vrijdag 21 juni 2013

PRAKTIJK VAN JEUGDZORG 6

Het verhaal wat ik u hier ga voorhouden in mijn reeks 'praktijk van Jeugdzorg', zou ook de titel 'Een geval van kinderroof door jeugdzorg' kunnen heten en als subtitel: 'hoe de professionals van BJZ niet willen dat hun daden bekend worden'. 

Wat is het geval?

Op 22 april 2012 wordt een kerngezond kind geboren in het ziekenhuis Erasmus MC te Rotterdam. Ouders volgen biologische principes van natuurgeneeskunde en hebben een antroposofische en 'holistische levensvisie'. In het ziekenhuis komt vader in discussie met de medici van het ziekenhuis omtrent medische zorgwensen en zorg-behoeften. (Vader wilde een natuurlijke alternatief van vitamine K en niet de omstreden synthetische versie van het ziekenhuis, en ouders wilden zelf de navelstreng doorknippen). Ouders hadden geen vrije eigen keuze en moeder werd gelijk bedreigt met ontheffing uit het ouderlijke gezag bij geen gehoorzaamheid aan de medici. Door de discussie is vader vlak na de bevalling verwijderd door de beveiliging uit het ziekenhuis….

Alle zorg omtrent het kind is gewoon doorgegaan. BJZ kwam spoedig …en hield het gezin met bespioneerde ogen in de gaten en zetten veel druk op het gezin.
Vader en moeder hebben hun dochter altijd goed verzorgd en behandeld. Vader heeft nimmer iets kwalijks gedaan tegen moeder en het kind.
BJZ / RvdK komt met zijn 'instructies' en 'dwangbevelen': moeder moet de relatie met vader onmiddellijk verbreken en zelfstandig gaan wonen. Het kind mocht niet meer van BJZ bij vader zijn en wonen! Er kwam een voorlopige OTS op 8 juni 2012, en vier dagen later op 12 juni 2012  de spoed-UHP,  deze uitspraken kwamen zonder hoorzitting, zonder gronden en achter gesloten deuren. Toch volgt als straf  DE UIT HUIS PLAATSING. Het probleem: een échte reden tot UHP ontbreekt volledig! Het kind werd zeer goed verzorgd door de ouders, zowel haar moeder, oma en de vader.

De (drog)redenen:
- Ouders weigeren zorg (aantoonbaar NIET WAAR dus!)
- Het gevaar dat vader zogenaamd vormt voor het kind.
- Moeder zou niet intelligent genoeg zijn (ze heeft een afgeronde MBO-opleiding en een gemiddelde IQ)
Markant detail: 1 dag voor de spoed-UHP was moeder en vader met het kind naar het consultatiebureau geweest: kind mankeerde niets, goede verzorging, geen aanmerkingen.

Het bewijs: de gezondheidsverklaring.
Nu, meer dan een jaar later, heeft het kind een contact met moeder van 1 uur per maand, moeder is 'goedgekeurd' qua pedagogische vaardigheden en er kan 'gewerkt worden naar thuisplaatsing als het moeder 'contactgroei' laat zien'.


Wat doet BJZ: WEIGERT uitbreiding van het moeder-kind contact en verwijt vervolgens moeder dat ze geen 'contactgroei laat zien' waardoor thuisplaatsing echt niet mogelijk zal zijn…. Dit lijkt wel kinderroof….

De vader? Die wordt verstoten van zijn eigen kind door BJZ en is begrijpelijk, menselijk en terecht BOOS…
Die krijgt zijn dochter geheel NIET MEER te zien al gedurende 11 maanden.
Wat heeft hij misdaan dan? NIETS t.a.v. moeder of kind, hij is eigenwijs, oprecht, heeft zijn eigen wil, en is duidelijk tegen de zogenaamde 'hulpverleners' die de rust van het gezin ernstig verstoren sinds het begin.
Vader heeft een paar telefoongesprekken opgenomen met de medewerkers van BJZ. Hij heeft die ook verspreid via Twitter account 'Supervader' en op zijn blog Anti-Jeugdzorg Maffia Hier zijn onder andere de volgende zaken op te vinden:  


