zaterdag 26 april 2014

BJZ: van amateurs naar professionals!


In mijn reeks 'Jeugdzorg een en al amateurisme' en vele andere artikelen heb ik vaak aangegeven dat bij BJZ geen professionals werken maar amateurs, en wel om de volgende reden: een professie  wordt gekenmerkt door 3 eigenschappen: 

1e een bij wet vastgestelde beroepsopleiding, 2e een beroepsregistratie, waar de kwaliteit van de professionals gewaarborgd wordt en 3e beroepsrechtspraak als bijvoorbeeld een tuchtcollege of echt onafhankelijke klachtencommissie (bij BJZ wordt de klachtencommissie benoemd door de Stichting BJZ en daar dienen aspirant leden ook te solliciteren, waarbij als criterium om aangenomen te worden geldt: 'een band met de jeugdzorgsector'!

Dat de jeugdzorgsector amateuristisch te werk gaat is onlangs weer eens vastgelegd in een rapport van de Nationale Ombudsman in december 2013: feiten en meningen lopen door elkaar, volkomen onduidelijk waarop bepaalde beslissingen gebaseerd zijn.

Nu het verheugende nieuws: in de aanloop naar de transitie, waarbij de jeugdzorg naar de gemeenten gaat, worden de medewerkers van BJZ en RvdK 'professionals'.  De 'Wet professionalisering Jeugdzorg' is namelijk reeds aangenomen door de Tweede Kamer! Er gaat zelfs een beroepsregistratie komen en tuchtrecht….
Vreemd is dat het beleid gebaseerd gaat worden op 'Ouder & Kind adviseurs', 'Save Werkers', 'buurtteams' en allerlei andere lieden, waarbij de opleiding en achtergrond volkomen onduidelijk is.

Treurig is het gegeven dat BJZ en RvdK zo veel jaren hebben door kunnen gaan met amateuristisch handelen. 
Ik herinner mij nog de brief gedateerd 21-06-1996 van de hoofddirectie van de Raad voor de Kinderbescherming, waar de zinsnede in stond: '…gaan wij werken aan professionalisering van onze organisatie.'. Ik antwoordde met een brief met de vraag: 'Wilt u zeggen dat u al jarenlang amateuristisch bezig bent over de ruggen van kinderen?' Ik kreeg nimmer een antwoord, maar antwoorden werden wel gegeven door de media, nationale Ombudsman en vele wetenschappers!


Goed, nu de Eerste Kamer nog en ondertekening door de Koning, dan kan het professioneel worden van de jeugdzorg eens echt beginnen!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com