zondag 9 februari 2014

De Olympische Spelen, mensenrechten, homorechten en kinderen…Wat hebben de Olympische Spelen te maken met mensenrechten, homorechten 
en kinderen?

Op 7 februari vond de grootse opening plaats van de Olympische Winterspelen 2014 te Sotsji.  


Voorafgaand aan dit evenement had onze eerste minister M. Rutte een gesprek met president Poetin over de homorechten in Rusland en de schending van mensenrechten…
Hypocrisie ten top…

Iedereen heeft mensenrechten, of men nu man, vrouw, kind, Katholiek, Protestants, Moslim, Joods, Hindoe, hetero, of homo is.  Een ieder heeft recht op respect, acceptatie enz. Ook wordt er niemand gediscrimineerd in Nederland, zie ons art. 1 Grondwet, zie de hoeveelheid internationale verdragen als het EVRM (zie vooral art. 8 over eerbiediging gezinsleven), het Verdrag inzake (psychische) foltering en het Internationaal Verdrag in zake de Rechten van het Kind (IVRK) die Nederland ondertekend en geratificeerd heeft. 
In Nederland is alles keurig voor elkaar zogezegd….

Onze premier gaat daarom maar eens naar de president van het grootste land ter wereld vertellen hoe het moet…. Het is toch schandalig wat daar gebeurt…

Wat Rutte ongetwijfeld niet gezegd zal hebben:

-         Dat Nederland het land is met het hoogste aantal kinderen ter wereld waar hun ouders worden ontnomen.

-         Dat in Nederland zelfs bij geboorte kinderen hun ouders worden ontnomen.

-         Als kinderen thuis te veel een vreemde taal spreken, Russisch bijvoorbeeld, dan is dat reden om dat gezin te ruïneren en hun die kinderen hun ouders te ontnemen.

-         Dat van gelijke behandeling geen enkele sprake is in Nederland, zeker niet als het gaat om het primaire recht van ieder kind bij geboorte: je ouders kennen en een goede band met beiden hebben: nog altijd hangt dit af van enerzijds de status van de relatie tussen vader en moeder, de economische positie van de ouders, vaak de wil van de ouder waar een kind verblijft en erger nog: de wil van jeugdzorg-instanties die met gewoonweg verzonnen indicaties de banden tussen kinderen en hun ouders doorsnijden (willen… dat lukt, gelukkig, vaak niet!).

-         Het gedrag van het fundamenteel schenden van mensen c.q. kinderrechten in Nederland wordt goedgepraat door 'onafhankelijke rechters'.

-         De overheid systematisch van zijn burgers steelt.  Om een triest voorbeeld te noemen: WAAR zijn de 50,9 MILJARD EURO van het AOW-spaarfonds gebleven? Het fonds is op 1-1-2012 opgeheven… waar is het geld, van de Nederlandse burgers, gereserveerd voor hun AOW, gebleven? Zelfs de Algemene Rekenkamer is die 'kwijt'….

Zou Poetin ook vermeld hebben dat hij minister Timmermans aangesproken heeft over het Nederlandse 'familierecht' en het ruïneren van gezinnen?
Heeft Rutte ook erkend dat Nederland voor 1996 reeds enkele keren is veroordeeld wegens het SCHENDEN van MENSENRECHTEN in het 'familierecht' en dat dit nog steeds doorgaat, onder het mom van 'jeugdzorg'?

Dat van gelijke behandeling geen enkele sprake is moge ook blijken uit het volgende: als ouders 1 of 2 oppassen voor hun kinderen hebben, dan is dat reden tot ernstige zorgen over de kinderen en zelfs reden tot uit huis plaatsing, als onze Koning en Koningin in verband met de Olympische Spelen of wegens andere omstandigheden ook langere tijd in het buitenland verblijven, dan mogen hun rustig hun kinderen overlaten aan minstens 5 verzorgers in volcontinudienst, geen reden tot zorg. De AMK-melding over de zorgen over deze kinderen werd en wordt nog steeds, 'uiteraard', genegeerd….
 
Rijkdom en BJZ

Ook is het opvallend dat mensen in vrijstaande huizen of rijke Nederlanders (bijna) nooit met BJZ en onder toezicht stelling c.q. uit huis plaatsing van hun kinderen te maken hebben: zelden hoort over een ingrijpen van AMK / BJZ bij een 'bekende Nederlander' waar de relaties (vaak met kinderen) aan en uit gaan….

Het moge u duidelijk zijn: Nederland meet met meerdere maten en geniet vooral van de Olympische Winterspelen  en denk vooral niet aan die 3 prinsesjes die het 17 dagen zonder hun ouders moeten stellen… Slaap verder….het AMK / BJZ doen hier niets… maar uw kinderen, geachte 'gewone Nederlanders', heeft BJZ graag….


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul
     

meldpuntjeugdzorg@gmail.com