maandag 10 juni 2013

Turkse kinderen gezocht!De correspondentie met 'Diversiteitsland' en met de St. UMUT YILDIZI.

BJZ probeert met een charme offensief de Turkse gemeenschap voor zich te winnen. Ondertussen proberen Turkse stichtingen op zijn minst 100 cliënten / aangeslotenen te krijgen om maar in aanmerking te komen voor een gedeelte van die 1 miljoen van Erdogan.  Moesten daarom de mensen die op 7 mei 2013 bij 'Diversiteitsland' kwamen hun naam / adres en geboortedatum opgeven? Worden deze gezien als 'cliënten van de stichting'? Op de vraag waarom die lijst moest werd geen antwoord gegeven. 

Het is misschien aardig om de hele e-post wisseling weer te geven die JzDH+ had met de beide organisaties. U ziet: de valse voorwendselen: er zou een discussie komen met advocaten, politici enz.  In werkelijkheid werd het een show van BJZ samen met pleegzorg die uitgebreid konden vertellen hoe BJZ samenwerkt met ouders, pleeggezinnen nauwkeurig gescreend worden, dat er geluisterd wordt naar wensen van ouders, dat niet BJZ kinderen uit huis plaatst maar de rechter en dat de rechter ook de omgangsregelingen vaststelt!

Wat er verzwegen werd en zelfs niet besproken werd was:

- Dat die 'indicaties voor UHP door BJZ worden opgesteld en vaak vol staan met onwaarheden.
- Dat er vaak op geen enkele wijze met ouders overlegd wordt over 'hulpverleningsplan'.
- Dat er geen enkele reden wordt gegeven waarom ouders hun kinderen vaak 1 uur of minder per 4 weken mogen zien. ('de rechter bepaalt…')
- Dat er structureel niet aan waarheidsvinding wordt gedaan.
- Dat er eigenlijk na een UHP bijna nooit iets gedaan wordt vanuit BJZ om kinderen terug BIJ OUDERS geplaatst te krijgen.
- Waarom ouders wel allerlei onderzoeken moeten ondergaan wegens 'mogelijke psychische ziekten' en op 'pedagogische vaardigheden' en pleegouders NOOIT of te NIMMER!
- Uiteraard werd het feit dat mishandeling in pleeggezinnen 3x zo vaak voorkomt als thuis (Rapport Samson), niet vermeld, evenals 'seksueel misbruik structureel aanwezig is' in de jeugdzorg….

Uiteindelijk mocht ik in 5 minuten mijn verhaal voorlezen, mocht niemand mij een vraag stellen en werd ik ter plekke uit het panel verwijderd en mocht ik ook zelf geen enkele vraag stellen bij de 'BJZ en pleegzorg-show'!

De boodschap was gelijk aan die van Pieter Hilhorst in Amsterdam: 'VERTROUW BJZ en lever snel uw kinderen in'... dan krijgen ze 'jeugdhulp' en opname in een pedagogisch verantwoord pleeggezin! 

U begrijpt, geachte lezer, dat JzDh+ nooit of te nimmer meer zal meewerken aan iets dat achteraf gewoonweg een reclamespot voor BJZ-pleegzorg blijkt te zijn. 

Kinderen horen bij hun liefhebbende ouders en NIET in handen van de jeugdzorg-pleegzorg industrie!

Nico Mul, mede namens JzDh-team


Hier onder de e-post wisseling:

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 7 mei 2013 van Diversiteitsland schreef ik 13 mei 2013:

Geachte heer Türker,

U noemt de bijeenkomst van 7 mei een 'succes'.  Als u doelt op de reclamespot voor jeugdzorg die u heeft willen brengen, dan geef ik u gelijk:

Kritische geluiden mochten niet gehoord worden.  Kennelijk was niemand op de hoogte van waar het werkelijk in zit.
De vrouw die opmerkte 'WAAROM MOET PLEEGZORG' werd snel afgepoeierd.
De kritische vraag waarbij ik wetenschap aanhaalde en het rapport Samson, mocht niet gesteld worden. Uit het antwoord bleek bovendien dat dhr. Hilhorst zijn zaken niet kende.


