maandag 10 juni 2013

Méér Turkse kinderen gezocht!

De reclamecampagne van BJZ en pleegzorg gaat onverminderd door. 

Zie het project van de jeugdzorg-industrie Den Haag en de vooraankondiging.
U ziet: de gemeente vindt dat er MEER KINDEREN UIT HUIS GEPLAATST dienen te worden…. Gezocht: méér Turkse kinderen om weg te rukken uit hun familie…. Kinderen: volg Yunus….

Vooraankondiging Conferentie Islamitische Pleegouders. Doen mee, denken mee. 
Op dinsdag 25 juni 2013 organiseert Dialoog Haaglanden een conferentie voor Islamitische pleegouders waarbij ouders en betrokkenen gevraagd om mee te denken en mee te doen.
 
De gemeente vindt dat er meer pleeggezinnen moeten komen. Er is namelijk een groot tekort aan gezinnen voor kinderen van een Islamitische achtergrond. Zelf- en maatschappelijke organisaties zoals moskeeën, stichtingen, verenigingen en scholen kunnen hierbij helpen. En zij worden hiervoor in contact gebracht met Dialoog Haaglanden, Jeugdformaat, Centrum voor Jeugd en Gezien, specialisten/deskundigen op het gebied van (pleeg)zorg.

“ Onze kinderen hebben (pleeg)ouders nodig, en (pleeg) ouders hebben de plicht voor veiligheid en zorg naar hun kinderen”
 
Dialoog Haaglanden staat voor maatschappelijke activering in de Islamitische gemeenschap. Sinds 2010  werven en trainen wij vrijwilligers om pleegouders te werven. 
 
Ons verzoek is om deze datum alvast in uw agenda vast te leggen. Binnenkort krijgt u de uitnodiging.

Praktische informatie:
Wanner : Dinsdag 25 juni 2013
Tijd : 18.30-21.00 uur
Plaats : Theater de Vaillant, Hobbemastraat 120
Met vriendelijke groet,
Dialoog Haaglanden
Postbus 619, 2501 CP 's-Gravenhage  |  T: 070-7001205  |  M: 06-34948263

Hier onder de voorlichting voor aspirant pleegouders:

Pleegouders

Maatschappelijk activeringswerk vraagt mensen om zich vrijwillig in te zetten voor groepen die het moeilijk hebben in de maatschappij. In dit kader zetten wij projecten op die functioneren door ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. 
 
Islamitische pleegouders
Met dit project informeren, werven en stimuleren wij in Den Haag woonachtige moslims over en voor het pleegouderschap.
 
Zo word je pleegouder

Rijk of arm, samenwonend of alleen, iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Toch zijn er wel enkele voorwaarden:
Je bent minimaal 21 jaar
* Je kunt een stabiele leefsituatie bieden
* Je krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat voor kind is een pleegkind?

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. Het zijn gewone kinderen, met dit verschil dat ze vaak veel hebben meegemaakt en tekort zijn gekomen. Sommigen hebben een lichamelijke of verstandelijke handicap beperking, een chronische ziekte of hebben leer- of gedragsproblemen.

Wat kun jij doen voor dit project?
 
Voorlichting geven op locatie
Training volgen over het pleegouderschap
Als aanspreekpunt functioneren
Praatje houden met (islamitische) ouderen
*   Gastheer/gastvrouw zijn bij een voorlichting over pleegouderschap

Wordt vrijwilliger voor Dialoog Haaglanden!

Je kunt al voor 1 á 2 uur, om de 2 weken, al veel doen voor je medemens!
 
Wat kun jij voor een pleegkind betekenen?

Doe de zelftest om er achter te komen of er een pleegouder in jou schuilt. Doe de test. >>
Voor meer informatie klik hier.
Bron: o.a. Pleegzorg Nederland en Rijksoverheid.

Commentaar JzDh+:

Wat er niet bij verteld wordt, maar voor iedere ouder die met BJZ  en uit huis plaatsing van zijn kinderen te maken heeft volkomen duidelijk is

- De kinderen mankeren vaak NIETS bij UHP, alleen het gigantische trauma van 'politiegeweld', weggesleurd worden van de ouders en vaak eerst in een crisisgezin, beschadigt kinderen enorm… zo komen allemaal 'hoopjes ongeluk' in pleeggezinnen…die vervolgens gaan verklaren, samen met BJZ en pleegzorg; 'het kind bloeide op in het pleeggezin'… dus niet meer terug naar de ouders!