Enige telefoongesprekken met de gezinsvoogd:
Ik ben persoonlijk van mening dat vader, mogelijk door zijn traumatisering door het onrecht en verdriet dat hem wordt aangedaan, wat hard te keer gaat tegen BJZ, anderzijds: 
VADER HEEFT GELIJK:
- BJZ heeft hem zijn dochter geheel ontnomen.
- De vitamine K-injecties zijn ook in medische kring zeer omstreden!
- BJZ ontneemt het kind ieder normaal GEZINSLEVEN met ouders en familie.
- BJZ heeft GEËIST dat moeder de relatie met vader MOEST VERBREKEN en GEEN CONTACT meer mocht met vader.
- BJZ heeft zijn kind ONTVOERD en GEGIJZELD: het kind verblijft op een geheim adres en iedere mogelijkheid tot uitoefenen van enig ouderlijk gezag door moeder ontbreekt!
- BJZ mishandelt, verwaarloost en beschadigt zijn dochter ernstig: het kind kent de eigen ouders niet meer, ontwikkelt 'ouder-vervreemding' en  'ouder-verstoting' (ernstige ziekte volgens proefschrift  B. Goudard)
- BJZ doet BEWUST NIETS, doet niet aan harmonieuze oplossingen om het kind terug te plaatsen bij moeder, vader en/of binnen het eigen familie-netwerk.
- BJZ respecteert op geen enkele wijze de het natuurlijke ouderschap en de 'holistische levenswijze' van de ouders, totaal RESPECTLOOS…

René Meuwissen, directeur van BJZ Rotterdam en bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, die op 7 juni 2013 nog zo mooi betoogde dat hij zo goed samenwerkt met ouders, er alles aan doet kinderen thuis te plaatsen en de hulp regelt, laat zijn ware gezicht zien als 'professional'.
Dhr Meeuwissen heeft ernstige bezwaren tegen negatieve uitlatingen van hun foute handelen en wanpraktijken omtrent BJZ! Dat er telefoongesprekken worden opgenomen en op YouTube geopenbaard worden omtrent zijn professionals en namen mogen niet genoemd worden etc.
(Bij een echt professionele chirurg, arts, fietsenmaker, bakker, monteur, slager etc. mag toch zijn naam genoemd worden, samen met zijn daden?? Daar is toch niets mis mee???)
De HELDENDADEN van de 'professionals' van BJZ- Rotterdam mogen niet bekend worden gemaakt….(zie ook 'Praktijk van Jeugdzorg-5' / ook BJZ-Roterdam!)
Hier de (dreig)brief die vader van dhr. Meuwissen persoonlijk ontving!
(Van deze zaak zijn mij de onderliggende stukken bekend)

conclusie

Duidelijk is: BJZ heeft een en ander te verbergen…  en uit te leggen aan de politiek over het feit waarom hun zo 'onmisbaar' zijn zoals ze willen doen geloven met de krokodillentranen over de aanstaande ontslagen bij 'jeugdzorg'!

Nico Mul

34 opmerkingen:

 1. Deze gezinsvoogd begrijpt niet wat het met een ouder doet als een kind uit huis wordt geplaatst. Hoe professioneeel ben je dan als je dat niet begrijpt.
  En dat verschuilen achter de rechter is een bekend fenomeem.
  Vraagje: hoe geldig is deze beschikking met ondetekening van een andere rechter dan de rechter die de zitting heeft gedaan?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ouders worden geacht 'ouder op afstand' te worden en het 'normaal' te vinden dat ze hun kinderen 1 u per maand (of 3 mnd) te zien in een kantoortje van BJZ. Voor mij ben je dan amateur: je weet niet eens HOE dit zowel kind als ouder beschadigt...(De enigen die de medewerkers BJZ 'professioneel' noemen zijn de BJZ-medewerkers zelf!)
   Die vonnissen zijn officieel niet geldig: alle rechters die de ZITTING hebben gedaan dienen te ondertekenen en géén anderen! Ook dient een vonnis officieel betekend te worden (uitgereikt door gerechtsdeurwaarder)... Wat dat betreft is meer dan 50 % van de NL Rechterlijke uitspraken ongeldig, maar daar trekt men zich niets van aan.... Voor de politie zijn ongeldige uitspraken gewoonweg geldig...(Zo simpel ligt dat!)

