vrijdag 5 juli 2013

Slechts één vraag!


Er gaat veel geld om in de jeugdzorg, totaal ca. 4 miljard euro per jaar. Er moet flink bezuinigd worden. Ouders klagen over BJZ en aanverwante instanties, zo moge ook weer duidelijk geworden zijn bij de manifestatie van 4-7-2013 op het Plein te Den Haag. Een indicatie geeft dit rapport van 24-12-2006, de kosten zijn sindsdien alleen maar gestegen!
 
Bij een OTS krijgt BJZ de taak om 'hulp en ondersteuning bij de opvoeding' te geven. Dit zegt art. 257 van ons Burgerlijk Wetboek.
Bij een uit huis plaatsing wordt dit noodzakelijk geacht wegens 'bedreiging van de minderjarige' wegens '(ernstige) zorgen'. UHP mag alleen als 'hulp in de thuissituatie niet mogelijk is', aldus art. 4 van het Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de Jeugdzorg. In dat geval, zo zegt de eigen 'Deltamethodiek gezinsvoogdij', blz. 65: 'De gezinsvoogd is degene die de lijnen uitzet en acties afspreekt in verband met het wegwerken van de gronden van de (OTS / UHP) maatregel.

Veel ouders die te maken hebben met een OTS dan wel een UHP ervaren vaak dat er geheel niets gebeurt, dat wil zeggen: met een OTS worden de ouders vaak aan de kant gezet bij huisarts en scholen, hun privacy wordt in ernstige mate geschonden en men wordt min of meer aan de kant gezet dan wel behandeld alsof ze onmondige kinderen zijn. Aan terugplaatsing wordt amper gedaan…

In de media worden ze neergezet als 'falende ouders'. Hun kinderen die UHP zijn krijgen ze vaak heel weinig te zien: soms tot 30 minuten per 3 maanden…. Dat zou 'in het belang van het kind' zijn! Meestal volgt ca. 1 jaar later wederom zo'n 'indicatiebesluit' waar vaak vele onjuistheden in staan, en de nodige rechtszittingen en bijkomende kosten. Tot zover wat ouders ervaren. Nu de belangrijkste vraag, die ik richt aan zowel jeugdzorg-directeuren ,  bestuurders en politici:

WELKE HULP  KRIJGEN OUDERS VOOR DIE GELDEN DIE BESTEEDT WORDEN AAN OTS EN UHP-MAATREGELEN?

Graag in uw antwoord een korte verantwoording over de:

36000 €/jaar voor de 'inhuis-plaatsing' van kinderen (en wat is het verschil in hulp bij een pleegzorgplaatsing van 7200 €/kind/ jaar. 'Gezinshuisouders'  van de 'IN-huis'- UIT-huis geplaatste kinderen verklaren immers zelf dat zij GEEN HULP bieden!

7200 € /jaar voor de pleegzorg-plaatsing. (Ca. 600 €/kind/ maand aldus normbedragen pleegzorg)

Ca. 7600 €/ jaar voor de OTS-maatregel (zie normbedragen jeugdzorg)

Mocht er geen gedegen verantwoording komen over deze naar mijn mening terechte vraag: misschien is het te overwegen daar eens fors op te bezuinigen. Jeugdzorg-Darkhorse heeft enige ideeën gegeven: eerst de terugplaatsing van alle onterecht uit huis geplaatste kinderen door een tijdelijke 'commissie terugplaatsing'  en daarna eens naar OUDERS gaan luisteren en misschien dit model 'jeugdzorg' hanteren, misschien dat ouders daar blijer mee zijn: geen UHP meer!

In de hoop op het goede antwoord,
 

                   Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul11 opmerkingen:

 1. Waar BLIJFT al dat geld?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, dat is juist de vraag die ik eens beantwoord wil zien van de politiek / jeugdzorg..
   Ik krijg, gezien de boven-Balkenende-norm salarissen en bonussen van Jeugdzorg-bestuurders wel een bepaalde indruk... maar ik dacht dat het jeugdzorg-geld aan jeugdzorg besteed zou worden...of is dat nu een ouderwetse gedachte?
   Als ik zo ouders hoor over OTS / UHP en hun vertel dat zelfs in de wet staat dat ze 'hulp en ondersteuning' krijgen dan zeggen de meesten dat ze daar NIETS van merken....
   Als ik het de Inspectie Jeugdzorg voorleg, dan blijkt de 'HULP' = 'de UIT HUIS PLAATSING'!!!

