vrijdag 26 juli 2013

De Vechtscheiding: wat niet gezegd mocht worden!Donderdag 25-7-2013 kwam weer eens in het programma 'Hollandse Zaken' de 'Vechtscheiding' onder de aandacht. Niets werd uit de weg gegaan om de overheid er weer zo goed mogelijk uit te laten komen: een kinderrechter die zo 'aan het belang van het kind' dacht, een vertegenwoordigster van de Raad voor de Kinderbescherming en vooral een vader die afgezien had van contact met zijn kinderen en daar 8 jaar onder geleden heeft: niets doet immers meer pijn dan je eigen kinderen te missen.
Ik ga hier niet alles herhalen wat er wel gezegd werd in de uitzending, maar ik ga hier aangeven wat er naar mijn mening volledig ontbrak dan wel in de kiem gesmoord werd: het KIND!

'Het belang van het kind'
Een kind heeft van nature TWEE OUDERS, een kind wil van beide ouders houden en vraagt er niet om een ouder te missen. Ik heb dit geformuleerd in een definitie:

"Een kind in het genot stellen van de onvoorwaardelijke LIEFDE, AANDACHT en (ver)ZORG(ing) van BEIDE OUDERS en hun familie."

Een kind wordt ernstig beschadigd door het gemis van een ouder, zeker op de lange duur. De moeder, Lydia, die wilde beginnen over het 'korte termijn denken' van instanties werd de mond gesnoerd, wat zij naar mijn idee wilde zeggen: juist als kinderen ouder worden, ontdekken ze steeds meer wat ze gemist hebben, WAAR was hun vader? Hoe erg beschadigt het kinderen als ze dagelijks worden volgestampt met 'zo en zo slecht is je vader..' (in 80% van de gevallen worden kinderen hun vaders onthouden, zo komen er jaarlijks ca. 8000 kinderen bij, die hun vader niet meer mogen kennen….)
Niet gemeld werd het feit dat de zogenaamde 'rust' van een kind als het vader niet ziet ook een stil lijden kan zijn en juist een inwendige onrust is. Juist als moeders (80%)  de opvatting en eis hebben: 'over papa wordt niet gepraat… we hebben het nooit over hem..' is eerder een verontrustend signaal: het kind krijgt de boodschap die het héél goed aanvoelt: 'mijn vader is dus slecht'… 'als ik naar mijn vader wil, doe ik mama verdriet, dus ik wil niet naar mijn vader, anders houdt er niemand meer van mij'…

Wat de rechters en Raad verzwegen

Juist de Raad, of tegenwoordig ook BJZ, verzwijgen dat juist HUN de rechter aanbevelen om maar omwille van de 'rust bij moeder' de kinderen geen omgang met vader te gunnen… Hoe méér moeders te keer gaan, hoe meer gelijk, de hardste moddergooier krijgt gelijk…

De Raad en BJZ hebben nog steeds niet de deskundigheid om gewoonweg te stellen: 'ouders, u bent beide ouder en daarbij dient het kind geen inzet te zijn'. Juist om als officiële instantie partij te trekken voor een ouder, wordt de strijd aangewakkerd, over de rug van de kinderen heen… Het risico op het ontwikkelen van een 'ouder-verstotings-syndroom' (het verschijnsel dat een kind de weggepoetste ouder gaat HATEN en gaat geloven dat die schadelijk is, zonder gefundeerde grond) wordt massaal onder tafel gepoetst…

Er werd op geen enkele wijze veroordelend gesproken naar de moeder die zónder rechterlijk vonnis het contact tussen vader en zijn kinderen minimaliseerde en deze maar in het openbaar ging beschuldigen van ontvoering… Verzwegen werd dat BJZ via 'schriftelijke aanwijzingen' ook op de zelfde manier bezig is: soms worden minimale omgangsregelingen zonder opgaaf van redenen nog verder geminimaliseerd als een ouder zaken publiceert of niet doet wat BJZ wil…(voorbeeld: zie de veelbesproken Yunus: na de publiciteitsgolf in maart 2013 heeft BJZ- Haaglanden de 'omgang' van 1 uur/2 maanden met zijn broers en ouders stopgezet…)

Geheel niet besproken was de dubieuze 'rol' van de RvdK en BJZ zelf: namens ouders zetten die zelfs soms de strijd om de boedel voort, gekoppeld aan de omgang met de kinderen.  Ook schrijven zij vaak als er ook maar enige strijd is (ook al is dat om geld): 'er is strijd tussen de ouders, dus geen omgang met vader'… praktijkvoorbeelden zijn mij te over bekend!
Verzwegen werd dat de politiek (= wetgever) het mogelijk heeft gemaakt dat het gesol met kinderen kan gebeuren….
 
