maandag 11 november 2013

Mislukt 'feestje voor jeugdzorg'

Mei 2009 schreef ik een van mijn eerste columns met de titel 'De feestjes van Jeugdzorg'.  Woensdag 6 november 2013 was er weer eens een avond die zou moeten zijn doorgegaan als een 'feestje' om te bejubelen hoe fantastisch goed BJZ is.  Helaas ging een en ander niet zoals gedacht.

De aanloop


Ilja attendeerde de Balie op mij en mijn kennis van 'jeugdzorg'. Er volgde een overleg tussen de redactie van de avond  en mij. Ik citeer enige berichten:

Bericht van REDACTIE BALIE, 29 oktober 2013 15:48:

Dank voor u mail. We hebben u uitgenodigd omdat we hopen dat zoveel mogelijk verschillende belanghebbers en betrokkenen aanwezig zijn op 6 november. De sprekers zijn voorlopig al rond, maar er is veel ruimte voor discussie met en door het publiek.

U heeft naar wij begrijpen veel achtergrondkennis en veel volgers en we zouden het erg op prijs stellen als u er bij kon zijn op 6 november. U kunt naast uw eigen kaartje vier vrijkaarten krijgen en als dat nodig is een reiskostenvergoeding.

De opzet van de avond sturen wij u deze week toe. Wij proberen zo open mogelijk een beeld te vormen van de Jeugdzorg in Nederland, en geven sprekers daarvoor de ruimte. Het is ons dus nog niet bekend wat iedereen zal zeggen. Wel hopen we dat iedereen met ons wil meedenken over het beeld dat we samen van Jeugdzorg schetsen en waarom. Het gaat niet om individuele zaken maar om Jeugdzorg als geheel.

Mijn collega was even afwezig, mijn excuses voor de late reactie. Zij zal u later de opzet sturen, en is beschikbaar als u vragen heeft. 

Graag tot volgende week,
REDACTIE

Mijn antwoord van 29 oktober 2013 20:54:

Geachte REDACTIE,
Dank u voor uw bericht.
Op voorhand al dank voor uw toezegging voor reiskostenvergoeding. Ik woon in Roermond en ben tevreden met kostenvergoeding op basis van OV. (Ik kom met de auto en blijf in de buurt van Amsterdam logeren, wegens het feit dat de laatste trein terug ca. 22.08 is  en dat zou krap worden)

Over mijn opvattingen en achtergrond; zie mijn 'Nico Mul's link' en mijn blog's www.meldpuntjeugdzorg.nl en www.meldpuntjeugdzorg.blogspot.nl
Ik hoop dat er niet te veel sprekers komen vanuit de gemeente en politiek, die naar mijn ervaring er GEEN BENUL van hebben hoe jeugdzorg wérkelijk (niet)werkt. De wettelijke taak van BJZ is namelijk 'hulp en ondersteuning bij de opvoeding' en 'gezin in stand houden' (art. BW 1:257) In werkelijkheid is het beleid van jeugdzorg er op gericht zo veel mogelijk kinderen in hun greep te houden, zo veel mogelijk uit huis plaatsen en kinderen in pleeggezinnen. Kinderen worden vaak gewoonweg BELOOFD aan pleeggezinnen, men kan zelfs aangeven wat voor een 'soort' kind men wil hebben (welke leeftijd/geslacht/ met of zonder handicap achtergronden en met of zonder bio-ouders) BJZ zal u dit nimmer vertellen. Zelf is mij dit té duidelijk geworden uit 19 jaar ouders ondersteunen en vele dossiers die ik ken uit heel het land.

Doorspekt is jeugdzorg met het structureel amateurisme, dat in de nieuw jeugdwet gewoonweg wetgeving is geworden:
- Of een kind naar een psychiater of psycholoog mag wordt niet bepaald door een deskundige als huisarts, maar gaat bepaald worden na 5 bezoeken aan een 'ouder & kind adviseur', iemand op sociaal werkers niveau, zonder diagnostische kennis!
- Dank de 'wet meldcode' gaan er allerlei ondeskundigen als leerling-begeleiders enz. in scholen kinderen 'onderzoeken' om maar 'signalen mishandeling' te genereren (scholen én AMK's krijgen betaald naar aanleiding van het aantal meldingen!)

