maandag 19 augustus 2013

ADHD: wat u niet verteld wordt!

Wat er niet gezegd mag worden is vaker belangrijker dan wat er wel gezegd is.
Zo ook in de uitzending van 'Hollandse Zaken' van 15-08-2013 over autisme, ADHD en andere etiketten.


Etiketten


Opvallend is dat de ene graag een etiket heeft, ook wel 'diagnose' genoemd, en de ander juist niet. Voorbijgegaan wordt aan het feit dat 'diagnosen' als ADHD, PDD-NOS, ADD enz. géén diagnosen zijn maar etiketten die geplakt worden op een aantal symptomen. Een kritische blik op die symptomenlijstjes leert dat iedere mens wel iets van allemaal heeft. Ik noem: 'wel eens druk', 'wel eens uitgelaten', 'trekt zich soms terug', 'soms snel afgeleid', 'trekt zich niets aan van zijn omgeving', 'onbegrip voor het gevoel van anderen'......enz. enz...


'Etiket' versus 'diagnose'


Als men een diagnose als diabetes heeft, weet men dat de Eilandjes van Langerhans in de alvleesklier niet voldoende insuline produceren en het suikergehalte van het bloed te hoog is. Zo is bij een maagzweer duidelijk sprake van een beschadiging van de maagwand, is die er niet, dan is er geen maagzweer.
Een 'etiket' (of label) als ADHD kan men opplakken op een ieder die een bepaald aantal symptomen zou hebben die op het aanvinklijstje staan... en je interpreteert zelf hoeveel.... Er is tot op de dag van vandaag géén hersenafwijking aangetoond, geen duidelijk 'substraat' van de ziekte of eenduidig beeld van ADHD. Zie bijvoorbeeld deze video over de psychiatrie, rondom 1.22. Een andere aardige video is de uitzending van Labyrint over 'De Bijbel van de psychiatrie', waar het ontstaan van Asperger en ADHD in 1994 genoemd worden. Ook is de psychiater Van Os duidelijk: 'geen wetenschappelijke basis' voor de 'diagnosen' in de psychiatrie. Sinds de DSM V zijn er nu ook 'diagnosen' die iedereen psychiatrisch ziek kunnen verklaren zoals 309.9 de 'aanpassingsstoornis niet nader omschreven!


Verzwegen


Maar nu waar het hier om gaat: in de hele uitzending heeft niemand 'geld' dan wel 'PGB' (Persoons Gebonden Budget) in de mond genomen. Angstvallig werd verzwegen dat scholen meer geld krijgen als ze meer 'zorgleerlingen' hebben. Hoe krijg je als school meer zorgleerlingen? Juist ja méér etiketten!
Ouders kunnen tot nu toe ook vaak een PGB krijgen, bedoeld voor 'inkoop van de zorg'. Veelal blijkt dat een bepaald gedeelte van het PGB niet exact verantwoord hoeft te worden. Ook kan men voor 'begeleiding eigen kind' een bepaald aantal zorguren claimen, tegen een bedrag in de grote-orde van ca. 50 €/uur. Zo'n PGB kan oplopen tot wel 2000-4000 €/maand per kind, afhankelijk dus van de zorgbehoefte. Dus: hoe meer etiket, hoe groter de 'zorgbehoefte', hoe meer geld.....

Ik vraag me hier af hoeveel mensen 'allergie voor spruitjes' zouden hebben als er een PGB voor te verkrijgen was bij deze 'diagnose'.... Hoe makkelijk er te frauderen valt met PGB's werd onlangs nog geïllustreerd in de raak rondom de 'Vrienden van Tom': meer dan 800.000 € geïncasseerd voor een rijk leven van de PGB-behartiger en aanvraagster van allerlei PGB's Zie de rapportage van omroep Flevoland van 19-07-2013 en dichtbij.nl van 20-07-2013...


Als het kind 18 is


Hoe kom je van de etiketten af? Problemen bij rijbewijs, verzekeringen enz. Dit is uitgebreid onder de aandacht gebracht en ga ik hier niet herhalen.


De kinderen van de kinderen


Als de 'zorgkinderen' eenmaal zelf kinderen krijgen, dan heeft dat meteen extra zorgen voor die kinderen: in menig BJZ-rapport staat immers vaak nog als zorgpunt als een ouder als kind zelf 'jeugdzorg' had... dat wordt gezien als 'bedreigende factor' in plaats van een pluspunt. Als BJZ immers zo'n goede zorg zou geven, zouden die kinderen later juist een soort super-ouders moeten worden... het tegendeel blijkt het geval, volgens BJZ zelf nog wel! De 'zorgen' blijven dank zij het Elektronisch Dossier, dat via een andere benaming toch is ingevoerd, bewaard tot 30 jaar na de 18e verjaardag van uw kinderen.


ADHD, waar komt het eigenlijk vandaan?