Een oplossing en tip voor politici

Draai de zaak om en ga uit van een ZORGPLICHT voor BEIDE OUDERS en maak een kleine wetswijziging:

Voor het Burgerlijk Wetboek:

'Bij geboorte van een kind krijgen beide biologische ouders van rechtswege het ouderlijk gezag en de plicht tot verzorging van het kind, waarbij iedere ouder voor 50% van de tijd deze op zich neemt, ongeacht de status van de  relatie tussen de ouders.'

Voor het Wetboek van Strafrecht:

'Bij onttrekking van een kind aan de zorgtaak van een ouder staat een straf van (strafmaat)  en ontzetting van het ouderlijk gezag'.

Uiteraard dient de strafbaarheid van de valse geboorteakte met 'vader onbekend' gehandhaafd te worden! Menig moeder vult vaak klakkeloos in 'vader onbekend' en de gemeenteambtenaar maakt valse akte op…ongestraft tot op heden! Het is naar onze mening niet in het belang van een kind dat het van de status van de relatie tussen ouders afhangt in hoeverre dat kind zijn ouders en hun familie mag kennen.

Over een en ander schreef ik een klein stukje, dat meteen ook een eind zou maken aan iedere alimentatiestrijd!

Bovenstaande maakt aan alle gemarchandeer over kinderen een einde: je zal wel uitkijken als ouder als je wangedrag bestraft zou worden met het alleenhoofdig gezag voor de andere ouder!

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

24 opmerkingen:

 1. Ik denk dat een gedeelde zorg ook voor nog meer problemen kan zorgen. Als je er tijdens je huwelijk niet uit komt, dan is de kans klein dat je daarna wel op 1 lijn komt. Het gevecht gaat gewoon door om de meest absurde zaken. Hiermee wil ik niet zeggen dat 1 van de ouders helemaal uit beeld moet verdwijnen, maar een maximale omgang moet hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het 'niet op 1 lijn' zijn van ouders wordt door BJZ gebruikt om een der ouders ieder contact met een kind te verbieden.... WAAROM gaat men uit elkaar? Juist ja! Men dient eenvoudigweg beide ouders te respecteren! Het als 'professionals' zoals BJZ en Raad zich graag laten noemen, partij trekken voor een van de ouders is juist gigantisch amateuristisch!
   Nico Mul (met vechtscheidingsachtergrond van meer dan 10 jaar....)

   Verwijderen
 2. Van het kind uit gezien: Niets dan lof voor dit artikel. Echter: De relatie man-vrouw laat je hier buiten beschouwing. Als beide ouders redelijk zijn, is er niets aan de hand. Het kan ook zijn dat een ouder het contact met de ver-weg-wonende andere ouder verbreekt teneinde rust in het leven van het opgroeiende kind te creeren, bijvoorbeeld als de partner uit is op stalking en erop uit is zijn voormalige partner terug te krijgen/te dwingen terug te komen via het kind. Laat de partner bij wie het kind opgroeit het kind met vakantie gaan naar de ouder ver weg, dan is er in zo'n geval een gerede kans dat het kind niet meer terugkomt bij de ouder bij wie hij opgroeit. Wat betekent dat dan voor het kind: Niet alleen dat trauma van het plotseling gescheiden worden maar ook het jarenlang juridisch getouwtrek daarna...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U zit in het 'oude denken': men dient er naar mijn mening van uit te gaan dat ouders BEIDEN een ZORGPLICHT hebben en dus verplicht zouden moeten zijn in de buurt van elkaar te blijven wonen, i.v.m. de zorgtaken voor de kinderen! 'Stalking' is meestal 'ik wil mijn kind zien verzorgen' het door u geschetste 'ik wil mijn ex terug' komt ook voor, maar veel minder. Juist als men beide ouders VERPLICHT tot zorgen én elkaar apart houdt, respecteert als 'verschillende ouders' dán beschadigt men juist op de lange duur de kinderen het minst, hoe dramatisch het uiteengaan van ouders ook is: een kind houdt van BEIDE ouders! Soms zou een cursus 'scheiden en ouderschap', zoals dr.. J.H.C. van Schooten in zijn proefschrift uit 1995 betoogde, kunnen helpen!
   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Je kunt mensen die maatschappelijk een baan hebben niet verplichten bij elkaar in de buurt te blijven wonen i.v.m.de zorgtaken voor de kinderen.

