dinsdag 4 juni 2013

Jeugdzorg en de Turkse gemeenschap - een panelbijeenkomst op 7 juni 2013

PLEEGZORG, EEN ZAAK VAN DE OVERHEID OF VAN ONS ALLEMAAL?

PANELBIJEENKOMST 

Op 7 JUNI  a.s. organiseert Stichting UMUT YILDIZI  (de ster van hoop)  een panel bijeenkomst met als onderwerp jeugd- en pleegzorg in Nederland.  

Wethouder  Hugo de Jonge, Rijnmond Regiodirecteur ,Bureau Jeugdzorg, Turkse - islamitische belangenorganisaties en advocaten van Turkse gezinnen zullen ingaan op de commotie rondom het pleegkind Yunus betreft mis(ver)standen bij Bureau Jeugdzorg als de protestacties vanuit de Turkse gemeenschap.

We zullen niet alleen de knelpunten bespreken, maar zullen gezamenlijk zoek naar oplossingen. Kunnen we aan de hand van samenwerking ,situaties zoals het geval van Yunus in de toekomst voorkomen?  

7 juni 2013 om 15:00 uur

De beheerder van deze blog Nico Mul zal aanwezig zijn als panellid. Komt allen!


ATLAS HOTEL SPIJKENISSE 

Groene Kruisweg 11,3202 ST te SPIJKENISSE 

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/jeugdzorg-neemt-wantrouwen-niet-weg.html
 
Bespreekpunten 

*Pleegzorg is een taak van de overheid of civil society?
   Op welke manier is een co- creatie mogelijk?
* Wat heeft de civil society van de overheid nodig om het pleegzorg en uithuisplaatsingen zelf te
   regelen?
*Welke initiatieven uit de migrantenkringen bestaan er t.b.v. pleegzorg?
   Waar lopen zij tegen aan hoe kunnen we dit versterken?
* Hoeveel tijd en geld bespaart de overheid door een co- creatie in samenwerking met het civil         
   society?
* Hoe kijken jongeren met culturele diversiteit naar pleegzorg in Nederland?
   Hoe ver wil jij gaan voor onze kinderen?
 

Binnen de  samenleving heerst de gedachte, dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureau Jeugdzorg soms te snel en zonder  een volledig en feitelijk onderzoek overgaan tot het uit plaatsen van kinderen. 

Het lijkt erop, dat niet de wet op de jeugdzorg maar het geweten van de gezinsvoogd, de toekomst van het kind bepaald.

Daarom heerst een groot wantrouwen in de Turkse gemeenschap tegenover overheidsinstanties als Jeugdzorg. Ouders zijn bang dat hun kinderen 'zomaar' kunnen worden weggehaald.

Zullen wij kijken of de uitgenodigden van de Nederlandse instanties de ouders en families weten te overtuigen dat de werkwijze van Bureau Jeugdzorg zorgvuldig is? Zal de directeur van het bureau Jeugdzorg het heersende wantrouwen jegens de overheid kunnen verkleinen? En zullen Turkse en Islamitische organisaties ingaan op de oproep om pleegouder te worden? Aan de andere kant roept  

Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig islamitische pleeggezinnen zijn. Hoe brengen we daar verandering in? 

De afgelopen maanden heeft het jeugd- en pleegzorgbeleid in Nederland wederom grote aandacht gekregen. Dit keer was de aanleiding de commotie die is ontstaan inzake dossier Yunus waarin de biologische ouders de hulp van de Turkse premier Erdoğan hebben gevraagd voor terugplaatsing van hun zoon.  

Deze politieke bemoeienis van de Turkse regering met het Jeugdzorg in Nederland werd hier niet als prettig ervaren. Maar ook trokken de protestacties tegen Bureau Jeugdzorg op verschillende plaatsen in Nederland de nodige aandacht. Er bestaat een toenemende indruk dat de procedure bij uithuisplaatsing door Bureau Jeugdzorg niet altijd zorgvuldig verloopt. Hoe zuiver zijn deze indrukken? 