   Nico Mul
   .

   Verwijderen
  2. NIET WILLEN begrijpen ... is veel erger!
   Bewust de pedagogie-opleiding vergeten is een vorm van kindermishandeling.
   Het niet toewerken aan terugplaatsen waar de beweringen vanuit BJZ te soft blijken is een vorm van kindermishandeling en fraude tegen het bedoelen der wet.

   In de adoptiewereld zien we hoe belastend het niet (intensief) kennen van beide ouders een kind neerdrukt (Boek: Afgestaan door Nancy Verrier met voorwoord van prof. R. Hoksbergen).

   Waar een UHP echt zou moeten is het van belang voor de ontwikkeling van het kind dat de contacten met de ouders MINIMAAL een dagdeel per week zijn, en liefst intensiever.
   Het is duidelijk corrupt ondeskundig om een kind na een uurtje te bestraffen als het net went en hoopvol is bij de ouder te mogen zijn, om weggerukt te worden van de ouder(s) en dat als afscheid te moeten zien.
   Waar kinderen jong zijn, bestaat er nog geen goed tijdsbesef en is zo'n lage contactfrequentie desastreus in een latere leeftijdsfase.
   En dat praktiseert de jeugdzorg! Dat staat een goedbetaalde bestuurder toe!
   Dat mag welhaast crimineel genoemd worden. Maar mag hier René M. wel met volle naam genoemd worden, waar aantoonbaar vals beschuldigd wordt richting beide ouders?
   Is er geen Grondwet artikel 1?
   Is er geen EVRM artikel 8 met oog op biologisch family-life, waar niets aan de hand is (Gw1) of bij een bezwaar ouders leerbaar mogen zijn?!

   Is de rechter in zijn geloof in BJZ zo dom, en zijn rechters vaders zonder interesse in de psychische ontwikkeling van hun kind en dus dat van andere kinderen?
   Is er helemaal geen interesse en begrijpen in de onderliggende wetenschap over moderne inzichten en mogelijkheden qua pedagogie (en het tegenhandelen van BJZ) en qua ontwikkelingsbehoeften van opgroeienden?
   Dan mag die rechter dom genoemd worden. Of als er samenwerking met die tegenpartij BJZ (t/o het gezin) is door de rechter, dan is het fraude en laster en kindermishandeling door de rechtsstaat!
   Er ligt wetenschap onder dat BJZ tegenspreekt.

   Verwijderen
 2. Ik ken de moeder persoonlijk. het is een lieve, zachte jonge vrouw. Die zielsveel van haar dochtertje houd. Wat Bureau Jeugdzorg hier doet is bij de beesten af! Je blijft je afvragen, wat zijn dit voor 'mensen'? Wij blijven je steunen I. en hopen dat je dochtertje snel weer terugkomt.

  Dit had niet kunnen gebeuren als waarheidsvinding en beëdiging van zittingsvertegenwoordigers in de wet was geborgd. Walgelijke praktijken zijn aan de orde van de dag in Nederland, georganiserde kinderroof. Wat een land!!!