   Het is niet zo simpel als hier wordt voorgespiegeld. Op papier ja, in werkelijkheid zijn er veel haken en ogen......

   Verwijderen
  3. Men kan dus wél samen op een plaats kinderen verwekken, je kan samenwonen zolang de verhouding man-vrouw nog goed is en als er wrevel ontstaat tussen vader en moeder dan MOET men kennelijk uit elkaar gaan en telt het belang van het kind niet en prevaleert het egoïstische 'nieuw leven beginnen' van een der ex-partners? De ZORG voor kinderen dient 9 maanden voor geboorte te beginnen en eindigt niet voor échte liefhebbende ouders! Dit schaadt kinderen! gelukkig zijn er al minstens 3 rechters in NL geweest die wél echt verstandig waren: de kinderen moesten op één plaats blijven wonen, en de ex- partners werden verplicht om ieder 50 % van de tijd hun kinderen te verzorgen...GEEN GESOL met de kinderen, zij konden hun eigen vertrouwde school en vrienden behouden, hun sociale omgeving was het zelfde, alleen de ene week vader en de andere week moeder als verzorger.... U begrijpt mijn waardering voor deze rechters!
   Nico Mul

   Verwijderen
  4. LJN AS 6020?
   http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2010:BM4301&keyword=ljn+AS6020
   "Personen- en familierecht. Omgangsrecht; niet-nakoming omgangsregeling vormt in het onderhavige geval grond voor een gezagswijziging op de voet van art. 1:251a BW;..."

   Verwijderen
  5. Hallo Anoniem,

   Ik lees uw reactie op het betoog van dhr Mul. Wat mij opvalt is dat dhr Mul uitgaat van een situatie die in de meeste gevallen het beste is voor de kinderen, dus een veel beteren wereld voor gescheiden kinderen dan dat er nu is.
   U reageert door vooral situaties te benoemen die uitzonderingen zijn. En hiermee sluit u naar mijn mening eigenlijk de communicatie over het betoog met dhr Mul af. Een persoonlijke vraag, waarom kost het u moeite om aan te sluiten bij het betoog van dhr Mul? Op zich gaat hij toch uit van de belangen van het kind?

   Verwijderen
 3. Omgangsfrustratiezaken behoren niet in het civielrecht of familierecht, omdat het strafbaar behoort te zijn om strijd te voeren door kinderen als strijdmiddel te gebruiken en deze kinderen dus verkeerde signalen te sturen (inderdaad zijn kinderen niet dom en blind) en kinderen kunnen al denken waarom dit van moeder, dat van vader....!
  Scheidingsrechters zijn civiel/familierechters, en die zouden elke roddel of beschuldiging moeten stoppen en zakelijk blijven:
  NIET ingaan op die roddel.
  De ingang voor echte misstanden behoren deze rechter NIET toe!
  Dus zou de scheidingsrechter geen BJZ of RvdK mogen inroepen; die zijn trouwens toch op werkgelegenheid belust en niet deskundig.
  Deze 'jeugdzorg' zorgt niet voor jeugd en psychologisch/pedagogisch handelen tussen in 2 huizen wonende ouders.

  Het toch handelen met jeugdzorg door deze familie-civiele rechters is een vorm van kindermishandeling.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 'Dus zou de scheidingsrechter geen BJZ of RvdK mogen inroepen; die zijn trouwens toch op werkgelegenheid belust en niet deskundig.'

