zaterdag 29 juni 2013

PRAKTIJK VAN JEUGDZORG 8

'Een gevalletje 'kinderroof', als gevolg van 'melden' zou de ondertitel van dit artikel kunnen zijn. Leest u zelf maar, een verhaal uit de praktijk van BJZ- Rotterdam!
 
Dit verhaal is slechts een samenvatting, geschreven door een moeder over afgelopen vrijdag 28 juni 2013. Ze woont samen met haar man, een pleegkind (broer van moeder) 19 jaar, en 2 kleinere kinderen.  Ook een zusje van moeder woonde als pleegkind in, maar is weggelopen naar haar vorige pleeggezin en is uit een soort wraak aan het dreigen geweest om gewoonweg een 'anonieme melding'  te doen. Vanwege het werk van moeder zijn zij en haar man ook door de AIVD gescreend op 'veiligheid'! Ik laat moeder haar verhaal vertellen:


Vandaag 28-06-2013 werd ik , MOEDER, uit de les gehaald. Ik zit in mijn school periode van de baan die ik nu heb. Ik kreeg van een administratief medewerkster een briefje en een naam dhr van D. van het Meldpunt kindermishandeling. Of ik deze persoon wilde bellen. Ik belde het nummer en kreeg  dhr. Q. aan de lijn. Deze meneer vertelde mij dat hij van het AMK is en een gesprek met onze dochter MEISJE (10 jaar) had gehad. En of ik met spoed naar de school De Zeppelin in Barendrecht wilde komen. Ik heb met mijn leidinggevende overlegd en ben toen vertrokken naar de school. Ik belde mijn man, en die bleek nergens weet van te hebben en niet gebeld te zijn. Hij is van zijn werk weggegaan om ook bij het gesprek aanwezig te zijn. Om 14.10 uur waren wij op de school en gingen in gesprek met dhr. Q. . Deze vertelde ons wat MEISJE had gezegd en dit kwam neer op een ruzie deze ochtend en MEISJE zou door mijn man zijn geschopt in haar buik en in haar zij, geslagen op haar hoofd en van de trap gegooid.

Wij schrokken beide van deze melding, daar dit niet is gebeurd. Tevens was mijn broer (19 jaar) bij de onenigheid van deze ochtend aanwezig (zie hiervoor zijn eigen verklaring). We hebben in het gesprek ook gezegd dat MEISJE de laatste tijd constant werd gepest op school. Hierover hebben we diverse gesprekken op school gehad, echter de school heeft hier niets aan gedaan.

Het AMK

Dhr. Q. vroeg ons of wij vrijwillig afstand wilden doen van onze dochter. Wij zeiden meteen stellig NEE. De kinderen worden niet uit huis geplaatst en gaan mee naar huis. Waarop dhr. Q. zei 'Ik dien een spoed procedure in voor een onder toezicht stelling en een machtiging uithuisplaatsing'.

Om 15.00 uur hebben wij onze dochter MEISJE mee naar huis genomen. Thuis diverse telefoontjes gepleegd met de advocaat. De advocaat heeft telefonisch contact gezocht met dhr. Q..


Dhr. Q. vertelde onze advocaat dat hij geen toestemming had van de ouders en dus niet op de zaak mocht ingaan. Waarna ik dhr. Q. heb gebeld en gezegd dat hij bij deze toestemming heeft om wel inhoudelijk op de zaak in te gaan met onze advocaat. Ik vroeg aan dhr. Q. wanneer hij onze advocaat zou bellen en hij zei: "Geen idee ik ben nu nog druk aan het typen". Onze advocaat heeft hem daarna weer gebeld en toe zei hij: "Ik ben nog bezig, belt u zo even terug". Toen onze advocaat daarna weer telefonisch contact zocht met dhr. Q. was het kantoor gesloten.

