woensdag 3 juli 2013

Kritische journalisten gezocht!

Naar aanleiding van de uitzending van maandag 1 juli 2013 van Medialogica ‘Onze Yunus’ (en de dubieuze manier waarop deze productie tot stand kwam) is op de site Jeugdzorg Dark horse het document ‘Yunus – de feiten’ weer veelvuldig bekeken.  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/de-zaak-yunus-de-feiten.html

In totaal is het document 2800 keer bekeken sinds het op de blog is geplaatst.

Het heeft bij veel mensen verontwaardiging gewekt, hoe Jeugdzorg in werkelijkheid is omgegaan met Yunus en zijn familie, heel anders dan hoe het in de media gebracht werd.

De ouders van Yunus hebben nooit een eerlijke kans gehad om hun kind terug te krijgen en de pleegouders waren niet de ‘helden’ die bosjes bloemen verdienden, waar politici die het dossier niet kenden meteen mee kwamen aanzetten. Iedereen voer blind op de uitspraken van jeugdzorg, die het steevast bleef hebben over mishandeling als reden voor uithuisplaatsing. Een reden die zoals naderhand bleek volkomen ongegrond was.

Wie durft? 

Nu zijn we bij Dark horse natuurlijk verheugd dat zoveel mensen de zaak van Yunus wél in perspectief kunnen zien, omdat ze de moeite nemen het document met de feiten te lezen. Helaas komen we nog een aantal verontwaardigde mensen tekort. Dit betreft voornamelijk verontwaardigde journalisten, verontwaardigde zorgprofessionals en verontwaardigde politici. Waar zijn ze??? Want het loont soms wel eens de moeite om dingen aan te pakken, zonder eerst twee of drie keer over de linker en de rechterschouder te kijken, om na te gaan wat andere redacties of de andere partijen doen. Soms moet je gewoon de waarheid willen weten, los van het ‘beeld’ waar we allemaal voor knielen. 

Maar indien deze journalisten en politici die zo van node zijn,  zich er niet toe kunnen zetten om een gerechtvaardigde woede toe te laten en daar handelend gevolg aan te geven, zijn wij evengoed blij met al die ‘gewone mensen’ die wel hun gezonde verstand weten te gebruiken en die niet worden afgeleid door redactionele of commerciële  belangen -  die vaak zo afwijken van het belang van de waarheidsvinding - om zich uit te spreken over wat krom en onrechtvaardig is.  

Medialogica - en waar ze op uit waren 

Via het artikel van Francisco van Jole hebben we bij Dark horse de bevestiging gekregen wat halverwege de uitzending van het programma van Medialogica ‘Onze Yunus’ duidelijk werd; dat er een rare kanteling kwam in het programma, die niets van doen had met de zogenaamde ‘misser’ van de journalist van de Volkskrant, de misinterpretatie van de gerechtelijke uitspraak waarvan hij meende dat die op Yunus betrekking had, maar die ging over de twee broertjes. Een misser die bij nader inzien geen misser was, omdat de rechter in een andere  uitspraak van een zitting in datzelfde jaar wél opdracht had gegeven voor een onderzoek, om te zien of en onder welke voorwaarden Yunus weer naar huis zou kunnen. Een onderzoek dat er maar niet kwam en waar ook geen enkele journalist vragen over heeft gesteld. 

Waar Erwin Otten de maker van het programma van Medialogica op uit was, werd zichtbaar tegen het einde van het programma, toen er opeens vreemde vragen gesteld werden aan de advocaat van de ouders van Yunus, die los stonden van de journalistieke vergissing van de Volkskrant. Er werd om onduidelijke redenen op indringende manier doorgevraagd over het verband tussen de advocaat en de blog Jeugdzorg Dark horse.  

Kwaad daglicht 

Door knippen en plakken werd de suggestie gewekt dat één van beide partijen niet de waarheid sprak, terwijl er op twee verschillende vragen, zowel door Dark horse als door de advocaat, naar waarheid antwoord werd gegeven. ‘JA’, Dark horse heeft toestemming gevraagd  voor publicatie aan advocaat Nasrullah (via S. Keyser) voor het publiceren van het document ‘Yunus – de feiten’ en ‘NEE’, de advocaat heeft geen toestemming gegeven voor publicatie van het twitterbericht over de gerechtelijke uitspraken. (Die waren namelijk niet afkomstig uit het document ‘Yunus – de feiten’, dat op dat moment nog niet in ons bezit was, maar van Rechtsspraak.nl). Door de manier van het in beeld brengen, wordt een schijnbare tegenstelling gecreëerd, die doet vermoeden dat één van beide partijen wat te verbergen heeft. De regisseur van het programma probeerde met name de advocaat in een kwaad daglicht te stellen.  

