vrijdag 28 november 2014

De 'zaak Ilja', een voorlopig einde!

Ca. 2,5 jaar geleden werden op een mensonterende wijze 2 kinderen uit huis geplaatst. Hier een documentaire. De reden was 'er wordt te veel Russisch gesproken thuis'.  De moeder in kwestie, tevens moeder van Ilja werd o.a. gekwalificeerd als incapabel, ondanks het feit dat haar oudste zoon Ilja, alleen opgevoed door zijn moeder, VWO gehaald heeft, alcohol en drugsvrij is, geen strafblad heeft en een keurig nette correcte verschijning is en  ook nog meerdere talen spreekt!
Deze Ilja heeft het opgenomen voor zijn broer / zusje die weggerukt werden van het vertrouwde thuis.

Wat er volgde was te schandalig voor woorden: tot 2 maal toe kreeg moeder in hoger beroep gelijk en zouden de kinderen thuis komen: 1 dag na de uitspraak begon BJZ / Leger des Heils opnieuw bij een lagere rechter en dat werd door rechters geaccepteerd. Normale mensen moeten als ze het niet met een Hof-arrest eens zijn in cassatie bij de Hoge Raad, jeugdzorg gaat als vorm van hoger beroep weer terug naar de gewone rechter, dat 'mag' en kan in Nederland.

Zowel Jeugdzorg-Darkhorse als ikzelf hebben diverse malen gepubliceerd over deze zaak. Ik haal enige artikel aan:

Ilja steunde zijn moeder volledig, hij diende zelfs klachten in over de NL-jeugdzorg bij het Europese Parlement.  Hier de hoorzitting, waar Ilja het woord kreeg. Luister vooral naar de NL-vertegenwoordiger, die de zaak dermate onbelangrijk vond, dat hij zich niet had voorbereid!

Hier sla ik een aantal rechtszaken en procedures over, maar uiteindelijk komt de zaak voor de zoveelste keer bij een kinderrechter en beslist de rechter dat er een NIFP-onderzoek moet komen door onafhankelijke deskundigen.  Er komt een rapport: VERNIETIGEND voor het Leger des Heils (was inmiddels tot gezinsvoogdij-instelling benoemd): de kinderen zouden naar normaal onderwijs kunnen, geen enkele zorg over moeder en haar opvoedingskwaliteiten, geen zorgen bij de kinderen  enz enz….
Er volgt nog een zitting bij die rechter. Het LdH probeert nog te bepleiten dat er een 'geleidelijk terugkeertraject' volgt, omdat de kinderen vriendjes in de jeugdzorg-instelling (Entrea)  hebben.  Ook probeert het LdH ook nog te bewerken dat moeder nooit meer procedures tegen het leger des Heils Jeugdzorg zou mogen voeren.  Al die eisen werden afgewezen.  De kinderen komen THUIS op zondag 23-11-2014  FEEST dus en een gemeende FELICITATIE voor dit gezin

 met groot compliment voor de inzet van Ilja: nooit eerder zag ik een broer het zo opnemen voor zijn broer/zus en moeder!

De Engelse Telegraph besteedde er zelfs aandacht aan!

Het resultaat van deze  'jeugdzorg'

32 maanden zijn 2 kinderen, met politiegeweld, weggerukt van hun familie. Een van de 2 is, volledig overbodig,  in het speciaal onderwijs geplaatst, maar sinds afgelopen maandag 24-11 weer op een normale basisschool. Dit is het menselijke drama.

Het kostenplaatje 'jeugdzorg'

2 x 32 x 30 x 123 € = 236160 €
(Volgens Tweede Kamerlid Voordewind in 2012 kost één kind in Jz 123 €/ kind / dag)

Hierbij opgeteld:
- salarissen rechters
- kosten advocaten
- reiskosten om kinderen te bezoeken
- kosten om kinderen te begeleiden tot weer een normaal gezinsleven door de opgelopen trauma's.

Kortom: ik durf hier te schatten dat er ca. 240.000 € maatschappelijk kapitaal ronduit vernietigd is onder het mom van 'jeugdzorg'. 