Mijn opvatting is duidelijk: schaf dat HELE BJZ af,(ook mening van bijvoorbeeld prof. J. van den Acker en vele anderen / meer dan 40 jaar falen is genoeg geweest!)
RESPECTEER ouders, laat de HUISARTS bij problemen met kinderen deze, in overleg met ouders, verwijzen naar kinderpsycholoog/ kinderpsychiater dan wel andere échte deskundige.

Als u afvraagt:'wat dan met zaken waar ouders kinderen écht mishandelen / alcohol/drugs gebruik?'  Antwoord: daar zou juist een GOEDE RAAD voor de KINDERBESCHERMING zijn werk toch kunnen doen? Die Raad is al vanaf minstens 1996 aan het 'professionaliseren' en tot op heden is zelfs geen datum in zicht wanneer ze écht professioneel zijn... nog altijd voert de 'onderbuik'  de boventoon!
Tot zo ver mijn bespiegelingen. Ik hoop op enige spreektijd om een gezond tegenwicht te beden tegen de jeugdzorg-lobby en de heren. Gerritsen / Sprokkereef!
Vr. groet,
Nico Mul 

REDACTIE stuurt daarop een programma, waarin mijn naam geheel niet voorkomt.  Ik stuur op 1 november 2013 11:24 het volgende bericht:

Geachte REDACTIE,

Dank u voor het programma.

Vraag: waar sta ik?

Ik zou het op prijs stellen als dit niet de zoveelste reclamestunt van Jan Dirk Sprokkereef is die komt verkondigen dat UHP 'ultieme oplossing' is en dat er maar beter een ouder kan worden afgeschaft voor 'de rust van het kind'.

Wetenschappers zijn inmiddels er geheel van overtuigd dat het belang van het kind is GOED contact en goede hechting met beide ouders, BJZ doet er alles aan om juist kinderen en ouders te scheiden: zie bijvoorbeeld het snel UHP en dan vervolgens enkele weken geen enkel contact ouder-kind om het kind te vervreemden en te 'hechten aan het pleeggezin' als de media er bij komen praat BJZ opeens heel anders en kan BJZ helaas 'niet ingaan op individuele casus'.

Ik zou aan 10 minuten face-to face gesprek met J. Sprokkereef genoeg hebben om hem gewoonweg met de mond vol tanden te doen staan met alleen de vragen als: WAAROM negeert u alle wetenschap?  en WAAROM blijkt dat in Zeeland 50 % MINDER UHP zijn door juist wél de hulp in de thuissituatie te geve? (project m.b.v. prof. J. Hermanns)

Uw presentator dan wel de journalisten mogen die vragen uiteraard ook overnemen. De antwoorden van Sprokkereef kan ik u voorspellen: 'wij moeten natuurlijk altijd naar de individuele zaak kijken, geen zaak is het zelfde'.... 

Mogelijk weet u dat ik zelf arts ben, 'halve jurist' (studie NL-recht bewust niet afgemaakt) en 19 jaar ouders ondersteun in jeugdzorg-zaken.Ik heb héél wat gezien (zou een boek kunnen schrijven) Sprokkereef heeft bij mijn weten geen enkele wetenschappelijke kwalificatie..

Ik hoop op enige ruimte, desnoods bij het gesprek met de journalisten.

Vr. groet,

Nico Mul

(Ik heb begrepen dat er op 21-11 's middags weer een reclameshow van BJZ is in de Balie??
Ondanks de vrije toegang zal ik wel niet welkom zijn: men moet zich aanmelden bij BJZ zelf!)

Het antwoord op 1 november 2013 15:16:

Beste Nico Mul, 

Aan het eind van het programma zal er zeker ruimte zijn voor een uitgebreide discussie. De journalisten zitten dan nog aan tafel, maar we gaan het gesprek aan met de mensen uit de zaal. Daarbij zullen de moderator, journalisten, maar dus ook het publiek kritische vragen kunnen stellen. We schuiven vragen die mensen willen stellen tijdens de korte presentaties, op naar het tweede deel van het programma, zodat er niet slechts ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan, maar ook om op elkaar te reageren. Ik heb in elk geval twee stoelen op de eerste rij voor u gereserveerd, graag hoor ik het als u mensen meeneemt voor de gastenlijst. 