Van Jole schrijft in zijn artikel over ‘De verbijsterende werkwijze van Medialogica’ het volgende: 

“Toen het interview was afgelopen, spraken we nog na en werd me duidelijk wat het verhaal zou worden: een complot. De programmamaker vertelde dat hij had ontdekt dat de zaak opnieuw in publiciteit was gebracht door een Turkse correspondent die een afkeer heeft van homo’s. Vervolgens zou hij gaan aantonen dat de media, waaronder natuurlijk ook Joop, via een weblog misbruikt waren door de advocaat van de familie.” 

En hiermee sloeg Otten de plank volledig mis. Dat Otten van deze complottheorie overtuigd was, blijkt uit een email (tweede mail) die hij naar Dark horse stuurde een dag na de uitzending.  

“Welnu, ik heb het ruwe materiaal van het interview zojuist nog eens zorgvuldig bekeken. Het is - net als in het voorgesprek - uw vrouw die uit eigen beweging steeds de koppeling maakt tussen 'de stukken van Keizer, het vonnis van 2007 én de toestemming voor publicatie van Keizer en de advocaten.” (Ten onrechte veronderstelt hij één bron voor de tweet en het document)   

Niemand wilde het weten 

Het vermoeden van vooropgezet spel is onjuist, omdat de reden waarom Dark horse de gerechtelijke uitspraken twitterde, was gelegen in de eenzijdige hetze tegen de familie van Yunus, door de Nederlandse media en door prominente politici, die met graagte zich hierbij aansloten. Niemand wilde weten wat er inhoudelijk over de zaak Yunus gezegd kon worden en er werd klakkeloos aangenomen dat de jongen daadwerkelijk was mishandeld.  

Het is eenvoudigweg onmogelijk dat Ranada van Kralingen van Dark horse aan de advocaat van de familie van Yunus toestemming heeft gevraagd voor het versturen van het twitterbericht waar de mediaomslag door werd veroorzaakt, omdat voor een  gerechtelijke uitspraak die gewoon openbaar beschikbaar is, aan niemand toestemming hoeft te worden gevraagd. Het document ‘Yunus – de feiten’ kwam pas later op de blog en hield geen verband met de hype. Dat blijkt wel uit het feit dat de media met dat document niets hebben gedaan. Toen was de belangstelling voor Yunus al verflauwd.  

Tijdens de voorgesprekken voor het programma, had Dark horse duidelijk gemaakt dat het programma wat ons betrof, zou moeten gaan over het feit dat de mainstream-media blindelings jeugdzorg geloofden en daar hun publicaties op baseerden. Dat niemand in de media de moeite had genomen om eens op Rechtsspraak.nl te kijken. En dat het homofobe aspect van de Yunus-discussie teveel het beeld bepaalde en dat er over jeugdzorg en haar handelswijze in het algemeen, wel meer te vertellen valt. Yunus zou een symbool moeten zijn van de leugens en het onrecht begaan door Bureau Jeugdzorg in zovele casussen.  

De tweet en het document 

Voor ons was vooral het document van belang en er is aan de makers van Medialogica heel duidelijk gemaakt dat de twitterhype geheel los stond van de publicatie van het 60 pagina’s tellende document over Yunus. In de suggestieve vraagstelling van Otten worden deze zaken samen met de brief van de hoofdofficier van Justitie kunstmatig samengetrokken tot één geheel. Per abuis geeft van Kralingen op de koppel-vraag van Otten een bevestigend  antwoord, maar haar gebruik van het woord ‘document’ toont aan dat er sprake is van een onderscheid.  

Ook de insinuerende vraag van Otten ‘Wie zit er achter Dark horse’ lijkt te wijzen op zijn vermoeden dat er andere krachten aan het werk zijn die Dark horse aansturen. Van Kralingen interpreteert de vraag op basis van de voorgesprekken als een vraag naar de medewerkers/ supporters, het netwerk van Dark horse en noemt onder andere advocaten. Een beter antwoord op de vraag ‘wie zit er achter Dark horse?’, zou zijn geweest ‘Niemand, mijn man en ik zijn Dark horse. En daarnaast hebben we veel mensen die ons werk ondersteunen’. Maar dat antwoord gaf zij niet, omdat ze niet kon vermoeden dat Otten in zijn eigen beleving op zoek was naar het ‘geheime brein’ achter de media-hype.  

Het relaas van Van Jole verklaart het kromgetrokken einde van de documentaire ‘Onze Yunus’, die bij veel collega-journalisten van Otten al de nodige vragen opriep en hen het gevoel gaf dat Van Kralingen was ‘gepiepeld’. Voor Jeugdzorg Dark horse betekent het niet alleen een verdraaide weergave van feiten, maar ook misbruik van zo’n belangrijk onderwerp als de misstanden in de jeugdzorg, ten bate van een programma dat eigenlijk niet veel dieper gaat dan de boodschap, dat journalisten soms vergeten ‘hoor en wederhoor’ toe te passen. Toen de zogenaamde fout werd ontdekt lieten de media zich vervolgens allemaal weer geruststellen door de PR-afdeling van jeugdzorg. 

