maandag 4 juli 2022

Julia Bregts / Heidi Janssen, nu 'Wettelijk Goedgekeurd'!?

 


Naar aanleiding van de tuchtklachten tegen de verpleegkundige Heidi Janssen, die haarzelf ook Julia Bregts pleegt te noemen en zichzelf 'enorm bekwaam' acht (eigen woorden!) schreef ik enige artikelen die op zijn minst tot enige twijfel over deze hulpverleenster zou moeten leiden.Haar 'deskundigheid' blijkt veel weg te hebben van zeepbellen en gebakken lucht: bij de laatste zitting van het Centraal Tuchtcollege voor de Gz bleek dat zij in het weekend een cursusje psychologie zou hebben gedaan, bij welk instituut bleek volledig onduidelijk. Idem voor haar opleiding in de EMDR. Zij heeft daarbij Ronald Ter Heegde (zie de gewoonweg naar pure kwakzalverij riekende en allemaal onbewezen therapieën) als 'coach': de man die tot 2004 de assistent van Jomanda (uit Tiel, u weet wel, van dat 'ingestraald water' en al haar genezingen... vooral die van Sylvia Millicam...).

Ze gaf ter zitting ook toe dat ze GEEN OPLEIDING tot kinderverpleegkundige had!!


Ik attendeer u op de artikelen: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2021/07/julia-bregts-heidi-janssen-hulp.html en http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2022/03/julia-bregts-cq-heidi-janssen.html

Nu dacht ik ongeveer alles naar waarheid weergegeven te hebben, maar tot mijn grote verbazing komt er een reactie op dat laatste artikel van mij. Ik geef u hierbij de complete tekst, inclusief de vele taalfouten en pertinente leugens en aanvallen op mij, waarbij Heidi zelfs mijn naam niet correct weet te schrijven:

              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Geachte,
 

Dhr Das heeft mij 1 malig gezien en wenste geen doelenplan maar zijn kind ipv daarvan en weigerde dit zel omdat hij er niet in geloofde en heeft nooit iets getekend, nooit geklaagd, nooit klacht ingediend.. Hij heeft zelf gekozen, die vrijheid heeft hij. En omdat hij me vaak belde en mailde heb ik hem geblokkeerd. Er was teveel negativiteit en zoals de tuchtraad zei dhr Mull jij bent al 12 jaar met Das bezig en niks bereikt. Er waren getuigen hiervan Ik hoef geen pgb ik werk ook vanuit mijn hart. Maar de waarheid, dit veel groter is als dit zal ooit gezien worden . U weet dat ik andere diplpma.s heb en uzelf dit manipuleerde over verpleegkudig diploma. Het hoorde niet bij de tuchtraad dat was het. Wees eerlijk en draai het niet, zoals u het interpreert

En trouwes ik ben wettelijk goedgekeurd kinderen en gezinnen te helpen.Met mijn competenties.
Ik ben blij met deze doorbraken en bewijzen die ik heb over veel zaken.

Veel liefs
En ik bied iedereen een kans om zijn kind naar huis te krijgen en is me kortelings ook gelukt.

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mijn commentaar:

  • De eerste 3 regels: Heidi maakte wél een 'hulpverleningsplan' voor terugkeer van het kind en hij heeft dit ook naar Jeugdzorg opgestuurd. Dat plan werd direct naar de prullenbak verwezen door Jeugdzorg. Overigens had Jeugdzorg wél een getekende versie! Toen dhr. Das dit meldde aan Heidi zei ze op een ingesproken Whatsapp bericht dat ze nu de hulp zou regelen via een aanbesteding en de wethouder Jeugdzorg van Nijmegen zou benaderen. Dhr. Das heeft Heidi zelfs nooit meer gebeld, wel via Whatsapp 1 berichtje gestuurd....Deze vader heeft afgewacht wanneer zijn kind zou terugkeren dank zij deze voortreffelijke hulp.... Het kind is nooit meer thuis geweest, m.u.v. de door mijn hulp gestarte acties via de rechters en daardoor kwam het kind 1 weekend per 4 weken....

Het adagium 'ik hoef geen PGB' is volledig in strijd met hetgeen Heidi / Julia beweert op haar websites en hetgeen zij als eerste tegen mij vertelde in dat restaurant te Reuver: zij zou juist via PGB's kinderen thuisplaatsen + haar EMDR-behandeling!

Als Heidi klaagt dat dhr. Das nooit geklaagd heeft: Heidi / Julia is NERGENS aangesloten bij welke beroepsorganisatie dan ook, dus ze kan in principe nergens aangeklaagd worden, behalve bij het Medisch Tuchtcollege, omdat ze er prat op gaat 'Kinderverpleegkundige' te zijn, maar blijkt alleen een BIG-registratie als verpleegkundige te hebben....