  Ranada van Kralingen (teamlid Jeugdzorg Dark horse Plus)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En wij hebben deze vader ontmoet, een hele sympathieke jongen. Als je juist zo bewust met je kind om wilt gaan, dat je alternatieven zoekt voor ongezonde prikken, ben je een hele liefdevolle ouder. We moeten massaal demonstreren en ook de kinderombudsman op de hoogte stellen, die nu onderzoek gaat doen naar waarheidsvinding.
   Mail je verhaal naar: info@kinderombudsman.nl

   Verwijderen
  2. Waarheidsvinding is in de weg gebord. Artikel 2J WJZ eist immders het redelijke vermoeden van de daadwerkelijke bedreiging door een risico als bedoeld in dat artikel. De wetgever heeft hiermee aangesloten bij art 27 Sv wat de politie hanteert om iemand als verdachte aan te merken.

   Verwijderen
  3. weg gebord = wet geborgd

   Verwijderen
 3. Nederland toont zich steeds weer onmachtig om naleving van de wet (door organen van de overheid!) en de doorwerking van verdragsbepalingen en verdragsrechten te garanderen.

  Probleem bij Bjz: ze weten vaak ZO weinig dat ze kritiek op hun functioneren niet begrijpen, en daarom als 'onzin' ter zijde schuiven.

  Het is het niveau van wat langer geleden, toen mensen die beweerden dat de zon NIET om de aarde draaide en dat de aarde NIET het centrum van het heelal was werden opgesloten en op de brandstapel gezet.

  M.a.w. iedereen die het mankerende wereldbeeld van simpele zielen met macht verstoorde werd 'uitgeschakeld'. Is dat niet precies wat de jeugdzorg met ouders doet .. ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ach, was het maar waar dat het aan begrijpen of niet lag.
   Het gaat om bewust in eigen beheer houden van het kindobject met 'beschermende' mandaten OTS en UHP of OZ.
   Zonder eerlijke en deskundige weging naar behoeften van het kind. Thuis!

   Wisten ouders maar dat jeugdzorg juridisch was. Dat ze liever vroegtijdig naar een eigen diagnost (orthopedagoog-generalist ofzo) moeten stappen, buiten BJZ om! Die is hoger opgeleid en onder tuchtrecht.

   Verwijderen
 4. # Dhr Meeuwissen heeft ernstige bezwaren tegen negatieve uitlatingen van hun foute handelen en wanpraktijken omtrent BJZ! #

  Ze hebben het aan zichzelf te danken, wat zeuren ze nou daar bij BJZ?
  Overal duiken ze op, hebben ze iedereen en alles in hun macht ofzo; ziekenhuizen, GGz, onderwijs (geen enkele deskundigheid), psychologen.psychiaters, consultatiebureaus en nog meer ...
  Kunnen overheidsinstanties/instellingen niet meer zonder het kind -en oudermishandelende jeugdzorgmaffia? Zijn ze allemaal net zulke leeghoofden als jeugdzorg geworden?

