woensdag 26 juni 2013

De TRANSITIE: de 'commissie terugplaatsing'!

De Transitie jeugdzorg, waarbij de verantwoordelijkheid en kosten voor de 'jeugdzorg' per 1-1-2015 voor rekening van gemeenten komen, verloopt met veel moeilijkheden.

Zo blijken de WMO- budgetten nu, juni 2013,  al te kort te schieten.  Er blijkt veel regelrechte fraude en bedrog voor te komen met de zorg: mensen in verzorgingstehuizen krijgen achter hun rug om een groter 'zorgzwaartepakket', door het simpelweg invullen van een aanvink-formulier op internet. 

Een paar extra vinkjes levert al snel een 10.000 € of meer op per bewoner, en dan gelijk voor 15 jaar achter elkaar… de controle is er amper of niet.

In de jeugdzorg is het bijna het zelfde verhaal: de PGB's worden hoger naar mate er meer zorgpunten zijn, meer etiketten betekent meer geld, om alleen maar de epidemie aan ADHD, ADD, ASS, PDD-NOS en dyslexie te noemen. Deze indicaties gelden, tot ergernis van de SP, Nine Kooiman, slechts voor 1 jaar.

Nine pleit ervoor dat indicatiebesluiten tot OTS en uit huis plaatsing niet meer nodig zouden zijn en dat dit maar zonder enige indicatie zou moeten kunnen gebeuren. Zie haar 'onderzoek':  '18 kinderen: 72 rapporten'… en BJZ dat onbeperkt de gelden die dat oplevert incasseert, liefst met PGB's en al!

Nu is beloofd dat kinderen die nu bepaalde zorg hebben, deze ook behouden na de transitie… Dit betekent bijna een 'open eind'  kostenpost voor gemeenten
Kinderen die UHP zijn, blijven dat en komen nooit meer terug voor hun 18e verjaardag. Bovendien zullen door het beleid van BJZ nog snel vele kinderen UHP worden en allerlei 'zorgindicaties' gemaakt worden door meldcodes en Risico-Taxatie-Vragenlijsten. De rekening hiervan zal straks aan de gemeenten worden gepresenteerd, met de verontschuldiging dat 'de rechter heeft beslist'…..
U begrijpt het: er dreigt een failliet, zeker als daarbij wordt opgeteld de last aan kosten voor alle jeugdzorg-paleizen…

Kosten besparen en goede zorg?

In Zuid-Afrika was er bij het einde van de apartheid de 'waarheidscommissie'.  Geen tribunaal met als doel strafoplegging, maar wel de hele waarheid boven water halen.  Hier ging het om misstanden van het fors discriminerende regime.
De afgelopen ca. 30 jaar zijn er in Nederland zeer veel kinderen uit huis geplaatst, tot wel 12000 per jaar de afgelopen jaren.  In de geschiedenis zijn er meerdere zaken geweest waarbij kinderen geroofd werden van hun ouders.  Ik verwijs u naar dit Engelstalige artikel op Wikipedia, dat een aardig overzicht geeft.
In de jeugdzorg is juist de 'waarheidsvinding' een van de voornaamste klaagpunten gedurende meer dan 30 jaar. Een grote 'waarheidscommissie' lijkt niet direct voor de hand te liggen als het om jeugdzorg gaat, wel deskundigheid. Daarom ons idee:

De 'commissie terugplaatsing'

Per gemeente een commissie die:
Alle dossiers van Uit Huis gePlaatste kinderen onderzoekt op:
- Op welke grond zijn de kinderen UHP?
- Wat is er WAAR van de redenen tot UHP?
- Welke zorg is er echt nodig, om kinderen thuis te houden bij hun ouders?