Met vriendelijke groet, 
REDACTIE

ps. Wat er op 21-11 is weet ik om eerlijk te zijn niet, mijn collega redacteur denk ik wel, maar die is tot dinsdag afwezig. Ik kom er nog even op terug. 

Het resultaat

Het resultaat: op het eind mocht ik nog even mijn vraag stellen: WAAROM wordt de wetenschap zo massaal genegeerd door BJZ m.b.t. belang van TWEE ouders en m.b..t. de 'vechtscheiding' + alle wetenschap over het gewoonweg falen van BJZ? Een antwoord kreeg ik, bijna uiteraard,  niet. Ook van enig gesprek met welke journalist dan ook was er geheel niet.

(P.S.: mijn reiskostenvergoeding heb ik ook (nog?) niet gehad!  Is toch onderweg.....)

Tot zo ver mijn bespiegeling.

De oprichters van 'Jeugdzorg Dark Horse' (Sven en Ranada) waren bewust niet gekomen en schreven daar een artikel over op 28 oktober en op 8 november een uitstekende terugblik.

Ilja schreef zijn verslag dat hier onder integraal is opgenomen.


Het verslag van Ilja

De Balie te Amsterdam. 06 November 2013

Onderwerp: Onderbuik voorbij, alles over jeugdzorg.

Het verloop.

Als allereerste werd iedereen gevraagd om Bureau jeugdzorg te beschrijven.
Mijn beschrijving was: Totalitaire, corrupte. macht misbruikende organisatie. En bracht het ten gehore.
Ik kreeg een heel vies gezicht van jonge ambtenaar van het jaar 2013.

Om jeugdzorg de hemel in te prijzen waren de volgende mensen uitgenodigd:

Katherine Diaz, gezinsvoogd BJZ Amsterdam (Gekozen tot jonge ambtenaar van 2013)
Jan-Dirk Sprokkereef, Vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland
Malou van Hintum, Journaliste van de Volkskrant (zie haar artikel in de Volkskrant van 22-05-2013: zij wil alleen maar positief spreken over BJZ /de negatieve kritieken op haar artikel laat ze buiten beschouwing!)

Erik Gerritsen, Directeur BJZ Amsterdam (alleen als toeschouwer)

De volgende personen die er waren en die een stuk meer kritischer blik op jeugdzorg hadden:

Margit Balogh, maker van onder andere documentaire: Lost Mother
Peter Prinsen, voormalig advocaat
Nico Mul, arts van beroep, en helpt al vele jaren gezinnen om hun kinderen uit de klauwen van jeugdzorg te krijgen
Ilja Antonovs, strijdt al 1,5 jaar samen met zijn moeder om zijn broertje en zusje thuis te krijgen.

Als eerste kwam aan het woord een vertegenwoordiger  (Arjan Hoek) van een bedrijf genaamd De reputatiegroep.
Hij vertelde dat het imago van jeugdzorg bar en bar slecht is en dat zij daarmee continu onder een vergrootglas liggen.
En dat het zeer moeilijk is om die imago te verbeteren.

Als tweede kwam een vertegenwoordiger van een opvoedpoli Amsterdam om te vertellen wat zij doen.

Als 3de kwam een actieve gezinsvoogd van BJZ Amsterdam, zij gaf onder andere aan hoe slecht zij het werk jarenlang gedaan hadden.
Ook vertelde zij dat zij lange tijd niet openbaar kon zeggen (aan vrienden bijvoorbeeld) dat zij ban BJZ werkte want het leidde tot negatieve reacties. Als laatste gaf zij aan dat BJZ Amsterdam volgens een andere manier is gaan werken wat leidde tot betere resultaten en minder uithuisplaatsingen.

Toen kwam de eerste criticus aan het woord, mr. ir. Peter Prinsen.
Voor wat hij precies vertelde verwijs ik jullie naar de video opname.

Daarna kwam de maakster van de documentaire Lost Mother aan het woord, zij liet weten dat na de vertoning van documentaire zij veel reacties had gekregen van BJZ medewerkers over het hele land ontving, en zij gaven aan dat er precies hetzelfde situatie zou zijn als zij in een andere provincie gefilmd zou hebben.

