maandag 8 juli 2013

De TRANSITIE: einde BJZ!?
Het moge de trouwe lezers van deze blog zijn opgevallen dat het Dark Horse-team geen traan zal laten als BJZ mocht verdwijnen. Sterker nog: bij het geheel opgeheven zijn van BJZ, het allerlaatste onterecht uit huis geplaatste kind weer met zijn of haar ouders herenigd is (zo nodig met adequate deskundige hulp in de thuissituatie) en de overige kinderen op zijn minst een verantwoorde en veilige omgang met hun ouders hebben, dan zal deze blog ophouden te bestaan!

Nu was prof. J.van Acker zo aardig om onomwonden een artikel te schrijven dat onder andere in De Volkskrant verscheen met de titel 'BJZ OPDOEKEN, al 40 jaar het zelfde verhaal', waarbij deze doelde op het al 40 jaar falen van Jeugdzorg dat steeds maar beloond werd met méér geld in plaats van minder.  Ik vergelijk dit met een autofabriek met staats-subsidie, die alleen maar auto's produceert die er na 2000 km mee ophouden en die vervolgens steeds meer geld krijgt 'om de productie te verbeteren'…. .en dit tot 4 miljard euro per jaar. De vergelijking met een bodemloze put dringt zich op....Tot onze vreugde bereikte ons het onderstaande bericht:

Staatssecretaris Van Rijn heeft vandaag op de laatste dag voor het zomerreces aangegeven geen baangaranties te kunnen afgegeven voor medewerkers in de jeugdzorg bij de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten.
In juni 2013 was er commotie ontstaan over een mogelijk baan verlies van 9.000 tot10.000 medewerkers in de jeugdzorg. Diverse partijen waaronder jeugdzorg Nederland hadden een brandbrief gestuurd naar het kabinet waarin zij hun zorgen hadden geuit.

Er was vandaag op de laatste dag voor het zomerreces een motie ingediend door Kamerlid Leijten (SP) voor behoud van de huidige werkgelegenheid en gevraagd voor baangaranties zodat de medewerkers in de jeugdzorg na 2015 hun baan konden behouden.

Staatssecretaris van Rijn heeft aangegeven dat we voor de deur staan van een grote verandering. Er zal anders gewerkt worden, de sector wordt anders ingedeeld etc. Dit soort ingrijpende veranderingen zorgen ervoor dat er minder werkgelegenheid zal zijn en daarmee is baan verlies onvermijdelijk.

Staatssecretaris van Rijn heeft de motie daarom ook ontraden. De Staatssecretaris heeft wel aangegeven in gesprek te gaan met de vakbonden, gemeenten en andere betrokken partijen om het baanverlies te beperken.

De motie is ook later op de avond tijdens de stemmingen verworpen door de 2e kamer.

Andere moties die zijn verworpen:
 • De motie–Agema over uitstel van de decentralisatie van de jeugdzorg.
 • De motie–Keijzer/Bergkamp over het formuleren van kritische succesfactoren.
Aangenomen moties:
 • De motie–Bergkamp/Ypma over overleg met de VNG
 • De motie–Voortman/Ypma over regionale monitoring.
 • De motie–Voortman over een goede aansluiting tussen jeugd- en volwassenenzorg.
 • De motie–Keijzer over overleg met zorgkantoren en zorgverzekeraars.
--------------------------------------  einde bericht  ------------------------------------

 Uit het bovenstaande bericht vallen ook een paar gunstige zaken op: over behoud van specifieke kennis. Bij het wegvallen van BJZ hoeft de maatschappij hier niet droevig om te zijn: de kennis van zaken, aanwezig bij vele hoogleraren en universiteiten werd jarenlang genegeerd en aan de kant geschoven door BJZ. Misschien krijgen de kinderen betere zorg als de gemeenten enz. bij hoogleraren en de medische sector te rade gaan! Hopelijk komt er dan een einde aan de 'onderbuiks-wetenschap' , 'meldingen', 'roddels en achterklap' en zal er misschien onderzoek verricht worden, als het om kinderen gaat, net zoals bij volwassenen: onderzoek door échte deskundigen en niet door 'HBO-ers met aanvullingscursus', die psycholoog / orthopedagoog/ kinderarts en psychiater gaan spelen!


Misschien is eens tijd om mijn eenvoudige model van 'Goede zorg' en de 'Commissieterugplaatsing'  te effectueren? Het zou en FLINK BEZUINIGEN en recht doen aan OUDERS en KINDEREN!
  


Ook de  'aansluiting op de volwassenen-zorg' zou goed gaan: volwassenen hadden altijd al recht op onderzoek door echte deskundigen en hoeven niet eerst langs CJG, 'ouder-kind adviseurs', 'wijkteams' of andere zaken!

   

Een en ander zou recht doen aan het 'Internationaal Verdrag voor de RECHTEN van het KIND': 

'Een kind heeft recht op de HOOGSTE MATE van ZORG' (art. 24) !


                             Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

Jeugdzorgdarkhorse2013@gmail.com

3 opmerkingen:

 1. De transitie is voorlopig vooral een bezuinigingsoperatie.

  Eerst ging het om 10% korting (ong. 300 mln), sinds eind 2012 15 % (450 mln).

  Stel een gezinsvoogd kost bruto 50.000

  Dan kan 450 mln zomaar 6.000 gezinsvoogden (+ overhead) schelen.

  - 50% jeugdzorgterreur ?!

  Verder kunnen de gemeenten deels zelf bepalen hoeveel budget zij beschikbaar stellen.

  Daarmee komt een afname van de jeugdzorg met 2/3 binnen bereik, waarmee jeugdzorg dan alleen nog de ernstigste gevallen zal krijgen (verslaafde ouders, etc.) waarbij volgens het rapport 909 zorgen positief resultaat werd bereikt ..

  Er zijn nu eenmaal (helaas) situaties waarin alles wat je doet een verbetering is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik gun iedereen zijn baan, maar niet als die baan inhoudt het traumatiseren van kinderen en ontwrichten van gezinnen. Dus om ontslagen in de jeugdzorg kan ik niet rouwig zijn. 9.000 tot 10.000 medewerkers lijkt vrij fors, maar weet iemand ook hoeveel medewerkers er in de jeugdzorg werkzaam zijn.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mogelijke nieuwe baan voor ex-BJZ-medewerkers: uithuisplaatsers van meubels. Ervaring met kinderen hebben ze immers al... wel ff bijscholen: alleen inboedels UHP, géén kinderen!

  BeantwoordenVerwijderen