  En men blijft maar geloven in het pseudo bestaan van al die nutteloze subsidietrekkers zonder zielen en verstand.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Jeugdzorg probeert inderdaad simpele zielen uit te schakelen dmv o.a. geldboetes, contactbverboden opleggen met je eigen kinderen en noem maar op................ ouders de mond te snoeren zodat er niks naar buiten komt. Hen hebben er grote moeite mee om negatief op internet/in de media te verschijnen echter als ze hun werk naar behoren doen hebben ze niks te vrezen, ook al zijn er negatieve publicaties. Het lijkt erop alsof BJZ erg bang is nog meer gezichtsverlies te lijden. Iedereen weet inmiddels dat BJZ andere belangen in het oog heeft namelijk die van kinderhandel. Ik merk dat er veel beweging is in jeugdzorgland en dat de waarheid toch altijd wel boven tafel komt. Hoe hard ze hun best ook doen om het tegen te houden het is niet meer tegen te houden. De gesloten zittingen,ouders uit elkaar drijven, intimidatie, gezinnen uit elkaar rukken, kinderen ongegrond ontvoeren naar geheime adressen, de praktijken van jeugdzorg gaan stoppen! Het heeft tijd nodig maar als we volharden zal het licht sterker zijn dan het duister!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik heb een stuk van deel 1 beluisterd, en de vader houdt goed voet bij stuk. Hij gaat helemaal NIET TE HARD tekeer, als je bedenkt dat het om zijn kind gaat, het hart en ziel van je bestaan, dat door BJZ verwoest is. De gezinsvoogd heeft geen enkel argument. Het is onvervalste kinderroof! Je wordt er misselijk van. En dat anno 2013!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het wachten is nog steeds op degene die bij Bureau Jeugdzorg werkzaam is geweest of werkzaam is, die naar buiten treedt doordat zijn/haar geweten dit niet langer kan tolereren. Degene die ons onthult WAT WIJ NOG NIET WETEN. Er IS IEMAND DIE ONS MEER KAN VERTELLEN, MAAR WIE?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Je bent nergens veilig in de hulpverlening als je kinderen hebt. Vooral niet als je ook vragen hebt of een eigen mening.
  Op grond van een mening van jeugdhulpverleners wordt een gezin dan uit elkaar gerukt. Zonder dat men in de gaten heeft dat het niet aangaat om kinderen van hun ouders te scheiden op grond van onzin, geruchten of meningen. De immoraliteit daarvan en de wetteloosheid ontgaat ze in hun kokervisie dat ouders het fout doen en dat ze aangesteld zijn om alles in die richting te laten wijzen door wat ze maar kunnen bedenken.
  En hoe makkelijk is het om 'kindermishandeling' te roepen waarna alles in het werk gesteld wordt om de ouders in diskrediet te brengen. Nu weer als je kleuters een Ipad geeft, ben je ook weer een kindermishandelaar. De gevolgen zijn vernietigend voor een gezin.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. ECHT, WE MOETEN MET AL DEZE ZAKEN NAAR BRUSSEL WANT JUSTITIE IS ONDERDEEL VAN DEZE WANTOESTANDEN DERHALVE HOEVEN WE DAAR GEEN OPLOSSINGEN VAN TE VERWACHTEN.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 'Ere die ere toekomt': BJZ valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Kinderbescherming valt onder Veiligheid en Justitie!
   Het is onbegrijpelijk dat onder 'Volksgezondheid' zoveel kinderen en ouders voor het leven beschadigd, mishandeld en misbruikt worden met medewerking van 'VEILIGHEID' en 'justitie'!

   Nico Mul

   Verwijderen
 10. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/03/27/high-risks-to-your-baby-from-vitamin-k-shot-they-dont-warn-you-about.aspx
  Onenigheid met hulpverleners die hun macht misbruiken leidt tot zorgmeldingen.
  In ons geval, autisme, hielp het om de rechter te voorzien van een of meerdere concrete reguliere links. Om de onzin van de 'kinderbeschermers' aan te tonen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat doen zij eigenlijk?

  Raad van Toezicht
  Op 1 januari 2012 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:
  De heer J.D. Loorbach, voorzitter
  De heer C.W.J. Schreuders, vicevoorzitter Mevrouw A. Gomis
  Mevrouw R.J.A. Bron­Slis
  Mevrouw C.C. Vonkeman­Karaca
  De heer B.H.J. Langerak
  De heer R.E. Oosterhoff
  De Raad van Toezicht heeft tijdens het verslagjaar vijf reguliere vergade­ ringen gehad. Tussen de vergadering door hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder regelmatig contact als daar aanleiding voor is. De auditcommissie sprak regelmatig over de financiële resultaten en de managementletter en op verschillende momenten vond overleg met de OR plaats. Tenslotte hebben diverse medewerkers presentaties gehou­ den over hun werk, om de Raad van Toezicht een goed beeld te geven van de organisatie, de werkprocessen en de dilemma’s waar Bureau Jeugdzorg mee te maken heeft.
  Naast de reguliere onderwerpen is er onder andere gesproken over:
  • de uitwerking van het strategisch beleidsplan ‘Blijvend in beweging’ • de toekomstscenario’s van Bureau Jeugdzorg na 1 januari 2015
  • het ICT­routeplan voor het primaire proces
  • landelijke ontwikkelingen in de jeugdzorg.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben zo vrij geweest hier een apart artikel over te schrijven: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/wat-doet-de-raad-van-toezicht-bjz.html