Toen gingen de 3 bovengenoemde jeugdzorg trekpoppen tegen over de zaal zitten om te vertellen hoe moeilijk hun werk is en dat zij wel aan waarheidsvinding doen (soort van).
Ik greep mijn kans en bracht het audiofragment ten gehore waar hun collega van  de RvdK duidelijk aangaf, dat zij niet aan waarheidsvinding doen.

Mijn vraag was dan ook aan Jan-Dirk Sprokkereef, Vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland: Waarom loopt u hier te liegen dat jullie aan waarheidsvinding doen?  Toen veranderde hij razendsnel van onderwerp en ging praten over de vechtscheiding.

Laatste vraag werd gesteld door Nico Mul, hij merkte op dat jeugdzorg alles doet zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, en wanneer daar verandering in komt.
Er kwam geen duidelijk antwoord. 
De hele avond hadden de Jeugdzorg vertegenwoordigers heel veel grote moeite om ook maar een fatsoenlijke antwoord te produceren, en trokken meeste keren wit weg.  Het ergst kreeg dhr. Sprokkereef het te voorduren: hij deed verwoede pogingen om uit te leggen dat de rechter het laatste woord had en dat BJZ TOCH vond dat zij niet hoefden te doen wat de rechter uitsprak…. Zo kreeg BJZ alle gelegenheid om reclame voor zichzelf te maken! Dhr. Sprokkereef slaagde er niet in om de zaal te overtuigen van zijn opstelling boven de rechters.

Tegen het eind kreeg een manager van het Leger des Heils (ook behorend tot de jeugdzorg-industrie)  het woord en zei: 'laten we de jeugdzorg overlaten aan de professionals' (zij doelde op de amateurs die er al 40 jaar zo'n puinhoop van maken)  en er volgde een groot applaus dat een partijcongres van de communistische partij China niet zou hebben misstaan. (alsof het geregisseerd was!)
Helaas voor hun werd het niet de gratis propaganda avond die zij hadden verwacht, en werden zij overladen met kritiek, door onder andere dat zij doodleuk de aanbevelingen van Nationale ombudsman naast zich neerleggen. 

Na afloop confronteerde ik Sprokkereef met mijn zaak en hoe gruwelijk zijn medewerkers zich misdroegen.
Ik stuurde vooral op het feit dat zijn medewerkers de eerlijke rechtsgang frustreren en uitspraken dat in hun nadeel zijn gewoon weigeren uit te voeren en met behulp van de RvdK de zaken eindeloos via de kinderrechter herstarten.

Hij liet doodleuk weten, dat dat nou eenmaal civiel recht is en zij dat gewoon kunnen doen, het is immers geen strafrecht.

En weer kwam de standaard excuus: Ik behandel geen individuele zaken.  Het lijkt er op dat niemand bij jeugdzorg individuele zaken behandeld.

Tot zover het verslag van Ilja.

Deze avond heeft duidelijk gemaakt dat jeugdzorg eigenlijk liever geen kritiek wil en alleen bezig is met een reclamecampagne voor hun eigen werkgelegenheid en vooral handhaving van hun machtsgreep op de samenleving.

 Conclusie


Vreemd komt mij over dat de redactie van de avond graag 'positieve verhalen' over jeugdzorg wilde horen en dacht dat die er onder ouders ook zouden zijn  en Jz Dh deze zou weergeven… Helaas voor hun: die ZIJN ER NIET!
(O nee, toch wel: als BJZ op last van de rechter kinderen komt terugbrengen en als de verlenging OTS/ UHP wordt afgewezen… ouders die bevrijd zijn van BJZ.!!!)

Slechts één dag later komt er een artikel in de Trouw waarin E. Gerritsen (bestuursvoorzitter BJAA) zich beklaagd over de negatieve berichten over BJZ.
Als dhr. Gerritsen nu eens geluisterd had naar ouders en eens de ter beschikking staande wetenschappelijke rapporten gelezen had, had hij geweten waarom dat is: er is in de afgelopen 20 jaar géén enkel rapport geweest dat positief was over BJZ! Ook als er weer eens miskleunen zijn van BJZ of  'kinderdrama's' die het gevolg zijn van het ouder-vernederen en een der ouders gewoonweg 'afschaffen' en daarmee tot wanhoopsdaden brengen, weet BJZ uit te leggen als: 'wij hebben alles gedaan… beroepsfoutje' in plaats van introspectief te kijken naar waar het mis ging in hun eigen amateurisme / falen!