Het ligt in de rede dat de familie een claim gaat indienen bij de instantie die de gewoonweg leugens geproduceerd heeft om de kinderen dit aan te doen: BJZ en Leger des Heils.  De 'waarheidsvinding' was ver te zoeken. Hetgeen de deskundige van het NIFP in september 2014 vond, had ook een deskundige in 2012 kunnen zien, maar jeugdzorg doet gewoonweg niet aan waarheidsvinding maar werkt met 'onderbuiksgevoelens', 'indrukken' en 'meldingen' maar deskundigen? HO MAAR….

In 2015?

Ik hoop dat dank zij dit dramatische verhaal gemeenteraadsleden wakker worden als ze in 2015 gewoon met BJZ, WSG, SGJ en LdH J&R (enz.) verder gaan om 'jeugdzorg' te leveren….een echte deskundige verdient zichzelf ruimschoots terug: beter één echt onderzoek van 2000 € dan voor 200.000 € het schip in…

Mijn medelijden gaat uit naar de heilsoldaten die in alle onschuld staan te collecteren…. Weten zij wel wat hun organisatie doet en kennen zij ook het mega-grote paleis van de 'Salvation Army' in New York… 

het geld kan kennelijk niet op…(een verklaring voor deze rijkdom: zie het artikel over het jagen op erfenissen, o.a. door het LdH /AD 29-102014)Ik zal met plezier Ilja en zij familie ondersteunen waar ik kan bij mogelijke schadeprocedures  als materiële goedmaking voor een niet te becijferen menselijk leed.


Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)Update 06-05-2015

Een artikel op de website GeenStijl  geeft een aardig beeld over hoe de tweeling zich aan het herstellen is!!
 

zaterdag 22 november 2014

Hansje: meeweten maakt medeplichtig!

Velen maken zich zorgen om kinderen.  Velen twijfelen aan het handelen en de 'waarheidsvinding' van BJZ en consorten, waaronder ikzelf.
Bepaalde ouders creëren hun eigen waarheid, sommigen richten zelfs stichtingen op om aan 'waarheidsvinding' te gaan doen, zo is er recentelijk 'Outlaw legal advice' bij gekomen, met 'deskundige' Jan Storms en verder hullen ze zich in anonimiteit, maar zelf zeggen ze dat ze zeer deskundig zijn.

Zelf schreef ik begin juni het artikel 'De vechtscheiding: uw ex is gek'.  Ik noemde in dit artikel géén enkele naam, behalve die van de zogenaamde 'professional',  degene die zich psycholoog noemt, maar nergens te traceren is, dhr. V.d. Ploeg. Dit artikel is het meest gelezen van al mijn artikelen…. Dat het over Hansje en zijn moeder ging werd al snel duidelijk gemaakt door de reacties van moeder Irme zelf op dit artikel….. Irme zou aangifte tegen mij gaan doen + alle anderen die haar niet onvoorwaardelijk c.q. blind geloofden en weigerden haar te steunen… Van de aangiften van juni 2014 tot nu toe  heeft niemand meer wat gehoord. Tientallen verguisden mij, omdat ik voor het eerst in 20 jaar een cliënt geweigerd had bij te staan: ik gaf, een maand voor de UHP, telefonisch het advies 'ga naar een echte kinderpsycholoog om Hansje te begeleiden bij zijn contactherstel met vader'.  Zoals een ieder weet, deed moeder het tegenovergestelde en ging verder met het zwart maken van vader, zoals recentelijk (ca. 11-11-2014) nog bij dit interview van Saul (luister bijvoorbeeld: '8 aangiften tegen vader gedaan' enz.!) Ook is een opvallende tendens dat altijd anderen verantwoordelijk zijn voor wat haar overkomt en ben je het niet met haar eens, dan volgt een aangifte dan wel dreiging daarmee. Ik trek me van die dreigingen niets aan! Een eigen inzicht en verantwoordelijkheid ontbreekt schijnbaar.

Er kwam ook een tegenwind op gang: mensen die eerst klakkeloos uitgingen van de 'waarheid' van Irme en er achter kwamen dat een en ander toch anders in elkaar stak: er werden stukken achtergehouden, zelfs hele rapporten,  die Irme niet welgevallig waren. Uiteindelijk werd juist ik gebeld door diverse mensen uit de directe omgeving van Irme.  Personen die gewoonweg NIET meer wilden meewerken  en in gewetensnood kwamen.  Waarom?