   Nico Mul

   Verwijderen
 12. Volgens de zorg en welzijn gids van Rotterdam is dit waar bjz rotterdam voor staat:
  Doel
  Bureau Jeugdzorg gaat uit van het recht van iedere jeugdige om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Het Bureau helpt kinderen en ouders bij vragen en problemen met opgroeien en opvoeden. De hulp is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en kan worden voortgezet tot maximaal 23 jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar afkomst, levensbeschouwing en culturele achtergrond.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zie de waarheid in dit artikel: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/wat-doet-de-raad-van-toezicht-bjz.html

   Nico Mul

   Verwijderen
 13. Elders in het land werd ook een kindje bij de geboorte uit huis geplaatst. Deze ouders kregen de kans 2 keer per week contact met hun kind te onderhouden. Het kindje kon na 8 maanden bij oma gaan wonen. In het begin waren er wat hechtingsproblemen. Mocht de vader hierover merr wil weten dan ben ik via Nico te bereiken. Wellicht ligt er ook enige jurisprudentie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 'Hechtingsproblemen' is bijna standaard bij BJZ: juist dit wordt veelal veroorzaakt door kinderen wegrukken van de primaire hechtingsfiguren: de OUDERS. Dit wegrukken van ouders wordt door BJZ vaak 'in het belang van het kind' gezien en als een kind dan geen enkel vertrouwen heeft in welke volwassene dan ook, dan heeft het kind 'hechtingsstoornissen' en moet daarvoor behandelt worden door ouders vooral weg te houden....
   Helaas, anonieme reactie-gever: u bent voor mij niet te bereiken....
   Het verbaast me dat zoveel reacties anoniem zijn: zijn zovelen bang voor 'jeugdzorg'??? Eerlijkheid mag in het openbaar hoor!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Eerlijkheid Nico kan me mijn loopbaan kosten. Er is een waterscheiding tussen mensen die weten wat het betekent dat je in gevecht bent geweest met valse 'hulpverlening' voor je kinderen en mensen die jou daarmee altijd zullen wantrouwen. Ik heb zelfs een periode gewerkt waarbij ik de hoofdrolspelers in ons drama bijna dagelijks tegen kon komen, ik werkte op een gang waar de namen van hen nog op de deur stonden. Ik stond oog in oog met mensen die zich bezondigen aan de kindermishandelingshysterie die zoveel ouders en kinderen in het ongeluk stort en die ik geleerd heb te wantrouwen. Maar mijn kinderen moeten ook eten en zich goed kunnen ontwikkelen, bovendien hebben ze de hulpverlening gewoon nodig vanwege hun autisme en daarom blijf ik anoniem.

   Verwijderen
  3. BJZ maakt dankbaar gebruik van de angst bij ouders: dé manier om de protesten van ouders op voorhand al de kop in te drukken: 'protesteert u, gaat u naar de media, laat u weten dat u het niet eens bent met de 'hulp'.... dan PAKKEN WIJ UW KIND!' is zo ongeveer het 'beleid'. Zie alle gevallen die in de media geweest zijn: BJZ heeft meestal weer wat nieuws gevonden om de kinderen niet terug te geven aan de ouders, hoe waanzinnig de redenen ook zijn....
   Juist door deze angst komen er zo weinig ouders protesteren, daarom zou het juist zaak zijn om MASSAAL (op nette manier) in opstand te komen tegen dit 'ont-ouderingsbeleid'...en fundamentele scheiding van mensenrechten (waar NL al diverse malen voor veroordeeld is!)

   Nico Mul (al jaren opstandig...)

   Verwijderen
  4. Over de veelvuldige onkunde en rond het gebruik van de bewering ˊhechtingsstoornisˊ, zie (uit de bibliotheek):
   het maandblad FJR 2012 nr. 11, artik.95. (FJR = Familie- en Jeugd-Recht meet jeugdzorgartikelen en achtergronden; op te vragen!).