   In een gesprek met een teamleidster van de gezinsvoogden vertelde de teamleidster:
   1. als de kinderrechter een opdracht bij ons plaats, dan vinden wij dat we er te weinig geld voor krijgen
   2. we zijn in verandering/transitie naar de gemeente, de gemeente wil veiligheid, wij zullen ons nu richten op deze nieuwe financieer, die gaat voor veiligheid. Wij zullen beleid voeren dat de veiligheid ten goede komt en dat is dus geen onrust en spanning door gedeelt ouderschap, maar we kiezen dan voor geen omgang want daarop zeggen we dat dat de veiliheid ten goede komt.
   3. zelfs een directeur van BJZ melde eens dat de fianciering van zijn organisatie veranderde als er enige tijd geen familiedramas waren, en dat hij juist familie dramas en media aandacht nodig had voor de continuiteit van zijn organisatie
   4. En de stelling van de teamleidster was, dat als de kinderrechter meer omgang wil, dan zal de kinderrechter er maar voor moeten zorgen dat hij hiervoor ook de financiele midellen beschikbaar stelt.

   Kortom, zolang kinderrechter denken dat de Jeudbescherming (voorheen Bureau jeugdzorg) de enige partij is als er omgangsvraagstukken zijn, dan zullen er nog zeer veel kinderen de dupe worden van deze organisatie die meer bezig is met overleven, dan met kwaliteit te bieden.

   Verwijderen
 4. Ik heb de reportage gezien en wat me opviel was dat het op een gegeven moment ging over "de koninklijke weg". Als de verzorgende ouder absoluut niet wil dat de niet verzorgende ouder omgang met de kinderen heeft, moet de niet verzorgende ouder dit maar accepteren en zich terugtrekken. Dat noemt men bij de Raad voor de Kinderbescherming "de koninklijke weg". Dit gaat geheel in tegen de Nederlandse wetgeving en internationale verdragen die uitgaan van gedeeld ouderschap. Maar goed, daar heeft de Raad blijkbaar lak aan.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, en erger, het gaat in tegen psychologische wetenschap.
   Kinderen beschermen zonder of tegendraads ten opzichte van de wetenschap.
   Dat is gek!
   Waarom?
   Het is bekend dat kinderen in hun latere ontwikkeling veelal de nijpende behoefte hebben om beide ouders en hun familiaire afkomst te kennen, en dat niet-kennen (met PAS) grijpt negatief in op het welbevinden en de psyche.
   Identiteitsgevoel!
   Daar heeft de Raad en de jeugdzorg nog nooooooooit van gehoord.
   Kennelijk.

   Verwijderen
 5. Dikwijls vraag ik me af "Wat moet dat betekenen voor een kind: De ene week bij Pa in huis, de andere week bij Ma in huis." Iedere week weer verhuizen, nooit rust. Zoiets als de Europese Unie die iedere maand verhuist naar Straatsburg......

  Zou interessant zijn ervaringen te horen van kinderen in een dergelijke
  positie/die in een dergelijke positie gezeten hebben.

  De oplossing zou misschien zijn: De ene week Pa in het verblijfhuis van de kinderen, de andere week Ma in het verblijfhuis van de kinderen.
  Maar i.v.m. de wederopbouw van het leven van beide ex-partners ook geen ideale oplossing.

  Misschien moeten we erkennen: Een scheiding IS een scheiding, ook voor de kinderen.

  Goede afspraken voor contact met de andere ouder, een welwillende houding naar elkaar (ouders) toe bij het brengen en halen, je niet laten leiden door rancune naar de andere ouder van het kind tegenover het kind, kortom: Een ethisch verantwoorde houding als ouder(s) zou een oplossing kunnen zijn voor een niet verstoord leven voor de kinderen....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Afgezien van de rechterlijke uitspraken die ik in deze ken, zijn er inderdaad kinderen die op het vaste verblijfsadres blijven wonen en degene die verhuist iedere week is de ouder. Ook zijn mij zaken bekend waar vader en moeder zeer kort van elkaar wonen en de kinderen bij iedere ouder hun vaste plekjes/ kamers hebben. Ook zijn verschillende van dit soort zaken (er zijn er gelukkig meer dan 3!) in het programma 'Dubbelleven' (ca. 2007) geweest: een serie over kinderen van gescheiden ouders en die vertellen hoe het bij vader/moeder is. Daar waren er ook diversen die iedere week verhuisden in plaats van 1 weekend/14 dagen of nog MINDER! (Hou zou je in zo'n geval écht kunnen 'wennen' aan die ouder + familie die je zo weinig ziet?) .
   Er komen, gelukkig, ook steeds meer verstandige ouders die hun kinderen écht op de eerste plaats zetten!
   Nico Mul