Kennelijk bent u ook niet op de hoogte van wat er gaande is met de 'wet meldcode' en de 'O&K-adviseurs die u binnenkort met 500 kan verwelkomen: alles is gericht op het ontdekken van 'signalen' om kinderen uit huis te plaatsen.  U wilt toch niet geloven dat BJZ NU NIET UHP wil?  Zie de afgelopen 40 jaar, zie de mening van prof. v.d. Acker, die ronduit stelt 'Opdoeken BJZ' en Prem, u wel bekend neem ik aan, zei afgelopen zondag te Oss, dat men niet alleen het fundament moest afbreken (maakt Nine Kooiman zich zorgen om) maar men dient BJZ OP TE BLAZEN... juist door hun tactieken en werkwijze. Over hun werkwijze schreef ik dit artikel, uit 18 jaar ervaring met deze 'industrie':http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/wie-beschermt-het-kind.html

Markant is dat op een nagelaten papier over de zaak Yunus en de leugens een BJZ-medewerker had geschreven: 'BJZ-commerciële instelling, commerciëel bedrijf'! Leugens over de ruggen van kinderen en ouders mag dus... omdat het geld oplevert!


Jz Dh is een andere mening toegedaan over het 'succes' van de avond / BJZ.

Ik wens u alle succes met jeugdzorg en pleegzorg Amsterdam!

Nico Mul (18 jaar ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)

Dhr. Türker antwoordde 21 mei 2013:

Beste Nico,

Hartelijke dank voor je feedback. Uiteraard vind ik het jammer dat er altijd te weinig tijd is in deze soort gelegenheden. Zeker als je niet zelf als panellid betrokken bent. Je input is zeer waardevol. Ik wil je dan ook graag als panellid uitnodigen naar een volgende bijeenkomst. Deze zal op 7 juni plaatsvinden. Deze zal in Spijkenissen plaatsvinden. Hier is o.a. wethouder van Rotterdam en een soortgelijke samenstelling als in Amsterdam is dan aanwezig. Ik dacht dat het wellicht dan beter is om ook een toespraak te houden en daarna deel nemen aan de panelbijeenkomst.

Ik hoor het graag van je.

Hartelijke groet,

Salih Türker
--------------------------
dhr. Salih Türker
directeur Diversiteitsland
+31 20 463 52 10

Ik aanvaardde de uitnodiging met deze reactie van 21 mei:

Geachte heer Türker,

Gaarne wil ik uw uitnodiging aanvaarden.  Ook wil ik graag een korte inleiding houden.

Ik dacht iets in de zin van: 'De Transitie; de stem van de ouders, enige haken en ogen' en in mijn betoog ingaan over hoe de transitie ons opgedrongen wordt via een wet, de haken en ogen van die wet en het feit dat er gewoonweg géén jurdische basis is voor gewoonweg ongevraagd binnendringen in gezinnen, ongevraagd privé zaken gaan bespreken in 'teams'( Amsterdam krijgt de O-K-adviseur, Rotterdam komt met een geheel team tegelijk de wijk in!)

Wilt u inzage in mijn betoogje?  (5 minuten in uw programma zal voldoende zijn! Als ik in die tijd nog vragen van ouders zou moeten beantwoorden kan dat via de panel-discussie)

Ik ga er van uit dat u in ieder geval mijn stukje: 'Jeugdzorg komt de wijken in' gelezen heeft!

U mag mij voorstellen als  Nico  Mul, arts / ouder-ondersteuner in jeugdzorg-kinderbeschermingszaken/ ex-bestuurslid van een opgeheven landelijke cliëntenorganisatie (SCJF 2001-2004) en nu redacteur van 'Jeugdzorg-darkhorse-plus' een kritisch blog over jeugdzorg.'

vr. groet,
Nico Mul

Dhr. Türker schreef 24 mei:
aan akdemir75, mij
https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

Geachte heer Mul.