   Dit zouden rechters ook moeten lezen en begrijpen... en dienen te koppelen aan aanvragen vanuit BJZ om een geldbinnenhalend mandaat, met een oog op de wettelijke Regeling Normbedragen Jeugdzorg (hoofdstuk 2: concrete bedragen per negatieve optie; geen geld voor effectiviteit!).

   BJZ doet alsof hun ˊindicatiesˊ het zelfde zijn als diagnostieke bevindingen uit degelijk onderzoek. Helaas, want ca. 75% der kinderen wordt schadend verkeerd een traject gedwongen in gestuurd. Dwang is geen therapie, geen zorg!

   Dat begrijpen rechters niet, of willen het niet begrijpen, tot schade aan te veel kinderen.

   Verwijderen
 14. Baby's die te op een te vroege leeftijd (vóór de 12 maanden), te vaak en/of te lang van hun moeder worden gescheiden bouwen een chronische stress op, welke hun stressreactiepatronen verder zal blijven bepalen. Vroege scheidingen leiden tot een ondermijning van frustratie-tolerantie, tot problemen met affectregulering, tot het ontbreken van zelfvertrouwen, en tot een gebrek aan innerlijke veiligheid.

  Dit komt uit een belangrijk artikel over hechting. De scheiding waar over geschreven wordt, is de scheiding van de biologische moeder. BJZ ontkent dit volledig door voorrang te geven aan hechting aan de pleegouders, wat volkomen flauwekul is. Ook in dit artikel wordt gepleit voor voorrang aan de ontwikkeling van het kind BOVEN de wens van wensouders.

  Zie voor het volledige artikel, een pamflet waarin de alarmbel geluid wordt: http://www.stroeckenverdult.be/site/nl/weblogdetail.asp?NewsID=65

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ha!!! In FJR 2012, nr. 11, artikel 95 is in noot 4 ook verwezen naar Rien Verdult, die deskundig is op het gebied van gehechtheid en therapieen.
   (Uit bieb.).
   Dit is volkomen juist, en zeker met het oog op de latere behoeften van het kind dat pleegplaatsen ervaart als een ˊadoptieˊ, als een ˊAfgestaan-zijnˊ.
   Het is erger dan adoptie, want bij adoptie is er culturele dwang en nood, naar buitenlandse omstandigheden.
   Echter...
   In Nederland vraagt het kind om het Waarom. Het krijgt van de pleegzorg of gezinsvoogd te horen dat zijn ouders schuld zijn. Dit geeft grote minderwaardigheidsgevoelens in en na de identiteitsfase van de opgroeinede.
   Dit is minder goed recht te zetten, omdat er hier in Nederland werkelijk onrecht wordt en is aangedaan aan zo'n kind, zo'n pleegkind,

   De lobby van BJZ-jeugdzorg bagatelliseert de bevindingen van echte wetenschappers zoals Joseph J- Doyle jr, uit 2007, dat elders op JzDH te vinden is.
   Gedesorienteerde onveilige gehechtheid komt bij pleegkinderen net iets vaker voor dan bij adoptiekinderen.
   Deze stoornis (meestal nog niet pathogeen als een hechtingsstoornis) komt 3,5 x zo vaak voor bij pleegkinderen en ca. 10 x meer bij ge-institutioneerde pleegkinderen (tehuizen, JJI, kindergevangenissen) ten opzichte van ˊgewoneˊ kinderen (thuis). TS