- De pleegouders hebben inderdaad géén opleiding nodig, geen persoonlijkheidsonderzoek, geen psychologische test en zijn uiteraard, zonder opleiding, 'pedagogisch verantwoorde opvoeders'. Dit in tegenstelling tot echte liefhebbende ouders die zonder enig onderzoek bij BJZ (en bij rechters)  worden beschouwd als 'pedagogisch onmachtig', 'psychische stoornissen' en 'niet leerbaar' zijn…

- De liefdevolle pleegzorgopvang wordt voorzien van een onkostenvergoeding van ca. 600 €/kind/maand  + PGB-gelden.

- Van pleegouders wordt verwacht dat ze klakkeloos alle bevelen van BJZ opvolgen en namens BJZ er voor zorgen dat kinderen een zo minimaal mogelijk contact met hun echte ouders hebben.

- Uiteraard dienen pleegouders hun pleegkinderen voor te houden hoe slecht hun eigen ouders zijn en dat ze écht niet terug kunnen, daarbij vooral de valse beschuldigingen van BJZ over nemen en dit het kind inpeperen….

Wat geheel nergens vermeld wordt is: KINDEREN hebben LIEFDEVOLLE OUDERS nodig en eventueel zorg zodat ze bij hun FAMILIE kunnen blijven!

Nico Mul

5 opmerkingen:

 1. Ik heb gehoord dat er binnen de Turkse gemeenschap een oproep is gedaan aan de mensen om NIET naar deze bijeenkomst in den Haag te gaan. Dit uit protest tegen het beleid van BJZ en tegen het feit dat BJZ zo geraffineerd SAMEN MET EEN TURKSE ORGANISATIE dit organiseert, waardoor Turkse mensen wordt voorgehouden dat dit een goede zaak is.
  In feite wordt hierdoor (meer Islamitische pleeggezinnen) het probleem alleen maar groter doordat er NOG MEER KINDEREN uit huis gehaald worden terwijl de WETTELIJKE OPDRACHT aan BJZ is dat goed geschoolde maatschappelijk werkers samen met de ouders en kinderen BIJ HEN THUIS de problemen gaan oplossen. Dit gebeurt niet daar BJZ niet over goed geschoolde maatschappelijk werkers beschikt.
  In feite moeten er dus GOED GESCHOOLDE MAATSCHAPPELIJK WERKERS aangesteld worden bij BJZ i.p.v. nog meer pleeggezinnen gezocht worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een Uithuisplaatsing? EEN BREVET VAN ONVERMOGEN VAN JEUGDZORG

   Verwijderen
 2. ''- De pleegouders hebben inderdaad géén opleiding nodig, geen persoonlijkheidsonderzoek, geen psychologische test en zijn uiteraard, zonder opleiding, 'pedagogisch verantwoorde opvoeders'. Dit in tegenstelling tot echte liefhebbende ouders die zonder enig onderzoek bij BJZ (en bij rechters) worden beschouwd als 'pedagogisch onmachtig', 'psychische stoornissen' en 'niet leerbaar' zijn…
  hier slaat u de spijker op zijn kop! Dit is alles waar ik van beschuldigd wordt!

  U heeft in 1 klein stukje samengevat wat er in mijn zaak speelt. We hopen dat de ogen van rechters een keer open gaan. BJZ vind elke ouder geschikt als het maar niet de echte ouders van het kind zijn. Pleegouders gaan boven alles voor BJZ, terwijl het juist andersom hoort te zijn!

  I.A. uit S.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte I.A.
   In de 19 jaar ervaring die ik met dit soort zaken heb ken ik het taalgebruik zodanig dat ik direct zou slagen voor het examen voor 'gecertificeerd uit huis plaatser', Ik zou voor IEDER kind een 'indicatie uithuisplaatsing' kunnen schrijven, kwestie van alle standaard-beschuldigingen aan elkaar breien. Ook doelen als 'vader zorgt voor een gezellige verlichting' voor een blinde zorg-vader zijn zo vermeldenswaardig... Hoe zetten we de lariekoek van BJZ aan elkaar... Even positief blijven: steeds meer rechters zien gelukkig ook dat van die zogenaamde 'indicaties' niet veel deugt en maken er gehakt van, zie hoofdstuk 3 van mijn 'Nico Mul's link' hier naast!

   Nico Mul

   Verwijderen
 3. Kwetsbare kinderen met leerachterstanden door dyslexie of kinderen met ADHD of autisme worden niet alleen niet geholpen in het eigen gezin maar ook niet in een pleeggezin. Daardoor loopt de plaatsing vast en worden ze van gezin naar gezin geplaatst, naar een instelling. Trap er niet in en zoek hoogwaardige hulp!

  BeantwoordenVerwijderen