Dank voor je toezegging voor deelname de bereidheid om ook een toespraak te houden.  Ik stuur je mail door naar dhr. Akdemir.

Hij zal contact met je opnemen.

Gr. Salih


Ik hoorde maar niets en schreef 31 mei:

Geachte heer Turker,

Tot op heden heb ik niets gehoord van Spijkenisse/ wie / wat /waar hoeveel tijd ik krijg en de contactpersoon daar... Kan u deze vragen met mij contact op te nemen.  Het zou mij namelijk een genoegen zijn om op zijn minst 5 minuten te krijgen voor een toespraak die RECHT doet aan het geluid van OUDERS!

Sorry dat ik u stoor, bedankt voor uw aandacht,

Vr. gr.

Nico Mul / Jeugdzorg-Darkhorse-plus

(E-post: N.J.M.Mul@gmail.com / tel.: 06-33109214 of 0857-851342)Dhr. Akdemir van de Stichting UMUT YILDIZI schreef mij 1 juni:

https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gifGeachte Heer Mul,

Naar aanleiding van onze telefonische gesprek wil ik u hierbij een uitnodiging doen te komen.
Op basis van deze bespreekpunten wil ik u verzoeken dat u ook richting mij de hoofdlijnen van uw betoog op te sturen.

Met vriendelijke groet,

K.Akdemir
Voorzitter UMUT YILDIZI

PLEEGZORG, EEN ZAAK VAN DE OVERHEID OF VAN ONS ALLEMAAL?
PANELBIJEENKOMST
 
Op 7 JUNI  a.s. organiseert Stichting UMUT YILDIZI  (de ster van hoop)  een panel bijeenkomst met als onderwerp jeugd- en pleegzorg in Nederland. Wethouder  Hugo de Jonge, Rijnmond Regiodirecteur ,Bureau Jeugdzorg, Turkse - islamitische belangenorganisaties en advocaten van Turkse gezinnen zullen ingaan op de commotie rondom het pleegkind Yunus betreft mis(ver)standen bij Bureau Jeugdzorg als de protestacties vanuit de Turkse gemeenschap.

We zullen niet alleen de knelpunten bespreken, maar zullen gezamenlijk zoek naar oplossingen. Kunnen we aan de hand van samenwerking ,situaties zoals het geval van Yunus in de toekomst voorkomen?
 
7 juni 2013 om 15:00 uur
ATLAS HOTEL SPIJKENISSE
Groene Kruisweg 11,3202 ST te SPIJKENISSE
Bespreekpunten
*Pleegzorg is een taak van de overheid of civil society?
   Op welke manier is een co- creatie mogelijk?
* Wat heeft de civil society van de overheid nodig om het pleegzorg en uithuisplaatsingen zelf te
   regelen?
*Welke initiatieven uit de migrantenkringen bestaan er t.b.v. pleegzorg?
   Waar lopen zij tegen aan hoe kunnen we dit versterken?
* Hoeveel tijd en geld bespaart de overheid door een co- creatie in samenwerking met het civil         
   society?
* Hoe kijken jongeren met culturele diversiteit naar pleegzorg in Nederland?
   Hoe ver wil jij gaan voor onze kinderen?
Binnen de  samenleving heerst de gedachte, dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureau Jeugdzorg soms te snel en zonder  een volledig en feitelijk onderzoek overgaan tot het uit plaatsen van kinderen.
Het lijkt erop, dat niet de wet op de jeugdzorg maar het geweten van de gezinsvoogd, de toekomst van het kind bepaald.


Daarom heerst een groot wantrouwen in de Turkse gemeenschap tegenover overheidsinstanties als Jeugdzorg. Ouders zijn bang dat hun kinderen 'zomaar' kunnen worden weggehaald.