   Verwijderen
 15. Eerlijkheid Nico kan me mijn loopbaan kosten. Er is een waterscheiding tussen mensen die weten wat het betekend dat je in gevecht bent geweest met valse 'hulpverlening' voor je kinderen en mensen die jou daarmee altijd zullen wantrouwen. Ik heb zelfs een periode gewerkt waarbij ik de hoofdrolspelers in ons drama bijna dagelijks tegen kon komen, ik werkte op een gang waar de namen van hen nog op de deur stonden. Ik stond oog in oog met mensen die zich bezondigen aan de kindermishandelingshysterie die zoveel ouders en kinderen in het ongeluk stort en die ik geleerd heb om te wantrouwen. Maar mijn kinderen moeten ook eten en zich goed kunnen ontwikkelen, bovendien hebben ze de hulpverlening gewoon nodig vanwege hun autisme en daarom blijf ik anoniem.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Bij een zeer lezenswaardig artikel op de 'oude Darkhorse' ( http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/waarom-gehoorzamen-zo-velen-zo-weinigen.html) van februari 2013 trof ik deze reactie aan over BJZ-Rotterdam:

  BJZ is zo vreselijk negatief in het nieuws...En dan beweert BJZ dat het om incidenten gaat.(dit is te lezen op de website van BJZ stadsregio Rotterdam!)

  Zelfs een leek weet ondertussen dat BJZ een groot gevaar is voor zowel het kind als de ouders want het enige wat bij BJZ telt zijn de machtigingen tot uithuisplaatsing, het kind moet zo lang mogelijk van zijn/haar ouders vandaan worden gehouden met flinke leugens dat het kind 'ernstig bedreigd wordt'.

  En ouders die ALLES doen om hun kind terug te krijgen daar maken deze beesten misbruik van! Zo ook bij mij...Ons hele gezin is KAPOT gemaakt en mijn dochter wordt ongegrond bij me vandaan gehouden!

  Reactie schrijver heeft een schrale troost: deze is NIET de ENIGE die zo 'geholpen' is door BJZ- Rotterdam!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nico... iets netter! Ouders begrijpen wat je met beesten bedoelt, maar jeugdzorgers kunnen niet goed combineren en kunnen zich aangesproken voelen, zonder begrip.

   Het is voor jeugdzorgwerkers heel lastig in hun innerlijk kijkend te erkennen dat ze geen ˊheldenˊ zijn, doch bij driekwart van de OTS-kinderen weten ze niet dat het verkeerd is te dwingen en foute trajecten in te gaan OF juist hen weg te houden van echte diagnostiek. Jz=
   Te laag opgeleid! Geen academische achtergrond tot meer integraal overzicht van variabelen in ˊonderzoekˊ en wat de psychologische gevolgen zijn van dwang en erger.
   TS

   Verwijderen
  2. TS, je hebt het zo vaak over 'diagnostische waarheidsvinding' enz.. ': als je goed gekeken had was het gedeelte vanaf de 'BJZ is zo vreselijk...' tot en met '....gehouden!' een letterlijke overname van een reactie van een ander, inclusief de minder nette bewoording.. Ondanks dit element ben en blijf ik van mening dat dit een reactie is die nog eens onderstreept en aangehaald kan worden!

   Nico Mul. altijd zoekend naar waarheid!

   Verwijderen

 17. jeugdzorg
  Dit comite is een comite bespioneren kinderen
  Geen mededogen in hun hart
  Ze hebben geen interesse in kinderen
  Hun aandacht alleen op hun werk
  En je kunt mensen getroffen door vragen
  Nuttig om zoveel mogelijk deze kinderen en families verdedigen
  Ik heb nog steeds wachten op hulp aan deze onrechtvaardige wet af te schaffen


  En ik ben nog steeds strijden tegen deze onrechtvaardige wet in het recht van kinderen en hun families

  BeantwoordenVerwijderen

 18. jeugdzorg
  Dit comite is een comite bespioneren kinderen
  Geen mededogen in hun hart
  Ze hebben geen interesse in kinderen
  Hun aandacht alleen op hun werk
  En je kunt mensen getroffen door vragen
  Nuttig om zoveel mogelijk deze kinderen en families verdedigen
  Ik heb nog steeds wachten op hulp aan deze onrechtvaardige wet af te schaffen


  En ik ben nog steeds strijden tegen deze onrechtvaardige wet in het recht van kinderen en hun families

  BeantwoordenVerwijderen