Onderzoek door deskundige

Om 18.54 uur heb ik de huisartsenpost Rotterdam-Zuid gebeld en het verhaal uitgelegd. Ik vroeg of het mogelijk was om een medisch rapport te krijgen en MEISJE door een arts onderzocht kon worden. De telefoniste zei na overleg met de arts te hebben gehad dat wij langs konden komen voor een onderzoek. Om 19.50 uur hadden wij de afspraak en werd MEISJE door dienstdoende huisarts onderzocht op letsel. Daar de melding was dat zij geschopt, geslagen en van de trap zou zijn gegooid, zou daar zeker zichtbaar letsel van moeten zijn. Echter na onderzoek bleek dat er geen hematomen of excoriaties op lichaam en geen zichtbare afwijkingen waren.Politie, RvdK en BJZ op 'bezoek'


Omstreeks 20.45 uur werd er bij ons thuis aangebeld. Ik deed de deur open en zag dat er 2 politieagenten en 4 

burgerpersonen aan de deur stonden. Mw. N. V. van de RvdK vertelde mij dat ze onze dochter MEISJE kwamen ophalen er was een mondelinge uitspraak van de rechter. Ik heb de bovengenoemde personen binnengelaten. 

Ze liepen naar boven naar de woonkamer en vertelde MEISJE dat ze mee moest. MEISJE moest heel erg huilen en zei dat ze het niet zo had bedoeld. Ze vertelde ook wat er die morgen precies was gebeurd. Dit is ook gehoord door de politiemedewerkers.

Mw. N. V. vertelde ons dat er een melding was van de school van  MEISJE, een anonieme melding en de verklaring van de 2 broertjes van 5 en 6 jaar oud.

Dit was genoeg reden om MEISJE uit huis te plaatsen, haar omgeving is onveilig werd er gezegd.

Onze dochter is ons afgenomen, wij weten niet waar ze zit en mogen geen contact hebben met haar. Wij zitten nu thuis, in angst en onzekerheid. Waar is onze dochter en wat gebeurt er met haar??

Om 22.05 uur werd ik gebeld door mw. C. B. van de jeugdzorg. Ik mocht MEISJE even spreken. De telefoon ging op de luidspreker zodat jeugdzorg het gesprek kon mee luisteren. Ik hoorde dat MEISJE emotioneel was en amper iets kon zeggen. Ik vroeg aan mw. C. B. of ik MEISJE morgen kon bellen, waarna zij zei: ”Nee, maandag kan je contact opnemen en hoor je wat de afspraken worden”.

Tot zo ver het verhaal van moeder.

Enige opmerkingen:

- Er blijkt sprake van een meisje van 10 jaar dat gepest wordt op school en misschien als een 'schreeuw om aandacht' een verhaal verzint'
- Ter voorkoming van het pesten doet de school niets.
- Bij het verzonnen verhaal van het kind komt de school in actie om AMK-meldingen te doen en vraagt het AMK zelfs aan moeder of ze 'vrijwillig afstand van haar kind doet'.
- Zie hoe het AMK (=BJZ) de advocaat van ouders afpoeierde, gewoon geen uitleg wenste te geven!
- BJZ gaat er weer volledig aan voorbij dat de OUDERS het GEZAG hebben!
- BJZ gaat 'afspraken' maken die de ouders maandag wel horen… Afspraken maakt men toch in de regel met op zijn minst 2 partijen of bedoelt BJZ 'dictaten' dan wel 'bevelen'?
- Het kind wordt onderzocht door een echte deskundige, een huisarts: die vindt NIETS en daar geeft het kind aan de zaak verzonnen te hebben.
- Het AMK gaat samen met de RvdK en BJZ aan het werk voor een 'spoedmachtiging UHP'. Die wordt zogezegd 'mondeling uitgesproken'. Er blijkt geen schriftelijk exemplaar van die zogenaamde uitspraak te zijn (vergelijk 'Praktijk van Jeugdzorg 3': daar kwam de politie op vrijdagmiddag ook met een zogenaamde uitspraak die er dus niet was. Gelukkig was die moeder zelf juriste en doorzag het bedrog!)
- Het kind geeft duidelijk aan, ook in aanwezigheid van 2 politiemensen, 2 BJZ medewerkers en 2 RvdK-medewerkers aan dat het NIET WAAR was…. Toch wordt ze huilend en al afgevoerd door de 'helden van jeugdzorg'!
- Vreemd is dat de 2 jongere kinderen zogenaamd 'gemeld' hebben, die kennelijk NIET bedreigd worden door de 'onveilige thuissituatie' .
- Na het vertrek van het kind heeft vader gevraagd: 'Als ik nu vertrek, komt het kind dan terug?', Waarop de RvdK dit bevestigde… Vader bood aan te vertrekken….

Ontvoering?