   Verwijderen
  2. de vraag is; houden ze wel van hun kinderen? Hoeveel geven ze om hun kind(eren) om ze die rust te gunnen?
   Dan heb je de advocaat en de rechter (die er soms haar/zijn neus ertussen steekt) die ook nog eens hun eigen ideeën hebben die vaker krommer zijn dan in het voordeel van de kinderen .... uiteindelijk belanden de ouders door toedoen van die twee partijen bij die geweldige zorgorgaan.

   Dus ouders, hoeveel geef je om de rust van je kind(eren) en die van jullie zelf? Is die ruzie het echt waard, is die vijandigheid het echt waard, is die parijdigheid het echt waard, is die afstand het echt waard, is die bjz het echt waard, is die jaloezie het echt waard, is het opzetten van de kinderen tegen de andere ouder het echt waard, of is dit juist allemaal echt waard om het leven van je kind(eren) kapot te maken? Gefeliciteerd, want dan ben jij als ouder(s) het echt niet waard om ouder te zijn. Denk na en praat met wijze mensen voordat je iets zegt of doet in naam van je kind(eren) maar ook de ex-partner, respecteer elkaar en geef goed voorbeeld aan de kinderen. Ze zullen toch achter de waarheid komen, hoe dan ook. Ouders kunnen dat soort leed hun kinderen besparen als ze echt om hun kinderen geven.

   Verwijderen
 6. Zie hier de gebreken aan het huidige systeem:

  Het AMK doet geen onderzoek naar de feiten;
  Het AMK selecteert en manipuleert feiten en omstandigheden;
  Het AMK heeft geen academische onderzoeksvaardigheden;
  De Raad doet geen onderzoek naar de feiten;
  De Raad neemt klakkeloos over van het AMK;
  De raad heeft geen academische onderzoeksvaardigheden;
  De rechter doet geen feitelijke toetsing;
  De rechter heeft geen verstand van psychologie;
  De rechter volgt primair de Raad en/of Bjz;
  De rechter houdt zich niet aan normen, wetten en verdragen;
  De rechter negeert inbreng van ouders en advocaten;
  Bjz doet geen onderzoek naar de feiten;
  Bjz neemt klakkeloos over van AMK (!) en Raad;
  Bjz selecteert en manipuleert feiten en omstandigheden;
  Bjz houdt zich niet aan de doelen zoals door de rechter vastgesteld;
  Bjz houdt zich niet aan normen, wetten en verdragen;
  De rijksoverheid is systeemverantwoordelijk en eindverantwoordelijk maar schuift af naar Raad, bjz, rechter en provincie (gemeente);
  De wetgever lukt het niet om een deugdelijk systeem te ontwerpen;
  De wetgever laat na verdragsrechten te beschermen;
  De wetgever wil niet toegeven dat het een majeure puinhoop is;
  De rijksoverheid verkeert in ontkenning;
  De rijksoverheid is bang voor claims ..

  En last but not least: allen zijn intussen gewend om het ongedefinieerde en niet deugdelijk onderzochte 'belang' van het (individuele) kind te gebruiken als universele kapstok waar je met een onzinnig kletsverhaal de gewenste (subjectieve) beslissing aan kan ophangen ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de roos,,,
   Nu het probleem zo helder is, hoe kunnen we dit voor onze kinderen oplossen?

   Verwijderen
 7. Tot "de wetgever lukt het niet om een deugdelijk systeem te ontwerpen" is het allemaal waar. Echter: Ga naar de bibliotheek en doe zoals wij hebben gedaan: Leen het boek "Kinderbescherming en valkuilen" deel 1 (en volgende)
  (ISBN 90-578-680106)
  De wetgever heeft wel degelijk een deugdelijk systeem ontworpen, echter: Het wordt niet nageleefd. Net zoals de toeslagen aan Roemenie/Bulgarije niet gecontroleerd worden, zo wordt ook de naleving van het duidelijk beschreven systeem van de handelwijze van BJZ NIET GECONTROLEERD. ALLES staat beschreven: Ook dat ouders ZELF een hulpverleningsbureau mogen inschakelen voor bijvoorbeeld psychologische testen, dat ouders OOK zelf hun bevindingen mogen inbrengen bij een eventueel door BJZ geiniteerd onderzoek. MAAR: Jeugdzorg doet of dat allemaal niet waar is, alsof die rechten niet bestaan, en de rechters? Volgens ons weten die zelf amper hoe e.e.a. functioneert.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Anoniem 30 juli 2013 14:35

   U zegt: "dat ouders ZELF een hulpverleningsbureau mogen inschakelen, Jeugdzorg doet of dat allemaal niet waar is, alsof die rechten niet bestaan, en de rechters? Volgens ons weten die zelf amper hoe e.e.a. functioneert."

   Hierop kan ik u 1000% gelijk geven, sterker nog, een paar weken terug hebben wij voor ons neus van die rechters gehad waarvan de voorzitter aan onze advocaat vroeg of zij de inhoud van de OTS die zij opnoemde aan de griffier wilde overhandigen, dat zou dan makkelijker zijn i.p.v. het handmatig op te schrijven 0_0. Nadat de stichting geen enkele argumenten konden voorleggen voor die verlenging gaf de voorzitter maar haar eigen mening en insinueerde maar raak, zonder enige gene en respect voor ouders. En de rechter naast haar knikte maar mee omdat het aan de houding van de ouders lag dat kind niet op scholen werd aangenomen. Die rechter knikte en zei met een zelfingenomen gezicht; "als ik een school was dan had ik dat kind ook niet aangenomen door die houding van ouders". Mijn kind zou een emotionele ontwikkeling moeten meemaken. Weet je wat dat werkelijk inhoud? Dat het kind zich kan ontwikkelen op het moment dat het kind met gelijkgestemden omgaan, die liften elkaar op! Maarrrrr als die jeugd'zorgers' en aanhang hebben het over; sporten, hoveel vriendjes ze hebben, wat ze in hun vrije tijd doen etc. DAT heeft NIETS te maken met die soc.emo.ontw. Het is vakantie, dan staat alles stil qua sport e.d. toch? Ook dat wist de voorzitter niet ... om te kotsen gewoon. Ik wilde ze wraken maar onze advocaat wilt dat niet omdat die bang is dat een wrakingsverzoek de beschikking niet ten goede zal komen. En de zittingsvertegenwoordiger van BJZ liep blij de zaal uit.

   Je hebt gelijk!
   Ik vraag me af waarom deze mensen mogen werken.

   Marc Dullaert is weer bezig met de zoveelste onderzoek; hoeveel kinderen zitten er thuis zonder of met onderwijs en hoeveel van hen met een OTS/UHP? Jaarlijks worden kinderen geteisterd door BJZ in het onderwijssysteem waardoor zij vaak tot hun 18e geen onderwijs krijgen en daarna als nietsnutten vrijgelaten worden zonder diploma's of identiteit. Schandalig! Schande spreek ik ook over die rechters die onze kinderen al die mishandelingen opleggen. WAT doet die VN toch altijd met die onderzoeken naar de corrupte en bureaucratische rechters/justitie die iedere week weer de rechten schenden van onze kinderen en hun ouders?

   Mail: info@dekinderombudsman.nl of doe een briefje naar
   Postadres (geen postzegel nodig)
   De Kinderombudsman
   Antwoordnummer 10870
   2501 WB Den Haag

   Dupliceer je brief en stuur dit ook naar kamerleden die jeugdzorg en onderwijs in hun portemonaie hebben.

   Meneer Mul, ik hoop dat u dit bericht niet censureert omdat dit een oprechte oproep is met een schreeuw naar ouders én ook kinderen die hun verhaal massaal op moeten sturen. Als het nu niet gebeurd dan gebeurd het nooit meer.

   Verwijderen
  2. Ik zal zeker geen niet-commerciéle oproep voor een goed doel censureren! Voor ouder verhalen zie mijn www.meldpuntjeugdzorg.blogspot.nl daar kan u zo nodig uw berichten kwijt.