Hier zal de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg op reageren. In ieder geval heeft de samenleving zijn zorgen over de gang van zaken bij Bureau Jeugdzorg nogmaals in harde taal duidelijk gemaakt.

Aan de andere kant roepen Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig pleeggezinnen zijn met een islamitische achtergrond.

Waarom voelen Nederlanders met islamitische achtergrond zich onvoldoende geroepen voor pleegouderschap in Nederland? Welke initiatieven van migrantengroepen zijn kansrijk en kunnen een duurzame aanvulling zijn op pleegzorg? Hierover praten we graag met u verder. 

De discussie over jeugd- en pleegzorg verloopt op dit moment helaas vaak via de politieke lijn. Dit leidt tot een sterke vooringenomenheid in de samenleving en vermindert de bereidheid om als civil society i.s.m. de overheid de verantwoordelijkheid te nemen voor onze kinderen. Stichting Diversiteitland wil met de ‘best persons’ en organisaties gezamenlijk kijken naar deze maatschappelijke opgave. 

Wat is uw ervaring en mening over de jeugd- en pleegzorg. Wat verstaat u onder ‘het kind voorop stellen? Hoe ver zou u willen gaan voor de pleegkinderen in Nederland? We nodigen u uit om hierover met de panelleden en de aanwezigen te spreken.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen en opvattingen over jeugd- en pleegzorg in Nederland. We nodigen u van harte uit om met de panelleden in gesprek te gaan. We zien uit naar uw komst. 

Kasim Akdemir                                              
Voorzitter Stichting UMUT YILDIZI (de ster van hoop)


5 opmerkingen:

 1. Wantrouwen tegen jeugdzorgwerk is terecht!
  Het zijn geen diagnosten; ze weten niet integraal af te wegen wat het meest optimale hulptraject voor een kind is, liefst wel thuis, ouders leren, en houden geen rekening met behoeften van de opgroeiende op termijn, later.
  Er wordt te veel gedacht (grotemensengedachten) dat het kind ˊveiligˊ uit huis is, wat een kind natuurlijk niet zo voelt, op een uitzonderlijke situatie na (minder dan 20% van de huidige uithuisplaatsingen).

  Er hoeven geen nieuwe pleeggezinnen te komen: bij voldoende terugplaatsbeleid komen er voldoende pleeggezinnen vrij.
  Uithuisplaatsbeleid wordt per 1 juli gevaarlijk: pleegouders krijgen blokkaderecht en kunnen kinderen niet laten terugkeren bij goede ouders.
  Er is onkunde in jeugdzorgland.
  Veiliger voor de meeste kinderen (die met BJZ in aanraking komen) is: HEF BJZ OP!
  Dit geldt ook voor autochtone gezinnen.
  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Lachen.
  Om toch kinderen uit huis te moeten halen moeten er meer Turkse pleeggezinnen komen, hoe bizar!
  Stoppen met kinderen maken of optijd weggaan? Of de strijd aangaan tot het vernietigen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Niet het geweten van de gezinsvoogd is leidend, maar het onderbuikgevoel/de inschatting die het gevolg is van onvoldoende opleiding, en onvoldoende werk- en denkniveau ..

  Zie Prof. Hermanns: beoordelingen waar ze niet voor zijn opgeleid, maar waarop ze wel hun handelen baseren

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nog nooit het geweten van de gezinsvoogden tegengekomen in mijn contacten met hen

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat een mooie aankondiging!

  De praktijk was geheel anders (zie 08-06-2013 'De miljoen van Erdogan'): er waren alleen en uitsluitend 2 uitgebreide reclamespots van BJZ en pleegzorg Rotterdam en géén enkel kritisch geluid mocht gehoord worden, géén discussie met de zaal en géén advocaat of kritische deskundige was er te vinden. De ouders waren massaal weggebleven: de bedoeling zou zijn geweest om te doen alsof deze Stichting zo goed samenwerkt met BJZ en dat ouders daarin vertrouwen moesten hebben! Ik werk hier in ieder geval op geen enkele wijze meer aan mee.

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen