maandag 18 november 2013

Babyhuis: nieuwe vorm van 'legale kinderroof'?

Tot nu toe werd, althans door ouders, BJZ er van verdacht om aan 'kinderroof' te doen middels het Uit Huis Plaatsen van kinderen op onterechte gronden.  BJZ excuseerde zich dan altijd dat de rechter de machtiging UHP afgaf, daarbij juist niet vermeldend dat BJZ onjuiste en leugenachtige 'gegevens' aanleverde voor die rechter…Vanaf vandaag is BJZ niet meer de enige….

Vandaag staat er in Spitsnieuws een bericht dat ernstig mijn ernstige verontrusting wekt.
Barbara  Muller uit Dordrecht begint namelijk een 'Babyhuis'.

Het is nu handig om eerst even dat artikel in de Spits te lezen.

Enige merkwaardigheden:
1.  In het babyhuis woont één 'ervaren, erkend pleeggezin'.
2.  De baby moet zich 'hechten'
3.  Als de baby groter wordt moeten het pleeggezin en de baby het huis verlaten.
4.  Er is plaats voor maximaal 6 baby's.

De vragen die deze  items oproepen:

- Welke opleiding hebben die 'erkende pleegouders' gevolgd?  De 4 avonden om pleegouder te worden waar men leert om vooral loyaal te blijven aan BJZ/ RvdK? Zijn er diploma's vereist, zoals ook geldt voor iemand die 3 kinderen wil opvangen als 'oppasouder'?

- Als er slechts één pleeggezin tegelijk woont en er is plaats voor 6 baby's, aan wie moeten die andere 5 baby's zich dan 'hechten'?

Nog enkele merkwaardigheden:

5.  Baby's mogen met hun ouders naar huis als het thuis 'veilig' is.
6.  Of het veilig is wordt door het 'team' bepaald.
7.  Het 'team' bestaat uit vrijwilligers.
8.  Als het thuis niet veilig is, moeten de pleegouders, met baby en al, het babyhuis verlaten.

De vragen:

- Welke opleidingen hebben de leden van het 'team'?
- Hebben de leden van het 'team' het recht om het ouderlijk gezag te ondermijnen zonder dat daar een rechter aan te pas komt?
- Het is dus een komen en gaan van pleegouders en kinderen: pleegouders die 'hun' kind meenemen kunnen toch niet 5 kinderen achterlaten zonder verzorging, bovendien moeten de andere baby's ook 'hechten aan pleegouders'! Klopt dit?
- Welke echte deskundige begeleid dit project?

En in het algemeen:

- Naar mijn mening kan een overeenkomst die opgesteld is tussen het Babyhuis en een WANHOPIGE ouder niet rechtsgeldig zijn om ouders het ouderlijk gezag te ontnemen en maar te beslissen dat een kind niet terug zou kunnen naar de echte ouders. 'Onttrekking ouderlijk gezag' heet in normaal Nederlands ONTVOERING en is strafbaar!
-  Welke inspectie / welk ministerie is hier verantwoordelijk voor?!

Gezien bovenstaande vragen en opmerkingen kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat hier eenvoudigweg, via een slinkse weg, pleegouders geronseld worden om buiten de moeizame weg van adoptie of pleegzorginstellingen om aan gezonde baby's te komen.

Ik neem namelijk aan dat als de echte ouders hun baby terug willen en het 'team' daar tegen protesteert, dat men naar de rechter stapt om, met als argument 'de hechting' de kinderen geheel hun eigen ouders te ontnemen en een pleeggezin aan een kind te helpen + de bijbehorende gelden.
In het artikel wordt daar tactisch niet over gesproken, maar ik ga er van uit dat die pleegouders ook de vergoeding willen hebben van ca. 600 €/ maand, die krijgen ze alleen als ze legaal, via de rechter, pleeggezin zijn en dat kan alleen door officiële UHP en 'ontzetting ouderlijk gezag' van de echte ouders.

SCHANDE als dit doorgaat!

BJZ dient namelijk, gezien art. BW 1:257, de ouders die tijdelijk problemen hebben met de opvoeding, 'HULP en ONDERSTEUNING daarbij te geven en het GEZIN in STAND houden!!

Ik hoop dat Barbara Muller SNEL haar project STOPT!

Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com
donderdag 14 november 2013

Een AMK-melding

Open brief
 
AAN:

Willem Alexander, Koning der Nederlanden
Maxima Zorreguieta, Koningin der Nederlanden,

Betreft: Zorgen over uw kinderen

Roermond, 13 november 2013
Majesteit,

Vanochtend heb ik uit de media vernomen dat u nu een kennismakingsbezoek brengt aan onze overzeese rijksdelen, de Nederlandse Antillen.
Uiteraard zal deze reis noodzakelijk en nuttig zijn.
Dit is niet uw eerste buitenlandse reis waarbij u uw kinderen, helaas,  niet meenam.

Tot mijn zorgen realiseer ik echter dat u 3 kinderen heeft die nu wederom zonder ouders mogelijk thuis zijn achtergelaten. Wie voor hen zorgt is ons als 'participerende en zorgzame samenleving'  niet duidelijk.  Mogelijk verzorgt oma Prinses Beatrix hen dan wel het hofpersoneel.

Nog meer zorgen maak ik mij, en ik neem aan vele Nederlanders met mij, over wat er gebeurt als een van uw kinderen iets overkomt als bijvoorbeeld een ongelukje krijgt, een tand door de lip valt,  op school ruzie met een klasgenootje, niet alleen in slaap kan komen of verdriet heeft om een ziek of overleden huisdier. Waar zijn papa en mama dan? Wie geeft uw kinderen een knuffel, troost hen, stopt ze in bad en bed? Wie staat er voor hun klaar? Wie luistert er naar hen als ze uit school thuis komen en vol zitten met verhalen vanuit school?


Gezien mijn bovenstaande zorgen wil ik dan ook handelen zoals iedere Nederlander geacht wordt te handelen: een AMK-melding doen wegens 'chronische afwezigheid van ouders', 'ontbreken van continuïteit in de verzorging', 'emotionele verwaarlozing' (ik ga er van uit dat ze materieel niets te kort komen) en door de grote afstanden afwezigheid bij mogelijke noodsituaties met betrekking tot uw kinderen.

Omdat ik een anonieme melding wat laf vind, zal ik netjes mijn naam onder de melding zetten.

U weet als geen ander hoe onze Grondwet begint, met artikel 1 met de strekking: iedereen wordt gelijk behandeld…. geen discriminatie op grond van….

Gezien het feit dat uiteraard ook voor het AMK, BJZ  en RvdK geldt dat die ook ieder gezin gelijk behandelen, neem ik aan dat zij dat ook bij uw  gezin zullen doen: onmiddellijk uit huis plaatsen van de kinderen en de continuïteit van de zorg garanderen, zoals ook bij een gemiddeld Nederlands gezin gebeurt waar ouders wel eens afwezig zijn dan wel kinderen soms wel aan 2 oppassen overgelaten worden.  Deze laatste 2 redenen zijn immers aanleiding tot vele uit huis plaatsingen.

Deze brief zal ik, gezien de openheid van handelen en het feit dat iedere burger recht heeft om te weten wat met hun belastinggelden gebeurt in het openbaar publiceren, en onder de aandacht brengen van het AMK / BJZ. 

Ik neem aan dat u binnenkort wordt opgeroepen door een kinderrechter in verband met de uit huis plaatsing om uw visie te geven en daarna door BJZ uitgenodigd zal worden om te vernemen hoe de omgangsregeling met uw kinderen er uit zal zien.
Dit zal ongetwijfeld uw instemming hebben: u wordt dan gelijk behandeld als de ca. 24000 ouders waarvan jaarlijks hun (ca. 12000) kinderen uit huis geplaatst worden. Gelijke behandeling is immers de basis van onze wetgeving!

In de hoop en het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met hoogachting,drs. N.J.M.Mul, arts
(participerend zorgzaam burger)

HIER de melding + reactie van de website van het AMK

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


maandag 11 november 2013

Mislukt 'feestje voor jeugdzorg'

Mei 2009 schreef ik een van mijn eerste columns met de titel 'De feestjes van Jeugdzorg'.  Woensdag 6 november 2013 was er weer eens een avond die zou moeten zijn doorgegaan als een 'feestje' om te bejubelen hoe fantastisch goed BJZ is.  Helaas ging een en ander niet zoals gedacht.

De aanloop


Ilja attendeerde de Balie op mij en mijn kennis van 'jeugdzorg'. Er volgde een overleg tussen de redactie van de avond  en mij. Ik citeer enige berichten:

Bericht van REDACTIE BALIE, 29 oktober 2013 15:48:

Dank voor u mail. We hebben u uitgenodigd omdat we hopen dat zoveel mogelijk verschillende belanghebbers en betrokkenen aanwezig zijn op 6 november. De sprekers zijn voorlopig al rond, maar er is veel ruimte voor discussie met en door het publiek.

U heeft naar wij begrijpen veel achtergrondkennis en veel volgers en we zouden het erg op prijs stellen als u er bij kon zijn op 6 november. U kunt naast uw eigen kaartje vier vrijkaarten krijgen en als dat nodig is een reiskostenvergoeding.

De opzet van de avond sturen wij u deze week toe. Wij proberen zo open mogelijk een beeld te vormen van de Jeugdzorg in Nederland, en geven sprekers daarvoor de ruimte. Het is ons dus nog niet bekend wat iedereen zal zeggen. Wel hopen we dat iedereen met ons wil meedenken over het beeld dat we samen van Jeugdzorg schetsen en waarom. Het gaat niet om individuele zaken maar om Jeugdzorg als geheel.

Mijn collega was even afwezig, mijn excuses voor de late reactie. Zij zal u later de opzet sturen, en is beschikbaar als u vragen heeft. 

Graag tot volgende week,
REDACTIE

Mijn antwoord van 29 oktober 2013 20:54:

Geachte REDACTIE,
Dank u voor uw bericht.
Op voorhand al dank voor uw toezegging voor reiskostenvergoeding. Ik woon in Roermond en ben tevreden met kostenvergoeding op basis van OV. (Ik kom met de auto en blijf in de buurt van Amsterdam logeren, wegens het feit dat de laatste trein terug ca. 22.08 is  en dat zou krap worden)

Over mijn opvattingen en achtergrond; zie mijn 'Nico Mul's link' en mijn blog's www.meldpuntjeugdzorg.nl en www.meldpuntjeugdzorg.blogspot.nl
Ik hoop dat er niet te veel sprekers komen vanuit de gemeente en politiek, die naar mijn ervaring er GEEN BENUL van hebben hoe jeugdzorg wérkelijk (niet)werkt. De wettelijke taak van BJZ is namelijk 'hulp en ondersteuning bij de opvoeding' en 'gezin in stand houden' (art. BW 1:257) In werkelijkheid is het beleid van jeugdzorg er op gericht zo veel mogelijk kinderen in hun greep te houden, zo veel mogelijk uit huis plaatsen en kinderen in pleeggezinnen. Kinderen worden vaak gewoonweg BELOOFD aan pleeggezinnen, men kan zelfs aangeven wat voor een 'soort' kind men wil hebben (welke leeftijd/geslacht/ met of zonder handicap achtergronden en met of zonder bio-ouders) BJZ zal u dit nimmer vertellen. Zelf is mij dit té duidelijk geworden uit 19 jaar ouders ondersteunen en vele dossiers die ik ken uit heel het land.

Doorspekt is jeugdzorg met het structureel amateurisme, dat in de nieuw jeugdwet gewoonweg wetgeving is geworden:
- Of een kind naar een psychiater of psycholoog mag wordt niet bepaald door een deskundige als huisarts, maar gaat bepaald worden na 5 bezoeken aan een 'ouder & kind adviseur', iemand op sociaal werkers niveau, zonder diagnostische kennis!
- Dank de 'wet meldcode' gaan er allerlei ondeskundigen als leerling-begeleiders enz. in scholen kinderen 'onderzoeken' om maar 'signalen mishandeling' te genereren (scholen én AMK's krijgen betaald naar aanleiding van het aantal meldingen!)

Mijn opvatting is duidelijk: schaf dat HELE BJZ af,(ook mening van bijvoorbeeld prof. J. van den Acker en vele anderen / meer dan 40 jaar falen is genoeg geweest!)
RESPECTEER ouders, laat de HUISARTS bij problemen met kinderen deze, in overleg met ouders, verwijzen naar kinderpsycholoog/ kinderpsychiater dan wel andere échte deskundige.

