maandag 15 juli 2013

De Transitie: het dreigen van BJZ is begonnen!


Het is alom bekend dat ouders vaak een OTS ervaren als een constante inbreuk op privacy, schending van fundamentele rechten en vernedering: je wordt als ouder aangezien alsof je imbeciel, achterlijk dan wel op zijn minst 'niet capabel' of 'onmachtig' bent…. Schikt een ouder zich niet in de rol zoals BJZ die gedacht had, dan volgen er 'schriftelijke aanwijzingen' met  vaak een bedreigend karakter, waarbij vaak het kind tot inzet gemaakt wordt door BJZ: je wordt als ouder bestraft met 'minder contact met je kind' als er sprake is van een uit huis plaatsing…
 
Nu, dank zij de transitie, sommige gemeentebestuurders wakker aan het worden zijn en zich gaan afvragen: welke 'zorg' krijgen de inwoners dan van BJZ en als zelfs blijkt dat BJZ zelf géén enkele 'zorg' biedt en zich opstelt als de 'managers van de zorg' en dat in jargon de 'hulp' de onder toezicht stelling en de uit huis plaatsing is…Op deze 'zorg' zitten de inwoners van welke gemeente dan ook niet te wachten….Welke gemeente gaat straks de gemeentelijke belastingen verhogen om méér inwoners uit huis te plaatsen??
Het dreigen van BJZ begint nu niet zo zeer richting ouders, maar richting gemeenten: men probeert te waarschuwen voor de rampen die zouden gebeuren als BJZ niet meer voldoende 'zorg' kan leveren dan wel gesloten is…..

Wat de wetenschap zegt over BJZ

In zijn algemeenheid haal ik hier enige rapporten naar voren: Junger- Tas uit 1983: volstrekte willekeur bij 'jeugdzorg'. In 2002 kwam het rapport van prof. N.W. Slot: '72% van de 'jeugdzorg' ineffectief (ca. 26 % schadelijk, de rest geen enkel effect.  Slechts 28 % van de jongeren zou enige baat hebben bij jeugdzorg en dat waren met name de 'criminele jongeren'). In 2009 verscheen een artikel van prof. Van Acker met de inhoud: 'Jeugdzorg: al 40 jaar het zelfde verhaal… opdoeken BJZ' (gepubliceerd o.a. in de volkskrant). Oktober 2012 kwam het rapport van de Commissie Samson, dat aan duidelijkheid niets te wensen over liet: 'seksueel misbruik is structureel aanwezig'  en mishandeling komt VEEL VAKER voor dan in welke thuissituatie dan ook….. Hierbij moet worden aangemerkt dat de ergste zaken door de commissie Samson zijn weggelaten uit hun rapport… 'anders zou BJZ er zo slecht van af komen' aldus de commissie…

Wat de media zeggen

Dat ga ik hier niet herhalen: de verhalen zijn immers bekend. Iedere keer als er weer eens een kind ernstig mishandeld of vermoord is komt BJZ in beeld dat zij er niets aan konden doen en staan BJZ-directeuren op de tv te vertellen hoe professioneel ze zijn. De ouder verhalen zijn ook bekend.  Googelt u eens BJZ dan wel kijk eens op YouTube met de zoekterm BJZ…. Zelf schrijf ik ook kritisch over BJZ , dat zit 'm niet in het feit dat ik een aards-mopperaar zou zijn, maar ik WACHT op POSITIEVE VERHALEN, en, helaas voor BJZ, heeft nog niemand die mij toegestuurd en heeft BJZ mij niet kunnen overtuigen hoe zij de Kinderrechten respecteren en snel meewerken om kinderen snel weer met hun ouders te herenigen.  Ook om 'waarheidsvinding' staat BJZ bij mij niet erg gunstig bekend… helaas dus.