Over mijn manipulaties met haar verpleegkundig diploma: ik heb me alleen en uitsluitend gebaseerd op de info die op de LinkedIn van Julia Bregts / Heidi Janssen stond. Deze info heb ik ingebracht bij de tuchtcolleges!

Over het 'niets bereikt' hebben van mij wil ik hier toch enige wapenfeiten uit mijn 28 jaar opsommen:

  • 1e In het recht 'opvragen dossiers' en hoe dit te doen (1994).

  • 1e Die een school aanklaagde bij de Commissie Gelijke behandeling aangaande de behandeling van gescheiden ouders door scholen (1998).

  • 1e In 'recht op schoolinfo' en stelde die ook samen. (Een richtlijn die door alle schoolkoepels in de jaren 2003-2006 geaccepteerd is.)

  • Bestuurslid landelijke SCJF (2001-2004).

  • Zorgde in mijn eentje voor de belangrijkste uitspraak inzake 'waarheidsvinding' in jeugdzorgzaken: LJN BD1113 (29-04-2008)

Ik schreef vele stukken inzake hulp aan ouders, zie de reeks boeken bijvoorbeeld 'De Jungle van de Jeugdzorg' van de stichting www.stichtingkog.ingo

Op mijn blog's staan ca. 175 artikelen

Thuis geplaatste kinderen: de snelste was binnen 14 dagen weer thuis, met excuus van Jeugdzorg. Vele anderen vaak na langere tijd, waarbij ik ouders steunde in het schrijven van bezwaar, klacht- verzoekschriften enz..

Ook historisch waren de uithuisplaatsingen die in het geheel niet doorgingen! (En diverse zelfs geheel zonder advocaat, maar wel met mijn stukken en pleidooien!)

Tot op heden krijg ik bedankjes van ouders die dank zij mijn tips en stukken hun kinderen weer thuis gekregen hebben!

Het meest verbazingwekkende in de reactie van Heidi / Julia is wel 'Ik ben nu wettelijk goedgekeurd om kinderen hulp te bieden.'

Waar en DOOR WIE is zij 'goedgekeurd?

Is dit dezelfde instantie als waar haar opleiding tot EMDR-therapeut en psycholoog geregistreerd zijn? Die zijn namelijk niet gevonden! Idem waaruit blijkt dat haar instralingspraktijken toe dienen.

Ook wekt het verbazing dat Heidi kennelijk direct kinderen mag thuisplaatsen, zonder rechters en daarmee boven rechterlijke uitspraken staat omtrent uithuisplaatsing. Ik moest het nog 'ouderwets' doen via verzoekschrift aan Jeugdzorg en de kinderrechter en eventueel met advocaat + overleggen van bewijsstukken... Voor Heidi Janssen / Julia Bregts en Family-buddies niet nodig. Vreemde zaak!

Het verbaast mij hoe Jeugdzorg en ouders reageren als zij alle jeugdzorgzaken met 'de kracht van de liefde' oplost' met haar hart, als kinderen praktisch 100 % onterecht uit huis geplaatst zijn.......

Is een veroordeling (berisping) bij het Tuchtcollege een pré om jeugdhulpverlener te zijn?

Of zouden hier ook de 3 veroordelingen (18-02-2018) bij de Correctionele rechtbank te Turnhout een aanbeveling zijn voor betrouwbaarheid?... bijna net zo betrouwbaar als Jomanda en het 'instralen' zijn lijkt mij!

P.S.

Ik ben nu bezig met enige aanklachten voor te bereiden in samenwerking met ´tevreden´ ex-cliënten van Julia Bregts / Heidi Janssen!

Ik hoop met bovenstaande wederom een waarschuwend signaal te hebben gegeven voor mijns inziens een walgelijke praktijk om ouders te belazeren tot zelfverrijking en dat over de ruggen van vaak wanhopige ouders en kinderen!

Moge gemeentebestuurders afzien van welke 'jeugdzorg' of 'hulp' dan ook door deze aanbiedster!

Ceterum censeo BJZ / 'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)
 

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.


Www.meldpuntjeugdzorg.nl

www.meldpuntjeugdzorg.blogspot.nl

e-mail: meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Tel.: 06-33109214


1 opmerking:

  1. Feitelijk gezien heeft Heid/Julia de juiste competenties om bij jeugdzorg zelf aan het werk te gaan. Immers bij jeugdzorg neemt men het ook niet zo nauw met de waarheid.

    BeantwoordenVerwijderen