Belangrijk is nu: hoe doorbreken we het wantrouwen? Zullen wij kijken of de uitgenodigden van de Nederlandse instanties de ouders en families weten te overtuigen dat de werkwijze van Bureau Jeugdzorg zorgvuldig is? Zal de directeur van het bureau Jeugdzorg het heersende wantrouwen jegens de overheid kunnen verkleinen?

En zullen Turkse en Islamitische organisaties ingaan op de oproep om pleegouder te worden? Aan de andere kant roept Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig islamitische pleeggezinnen zijn. Hoe brengen we daar verandering in?
 
De afgelopen maanden heeft het jeugd- en pleegzorgbeleid in Nederland wederom grote aandacht gekregen. Dit keer was de aanleiding de commotie die is ontstaan inzake dossier Yunus waarin de biologische ouders de hulp van de Turkse premier Erdoğan hebben gevraagd voor terugplaatsing van hun zoon.

Deze politieke bemoeienis van de Turkse regering met het Jeugdzorg in Nederland werd hier niet als prettig ervaren. Maar ook trokken de protestacties tegen Bureau Jeugdzorg op verschillende plaatsen in Nederland de nodige aandacht. Er bestaat een toenemende indruk dat de procedure bij uithuisplaatsing door Bureau Jeugdzorg niet altijd zorgvuldig verloopt. Hoe zuiver zijn deze indrukken? Hier zal de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg op reageren. In ieder geval heeft de samenleving zijn zorgen over de gang van zaken bij Bureau Jeugdzorg nogmaals in harde taal duidelijk gemaakt.
Aan de andere kant roepen Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig pleeggezinnen zijn met een islamitische achtergrond. Waarom voelen Nederlanders met islamitische achtergrond zich onvoldoende geroepen voor pleegouderschap in Nederland? Welke initiatieven van migrantengroepen zijn kansrijk en kunnen een duurzame aanvulling zijn op pleegzorg? Hierover praten we graag met u verder.
De discussie over jeugd- en pleegzorg verloopt op dit moment helaas vaak via de politieke lijn. Dit leidt tot een sterke vooringenomenheid in de samenleving en vermindert de bereidheid om als civil society i.s.m. de overheid de verantwoordelijkheid te nemen voor onze kinderen. Stichting Diversiteitland wil met de ‘best persons’ en organisaties gezamenlijk kijken naar deze maatschappelijke opgave.
Wat is uw ervaring en mening over de jeugd- en pleegzorg. Wat verstaat u onder ‘het kind voorop stellen? Hoe ver zou u willen gaan voor de pleegkinderen in Nederland? We nodigen u uit om hierover met de panelleden en de aanwezigen te spreken.
We zijn benieuwd naar uw ervaringen en opvattingen over jeugd- en pleegzorg in Nederland. We nodigen u van harte uit om met de panelleden in gesprek te gaan. We zien uit naar uw komst.
Kasim Akdemir    
                                          
Voorzitter Stichting UMUT YILDIZI (de ster van hoop)
Aanmeldingen: akdemir75@hotmail.com of  06-41422810 of info@hollandaumutyildizi.nl
Telefoon: 076-8899070  website :  www.hollandaumutyildizi.nl

Op 1 juni 2013 16:12 schreef KASIM AKDEMİR  het volgende:

Geachte Heer Mul,

Naar aanleiding van onze telefonische gesprek wil ik u hierbij een uitnodiging doen te komen.
Op basis van deze bespreekpunten wil ik u verzoeken dat u ook richting mij de hoofdlijnen van uw betoog op te sturen.

Met vriendelijke groet,

K.Akdemir
Voorzitter UMUT YILDIZI


Op 3 juni 2013 03:59 schreef Nico Mul het volgende:

Geachte heer Akdemir,

Ik zal heel kort de richting van mijn betoogje weergeven.  Ik heb nog geen tijd gevonden het geheel uit te typen.