   Het staat u vrij deze vraag door te sturen of te twitteren naar wie dan ook!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Ik heb een bijstandje en mijn kind heeft een degelijke fiets nodig voor school en de zware boekentas. Een extra bijstand wilt de Soos niet geven. En BJZ zwaait alleen maar met hun derriere die ook nog eens een hoop ping ping krijgt om ondersteuning te bieden in iets waar zij niet eens deskundig zijn of de deskundigheid bezitten in hun zogenaamde hulpkringen die ze niet eens hebben. Want als er iets dat een holle vaten heeft dan is het BJZ wel die door rechters, justitie en de regering in stand wordt gehouden. En de burger? Die wordt door hen kaal geplukt.

   Verwijderen
 2. Terechte vraag.

  De trieste conclusie is dat ots en uhp in Nederland veelal worden opgelegd en verlengd terwijl een deugdelijke en wetenschappelijk verantwoorde basis ontbreekt.

  Ten aanzien van de uitvoering en de beslissingen die in dat kader worden genomen geldt eveneens dat veelal een deugdelijke en wetenschappelijk verantwoorde basis ontbreekt.

  Het opleggen en verlengen van een maatregel is een juridische beslissing waarbij gezien de gang van zaken veelal fundamentele rechten worden onthouden ..

  De rechter denkt dat de 'professional' (=beroeps (ongedefinieerd)) het wel zal weten. De professional verschuilt zich achter de rechter (die heeft immers de maatregel opgelegd?). En de politiek denkt dat de professional en de rechter het wel zullen weten ..

  En de professional doet geen onderzoek naar de feiten (=waarheidsvinding, zie elders hier), de rechter toetst marginaal (staat de bewering in het verzoek?), en zo worden in NB Nederland stelselmatig mensenrechten van kinderen en ouders geschonden (zie Prof. C. Forder).

  Die commissie terugplaatsing is een goed idee. Alle lopende dossiers wetenschappelijk verantwoord onderzoeken. Wie kan daar nu tegen zijn?

  Prof. P. Hoefnagels heeft al eens zo iets ondernomen ten aanzien van raadsrapporten, en de conclusies waren niet positief (2002?).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik weet wel waar dat geld blijft. Iemand onder u, die lid is van de Kamer van Koophandel? Daar vind je namelijk het antwoord! Misschien zijn er meer antwoorden, maar dit is er één van!
  Punt is: wat ermee te doen als de BJZ's geen bestaansrecht meer hebben. Dit geld had moeten worden besteed aan hulp voor de kinderen. En als dat nu niet gebeurd is? Wat moet er dan gebeuren?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Juist, het geldgat van BJZ leidt tot hogere zorgpremie en belastingen.
   Ruim 4 miljard bezuinigen is dus met plezier te ontvangen, als BJZ verdwijnt.
   En het verminderen van gevolgschadekosten door en na opheffen van BJZ zorgt voor verlaging van premies.

   Verwijderen
  2. Ik begrijp het "antwoord" niet. Verklaar je nader!? Bij de Kamer van Koophandel zou het antwoord te vinden zijn? Nou, wat is het antwoord dan?

   Verwijderen
  3. Bij de KvK staan van alle BJZ de namen van de bestuurders ingeschreven. Het zijn immers stichtingen die wél een commercieel doel hebben... Hoe dacht u dat de salarissen vaak 'boven Balkenende-norm' komen? Ook kan u in de registers de aan BJZ-gekoppelde 'keten partners' vinden!

   BJZ heeft wat mij betreft géén bestaansrecht: 40 JAAR FALEN moet genoeg zijn om over te gaan tot 'over en sluiten'. Zie mijn model voor betere hulp via huisarts en échte deskundigen!

   Nico Mul (ik was niet de schrijver van het bericht over KvK)

   Verwijderen
 4. Burger. Een slachtoffer van de maatschappy, een monddode slaaf.
  Maatschappy. Een hoopje mensen bijeen gedreven die samen proberen te leven geregeert/gepest door een regering.
  Regering. Een samenwerking van criminele machtshebbers die de wet uitmaken en hanteren.
  De wet. Regels opgelegd door criminele machtshebbers, die je vrijheid beperken.
  Machtshebbers. Georganiseerde criminelen, die door intimidatie iedereen verplicht monddode slaaf oftewel burger te blijven.

  Je bent de gepeste onderdeur. Het houd niet op tot je er zelf iets tegen doet. Stop burger te wezen. DURF. Blijf elk gesprek met bjz en rechters vastleggen op tape. Zoek naar andere slachtoffers en kom regelmatig samen in het openbaar. Druk pamfletten en duw die in brievenbussen. DURF nee te zeggen tegen de terreur van BJZ en rechters.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helemaal geen commissie terugplaatsing... vraag het de kinderen zelf!
   Slechts zij kunnen beoordelen of ze het uithuis geplaatst beter hebben dan ze het thuis hebben gehad!

   Verwijderen
  2. Helemaal mee eens!

   Verwijderen