Als u afvraagt:'wat dan met zaken waar ouders kinderen écht mishandelen / alcohol/drugs gebruik?'  Antwoord: daar zou juist een GOEDE RAAD voor de KINDERBESCHERMING zijn werk toch kunnen doen? Die Raad is al vanaf minstens 1996 aan het 'professionaliseren' en tot op heden is zelfs geen datum in zicht wanneer ze écht professioneel zijn... nog altijd voert de 'onderbuik'  de boventoon!
Tot zo ver mijn bespiegelingen. Ik hoop op enige spreektijd om een gezond tegenwicht te beden tegen de jeugdzorg-lobby en de heren. Gerritsen / Sprokkereef!
Vr. groet,
Nico Mul 

REDACTIE stuurt daarop een programma, waarin mijn naam geheel niet voorkomt.  Ik stuur op 1 november 2013 11:24 het volgende bericht:

Geachte REDACTIE,

Dank u voor het programma.

Vraag: waar sta ik?

Ik zou het op prijs stellen als dit niet de zoveelste reclamestunt van Jan Dirk Sprokkereef is die komt verkondigen dat UHP 'ultieme oplossing' is en dat er maar beter een ouder kan worden afgeschaft voor 'de rust van het kind'.

Wetenschappers zijn inmiddels er geheel van overtuigd dat het belang van het kind is GOED contact en goede hechting met beide ouders, BJZ doet er alles aan om juist kinderen en ouders te scheiden: zie bijvoorbeeld het snel UHP en dan vervolgens enkele weken geen enkel contact ouder-kind om het kind te vervreemden en te 'hechten aan het pleeggezin' als de media er bij komen praat BJZ opeens heel anders en kan BJZ helaas 'niet ingaan op individuele casus'.

Ik zou aan 10 minuten face-to face gesprek met J. Sprokkereef genoeg hebben om hem gewoonweg met de mond vol tanden te doen staan met alleen de vragen als: WAAROM negeert u alle wetenschap?  en WAAROM blijkt dat in Zeeland 50 % MINDER UHP zijn door juist wél de hulp in de thuissituatie te geve? (project m.b.v. prof. J. Hermanns)

Uw presentator dan wel de journalisten mogen die vragen uiteraard ook overnemen. De antwoorden van Sprokkereef kan ik u voorspellen: 'wij moeten natuurlijk altijd naar de individuele zaak kijken, geen zaak is het zelfde'.... 

Mogelijk weet u dat ik zelf arts ben, 'halve jurist' (studie NL-recht bewust niet afgemaakt) en 19 jaar ouders ondersteun in jeugdzorg-zaken.Ik heb héél wat gezien (zou een boek kunnen schrijven) Sprokkereef heeft bij mijn weten geen enkele wetenschappelijke kwalificatie..

Ik hoop op enige ruimte, desnoods bij het gesprek met de journalisten.

Vr. groet,

Nico Mul

(Ik heb begrepen dat er op 21-11 's middags weer een reclameshow van BJZ is in de Balie??
Ondanks de vrije toegang zal ik wel niet welkom zijn: men moet zich aanmelden bij BJZ zelf!)

Het antwoord op 1 november 2013 15:16:

Beste Nico Mul, 

Aan het eind van het programma zal er zeker ruimte zijn voor een uitgebreide discussie. De journalisten zitten dan nog aan tafel, maar we gaan het gesprek aan met de mensen uit de zaal. Daarbij zullen de moderator, journalisten, maar dus ook het publiek kritische vragen kunnen stellen. We schuiven vragen die mensen willen stellen tijdens de korte presentaties, op naar het tweede deel van het programma, zodat er niet slechts ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan, maar ook om op elkaar te reageren. Ik heb in elk geval twee stoelen op de eerste rij voor u gereserveerd, graag hoor ik het als u mensen meeneemt voor de gastenlijst. 

Met vriendelijke groet, 
REDACTIE

ps. Wat er op 21-11 is weet ik om eerlijk te zijn niet, mijn collega redacteur denk ik wel, maar die is tot dinsdag afwezig. Ik kom er nog even op terug. 