Ouders mogen dus, zonder geldig rechterlijk vonnis, NIET weten waar hun kind is, geen contact hebben en maandag horen ze meer van BJZ…
In normale termen heet dit ONTVOERING: de politie had op zijn minst het vonnis moeten laten betekenen en een afschrift  moeten nalaten. De rechter geeft die beschikkingen namelijk altijd PER FAX aan die instanties, en dat is kennelijk niet eens gebeurd!
Vaak hoor ik dat dit vonnis dan pas maandag gemaakt wordt en geantidateerd wordt op de vrijdag voor het weekend….
De reden laat zich raden: het kind is 'veilig' in de handen van BJZ…..en of het ooit terug komt???

Ik heb ouders aangeraden zich voor te bereiden op de komende juridische strijd en de mogelijke verzinsels waar BJZ-Rotterdam mee zal komen. (Over verzinsels, zie: 'Praktijk van Jeugdzorg 5' en  'Praktijk van Jeugdzorg 6', beiden uit de praktijk van Rotterdam)
De tips die ik gaf: vraag het complete dossier huisarts op, ook van de andere kinderen. Bereid een pleidooi voor en zet de zaken op een rijtje. Wijs op de omgeving en het feit dat beide ouders een AIVD-verklaring hebben en dat zelfs het meisje heeft verklaard dat het verhaal niet waar is. Attendeer de rechter er op om het kind te horen: in juli 1998 hoorde een kinderrechter te Zwolle ook al een kind van 8 jaar (dit kind is 10!).
Reken op de mogelijkheid dat de ouders de schuld krijgen van het feit dat de school niets doet tegen pesten van andere kinderen.

U ziet het effect van 'melden': binnen 1 dag is het gedaan met het gezinsleven..

Nog

slapen…..

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

23 opmerkingen:

 1. Merkwaardige aan deze zaak is dat zelfs de kinderen van 5 en 6 jaar gehoord werden!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Opvallend dat hier weer sprake is van een school die pestgedrag niet weet te stoppen of te onverschillig is om er wat aan te doen. De gevolgen hiervan voor het kind, aandacht trekken door valse beschuldigingen, weet de school wel goed af te wentelen op de ouders, via een AMK-melding. Dit ken ik ook uit eigen ervaring en ik heb het van diverse andere ouders gehoord.

  Een zorgmelding doen is een mooi machtsmiddel voor scholen om 'lastige ouders' onder de duim te houden. Zij blijven in gebreke om hun pedagogische taak te vervullen, maar vinden het makkelijker om de klagers monddood te maken dan het treiterklimaat onder de kinderen aan te pakken.

  Er zijn ouders die gedreigd werd dat er een AMK-melding zou komen als ze nog langer erop bleven aandringen dat hun kind meer veiligheid werd geboden door de school. Er zijn ouders die een melding zouden krijgen wanneer ze het kind van school zouden halen, 'dan sturen we de Raad op je af, en die haalt je kind weg'.

  Er zijn voorbeelden waarbij verschillende meldingen samen komen, waar een treitermelding bij het AMK (burenruzie) toevallig samen kwam met onenigheid op school wegens het gepest worden van het kind, waardoor de ouders bij een AMK-onderzoek bij voorbaat kansloos waren, want ze hadden belangrijke informanten al tegen zich (ook de wijkagent die met de buurman samen trainde in de sportschool).

  Gemeenten hebben geen directe controle meer op scholen. Daarvoor moet je als ouder naar een klachtencommissie voor het onderwijs. Dit neemt maanden in beslag en het kan diverse keren met zes weken worden uitgesteld voordat de uitspraak volgt. Het AMK is ondertussen flink bezig het gezin in de tang te nemen en zelf als achteraf blijkt dat de school onjuist heeft gehandeld, draait de kinderbeschermingsmolen vrolijk door.

  Ik heb het zo bont meegemaakt dat zelfs de ouders van een tiener die op school werd verkracht, nog werden geschoffeerd en onder druk gezet door de school, door dreigen weer een AMK-melding tegen ze te doen, omdat ze het vreemd vonden dat de aanrander op de school meer begrip kreeg dan hun kind dat slachtoffer was. Scholen en de angst voor reputatieschade....

  De nieuwe Meldcode die scholen aanspoort om zo veel mogelijk kindermishandeling te signaleren en te melden, zal dit soort gevallen alleen maar doen toenemen.

