melding!
Ik herinner mij nog de 'Poppenvilla' ( http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/10/de-poppenvilla.html) die als instrument zou moeten komen om kindermishandeling op te sporen door docenten en klasse-assistenten. Nu hebben we u....weer een stap genomen in de richting van de complete idiotie van de jeugdzorg-industrie. Verder verwijs ik naar mijn laatste 4 artikelen op www.meldpuntjeugdzorg.nl, waarvan 3 artikelen in mijn reeks 'Oorlog met 'Veilig Thuis' ' (https://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2018/01/oorlog-met-veilig-thuis.html)!
Om het kort te stellen, mw. Teeuw, ik beschouw u als een ernstig gevaar voor de volksgezondheid: Uw inzet om genadeloos gezinnen in grote ellende te storten gaat alle proporties te buiten (340 valse signalen op ca. 100 'echte' ). Bovendien schaadt u ieder vertrouwen dat een ouder of kind kan hebben in welke arts dan ook: je loopt immers het risico om uit huis geplaatst te worden, of als ouder je kinderen kwijt te raken door uw 'vals positieven' . Ook vergeet u, gemakshalve, de juridische ellende die ouders en kinderen ten deel vallen.

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.

Een belofte

Aan alle artsen die meewerken aan 'Veilig Thuis' en dus ook meewerken aan het produceren van maar liefst 75% valse meldingen van 'kindermishandeling' waarbij ouders in een nachtmerrie gestort worden die jeugdzorg heet, waarin gezinnen ontwricht worden doe ik de volgende toezegging:

U, mw. dr. Teeuw, heeft al een veroordeling en als u zo door gaat volgen er ongetwijfeld meer en ik zal de dag huldigen dat er een einde gemaakt wordt aan deze voor ouders zeer vernederende handelswijze. Misschien nog wel erger is dat u eveneens er voor zorgt dat ieder vertrouwen in SEH-artsen of kinderartsen wordt geschaad: de patiënt zal maar eens een 'niet verklaarbaar letsel' hebben door misschien ongelukjes bij spel of sport of door een ziekte waar de arts te weinig van weet: ouders komen bij u direct 'in de verdachtenbank' voor kindermishandeling of PCF.
Ik zal er daarom alles aan doen om uw handelen aan de kaak te stellen bij Tuchtcolleges en dergelijke. Ik zal met alle plezier ouders bijstaan die door uw handelen zwaar getroffen worden. Uiteraard kan u de eer aan uzelf houden. Ik attendeer nogmaals op mijn toezeggingen gedaan in het inleidende artikel in deze reeks.
Nogmaals geef ik u mijn motivatie: artsen dienen zich in te zetten voor de gezondheid c.q. het welzijn van hun medemensen. Ik legde de Eed van Hippocrates af en ik doe die gestand, zo lang ik leef!


Ceterum censeo 'Veilig Thuis' / BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.

(Met dank aan Ranada van Kralingen (Jeugdzorg Darkhorse) voor haar tips en correcties)


Tel.: 06-33109214