Het feestje was in ieder geval mislukt…
 bij het volgende feestje vooral géén jeugdzorgcritici uitnodigen!
Tip voor BJZ: toch maar een entreeprijs van 500 € of meer?
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com
5 opmerkingen:

 1. Heb het gehele artikel met plezier zitten lezen, al wordt het wat moeilijker daar ik behoorlijk kippig ben geworden in de loop van de jaren.

  Als oud client van Bjz weet ik als geen ander hoe jeugdzorg opereert. Ikzelf heb al bijna 9 jaar geen contact meer met mijn jongste dochter. Die is er namelijk nog steeds rots vast van overtuigd dat haar moeder zwaar borderline gestoord is want, om maar even met haar woorden te spreken, "onze gezinsvoogd heeft zelf gezegd dat jij gek en gevaarlijk bent". En daar kun je het dan mee doen als moeder.

  Mede daardoor ben ik maar eens de opleiding tot gezinsvoogd gaan volgen en werk nu al weer een tijdje als zelfstandig maatschappelijk werker / vertrouwenspersoon en ondersteun ouders in hun strijd met de Nederlandse jeugdhulpverlening.
  Wat mij en mijn kids is overkomen gun ik niemand. Voor mij en mijn kids is het te laat, maar ik verdom het doodgewoon om aan de zijlijn toe te kijken hoe Bjz ouders en kinderen willens en wetens tot wanhoop drijven door intimidatie, chantage praktijken, valsheid in geschrifte plegen, uitspraken van rechters klakkeloos naast zich neer leggen, ongemotiveerde argumenten in rapporten plaatsen die door rechters dan weer zonder ook maar door te vragen worden gehonoreerd.

  Ik heb een hard hoofd in de transitie die op stapel staat en per 2015 van start zou moeten gaan.
  Alles wat ik hoor over deze transitie is hoe goed en efficiënter bureau jeugdzorg kan gaan werken binnen deze nieuwe transitie. Er komt meer ruimte om persoonlijke gegevens van gezinnen op te vragen zonder dat Bjz daar de toestemming van het gezin zelf nodig heeft.
  Maar hoe zit het dan met de wet op de privacy van deze gezinnen?
  Als je het mij vraagt is deze transitie alleen maar goed voor jeugdzorg zelf maar een catastrofe voor ouders en hun kinderen.
  Birgit Verburg ( VVD) wil ons doen geloven dat de transitie in de jeugdzorg juist goed is voor ouders en kinderen. dat er minder kinderen uit huis zullen worden geplaatst.
  Op mijn vraag hoe het dan zit met de kinderen die NU onder toezicht staan of uit huis zijn geplaatst, of die ook sneller naar huis zouden komen kreeg ik helaas een ontwijkend antwoord in de trant van "Zo ver zijn we daarin nog niet, dat zal in een later stadium worden besproken", met andere woorden, Je moet niet van die kritische vragen stellen daar wordt ik een beetje zenuwachtig van.

  En Sprokkenreef! Die lul die directeur Bjz Leeuwarden is geweest! kastijden die kerel..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het probleem van de sociale wijkteams is inderdaad dat de privacy van burgers eraan gaat. Misschien slagen ze erin om de gedwongen maatregelen naar beneden te brengen, maar daar hangt wel een prijskaartje aan op het gebied van de zelfbeschikking. Door het volgen van je kind vanaf de geboorte (huisbezoek Ouder-Kindadviseur), daarna zelfde OKA in de school van je kind aanwezig om te observeren/signaleren, tot je kind 18 is, wordt in feite je hele leven onder toezicht gesteld, zonder dat een rechter het controleert. Een extreme vorm van sociale controle wordt op burgers losgelaten, waardoor iedere zorgprofessional een gevaar zal vormen, omdat steeds meer mensen die met kinderen werken worden getraind in vroegsignaleren. De knulligheid en amateurisme waar dat mee gepaard zal gaan na een internet cursus van enkele uren, kan iedereen al voorspelen, maar 'beter te vroeg dan te laat', zal men antwoorden. Preventie is de mode en hoe dat je privéleven aantast en hoe het de ouders die wel pedagogisch bekwaam zijn kleineert en onnodig verdacht maakt, schijnt vooralsnog niet veel politici te deren.