  Sven Snijer

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ALWEER een school die of het eigen onvermogen of de wil tot afdekken gebruikt als trigger om dan maar 'de ander', het gezin zwart te maken.

   Dit komt nu zo exemplarisch veel voor dat RECHTERS signalen van scholen (in de indicaties) eerst door een echte diagnostisch specialist buiten BJZ om dienen te onderzoeken.

   Scholen zijn duidelijk te veelvuldig een valse AMK-melder.
   Dat is nu met de onverplichte meldcode, maar gebruikt door ondeskundigen of gemakzuchtigen, een groot GEVAAR.

   De rechter is geen diagnost. Hij neemt aan -van BJZ- op geloof.
   En BJZ is dus te ondeskundig om valide te onderzoeken OF is gebrand op werkgelegenheid, heldenstatus of bezettingsgraden.
   Dat is geen zorg aan het kind!

   Dit bewijst dus dat BJZ te ONDESKUNDIG is om geloofd te worden, rechters!!!

   Verwijderen
 3. Het is duidelijk: Het gezin is niet veilig in Nederland. De basis van de samenleving wordt ontwricht en de samenwerkende partijen richten levenslange schade aan. "In het belang van het kind"

  Komt allen 4 juli a.s. naar Het Plein in Den Haag voor de petitie waarheidsvinding, van 10:00-16:00.
  Graag iets van witte kleding aantrekken om als groep herkenbaar te zijn
  Zie www.stichtingkog.info onder de map: Actualiteit.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je Marjolein!
   IN Den Haag is géén 'massale demonstratie' maar een manifestatie: een onder de aandacht brengen van petities aan met name Tweede Kamerleden + publiek, dus géén megafoons, geen gillende mensenmassa's. Er staan 2 'jeugdzorg-petities' bij namelijk die van Ada:

   http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg

   Deze gaat voornamelijk over het machtsmisbruik van BJZ en WSG enz enz.

   De andere petitie, die van mij, gaat over de beëdiging van zittingsvertegenwoordigers (en die daardoor direct strafrechtelijk vervolgbaar zijn wegens meineed als ze liegen en andere onjuistheden verkondigen!) + wetgeving over 'Waarheidsvinding'...
   U kan nog ondertekenen:

   http://petities.nl/petitie/waarheid-en-waarheidsvinding-in-het-familierecht

   Helaas heeft mijn petitie maar weinig aandacht gekregen.... zijn er zoveel mensen zo tevreden over 'waarheidsvinding' in het 'familierecht'? Ik hoop dat er ook een paar mensen bij mijn petitie komen...

   Nico Mul

   Verwijderen
 4. Ha! Wij zijn dus niet de enigen......Wordt het niet eens tijd om de wapens op te pakken ??, want een AIVD verklaring, een verklaring van geen bezwaar wordt toch gezien als WC papier en blijkbaar geldt alleen de 'wet van de jungle' in Nederland.

  Groetjes van een kind-geamputeerde ouder met een type A verklaring van geen bezwaar, uitgevoerd en verstrekt door de AIVD, in opdracht van Politiekorps Midden-Holland onder nummer 2938157/01 onder cat/functienummer p/f712 !

  Edwin Lauxen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Edwin, dit is toch geen oproep tot geweld hoop ik? Anders zou ik deze reactie moeten verwijderen en zou de politie jouw AIVD-verklaring moeten heroverwegen vrees ik....
   (Het is dat ik je wel ken en weet wat voor een pacifist jij bent....!!)

   Nico Mul, geweldloos

   Verwijderen
  2. Ik heb gelukkig geen ervaring met het afnemen van mijn kinderen, maar ik moet zeggen dat ik grote bewondering heb voor diegenen die het afnemen van hun kinderen zonder fysieke tegenactie (b.v. tegen 'valse' melders' kunnen hanteren!! En juist de beheerstheid van dez ouders is vast en zeker de beste tegenactie ;-)

   //Een Nederlandse Europeaan

   Verwijderen
 5. Maar Nico, daar valt tegen in te brengen dat het jeugdzorg veel beter uit zou komen als Edwin wél kwaad zou worden, want dan kunnen ze na al die jaren fout te zijn geweest, toch nog hun gelijk halen.