Wat de ouders zeggen over BJZ

Hier zou ik een boek over vol kunnen schrijven, maar beperk me tot verwijzen naar www.google.com en google even 'BJZ',  www.youtube.com en zoek even 'BJZ' en zie bijvoorbeeld deze facebook  groep! Ook zijn er vele Hyves over BJZ/ WSG en niet te vergeten de petitie: 'Stop machtsmisbruik BJZ en WSG'.  Ik betwijfel derhalve dat er een ouder zou treuren om het verdwijnen van BJZ….De boeken zoals 'Jeugdzorg Ammehoela' van  Peter Schoorstra en 'Ik zal nooit meer stout zijn' van Ada Busman laten aan duidelijkheid niets te wensen over!
Een website met allemaal positieve verhalen van ouders over BJZ heb ik nog niet gevonden.  Ook mijn oproepen via ouders om mij ook eens positieve verhalen te sturen, hebben me niets opgeleverd.

Het geklaag van BJZ zelf

In de Tubantia van 10 juli 2013 in het artikel  'Zorgen om toekomst jeugdzorg' klaagt de directeur van BJZ Overijssel, Martin Dirksen:
"De vraag is of gemeenten er in slagen de indicatiestelling voor duurdere vormen van jeugdzorg - nu nog een zaak van de provincie - goed te regelen."

Jz Dh+: 'Duurdere vormen van jeugdzorg': er wordt gedoeld op bijvoorbeeld uit huis plaatsten naar een 'gezinshuis' (= een pleeggezin waar een van de ouders 'affiniteit met jeugdzorg' heeft.  Zo'n gezinshuis bestaat uit 4 'in huis geplaatste' kinderen (36.000 €/jr. /kind), enkele pleegkinderen (7.200 €/jr/kind) en eigen kinderen.
Martin Dirksen: "Gemeenten kunnen een deal maken met huisartsen. Maar die hebben daar helemaal geen tijd voor.''

Jz Dh+: Het onzinnige hier van: de huisarts is de vertrouwenspersoon bij uitstek, en die kent de 'zorg' in zijn omgeving en kan ouders/kinderen uitstekend én deskundig verwijzen naar bijvoorbeeld een kinderpsychiater of psycholoog indien nodig.  Met de nieuwe jeugdwet wordt dit 'verboden' en moeten ouders met kinderen eerst 5x in gesprek met de 'Ouder&Kind-adviseurs'

En verder:
"In de nieuwe Jeugdwet wordt zwaar ingezet op de huisartsen. Die zitten dicht bij een gezin en kunnen een regisserende rol vervullen. En hier beginnen de twijfels."  Martin Dirksen: "We denken dat de huisartsen van zeer goede wil zijn, maar de tijd hier niet voor hebben. Die huisarts zit niet te wachten op een verwarde ouder die veertig minuten haar verhaal wil vertellen…"

Jz Dh+:  Alsof  BJZ zo naar ouders luistert en daar rekening mee houdt… Hoe hypocriet kan je zijn???
Wat is er mis mee als een huisarts meedenkt met gezinnen en ook goedkopere tips aandraagt in plaats van steeds maar weer aansturen op onder toezicht stellingen en uit huis plaatsing van de kinderen? Merk op: BJZ veronderstelt al automatisch dat ouders die problemen met hun kinderen hebben en jeugd-hulp zoeken VERWARD zijn!
NU OOK AL komen ouders met jeugdzorgproblemen bij hun huisartsen, alleen dank zij de Wet op de Jeugdzorg 2005 zijn huisartsen gaan geloven dat ALLE zorg voor de jeugd naar BJZ MOET… en hebben daarin, passief,  meegewerkt aan héél veel uit huis plaatsingen! Juist de NIET volgers van BJZ onder de huisartsen hebben menig gezin gered!