Zo'n commissie zou naar ons idee kunnen bestaan uit:

1.  Een orthopedagoog-generalist dan wel kinderpsycholoog
2.  Een jurist, liefst advocaat
3.  Een systeemtherapeut
4.  Eventueel een maatschappelijk werker

Toelichting:
Ad.1: Onderzoekt zo nodig kind/ ouders om te zien wat er echt aan de hand is en of ouders hun kind adequaat kunnen opvoeden.
Ad.2: Adviseert in de weg tot terugplaatsing, desnoods via verkorte procedure, waarbij BJZ géén stem heeft bij de rechter.
Ad. 3: Begeleid, zo nodig, een gezin in organisatie huishouden , beleid ten aanzien van opvoeden in overleg met orthopedagoog.
Ad. 4: Coördineert en adviseert in verband met de eventueel noodzakelijke 'eenvoudige hulp'  in de thuissituatie dan wel advies inzake schuldhulp indien van toepassing.
De voordelen voor gemeenten: zo'n commissie kan leiden tot grote kostenbesparing, recht doen aan kinderen en ouders en veel instellingsplaatsen voorkomen.

Het GROOTSTE VOORDEEL voor de kinderen:

- Zij kunnen veilig en verantwoord bij hun familie opgroeien, zij krijgen weer de LIEFDE van hun ouders!
- Indien noodzakelijk krijgen kinderen en ouders de juiste zorg en begeleiding, die dit keer is vastgesteld door een echte deskundige en niet op basis van 'onderbuikgevoelens van de gezinsvoogdes' dan wel meningen en indrukken van ondeskundigen!
Mooi zou zijn als dit soort commissies, per gemeente minstens 1, gesteund werden door de rechterlijke macht en adviezen van deze commissies bindend zouden zijn.
De tijdsinvestering kan gering zijn: het afwerken van onderstaande vragenlijst kan een richtlijn zijn. 

 De vragen:

     1. Zijn er duidelijke stukken, opgesteld door deskundigen, waaruit de noodzaak tot UHP blijkt?

Zijn die er niet, dan is het duidelijk: einde UHP!

  2.  'Welke hulp is noodzakelijk voor de kinderen / ouders thuis?'

Is het antwoord  'nee, geen hulp noodzakelijk'  dan kunnen de kinderen naar huis. 

3.     'Op grond van welke objectiveerbare bevindingen kunnen deze ouders niet voor hun kind(eren)  zorgen?' 

Is het antwoord  'die zijn niet bekend' dan is dat ook einde UHP!
En de slotvraag: 

4.     Indien de ouders nu niet in staat zijn voor hun kinderen te zorgen, welke hulp moet dan ingezet worden om dit wel mogelijk te maken?

Deze is misschien wel het moeilijkst: kan er hulp worden ingezet, dan dient dit ook te gebeuren.  Indien dit gewoonweg écht niet kan naar oordeel van de commissie van deskundigen en objectief onderzoek, dan is het te hopen dat de kinderen in ieder geval een goed en verantwoord contact met hun echte ouders kunnen mogen behouden in goede harmonie!

Het voordeel voor gemeenten

Voor gemeenten blijven alleen die kinderen in instellingen / pleegzorg die écht niet meer door hun ouders verzorgd kunnen worden, gezien het feit dat zelfs een hoogleraar stelt dat 'iedere UHP overbodig is', met die restrictie dat men wel de juiste zorg dient te geven, schatten wij dat met zo'n commissie minstens 11900 van de ca. 12000 kinderen die jaarlijks UHP worden weer bij hun ouders terug kunnen!
Let wel gemeenten: als u de lasten van de jeugdzorg krijgt, dan betekent dat wel straks 123 €/kind/dag (bedrag volgens Tweede Kamerlid Voordewind ca. 2011) voor ieder kind dat uit huis geplaatst is!

In de hoop dat er  snel gewerkt wordt aan het thuisplaatsen van de nu nog UHP kinderen,

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
 
Nico Mul

Jeugdzorgdarkhorse2013@gmail.com / tel.: 0857-851342

P.S.

Dit artikel mag, met naamsvermelding, worden gepubliceerd op welke wijze dan ook. Overname van het idee 'commissie terugplaatsing' is vrij van auteursrecht!
Uiteraard zal bij het instellen van een dergelijke commissie medewerking van de rechtelijke macht moeten zijn in verband met de rechterlijke vonnissen tot UHP!