  Sven Snijer

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nee het is absoluut geen oproep tot geweld, maar een cynische sarcasme opmerking cq vraag,
  als tegengif bedoeld tegen de grote ongevoeligheid voor de gevolgen van de eigen daden & willekeur van Jeugdzorg want zelfreflectie behoord niet tot hun vaardigheden in relatie met hun eigen functioneren. ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Weer een heel duidelijk praktijkverhaal en een prima analyse!! De rillingen lopen mij over de rug als ik zie hoe mijn babytje en ik (van "Praktijk van Jeugdzorg 3") hoogstwaarschijnlijk door het oog van de naald gegaan zijn. Na het binnenvallen van de politie, BJZ en RvdK kwam ik op het idee om een zelf in de gezondheidszorg werkende kennis uit hetzelfde dorp te bellen, die gelukkig direct kon komen. Ik moet nog zien wat er gebeurd was als diegene niet had kunnen komen. Ik denk dat ik met deze persoon een goede preventie voor erger onrecht (UHP)in de vorm van een getuige waar men huiverig voor was. Men had er vast op gerekend dat ik (die al jaren wegben uit dat dorp) niemand had en dat men met mij alleen kon doen wat men wilde... Maar daar denk ik liever niet aan! :-)

  Ik wil de ouders in dit verhaal absoluut geen schuldgevoel aanpraten, want wie kan dergelijke misstanden nu voorzien, voordat je er zelf mee in aanraking gekomen bent, danwel zoiets van nabij hebt meegekregen. Je denkt voordien nog dat zulke praktijken niet voorkomen in NL. En je leeft in de veronderstelling dat BJZ overheid is. Bovendien zou moeders aanpak om naar de huisarts te gaan in een beschaafd land heel goed gewerkt hebben!!

  Maar: OUDERS GA ALS HET EVEN KAN NIET NAAR HUIS ZODRA JE MET AMK IN AANRAKING KOMT. Zelf had ik de middag voor de inval die avond al de neiging om, toen de zoetsappige AMK-mevrouw met een veel te grote tas (moest dat de indruk wekken dat en bakken met zorgen in die tas zaten?? ;-) met een zorgmelding van de buren aan mijn deur was geweest, voor die nacht met mijn baby een hotelletje in een ander deel van het land te zoeken. Maar de medici uit het dorp die ik raadpleegde vonden dat onzin: mij zou men nooit mijn kind af kunnen nemen. Achteraf heb ik al een fiks risico genomen door toen nog naar huis te gaan!

  //Een Nederlandse Europeaan

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Aangezien rechters zich stelselmatig volslagen imbeciel tonen ziet het er niet goed uit ..

  BeantwoordenVerwijderen
 9. SNEL met een echte jeugdrecht-advocaat (één van de ondertekenaars van
  http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm
  van PeterPrinsen.nl?) in hoger beroep of een kort geding.
  Met de diagnostische rapporten die ouders preventief en anders zo snel mogelijk hebben gevraagd aan hun deskundigen.

  EN alle te verwachten en onverwachte smoesjes van BJZ vòòr zijn; zie maar op
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/de-lege-terminologie-van-jeugdzorg-deel.html (in 3 delen daar!)
  om de rechter te doen inzien dat BJZ niet zijn deskundige best heeft gedaan, en een beëdigde arts hoger staat dan een niet-academisch gevormde jeugdzorgwerker die selecties van meningen heeft gebruikt, die de (diagnostisch) waarheid geweld aandoen, het kind zullen beschadigen in zijn ontwikkeling.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En als u nog niet onder OTS (+ UHP) staat:
   laat binnen 10 minuten nadat u gebeld werd door het AMK (of BJZ of RvdK) uw kind logeren.
   - Spoed!
   - Uw mobiel ˊaanˊ is traceerbaar; zet dus die uit.
   - Kijk bij het wegbrengen naar het logeeradres in uw achteruitkijkspiegel, en rij een blokje om.
   - Verstop uw aders-boekjes en agenda's met adressen, en wis uw telefoonnummers opdat uw kennissen geen huiszoeking krijgen.

   Het psychisch veiligstellen in het netwerk van uw kind na een contactmoment met jeugdzorg is strafbaar;
   terwijl het schadend UitHuisPlaatsen kennelijk wel mag.

   Logeren = strafbaar; en pleegschade toebrengen (door BJZ) is ˊgoedˊ: dat is jeugdzorg!
   Dat vind een kind mogelijk anders, dan de praktijk van de Nederlandse jeugd-ˊzorgˊ.