Het resultaat

Het resultaat: op het eind mocht ik nog even mijn vraag stellen: WAAROM wordt de wetenschap zo massaal genegeerd door BJZ m.b.t. belang van TWEE ouders en m.b..t. de 'vechtscheiding' + alle wetenschap over het gewoonweg falen van BJZ? Een antwoord kreeg ik, bijna uiteraard,  niet. Ook van enig gesprek met welke journalist dan ook was er geheel niet.

(P.S.: mijn reiskostenvergoeding heb ik ook (nog?) niet gehad!  Is toch onderweg.....)

Tot zo ver mijn bespiegeling.

De oprichters van 'Jeugdzorg Dark Horse' (Sven en Ranada) waren bewust niet gekomen en schreven daar een artikel over op 28 oktober en op 8 november een uitstekende terugblik.

Ilja schreef zijn verslag dat hier onder integraal is opgenomen.


Het verslag van Ilja

De Balie te Amsterdam. 06 November 2013

Onderwerp: Onderbuik voorbij, alles over jeugdzorg.

Het verloop.

Als allereerste werd iedereen gevraagd om Bureau jeugdzorg te beschrijven.
Mijn beschrijving was: Totalitaire, corrupte. macht misbruikende organisatie. En bracht het ten gehore.
Ik kreeg een heel vies gezicht van jonge ambtenaar van het jaar 2013.

Om jeugdzorg de hemel in te prijzen waren de volgende mensen uitgenodigd:

Katherine Diaz, gezinsvoogd BJZ Amsterdam (Gekozen tot jonge ambtenaar van 2013)
Jan-Dirk Sprokkereef, Vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland
Malou van Hintum, Journaliste van de Volkskrant (zie haar artikel in de Volkskrant van 22-05-2013: zij wil alleen maar positief spreken over BJZ /de negatieve kritieken op haar artikel laat ze buiten beschouwing!)

Erik Gerritsen, Directeur BJZ Amsterdam (alleen als toeschouwer)

De volgende personen die er waren en die een stuk meer kritischer blik op jeugdzorg hadden:

Margit Balogh, maker van onder andere documentaire: Lost Mother
Peter Prinsen, voormalig advocaat
Nico Mul, arts van beroep, en helpt al vele jaren gezinnen om hun kinderen uit de klauwen van jeugdzorg te krijgen
Ilja Antonovs, strijdt al 1,5 jaar samen met zijn moeder om zijn broertje en zusje thuis te krijgen.

Als eerste kwam aan het woord een vertegenwoordiger  (Arjan Hoek) van een bedrijf genaamd De reputatiegroep.
Hij vertelde dat het imago van jeugdzorg bar en bar slecht is en dat zij daarmee continu onder een vergrootglas liggen.
En dat het zeer moeilijk is om die imago te verbeteren.

Als tweede kwam een vertegenwoordiger van een opvoedpoli Amsterdam om te vertellen wat zij doen.

Als 3de kwam een actieve gezinsvoogd van BJZ Amsterdam, zij gaf onder andere aan hoe slecht zij het werk jarenlang gedaan hadden.
Ook vertelde zij dat zij lange tijd niet openbaar kon zeggen (aan vrienden bijvoorbeeld) dat zij ban BJZ werkte want het leidde tot negatieve reacties. Als laatste gaf zij aan dat BJZ Amsterdam volgens een andere manier is gaan werken wat leidde tot betere resultaten en minder uithuisplaatsingen.

Toen kwam de eerste criticus aan het woord, mr. ir. Peter Prinsen.
Voor wat hij precies vertelde verwijs ik jullie naar de video opname.

Daarna kwam de maakster van de documentaire Lost Mother aan het woord, zij liet weten dat na de vertoning van documentaire zij veel reacties had gekregen van BJZ medewerkers over het hele land ontving, en zij gaven aan dat er precies hetzelfde situatie zou zijn als zij in een andere provincie gefilmd zou hebben.

Toen gingen de 3 bovengenoemde jeugdzorg trekpoppen tegen over de zaal zitten om te vertellen hoe moeilijk hun werk is en dat zij wel aan waarheidsvinding doen (soort van).
Ik greep mijn kans en bracht het audiofragment ten gehore waar hun collega van  de RvdK duidelijk aangaf, dat zij niet aan waarheidsvinding doen.

Mijn vraag was dan ook aan Jan-Dirk Sprokkereef, Vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland: Waarom loopt u hier te liegen dat jullie aan waarheidsvinding doen?  Toen veranderde hij razendsnel van onderwerp en ging praten over de vechtscheiding.

Laatste vraag werd gesteld door Nico Mul, hij merkte op dat jeugdzorg alles doet zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, en wanneer daar verandering in komt.
Er kwam geen duidelijk antwoord. 
De hele avond hadden de Jeugdzorg vertegenwoordigers heel veel grote moeite om ook maar een fatsoenlijke antwoord te produceren, en trokken meeste keren wit weg.  Het ergst kreeg dhr. Sprokkereef het te voorduren: hij deed verwoede pogingen om uit te leggen dat de rechter het laatste woord had en dat BJZ TOCH vond dat zij niet hoefden te doen wat de rechter uitsprak…. Zo kreeg BJZ alle gelegenheid om reclame voor zichzelf te maken! Dhr. Sprokkereef slaagde er niet in om de zaal te overtuigen van zijn opstelling boven de rechters.

Tegen het eind kreeg een manager van het Leger des Heils (ook behorend tot de jeugdzorg-industrie)  het woord en zei: 'laten we de jeugdzorg overlaten aan de professionals' (zij doelde op de amateurs die er al 40 jaar zo'n puinhoop van maken)  en er volgde een groot applaus dat een partijcongres van de communistische partij China niet zou hebben misstaan. (alsof het geregisseerd was!)
Helaas voor hun werd het niet de gratis propaganda avond die zij hadden verwacht, en werden zij overladen met kritiek, door onder andere dat zij doodleuk de aanbevelingen van Nationale ombudsman naast zich neerleggen. 

Na afloop confronteerde ik Sprokkereef met mijn zaak en hoe gruwelijk zijn medewerkers zich misdroegen.
Ik stuurde vooral op het feit dat zijn medewerkers de eerlijke rechtsgang frustreren en uitspraken dat in hun nadeel zijn gewoon weigeren uit te voeren en met behulp van de RvdK de zaken eindeloos via de kinderrechter herstarten.

Hij liet doodleuk weten, dat dat nou eenmaal civiel recht is en zij dat gewoon kunnen doen, het is immers geen strafrecht.

En weer kwam de standaard excuus: Ik behandel geen individuele zaken.  Het lijkt er op dat niemand bij jeugdzorg individuele zaken behandeld.

Tot zover het verslag van Ilja.

Deze avond heeft duidelijk gemaakt dat jeugdzorg eigenlijk liever geen kritiek wil en alleen bezig is met een reclamecampagne voor hun eigen werkgelegenheid en vooral handhaving van hun machtsgreep op de samenleving.

 Conclusie


Vreemd komt mij over dat de redactie van de avond graag 'positieve verhalen' over jeugdzorg wilde horen en dacht dat die er onder ouders ook zouden zijn  en Jz Dh deze zou weergeven… Helaas voor hun: die ZIJN ER NIET!
(O nee, toch wel: als BJZ op last van de rechter kinderen komt terugbrengen en als de verlenging OTS/ UHP wordt afgewezen… ouders die bevrijd zijn van BJZ.!!!)

Slechts één dag later komt er een artikel in de Trouw waarin E. Gerritsen (bestuursvoorzitter BJAA) zich beklaagd over de negatieve berichten over BJZ.
Als dhr. Gerritsen nu eens geluisterd had naar ouders en eens de ter beschikking staande wetenschappelijke rapporten gelezen had, had hij geweten waarom dat is: er is in de afgelopen 20 jaar géén enkel rapport geweest dat positief was over BJZ! Ook als er weer eens miskleunen zijn van BJZ of  'kinderdrama's' die het gevolg zijn van het ouder-vernederen en een der ouders gewoonweg 'afschaffen' en daarmee tot wanhoopsdaden brengen, weet BJZ uit te leggen als: 'wij hebben alles gedaan… beroepsfoutje' in plaats van introspectief te kijken naar waar het mis ging in hun eigen amateurisme / falen!

Het feestje was in ieder geval mislukt…
 bij het volgende feestje vooral géén jeugdzorgcritici uitnodigen!
Tip voor BJZ: toch maar een entreeprijs van 500 € of meer?
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com