Meer inzicht heeft het programma niet opgeleverd. Geneuzel over een misverstand rond een gerechtelijke uitspraak, terwijl een andere uitspraak datzelfde jaar (een maand eerder), de getrokken conclusies van de Volkskrant in feite heeft bevestigd (LJN BB7172). Maar die uitspraak hebben we in het programma van Medialogica niet terug gezien. (En jeugdzorg blij dat wéér niemand het doorhad).

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/07/yunus-de-feiten-en-de-media.html

Sven Snijer


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

9 opmerkingen:

 1. Een heel goede en terechte analyse.
  ZO zit het en niet anders.

  Iemand die de ins and outs van deze zaak kent.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Pffff, who cares.

  Het was een hele slechte uitzending en Francisco van Jolen heeft al korte metten daarmee gemaakt. En dus klaar.

  Dom om weer met kritiek op journalisten in het algemeen en politici in het algemeen te komen. Het is jullie bekend dat er wel degelijk heel veel interesse is geweest vanuit de journalistiek maar dat er te veel ruzie door jullie is gemaakt.

  Het zou slim zijn om deze uitzending te laten rusten, het was een slechte uitzending dat hebben veel meer mensen gezien. Dark Horse beschadigt zichzelf hier alleen maar mee. En journalisten gaan zich niet meer melden bij Dark Horse, dat is duidelijk.

  Bezin je op je positie, behoud het goede (de vele goede stukken) en stop met het niet willen verplaatsen in anderen en het redeneren in fouten en goede en slechte mensen. Die blinde rechtlijnigheid is jullie zwakte, het gebrek aan compassie voor anderen. Je kunnen verplaatsen in sociale situaties om ze te begrijpen.

  Daar gaat het op stuk en dat is zo jammer! Hou er toch mee op, haal al die ruziestukken van de site! Wie is hier nou bij gebaat immers?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. DH heeft één vergissing begaan: in een tweet de uitspraak van een onjuiste datum rondgestuurd. Mogen wij ons ook één keer vergissen? FEIT is dat alle professionele journalisten zodanig geïnteresseerd waren dat ze in die ca. 27 uitspraken in de zaak Yunus de juiste uitspraken niet naar voren gehaald hebben!
   DH publiceerde die WEL, zie het artikel 'Yunus: de FEITEN en de MEDIA'.op 2-7-2013. Toen DH de feiten publiceerde op 20-03-2013 waren alle professionele media niet meer geïnteresseerd: BJZ had immers gezegd dat Yunus zo goed 'gehecht' was in het pleeggezin!

   O ja: wij hebben ook een kritisch artikel gepubliceerd over alle commerciële bedrijven die zich opeens opwerpen als 'Transit Jeugdzorg Ouders' (zie het artikel 'Transitie: de Ouders 2) die zich alleen druk maken over hun gigantische PGB's en de commerciële BV's van 'ouders Online'...DIE zijn kennelijk belangrijk. JzDh en Dh+ werken zónder subsidie, zonder BV's en zonder echte professionele journalisten!

   LAF om zo'n reactie te schrijven zónder zelf het op te nemen voor onterecht kind-geamputeerde ouders en dan ook nog modder te gooien naar JzDh.

   Wij hebben ons bezonnen: wij gaan door! Wij willen RECHT aan ouders-kinderen en hun GEZINSLEVEN!

   Nico Mul (mede namens het hele Dark Horse team)

   Verwijderen
  2. En, schrijver van "who cares", is er wel al een "basta", wanneer het belang van Yunus nog steeds niet is veiliggesteld: zijn biologische ouders kennen?
   Is het verhaal al af wanneer zelfs de media zich laat chanteren door een weer bedreigend bureau jeugdzorg?
   Is het liegen na de chantage-bedreiging door BJZ, waardoor het belang van het kind niet centraal gesteld wordt, afgedaan met dat programma en een op een rij zetten van feiten?
   Verandert met stoppen het huidige beleid waar kinderen zonder diagnose getraumatiseerd worden dankzij 'jeugdzorgwerk'?
   "Who cares" is het negeren van 'kinderen in de knel door BJZ! TS

   Verwijderen
  3. Het is toch de normaalste zaak dat BJZ de media omkoopt. Laten dan gelijk doorgaan naar justitie en de regering ... media is afhankelijk van hun eindeloze, inhoudsloze en irritante gebrabbel. De hoogste bieder is Koning.

   Trauma's oplopen door die media-omkopers? Begrijpen die groepjes wat dat precies betekend en aanvoelt? Dacht het niet anders zou zoiets onmenselijks simpelweg niet eens een bestaan hebben. Maar oooo wat is de regering toch dom gnif gnif ... AMK, BJZ en RvdK maar ook de LdH zuigen Den Haag leeg waar ze bij staan. Who cares daar bij de regering dat burgers, kinderen en hun ouder(s) onderdrukt worden door die onmensen.

   Verwijderen
  4. Over 'media omkopen':
   Bij de studiedag van het IPO te Utrecht op 19-06-2008 met als titel:'Positieve verhalen over Jeugdzorg' (daar was ik de enige ouder-ondersteuner... ik wist niet wat ik daar hoorde over 'samenwerking met ouders'...'zo snel mogelijk thuisplaatsen'...'samen met ouders de hulp regelen'... Er waren verder alleen provincie-bestuurders en BJZ-vertegenwoordigers.) werd een workshop gepresenteerd van BJZ- Limburg met het onderwerp 'Imagoverbetering van de gezinsvoogd' en in het daar gepresenteerde 5 jarenplan was een bedrag uitgetrokken van ca. 2 miljoen euro om aan media te besteden: BJZ-Limburg zou daarvoor minstens 2x per maand POSITIEF in het NIEUWS moeten komen.... (omdat het verloop onder gezinsvoogden zo groot is...)

   Nico Mul

   Verwijderen
 3. In het Nederlandse jeugd'recht' worden gezien de jurisprudentie en gezien de vele klachten daarover van advocaten en andere deskundigen beslissingen ten onrechte stelselmatig gebaseerd op beweringen van maatschappelijk werkers, resp. op beweringen van instanties die NB zelf aangegeven* dat zij geen onderzoek naar de feiten doen, worden (loze) beweringen van organen van de overheid zonder feitelijke onderbouwing kennelijk stelselmatig van meer gewicht geacht dan informatie van ouders en/of advocaten, en schendt Nederland aldus ten onrechte stelselmatig o.m. art. 6, 8, 13, 14, 17 en 18 EVRM en art. 14 IVBP, aangezien de verdragsluitende landen vanzelfsprekend nooit hebben beoogd toe te staan dat ten aanzien van kinderen en ouders, binnen een ondeugdelijk rechtssysteem (zie rapport De positionering van de jeugdrechter, p. 35 e.v.) en op ondeugdelijke gronden, hun verdragsrechten als bedoeld in o.m. artikel 6, 8, 13 en 14 EVRM, art. 5, 7 en 9 IVRK en art. 23 IVBP zouden kunnen worden beperkt, ontnomen en/of onthouden zoals thans in NB Nederland al decennia stelselmatig het geval is.

  Zou het DAAR niet over moeten gaan?

  Yunus is helaas 'gewoon' een van de vele voorbeelden die aantonen dat er sprake is van evidente misstanden.

  * Nationale ombudsman, zie bv rapport 2011/015, 2011/026, 2011/028

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De Gulenbeweging heeft het gedaan of Dark Horse. De feiten zijn veel eenvoudiger: jeugdzorg heeft het belang van Yunus verkwanseld door de subjectieve manier van werken tot standaard te verheffen, rechterlijke uitspraken te negeren en het eigen belang, van de organisatie en van de bevriende pleegouders, te laten prevaleren boven het belang van een kind en van diens gezin.
  Machtsmisbruik en geldelijk gewin. Dat drijft de jeugdzorg helaas. Zolang politiek en journalisten vertrouwen op de blauwe ogen van jeugdzorg blijft dat ook zo. Werkelijke journalistiek zou op zoek gaan naar de feiten. Blijkbaar betaald dat niet of levert het geen kijkcijfers op of zo. En anders is het gewoon intellectuele armoede.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Juist. En dan heb je het nog niet over rechters die geen benul hebben van de maatschappelijke werkelijkheid.

   Mij werd op een zitting over kinderalimentatie gevraagd of ik niet in de bouw zou kunnen gaan werken.

   In de echte wereld van vandaag gaan er wekelijks gemiddeld 5 bouwbedrijven failliet, en zitten landelijk vele duizenden bouwvakkers met alle vakdiploma's en recente werkervaring thuis.

   En ik (50+) zonder vakdiploma's en zonder ervaring in de commerciele bouw zou in de bouw kunnen gaan werken?

   Je vraagt je af onder welke steen zich de krochten bevinden waar deze idioten (Hof Den Bosch) zich prive ophouden. Blijkbaar is daar ook geen televisie, internet en krantenbezorging mogelijk .. ?

   Je vraagt je ook af of het wel zin heeft om argumenten en standpunten in te brengen bij dergelijke rechters, aangezien dezen blijkbaar niet begrijpen wat je zegt en schrijft.

   Helaas wordt blijkbaar het belang van de FEITEN en van logisch redeneren niet meer geleerd ..

   Verwijderen