- Mezelf voorstellen als 'ouder-ondersteuner in familierecht zaken'(procedures die je zonder advocaat kan doen) (al ca. 18 jaar ervaring hier mee!)

- Ingaan op HULP begint met VERTROUWEN en respect, hetgeen de basis is van goede hulp!

- Memoreren waar het bij BJZ en ook in de toekomst aan zal falen: ongevraagde 'hulp' en inmenging in gezinnen.
Vermelden dat juist die uit huis plaatsingen eigenlijk geheel overbodig zijn, hierbij refereren aan prof. Hermanns (iedere UHP is overbodig, alleen de juiste hulp thuis geven) en prof. v. Acker ( 'opdoeken BJZ'/ al 40 jaar het zelfde verhaal'..
- Het falen van jeugdzorg en hoe BJZ iedere miskleun probeert te gebruiken voor meer geld voor hun..

- De 'pleegzorg-industrie' die eigenlijk overbodig is en waar véél geld naar om gaat, zeker nu 'gezinshuizen' steeds meer opgericht worden door ex-BJZ-medewerkers... (36000 €/kind/ jaar)

- Ik zal eindigen met mijn boodschap; laat OUDERS zélf de hulp kiezen die zij wensen voor hun kinderen desnoods in overleg met een huisarts die het gezin kent!  Goede hulp begint met GOEDE deskundigen en niet met opgedrongen wijk-teams of O&K-adviseurs! Ouders en kinderen dienen voorop te staan, NIET het commercieel belang van de jeugdzorg-industrie!

(Ik denk dat dan 10 minuten ruim gevuld zijn en BJZ mij minder aardig zal vinden!)

Vr. groet,

Nico Mul

Enige dagen later stuurde ik mijn eerste concept van mijn toespraak

Geacht heer Akdemir,

In bijlage treft u mijn VOORLOPIG concept voor mijn toespraak op 7-6.

Gaarne verneem ik uw op en aanmerkingen.  Deze versie NIET doorsturen of publiceren, strikt vertrouwelijk dus tot ná mijn toespraak!

Kan u mij vertellen waar u mij in het programma van de middag heeft ingepland? Wordt een en ander ook opgenomen en op internet verspreid?

Vr. groet en dank,

Nico Mul

Mijn toespraak was kennelijk niet verzoenend genoeg. (Ik dacht dat het om een discussie ging met advocaten, ouders politici met BJZ/pleegzorg!)

Beste meneer Mul,

Bedankt voor uw mail.

Ik stel zeer op prijs als u ook een korte toesprak voor mij maar iets meer met verzoenende taal opstellen. Maximal 1 a4. Onze intentie is dat wij vooral brug functie doen om problematiek tussen ouders en bjz uit de wereld helpen.
U weet dat inderdaad heel veel rapporten die niet objectief opgesteld zijn en daar door heel veel ellende door ouders mee gemaakt worden .

Uw betoog eigenlijk gebaseerd op de realiteit maar ik zou graag willen dat u uw de toon zetten zo veel mogelijk goed gebruiken waarin geen iritatie onstaan.

Ik wacht op uw antwoord ,

Mvg,

Kasim Akdemir

Mijn antwoord 6 juni 2013:

Geachte heer Akdemir,

'verzoenende taal' gaat er van uit dat u kennelijk er van uit gaat dat iets als een BJZ MOET BLIJVEN bestaan.(Terwijl hoogleraren juist het hebben over OPDOEKEN, en het al meer dan 40 jaar FAALT, in alle opzichten!)  Nu de 'transitie' gaande is zou het juist een mooie gelegenheid zijn om eens MET OUDERS te gaan praten wat die willen.  Nu is BJZ landelijk bezig een 'charme offensief' in te zetten over hoe geweldig goed die zijn en alle kritiek van de afgelopen 40 jaar wegpoetsen onder mooie praatjes en naamsveranderingen...
FEIT: u ziet dat bij de transitie alleen en uitsluitend gemeenten gaan praten met jeugdzorg-aanbieders, en het gesprek wat er bijvoorbeeld geweest is in Rotterdam (en Amsterdam)  tussen enige verontruste mensen +gemeenten zijn die niet serieus genomen.