   Over boeken en het buiten-wettelijk werken van gezinsvoogden raad ik u dit gratis boek, 'Jongleur over de schreef' van mw. drs. T. Barendse aan, geschreven als antwoord op het boek van de directeuren Jz-instellingen met de titel: 'De gezinsvoogd als jongleur'. Het boek is van ca. 2001, het is NOG STEEDS ACTUEEL! Hier de link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3224280/Jongleur%20over%20de%20schreeef-PDF.pdf

   Nico Mul

   Verwijderen
 8. Een deugdelijk systeem?

  Zittingvertegenwoordigers leggen de eed of belofte niet af en kunnen dus vrijelijk liegen en informatie achter houden (zie bv kwestie Yunus).

  De rechter toetst marginaal en kijkt dus 'even' of de juiste formulering in het verzoek staat (ernstige bedreiging, of het echt zo is interesseert niemand behalve de ouders en kinderen, maar niemand luistert).

  Behoorlijk toezicht ontbreekt (papieren controle, behalve als er doden vallen).
  De toezichthouder aanspreken lukt niet 'want die kan niet ingaan op individuele gevallen'. En oh ja, er wordt natuurlijk heeeeeel zorgvuldig gewerkt door iedereen .. }:-|

  De balans is, eenmaal bij Bjz beland, volledig zoek (zie 'De positionering van de jeugdrechter', p. 35 e.v.).

  En het hele 'spel' herhaalt zich als je gaat proberen om van de Bjz-terreur af te komen.

  Als je op een willekeurige middelbare school een soortgelijk systeem zou optuigen voor het bestraffen van leerlingen zou het land te klein zijn:

  Geen waarheidsvinding, onvoldoende gekwalificeerde onderzoekers, een oordeel door iemand die het ook niet weet, en 'dus' maar ondeugdelijke adviezen volgt, eigen inbreng wordt genegeerd, uitvoering/toezicht door figuren die (steeds) andere eisen stellen dan bij de beslissing is bepaald, en geen mogelijkheid om e.e.a. behoorlijk aan de orde te stellen .. ?!

  Ja hoor, het is zo'n mooi systeem dat ik er bijna emotioneel van zou worden (maar niet heus).

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mijn ouders z.g. (1914) zouden zeggen: "Die rechters moeten klappen krijgen..."

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Er zijn ook kinderen die mishandeld zijn door de vader en die niet meer naar de vader toe willen. Hier zegt de Raad "Omgang Moet". Juist door alle gevallen zoals in u artikel. Men dient van zaak tot zaak te kijken, en niet alles over 1 kam te scheren. Waarheidsvinding zou een mooie oplossing zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoeveel van die beschuldigingen zijn echt en op 'waarheid gebaseerd'? Hoe redeneert u als het moeders betreft die kinderen mishandelen door structureel kinderen te hersenspoelen tégen vader? Vreemd is dat als een moeder in detentie zit men zegt dat 'kind moet band met moeder behouden' en soms overwogen wordt om jonge kinderen bij moeders te laten opgroeien, en als het een vader betreft die in detentie zit bijvoorbeeld voor een winkeldiefstal of belastingfraude, dat men als bijkomende straf heeft 'krijgt vader ook zijn kinderen niet meer te zien, omdat de gevangenis een slechte omgeving is'... Mijn mening is: ONGEACHT de achtergrond dienen kinderen altijd een veilig contact met hun ouders en familie te behouden. Heel veel zou veranderen indien er een mentaliteitsverandering zou optreden: begin eens met 'zorg voor het kind begint 9 maanden voor geboorte' en 'respect voor beide ouders met beiden een zorgplicht'. Voor betaling weet men vaders ook altijd wel te vinden: sommige gemeenten zijn een heksenjacht begonnen op vaders die hun kinderen niet erkend hebben, 'bijstandsmoeders' worden onder druk gezet om te vertellen wie de verwekkers zijn... gemeenten gaat de bijstand op die vaders verhalen....Krijgen die kinderen ook normaal contact met hun biologische ouders? NEEEEN en DAT is KIND beschadigend!

   Nico Mul

   Verwijderen