   Verwijderen
  2. Er is op een van de laatste feestjes bij de inspectie jeugdzorg onderling afgesproken dat zo nodig zelfs de wet mag worden overtreden, als je maar eerst overlegt met je collegae, en teammanager.
   De privacy mag dus willens en wetens geschonden worden.
   En daar zat staatssecretaris Van Rijn bij, die aangaf dat de wet daarop nog zal worden aangepast.
   Dat er tegengeluiden zijn van wetenschappers en deskunigen wordt gewoon genegeerd.
   Van Rijn: "Er zal toch niet zoveel veranderen", "de wet wordt daarom gewoon 1-1-2015 ingevoerd."

   Het gaat er niet om kinderen te beschermen tegen ondeskundigheid en trauma door jeugdzorghandelen, maar om zoveel mogelijk kinderen een ideaal-opvoeding te verstrekken, ook al staat de ouder buiten beeld van het kind.
   Er bestaat dus volgens deze beroepsgroep geen gehechtheid, geen kind-ouderband, geen identiteitsfase met fundament de afkomst kennen, er bestaat geen disregulering als pleegkind (ondanks het onderzoek van o.a. Mary Dossier en C. Schuengel e.a.).
   Dus omdat er geen wetenschap bestaat buiten het axioma van jeugdzorg (dat elke OTS juist is gemotiveerd) zijn kinderen buiten hun ouders veiliger. Ook in hun ontwikkeling.
   Waar is de duim waaruit dit gezogen is???

   Wij kennen wel van jeugdzorggegevens onafhankelijke onderzoeken op meer medisch-wetenschappelijke basis. Het is vreemd dat deze rapporten onleesbaar worden zodra deze in handen vallen van die beroepsgroep jeugdzorg, kennelijk.
   Of zou er spontaan een vorm van blindheid of analfabbbetisme ontstaan als een echt wetenschappelijk stuk in handen van jeugdzorg valt???

   Verwijderen
 2. De gehele discussie op:
  http://player.vimeo.com/video/79119700?title=0&byline=0&portrait=0 .
  Over Sprokkereef's en consorten-smoesjes:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/omgangssabotage-vechtscheiding-en.html , en dit maakt duidelijk dat advocaat Prinsen onderbouwd spreekt na, in de video, 50:50 minuten.
  Het is een wetenschappelijk feit dat uithuisplaatsen, pleegplaatsen, schadelijke effecten heeft op een kind: http://silkslides.com/S9dEk !! Speculeren met 'dwang-zorg' zonder diagnostische gronden is speculeren met kinderen, een soort vivisectie.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooi gedaan heren!
  Willen jullie ook eens foto's plaatsen van de Sintviering in elke BJZ-instellingen. Maak er een leuk spelletje van; tel de echte zwatte (houd er rekening mee dat er ook dyslectische gv's werken bij BJZ) pieten! Bij de juiste aantal wordt uw kind gezuiverd van BJZ, natuurlijk mag de spelleider het spelletje in het voordeel van het kind en de ouders manipuleren zoals rechters, BJZ, de Raad en andere partijen dat dagelijks doen.

  Wat begrijpen deze mensen eigenlijk van kinderen als ze zelf in een waanwereld leven die voor hun geschetst zijn zo te leven en te denken? Zien ze het zelf niet dat ze zich als achterlijken gedragen in opdracht van de regering? Wanneer worden deze onmensen wakker!!!??? Wanneer gaan zij demonstreren dat ze het zat zijn om het vuile werk van de regering op te knappen en dat zij niet langer als achterlijken beschouwd willen worden.

  Maar door €€€€ en bonussen willen ze niet mens worden en laten ze hun humaniteit voor wat het is.

  BeantwoordenVerwijderen