@marijkevanbeek
Burgemeester Eemsmond, lid DB Groningen SeaPorts, voorzitter stuurgroep EZ Eemsdelta, voorzitter KNRM Eemshaven

Marijke van Beek
@DarkJeugdzorg dank voor het bericht. Ik zal het onder de aandacht brengen van de dossierhouders in onze gemeente!
25 jun. 13 7:55 PM

@hemmelhoes
De commissie Terugplaatsing. jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/de-tra…
25 jun. 13 8:49 PM
Toegevoegd aan favorieten door


Roy Johannink Roy Johannink @hemmelhoes
VDMMP.nl | Genootschap Burgemeesters | vader @twentsetwins | 06-46758926 | veiligheidsambassadeur | focus op veiligheid begint bij risicoanalyse@OnnovVeldhuizen
Burgemeester gemeente Hoorn

Onno van Veldhuizen
@SvenSnijer Dank Sven, artikel gelezen en verspreid binnen onze organisatie. Zorgelijk!
25 jun. 13 9:30 PM


Pieter Smit
@DarkJeugdzorg Ik zend uw bericht graag door naar de betrokken afdeling en wethouder.
26 jun. 13 6:38 AM

24 jun. 13 8:49 PM
Toegevoegd aan favorieten doorBertJanvanderMieden BertJanvanderMieden @IKVERBIND
Stichting Globaliseringscentrum, mensenrechten, kinderrechten, millenniumdoelen, duurzaamheid, EarthCharter, Charter of Compassion, werkconferenties, adviezen.

@DuChatinier jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/de-tra…
26 jun. 13 9:35 AM
Toegevoegd aan favorieten doorMichel du Chatinier Michel du Chatinier @DuChatinier
wethouder Financiën/Grondexploitaties, Jeugd, Onderwijs, Sport en Vastgoed in de gemeente Alphen aan den Rijn.

@WillekeTjassens jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/de-tra…
26 jun. 13 2:10 AM
Geretweet door


Willeke Tjassens Willeke Tjassens @WillekeTjassens
Naar 110 volgers.


3 opmerkingen:

 1. Als de gemeenten failliet gaan aan de WMO is dat misscchien alleen maar goed. Hoewel dit natuurlijk zeer treurig is voor de mensen die zorg echt nodig hebben (ouderen, gehandicapten). maar wellicht de enige manier dat er echt iets veranderd. Vaak moet er een flinke crisis uitbreken, wil het systeem echt veranderen. Anders blijft het bij pappen en nathouden. En aan het etiketjes plakken moet inderdaad snel een einde komen. In een gemiddelde schoolklas heeft 1/3 van de kinderen een etiketje. Pure waanzin!

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De basis van de terugplaatsingscommissie moet zijn: Respect voor ouders en kinderen en de wetenschap dat kinderen bij de eigen ouders horen.
  De aller-allereerste vraag die aan kinderen en ouders gesteld moet worden is: Willen jullie weer samen in 1 huis wonen? Zoja: einde UHP!
  En hoe de problemen daarna opgelost worden (die ook zijn ontstaan door de schadelijke werking van jeugdzorg) komt daarna.
  Ook graag ONAFHANKELIJKE mensen in de terugplaatsingscommissie, die totaal geen band hebben met jeugdzorg. Ook in de commissie: Wijze oma's of opa's, die beter weten wat goed is voor kinderen en kleinkinderen, dan sommige deskundigen, die toch erg geneigd zijn te problematiseren. Voorkomen moet worden dat mensen macht ruiken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik blijf bij mijn voorstel als hier boven. Ouders willen altijd hun kinderen terug, bovendien is het een feit, wat iedere echte gedragsdeskundige zal beamen, dat het men name op de lange duur zeer schadelijk is om weggehouden te worden en te vervreemden van je hele familie/afkomst achtergrond. Het kan levens compleet verwoesten.... Ook dient men kinderen niet in een tweespalt te laten door hen keuzes voor te leggen waarbij ze tégen zichzelf kunnen kiezen, ook al is de band met pleegouders nog zo goed, op den duur wreekt zich het als ze tégen hun eigen ouders kiezen..
   In mijn voorstel heb ik het alleen over een onafhankelijke commissie en slechts een paar vragen NAAR WAARHEID dienen te beantwoorden! (En verder geen poespas, 'teamoverleg', 'indicaties' of O&K adviseurs....)

   Nico Mul

   Verwijderen