Mijn insteek is en blijft: WEG met dat BJZ, WEG met de stroom van UIT HUIS PLAATSINGEN en geef ouders het voortouw, luister naar ouders

Laat gezinnen in stand
... er gebeurt precies het tegengestelde: middels bijvoorbeeld 'meldcode' en 'signaleringen', 'poppenvilla's , ', 'sociocards' probeert men nu zonder indicatiebesluiten kinderen uit huis te plaatsen, alleen en uitsluitend voor de werkgelegenheid van de jeugdzorg-sector.

Ik heb u beloofd mijn toespraak netjes te houden + onderbouwen en blijf voor mijn standpunt staan.  Als u iemand naar voren wilt halen die met BJZ meepraat zou u Nine Kooiman moeten uitnodigen of iemand van de familie Sprokkenreef (2 broers, de ene directeur van Jeugdzorg-Nl, de andere van LdH-jeugdzorg!)

Ik hoop dat deze motivatie voldoende is om mijn toespraak toe te laten.
(dat lukt heus wel in 10 minuten!)

Nico Mul

Het 'mocht' uiteindelijk toch, dhr. Akdemir vraagt ook nog of ik een toespraak wil schrijven die hij zou kunnen houden. Dat deed ik zelfs ook nog. (later bleek dat hij diverse stukjes aan elkaar geplakt had, waar mijn gedeelte duidelijk herkenbaar was!)

Hier het laatste bericht van dhr. Akdemir:

Beste Nico Mul,


Bedankt voor je mail..

Het is goed en ardig dat u uw betoog met een nette manier gaan doen. Alleen u begerijpt mij verkeerd.
Ik wou graag dat u nog een kort en krachtige toesprak maar ook beitje voerzoenende voor mij zelf (voor dhr.Akdemir)op te stellen. Dus de voerzoenende taal bedoeld voor mijn betoog.

P.s. ik heb uw telefoon nummer kwijt.
Zou u misschien uw telefoonnummer naar mij mailen.
Alvast bedankt.

Gr,
Kasim


Nico Mul
jeugdzorgdarkhorse2013@gmail.com

Hoe zit het met die 1 miljoen?

Het zit zo: In het kader van het project Bureaus Jeugdzorgen in de verschillende landen (zoals Oostenrijk, Nederland, Duitsland, België) versus. ouders van UHP kinderen, van de Turkse regering, heeft de minister van Buitenlandse zaken van Turkije een potje gemaakt met gelden. 

De Turkse commissies die in de diverse landen met dit Turkse regeringsproject te maken hebben, mogen bepalen waar dit geld in het betreffende land voor gebruikt wordt teneinde een oplossing te bewerkstelligen van de problemen. 

Deze commissie kijkt naar de betreffende aanvragende organisatie, of die adequaat is opgericht. Per project kan een organisatie die zich hiermee bezighoudt een beroep doen op een bedrag wat daarvoor nodig is.  

Het kan een klein bedrag zijn, het kan een groter bedrag zijn. Het kan gaan om bijeenkomsten die georganiseerd worden, maaltijden daarbij, administratie, materiaalkosten zoals drukwerk, materialen voor kinderopvang. 

Deze subsidie is eenmalig en de uitgave ervan wordt gecontroleerd aan het einde van het jaar aan de hand van bonnetjes en bankoverschrijvingen. Ook wordt dan geëvalueerd hoe de processen zijn verlopen.