MOORD

In alle ernst beweerde Irme dat ze Hansje en haarzelf zou gaan vermoorden als ze Hansje terug zou hebben.  Ik heb die mensen aangeraden dat op schrift te stellen en in een ondertekende, dus niet anonieme, verklaring te sturen naar de advocaat van vader en BJZ. Bij BJZ willen dergelijke zorgmeldingen wel eens kwijtraken als die in het nadeel van moeders zijn….

Of bovenstaande geheel waar is weet ik uiteraard niet, maar als het waar zou zijn is dit zéér zorgelijk! Ik twijfel echter op geen enkele wijze aan de integriteit van degenen die mij belden.

Nu kan ik ook zwijgen en doen alsof ik van niets weet. Dat laatste is niet waar: ik kreeg heel veel te horen en heel veel te zien.  Ik zie bijvoorbeeld dat Irme meerdere persoonlijkheden aanneemt op internet: volg eens 'Dispar Vulgo' en 'Irme' op FB: je ziet dat ze elkaar tegenspreken en Dispar praat zichzelf tegen, zodanig dat direct blijkt dat ze Irme is. Ook ziet men de onzin die zij uitkraamt over de 'waarheidsvinding', haar verleden en al haar aangiften tegen alles en iedereen.  Zo ook met haar nieuwe stichting i.o. (Olladvice): WIE zou die geloven met Irme als top-deskundige? Ook zou de advocaat van Irme, mr. Erkens Rotterdam,  er aan meewerken.  Dat laatste zou mij verbazen: zou een integer en goed advocaat zo'n anonieme stichting gratis ondersteunen?

Vandaag, 22-11-2014 ca. 10.00 u werd ik, geheel onverwachts,  gebeld door Irme zelf: ze wil weten of ik degene ben die BJZ-Oss een melding heeft gedaan over haar mogelijke suïcidaliteit.  BJZ zou zeggen dat Jeugdzorg-darkhorse  een melding heeft gedaan.  Het verbaast mij dat BJZ gezegd zou hebben wie een melding deed…  Ik heb (bijna) nooit contact met een BJZ (hooguit op verzoek van een cliënt, als ik mee ga naar een bespreking)  en ik noem mij tegenwoordig 'meldpunt jeugdzorg'  en niet JzDh, bovendien noem ik altijd mijn eigen naam. Ik heb verzekerd dat ik dat niet zou doen, maar zei er bij dat ik juist door de verklaringen vanuit haar eigen netwerk aan het overwegen ben een verklaring op te stellen. Irme wilde uiteraard weten wie dat waren.  Ik heb geantwoord dat ik dit NIET zeg en dat NOOIT zal doen. Ze weet toch zelf wel wie haar 'vrienden' zijn?  Ook werd mij gesommeerd nooit meer iets over haar te schrijven.  Ik zei dat ik me daar niets van aantrek (juist ook omdat Irme door blijft gaan met mij in een kwaad daglicht stellen op vele FB-pagina's en haar eigen blog's.). Irme werd kwaad en ze gaat wederom een aangifte tegen mij doen. Daarna belde ze S+R (oprichters van JzDh)  en kwam met een leugen verhaal dat ik gezegd zou hebben dat hun meldingen over haar gedaan hebben en nog enige andere leugens.  Gelukkig is dit gesprek opgenomen.  Ook tegen S + R gaat Irme aangifte doen…. De politie ziet haar al komen!!

Het is misschien onsmakelijk om hier een oorlogsherinnering op te halen, toch blijft de les uit 'wij hebben het niet geweten' er een om te blijven volgen: MEEWETEN maakt MEDEPLICHTIG.  (Ieder nadeel heeft immers zijn voordeel, naar ex-voetballer J.Cruijff.)

SMEEKBEDE

Ik wil hier duidelijk alles doen om te voorkomen dat Hansje in gevaar komt en BJZ / Raad, Rechters vragen: KIJK KRITISCH naar moeder / kind en haar interactie, kijk naar de psyche van moeder hoe die nu als wel geheel ontspoord lijkend om zich heen slaat, van alles roept op internet, FB en enige blogs… KIJK eens BJZ en ik zal de laatste zijn om Hansje zijn verantwoord contact met moeder niet te gunnen, maar bedenk: Hansje heeft ook een VADER en zijn familie en veiligheid van het mannetje is voor mij nummer één!
Niet tegenstaande mijn opvatting uitgedrukt in mijn Latijnse slotregel, zal ik dit bericht ook toesturen aan BJZ-Oss.

Nico Mul


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)