vrijdag 31 augustus 2018

Belasting verhoging voor 'Jeugdzorg'?

Nu Prinsjesdag weer in zicht komt gaan weer allerlei partijen actievoeren om meer geld te krijgen voor hun beroepsgroep. Wederom is ook de jeugdzorgsector in het geweer:
maandag 3-9 gaat de sector actievoeren om meer geld te krijgen wegens hun grote werkdruk en 'vele taken'. Als inzet gebruiken ze de 'ernstig bedreigde kinderen' en doet men alsof een ramp zou uitbreken als de jeugdzorgsector er niet zou zijn.
Zie hier een voorbeeld van de aankondiging van hun acties in de Nationale Zorggids

Geschiedenis

Voor degenen die niet bekend zijn met jeugdzorg is het aardig om een klein stukje recente jeugdzorggeschiedenis hier weer te geven.
Vanaf de 'Wet op de Jeugdzorg 2005' was de jeugdzorg de verantwoording van provincies en bestonden er 15 grote Stichtingen Bureau Jeugdzorg (1 per provincie en 3 grootstedelijke St. BJZ)
Deze BJZ waren eerder gevreesd dan geliefd, zo stonden ze bekend om hun ondeskundigheid, het aaneenrijgen van 'onderbuikgevoelens' en 'indrukken' tot 'feiten', het ronduit negeren en schofferen van ouders en vooral het aansturen op uit huisplaatsingen van kinderen. Menig gezin is geruïneerd door het toedoen van 'jeugdzorg'. Menig officieel rapport (zie bijvoorbeeld 'Is de zorg gegrond?' van de N.O. 13-12-2013) is geschreven over dit falen van BJZ en ze zouden ook professioneler gaan worden. Per 1-1-2015 zou de Jeugdzorg echter naar de Gemeenten gaan, helaas met iets minder geld dan dat alle BJZ gezamenlijk kregen. In feite een verkapte bezuiniging.

Na 1-1-2015

Men zou denken dat gemeenten eens schoonschip zouden gaan maken en nieuwe benaderingswijzen gaan hanteren. Zo was dit een uitgelezen kans om bijvoorbeeld:
 1. Naar ouders te gaan luisteren.
 2. Oude gevallen van, langdurige, uit huisplaatsingen eens tegen het licht te houden en de vraag te stellen: 'kunnen de kinderen weer naar huis,m desnoods met hulp thuis?'.
 3. Ouders eenvoudige hulp thuis te gaan bieden die toereikend is om gezinnen in stand te houden.

Het volgende gebeurde:

Gemeenten luisterden niet naar ouders, veelal wordt ronduit geweigerd om ouders te aanhoren over jeugdzorgzaken (ondanks de wettelijke verplichting daartoe!). Gemeenten gingen in gesprek met de jeugdzorgaanbieders, die veelal de bekenden waren en het voormalige BJZ, maar dan nu onder andere namen als 'Save-werkers' en 'Veilig Thuis' enz. enz. een geweldige creativiteit van frivole namen kwam tot uiting.
'Thuis-teams' dan wel 'beschermingstafels' werden ingesteld, waarbij overlegd wordt over de 'zorgen' over kinderen aan de hand van meldingen en signalen. Zo'n signaal kan slechts één telefoontje van een buur of kwaadwillende ex-partner zijn, maar alles wordt consequent uitvergroot en opgeblazen. Het resultaat: het aantal uit huisplaatsingen en de drang c.q. dwangzorg namen proporties aan die eerder te beschrijven zijn met termen als 'tirannie' (zie proefschrift van Dr. R. Clarijs: 'De Tiranie van de Jeugdzorg' ) en terreur.

Ondertussen werd weer een nieuwe 'ziekte' ontdekt door jeugdzorg waar men zich naar hartenlust op kan uitleven: de PCF (Pedeatric Condition Falsification), ook wel 'Münchausen by Proxy' genoemd: het willens en wetens ziek maken van kinderen door de ouders. Volgens deskundigen als hoogleraren kindergeneeskunde kwam dit misschien in 1 loopbaan als hoogleraar misschien 3x voor...ca. 8 (= aantal medische faculteiten) hoogleraren kindergeneeskunde dus ca. 32 x in 30 jaar, dus 1 x per jaar voorkomen. Veilig Thuis is de mening toegedaan dat dit maar liefst 600 x per jaar zou moeten voorkomen.... De heksenjacht, beter gezegd kinderjacht kan beginnen...
Eerdere jachten van de Jeugdzorg-industrie waren:
 • 'Niet leerbare ouders' (1998-2010)
 • 'Borderline moeders' (2000-2010)
 • 'ADHD' (1998-2013)
 • 'Vechtscheiding' (2012-heden)
 • 'Mishandeling' (2005-heden) De term 'mishandeling' werd steeds opgerekt. Nu geldt zelfs een ernstige verbale reprimande door ouders als zodanig.....

De jaartallen in bovenstaande zijn niet exact, slechts benaderingen.

Het resultaat is in ieder geval het zelfde gebleven: de jachten van de jeugdzorg-industrie kosten veel geld en hebben geleid tot vele extra uit huisplaatsingen en extra geld voor de JZ-industrie. Bedenk hierbij dat als de rechter een Onder Toezichtstelling dan wel een UHP uitspreekt dat de geldstroom voor JZ veilig gesteld is: na uitspraak van een rechter MOETEN gemeenten blijven betalen, maar hebben daarbij niets in te brengen en geen verdere invloed meer!
De 'eenvoudige hulp thuis' dan? Het weer aansturen en begeleiden naar thuisplaatsing van uit huis geplaatste kinderen? Uiteraard: daar was geen geld en mankracht voor en een thuisplaatsing betekende (en betekent nog steeds) een einde aan de inkomstenbron van Jeugdzorg!

Nu wéér 'méér geld'???

Méér geld zou volgens mij een beloning zijn voor gewoonweg falend handelen. Het zou een compleet ander verhaal worden als de beloning eens gekoppeld zou worden aan een tevredenheids-onderzoek of een resultaat.
Hierbij doel ik niet een resultaat zoals de Inspectie Jeugdzorg dat graag ziet: alle procedures gevolgd? Formulieren juist ingevuld? Dan is het goed.. Neen, met resultaat bedoel ik echt resultaat dus EERST:

 1. Voldoende tevreden ouders over de werkelijk geboden hulp die gevraagd werd!
 2. Voldoende thuisplaatsingen van UHP kinderen.
 3. Begeleiding van ouders om kinderen weer thuis te krijgen.

Alle 3 de items gebeuren gewoonweg niet, zie daarvoor de horden ontevreden ouders over 'jeugdzorg'.

DAAROM:

GELDKRAAN voor 'jeugdzorg' DICHT!!!

Het is gewoonweg van de gekke dat een steeds maar weer falende industrie steeds maar weer meer geld krijgt en niet wordt afgerekend op hun resultaten!


Overigens: als men meer geld toezegt voor de JZ-industrie komt dit ten laste van de Gemeentelijke Belastingen... die zullen dan weer verhoogd worden! U mag als ouders zelf betalen voor de ruïnering van uw gezin en de terreur op uw huishouden middels 'drang en dwangzorg' …..

Wanneer gaan ouders eens demonstreren tegen de ongebreidelde geldzucht van de jeugdzorgindustrie die klakkeloos hun kinderen gebruiken als geld opleverend middel?

Nico MulCeterum censeo BJZ / 'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)