6 opmerkingen:

 1. Het lijkt me goed om de samenwerking tussen JDH, Nico Mul en anderen en deze Turkse stichting voort te zetten. Mogelijk dat er dan meer veiligheid ingebouwd kan worden in het contact met Jeugdzorg. Laat zien dat je consequent bent en betrouwbaar itt jeugdzorg, dat de producten alleen met leugens aan de man kan brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. JzDh+ en medewerkers verkwanselen hun uitgangspunten niet ten bate van financieel gewin van anderen. De insteek van BJZ en die stichtingen is immers dat die stichtingen kinderen willen werven via BJZ en dat daarom ouders willens en wetens aan het verstand gebracht wordt: 'kijk eens hoe GOED BJZ en PLEEGZORG zijn...' en vooral onderstreept door wethouder Jz in Amsterdam, Pieter Hilhorst, die ronduit zei: 'Heb VERTROUWEN in JEUGDZORG'... Dat hebben we de afgelopen 40 jaar gemerkt: als een organisatie 40 jaar faalt, géén enkele veiligheid voor kinderen blijkt te bieden (3x Zo veel mishandeling als thuis / seksueel misbruik 'structureel aanwezig' en als dank de verdergaande kind-beschadiging door kinderen te vervreemden van hun ouders.), ouders aan de kant zet, dan is er slechts één OPLOSSINIG: 'over en sluiten' en Hoe verder? Het voortouw aan de ouders geven, naar hen luisteren en DESKUNDIGE hulp via de huisarts, maar bovenal: GEZINNEN IN STAND houden!

   Verwijderen
 2. Het is blijkbaar een moeilijke keuze. Samenwerken met BJZ levert acceptatie op van de Nederlandse instanties. Een eigen voorziening, misschien deels gewoon als ouderorganisatie, zal een gevecht opleveren met jeugdzorginstanties en verdachtmakingen als allochtone organisatie. Daar moet ook begrip voor zijn. Het is een wespennest, ook voor dit soort Turkse organisaties.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Men kan alleen samenwerken met adequaat opgeleide en moreel hoogstaande mensen, zeker wanneer het het emotionele functioneren van mensen betreft.
  Daar dit inmiddels gebleken is niet het geval te zijn, is het zinloos om samenwerking met BJZ ook maar te suggereren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De laatste tijd vraag ik me af: zijn alleen de Turken hier de dupe van? Waar zijn al die andere culturen wiens kinderen ook met de lopende band een OTS of UHP oplopen? Hoe zouden de Marokanen hiermee omgaan? Minder vredelievend misschien?
  Legale adoptie van die mooie kindjes( welke kleur/ras/religie dan ook) blijft onbestraft doorgaan. Schaam je Nederland, schaam je diep! Erdogan doet net zo hard mee aan die kinderhandel maar dan onder zijn eigen volk, volksverrader heet dat toch?
  Kinderen moeten een zorgeloos leven leiden en niet een jeugdzorg leven lijden. dat verdient geen enkele kind.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Niet alleen Turken, maar ook Marokkanen, Somaliërs, Irakezen, Roemenen, Polen en heel veel Nederlanders hebben te maken met Jeugdzorg.
  Ik vind het een schande dat de Turkse organisaties een worst wordt voorgehouden. Want er zullen genoeg zijn die toehappen, als het woord subsidie valt.
  Maar na een jaar zal geconstateerd worden dat men geen vat op de materie krijgt. Dat kunnen we nu ook al voorspellen.
  Tot nu toe registreert noch Jeugdzorg noch Pleegzorg op nationaliteit, religie of geaardheid. Dus hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat Pleegzorg telkens zo veel subsidie krijgt (en ook uitdeelt aan o.a. Turkse organisaties) om pleeggezinnen te werven, om deze mensen vervolgens bij de voordeur te weigeren vanwege ruimtegebrek, taalachterstand of 'gebrekkige opvoedingsvaardigheden', zonder dat politici kritische vragen stellen over de verantwoording van al dat subsidiegeld, dat begrijp ik niet.

  BeantwoordenVerwijderen