maandag 1 juli 2013

"Ga jij naar oma?"
2 opmerkingen:

 1. Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

  1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

  Dus grootouders horen volgens Bjz niet tot de familie?
  Overigens zijn veel rechters al even imbeciel, want die leggen art. 8 EVRM uit als recht op familylife, wat dan onjuist wordt vertaald als recht op gezinsleven. Met dank aan falend onderwijs, waar logisch redeneren, het belang van de feiten en zelfreflectie niet meer wordt geleerd ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Laatst moest ik om reizen via Weesp naar Almere vervolgens naar Hilversum. Een klein groepje mensen stond om half een 'snachts samen te wachten op het station. Een, blijkbaar in opleiding zijnde toekomstige jeugdzorg werkster (heel aardig vrouwtje overigens, maar nog wel erg naief) moest de volgende dag een scriptie inleveren en daar moest ze nog aanwerken. Ze belde met haar vriendin omdat ze moeite had met een vraag:"Is een kind een belanghebbende?" Volgens haar vriendin was het antwoord nee! Totdat een kind 13 jaar is, is een kind nog geen belanghebbende!"
   Waarop een man antwoordde:"Nou met mijn zoon kan je best praten".
   Kinderen mogen dus na een rechtzaak, waarbij ze niet aanwezig zijn, zonder dat er met hen is overlegd, opgepakt worden en in een pleeggezin worden geplaatst of anderzins. Is dat geen mishandeling? Kinderen zonder enige vorm van hulp en zorg te hebben gegeven, zonder informatie vooraf, omdat de ouder anders kan vluchten ... zonder met hen te hebben gepraat ... zonder dat zij een Jeugdzorgadvocaat toegewezen hebben gekregen ...als geen belanghebbende te beschouwen?!?

   Verwijderen