In de Stentor van 12 juli 2013 is een artikel met de titel: 'Kwaliteit jeugdzorg stort in'. Enige merkwaardigheden hier uit:
De zorgen worden onderschreven door BJZ Overijssel en Gelderland. Hier merkt de directeur van BJZ-Gelderland op dat men moet werken met vele tijdelijke krachten (ca. 100 op 650 fte). Bestuurder Hans Lomans (BJzG) vindt dat absoluut onwenselijk. "Dat heeft nu al gevolgen voor de continuïteit van zorg en de kwaliteit van hulpverleners. Cliënten klagen en hebben gelijk, maar we kunnen niet anders."

Jz Dh+: Menig ouder klaagde voor de transitie ook al over het sterk wisselende aantal hulpverleners, zowel gezinsvoogden als groepsleiders in de jeugdhulp. De klacht over de 'continuïteit van de zorg', daarmee bedoelt hij ongetwijfeld het 'voortduren van de uit huisplaatsingen' en de bezettingsgraden van de instellingsplaatsen… Men heeft namelijk beloofd dat bij de overgang naar de gemeenten de 'zorg het zelfde blijft'. Hier moet de niet in geweide lezer weten dat met de 'zorg' de uithuisplaatsing bedoeld wordt.  Men is kennelijk bang dat er zo iets zou worden ingesteld als een 'commissie terugplaatsing' die ALLE DOSSIERS eens tegen het licht houdt en de vraag stelt: 'kunnen deze kinderen terug naar de ouders, met zo nodig eenvoudige ouder/kind ondersteuning in de thuissituatie?' Die vraag mocht namelijk bijna nooit gesteld worden bij BJZ: bij thuisplaatsing en einde OTS was het immers einde inkomsten voor BJZ…

Dat de zorg voor het inkomen van de BJZ een hoofdmoot is moge blijken uit dit citaat:
"Daarbij komt de onzekerheid onder het personeel, die zich afgedankt voelt en massaontslag vreest. "Het is heel goed om het anders te organiseren maar we mogen geen kinderen in de steek laten die steun nodig hebben. Moeten er eerst slachtoffers vallen voordat we dit proces stoppen", zegt een personeelslid bezorgd."

JzDh+: de opmerking 'moeten er eerst slachtoffers vallen' komt wat vreemd over in het licht dat menig gezin is geruïneerd door toedoen van BJZ, menig kind is voor het leven beschadigd, er zijn zelfs dode kinderen te betreuren geweest 'dank zij' BJZ en hun falen (recentelijk nog 2 broertjes: door het eenzijdig partijtrekken voor één ouder!) En helemaal wrang: WELKE STEUN krijgen ouders wiens kinderen uit huis geplaatst zijn, om hun kinderen weer thuis te krijgen? GEEN ENKELE steun vanuit BJZ, ondanks hun wettelijke taak in deze…


Conclusie

De jeugdzorg kan véél goedkoper door eens te beginnen met het luisteren naar ouders. Jz Dh+ deed een voorstel. BJZ dreigt nu met  'gebakken lucht': menig kind zou juist BETER af zijn bij eigen ouders en hulp thuis, en BJZ dreigt met welke ramp er zou uitbreken als zij met ontslag gaan… de enige ramp is misschien een lager salaris bij toekomstige werkgevers… wie wil er immers een uit-huis-plaatsende ex-gezinsvoogd, die ouders negeert, die kinderen 'hulp' geeft waar 'seksueel misbruik structureel is' en vaak worden mishandeld ?

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul10 opmerkingen:

 1. Stuur dit verslag naar alle gemeenten in Nederland, afdeling "Transitie Jeugdzorg" en afdeling "begroting 2014".

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat me opvalt is dat Eric Gerritsen van BJAA de transitie helemaal ziet zitten, terwijl deze 2 bestuurders min of meer de noodklok luiden. Zou dat toch het verschil in mentaliteit zijn tussen Amsterdam en de provincie? In Amsterdam koopt men de gebakken lucht van Gerritsen, maar wethouders in de provincie zijn wellicht wat zuiniger ingesteld en willen resultaat zien. Resultaat dat BJZ niet kan leveren.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als ouders een "schriftelijke aanwijzing van BJZ" krijgen, is dit een dictaat van BJZ waar zij aan moeten voldoen.
  Wanneer zij het daar niet mee eens zijn, moeten zij zich tot de rechter wenden (dus weer veel geld betalen voor een advocaat)met het verzoek DEZE SCHRIFTELIJKE AANWIJZING ONGEDAAN TE MAKEN. Meer kunnen zij niet vragen, het is dus niet zo dat zij aan de rechter kunnen vragen om de inhoud van de aanwijzing te nuanceren of aan te passen aan wat zij denken wat het beste zou zijn.

  Onze ervaring is dat BJZ te onpas en te onpas (ja, u leest het goed), voorstellen van ouders "beantwoordt" met schriftelijke aanwijzingen.

  Het laat zien dat de werknemers van BJZ NIET IN STAAT ZIJN OM OP EEN NORMALE WIJZE TE COMMUNICEREN MET DE OUDERS.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kleine correctie en geruststelling: om een bezwaar in te dienen bij de kinderrechter tegen een schriftelijke aanwijzing heeft u géén advocaat nodig! Evenzo voor een 'verzoek thuisplaatsing'op grond van 'gewijzigde omstandigheden', kan zónder advocaat. Zie Hoofdstuk 3 van mijn link hier rechts in de marge! Voor het overige; goede reactie en zeer herkenbaar...misschien had de standaardzinnen van BJZ/WSG/LdH: 'daar gaan we nu niet op in' en 'wij beëindigen het gesprek' er bij gemoeten...
   Nico Mul

   Verwijderen
  2. En het woord Schriftelijk zal BJZ vaak niet schrijven, en Aanwijzing mogelijk anders verwoorden.
   Het is soms niet duidelijk dat een brief van BJZ een (schriftelijke) Aanwijzing is in de zin van artikel 1:258 BW, en daarom is het handig te weten wat in die artikelen 258 t/m 260 staat over de korte beroepstermijn en mogelijkheden.
   Men moet voorbereid zijn op slechts 2 weken reactietijd.
   Reageer schriftelijk en houd een eigen contactjournaal bij en volg de tips op de Nico Mul-link.

   Verwijderen
  3. Helaas is uw opmerking niet juist: in alle gevallen in mijn 19 jaar ervaring heb ik gezien dat er zelfs vaak eerst een soort dreigbrief komt met het onderwerp: 'vooraankondiging schriftelijke aanwijzing' en dan, meestal 14 dagen later, de 'Schriftelijke Aanwijzing' die ook als zodanig betiteld wordt en waar onderaan staat dat je binnen 14 dagen bezwaar kan indienen bij de kinderrechter ... een advocaat is daarbij niet verplicht! (dat laatste zetten sommige BJZ of LdH /WSG er ook nog bij, nog wel zo aardig!)
   Nico Mul

   Verwijderen
  4. Neen, er worden ook aanwijzingen (echt in de zin der wet) verstuurd door belabberd-schrijvende gezinsvoogden, zonder duidelijk te zijn, maar wel gebruikt in rechtszaken als aanwijzing.

   Hoe vaak wordt in dergelijke Aanwijzing 'vergeten' te vermelden hoe lang de termijn om te reageren is?!

   Het woordje 'schriftelijk' wordt al helemaal vaak vergeten op te schrijven.

   Verwijderen
 4. Volgens mij is vooral de jeugdzorg zelf 'verward'

  Logisch, als je geen onderzoek naar de feiten doet, en academische (onderzoeks-)vaardigheden niet hebt.

  Dan is alles al snel 'een vreemde situatie' die je niet begrijpt, en 'dus' zorgwekkend.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bureau Jeugdzorg zijn kinderhandelaars

  BeantwoordenVerwijderen