   Verwijderen
  2. Zinnig advies. Met dien verstande dat je je kind veilig moet stellen zolang je het nog bij je hebt, ongeacht acties van BJZ/AMK of RvdK. De meeste dreigingen van jeugdzorg zijn losse flodders, intimiderende leugens en je hebt nog alle bevoegdheden om over je kind te beschikken.

   Zelfs als dit anders zou zijn (wat het niet is), gelden hier geen andere regels dan dat je moet doen wat in het belang is van je kind (en dat is meestal het weghouden bij de commerciële en frauduleuze jeugdzorg).
   Mij probeerde men na mijn eerste contacten met jeugdzorg wijs te maken dat ik tel. bereikbaar moest zijn voor hen. Als ik auto reed met mijn babytje hoefde ik niet te antwoorden (ik had zelf gezegd dat dat gevaarlijk zou zijn...), maar ik moest binnen een uur terugbellen, anders zou de politie ons gaan zoeken. Juridisch is dit een soort electronisch arrest (en dan zonder enige veroordeling)! Aan m'n h....:-)

   Dit is een bom die eerstdaags gaat barsten, daar ben ik van overtuigd: parlementaire enquête enz. Zorg dat je kind voor die tijd niet het slachtoffer wordt van de jeugdzorg-maffia!

   //Een Nederlandse Europeaan

   Verwijderen
 10. Een mondelinge uitspraak van een rechter.....
  Meestal hebben ze tenminste nog een fax...

  Een verhaal, wat niet ondersteunt wordt met bijbehorend letsel...
  Is voldoende om een kind de zelfde dag nog te ontvoeren?

  En als het echt nodig is, doen ze niks.... :(
  Zelfs na melding van vermoedens van misbruik, gaat kinderbescherming gewoon rustig onderzoek doen. Kind van 11 loopt 's avonds laat alleen buiten, maar politie wordt niet gebeld.
  Het is zo'n absurde willekeur :(

  Als ze nou eens een keer ingrepen als het echt nodig is en dat dan op een menswaardige, eerlijke en professionele manier doen.
  Zucht....
  Heel veel sterkte aan deze ouders!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. waarom is men bang om commerntaar te geven op facebook?? is allemaal geen zuivere koffie anders zou dat moeten kunnen,,

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waarom???...
   Anoniem wegens bestraffen van het OTS-kind!
   Juridiserende jeugdzorg is een bedreiging voor het opgroeien van het kind, een bedreiging voor z'n ontwikkeling.
   Daarom kan men niet BJZ op de weg tot bestraffen zetten: kindbeschermend.
   Facebook is traceerbaar door deze juristen, BJZ.

   Verwijderen
 12. wie is men is de bovengenoemde reactie?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Iemand uit BJZ die graag het kind wil bestraffen, waar ouders klagen of misstanden openbaren.

   Verwijderen
 13. J en R,
  onvoorstelbaar hoe de Raad/BJZ te werk gaat.
  Heel veel sterkte toegewenst.

  E. (Zevenaar.....)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Bijzonder: totale randdebielen kunnen in NL websites oprichten en volstouwen met leugens en totale onzin. Vaak levend van een uitkering (te bedonderd om te werken, of gewoon officieel gek verklaard) en eindeloos op kosten van de staat procederen. Voed je kind normaal op, heb je nergens last van.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie slaat gewoonweg nergens op. Kennelijk heeft u nooit met BJZ/ RvdK te maken gehad. Opvallend is juist dat BJZ graag gezonde kinderen heeft van normale hardwerkende ouders, zoals ook in dit praktijkgeval. BJZ/AMK krijg je gratis op je dak door 'meldingen' en het juist NIET doen aan waarheidsvinding door die instanties. Ook u kan binnen één uur tijd uw kinderen kwijt zijn... Als u het wil uitproberen; laat uw buren een melding doen bij het AMK en mededelen dat uw kinderen iedere avond huilend in slaap vallen na een hoop geschreeuw en klappen... Zo'n 'leugen verhaal' en zeker als uw buren dat samen met anderen een paar keer doen, kan u komen te staan op uw kinderen tot hun 18e uit huis geplaatst en kan leiden tot een complete financiële en maatschappelijke ondergang...
   NIETS doet meer pijn als je eigen kind als wapen... ingezet door instanties....
   Nico Mul (19 jaar ervaring met dit soort zaken)

   Verwijderen