ADHD verscheen voor het eerst in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of psychiatric disorders) in 1994. Daarvoor bestond het niet....
Wat wel bestond was het MBD-kind: kinderen die druk gedrag vertoonden dan wel soms 'lastig' waren. Vele ouders vochten voor erkenning van de 'ziekte' MBD (Minimal Brain Disfunction) . In medische kring was dit een verzamelbegrip over kinderen die druk of lastig waren, maar waarbij geen duidelijke diagnose gevonden werd. In 1990 werd het etiket ADHD geplakt op MBD. Nadien heeft ook niemand meer wat vernomen over MBD. Bij toeval werd het gevonden dat Ritalin hielp om het drukke gedrag in te dammen. De bijwerkingen als afvlakking van emoties, vervroegde dementering, verslaving (Ritalin is een cocaïne product!) werden voor het gemak even vergeten.... De pillenindustrie had een afzetmarkt gevonden. Medisch gezien was dit een MEGABLUNDER. Zie Fernand Haesbroeck, een Belgische ziekenhuisapotheker, die hier diverse publicaties aan weidde. Aardig is ook de visie van andere medici.

Wat bij de 'diagnostiek' volledig vergeten werd was o.a. het aantal eisen en verwachtingen die ouders stelden aan hun kinderen (steeds meer zaken die 'moeten' als meer verenigingen lid zijn, computers, gamen en nu van alles met i-pad's en dergelijke) maar de rustmomenten verdwenen. Eten aan tafel en zonder televisie er bij wordt steeds zeldzamer... De meester verdween uit het onderwijs, de juf kwam. Vreemd dat jongens bij meesters vaak géén ADHD hebben en bij juffen wél... In dit verband is het proefschrift van mw. dr. A.J.M. Crott interessant: 'Van hoop des vaderlands tot ADHD-er. Het beeld van de jongen in de opvoedingsliteratuur.'. Mw. Crott beschrijft in haar dissertatie het feit dat jongens altijd druk geweest zijn, althans drukker dan meisjes, dat dit druk gedrag gewoonweg als 'typisch voor jongens' gewaardeerd werd en nu is ziekte 'ADHD' bestempeld is. Tevens stelt zij dat nu van jongens in feite meisjesgedrag (zacht, meegaand, rustig en lief) verwacht wordt en jongens in feite geen jongen meer mogen zijn (uitdagend, streken uithalen, stoer, ondeugend enz.) Zembla besteedde er al aandacht aan in de rapportage 'Etiket kinderen'.

Toen ikzelf in 1993 met echtscheiding te maken kreeg en me in de achtergronden van omgangsregelingen ging verdiepen bleek dat veel omgang vader-kind verboden werd op grond van 'het kind heeft ADHD'. Ik had toen de gedachte dat kinderen mogelijk onbewust hun woede en frustratie over het gemis van een ouder uitten in hun gedrag door 'lastig' te doen bij moeder, want zeggen dat ze vader misten mocht natuurlijk niet. 'Over vader wordt gezwegen' en 'anders wordt mama verdrietig, als ik zeg dat ik naar papa wil'. Ik heb mijn gedachten hier over in een brief voorgelegd aan de pas opgerichte Vereniging Balans die opkwam voor ouders van kinderen met ADHD.... Het antwoord dat ik kreeg was gewoonweg schokkend, min of meer: 'anders dan dat u van mening bent, heeft de vereniging een ander doel, namelijk het ontdekken van de kinderen met ADHD. Immers in de USA heeft 30 % van de schoolkinderen ADHD......'!!! Toen ik later het verenigingsblad in een openbare bib in handen kreeg wist ik waarom: de vereniging bestaat voor een groot deel uit therapeuten en ADHD-behandelaren (die vaak uit een PGB betaald worden!!!).... Het 'doel' de mogelijke oorzaken van druk gedrag wegnemen was niet belangrijk, neen, men moest 30 % van de schoolkinderen ook aan de Ritalin helpen.... Die kinderen moesten nog 'ontdekt' worden.... Zo werd mij duidelijk waarom op de basisschool van ca. 180 leerlingen waar mijn dochter naar toe ging 2x per jaar iemand van de Vereniging Balans 'voorlichting' kwam geven....


Ik hoop met dit artikel enige voorlichting gegeven te hebben over ADHD en de 'diagnostiek' daarvan.
Misschien is het handig om weer eens die spiegel uit de 70-ger jaren te voorschijn te halen waar boven stond: 'Ooit een normaal mens ontmoet?' en onderaan: 'En... beviel het?'....Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

25 opmerkingen:

 1. 'Niet-normale' kinderen werden vroeger achterin gezet of op de gang, of naar huis gestuurd. Een enkeling had de mazzel dat de directeur met een telefoontje een kind een plek kon bezorgen op de LOM school. Waarna ze via het speciaal onderwijs alsnog naar de universiteit gingen.
  Maar de meeste kinderen kwamen door het onbegrip als functioneel analfabeet van school. En werden analfabete volwassenen die daar nu nog last van hebben dat ze op school niet begrepen werden. Het etiket is echter wel weer het andere uiterste. Wordt je ook niet blij van. Je zou willen als ouder dat er wat 'normaler' met de bijzondere karakters van sommige kinderen omgegaan kan worden. Nu is het een heel gedoe en kun je jaren onderweg zijn voor je het voor je kind goed geregeld krijgt. Maar voor het speciaal onderwijs, dat sommige kinderen echt nodig hebben, moet je de strijd wel aangaan. Je hebt niet zomaar een etiketje. Eerst moet je nog bewijzen dat je geen kindermishandelaar bent of dat je een slappe ouder bent. Het zou goed zijn als we met zijn allen eens wat normaler om zouden gaan met kinderen die vastlopen thuis en in het onderwijs.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Interssant om te ontdekken wat scholen doen met de extra gelden voor zorgkinderen. Wordt het echt aan die kinderen besteed die die zorg nodig hebben?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hier is een onderzoeksrapport over gemaakt, een aantal jaren geleden... Het bleek dat veel geld verdween aan PC's, gebouwen en 'leuke dingen', maar er kwamen héél weinig van die gelden bij de zorgleerlingen terecht.
   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Of het wordt gebruikt voor leuke dingen voor leerlingen die geen extra zorg nodig hebben!

   Verwijderen
 3. Psychische ziektes zijn ook erg tijdsgebonden. Zo was er in mijn jeugd geen enkel kind met ADHD te vinden, maar werden homosexualiteit en linkshandigheid wel als problemen gezien, die behandeld konden worden. Nu is het politiek incorrect om dat als probleem te zien. Maar te stil, te dromerig, te druk is nu wel een probleem. Er is zelfs een diagnose voor een opstandige puber. Die leidt aan ODD.

  Grappig is dat psychische ziektes ook zomaar kunnen verdwijnen. Zo zijn het Syndroom van Asperger en PDD-NOS verdwenen uit de laatste DSM. Dat zijn nu autismespectrumstoornissen. Het woord spectrum is ook al zo vaag. Als je het spectrum maar breed genoeg maakt, kun je iedereen er wel in onder brengen.

  Ach, ik zeg altijd DSM is ook maar een mening.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een kind vraagt niet om die etiketten. Ze zijn normaal zoals ze dat zelf ervaren. Als mensen niet om kunnen gaan met de eigenheid van kinderen dan moeten ze een ander beroep kiezen. Dat ze sneller leren en op hun eigen manier dingen opvangen en uiten is een mooie leerproces voor de volwassenen. Ik zou zeggen, durf toe te geven dat je een sukkel bent als je kinderen liever kwijt dan rijk bent. Onze kinderen verdienen zulke mensen niet in hun bestaan.

  Een beetje humor maar o zo waar. http://www.youtube.com/watch?v=n0dg_k8_GRg
  Wij kennen deze hele kwestie DSM -ADHD - Autisme enz. gewoon niet. Je bent zoals je bent, punt uit! Ik denk dat je een rijk en bedorven land moet zijn om de DSM etikettes boven de normen van de echte etikettes te verkiezen. Dan ben je toch echt ziek in je geest nietwaar?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Duidelijke artikel!
  Als mensen dit niet begrijpen dan kiezen ze voor een remming en vervlakking van onze maatschappij. Onze kinderen worden dom gehouden en worden gestraft door onwetenden. Dat is een regelrechte ramp voor onze samenleving.
  Speciaal Onderwijs moet er voor kinderen zijn zoals die al jaren bestonden. Dat zijn scholen voor kinderen die duidelijk een hersenafwijking vertonen en ook gediagnosticeerd zijn door een specialist Neuroloog, dus niet voor ondingen als ADHD, autisme of iets dergelijks. Cluster4 is in het leven geroepen om DSM of etikette-kinderen toe te laten (excellente oftewel hoogbegaafde kinderen), juist vanwege die pgb's of lgf's. Zo hebben de GGz en kinderpsychiaters geregeld met de regering. Omkoperij dus ...€€€€€€€€€€€€

  Meneer Mul, wat u schrijft is volkomen waar.
  Ziet u de revolutie ook dichterbij komen omtrent kinderen en volwassenen: verlost van een hardnekkige virus.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte reactiegever: ik ben niet zo revolutionair als het om kinderen gaat: laat kinderen gewoon kind wezen en ouders ouder. De enige revolutie waar ik op hoop is dat BJZ eens wordt opgeheven, ouders wakker worden en massaal de rug toe keren aan wat de gemeenten nu weer van plan zijn: u en uw kinderen allerlei kwakzalvers (hier bedoeld als 'niet adequaat geschoolden') op uw dak sturen die zich 'O&K adviseur' dan wel 'gezinsgericht werker' gaan noemen en als een 'hulp' gezinnen gaan binnen dringen en slechts één doel hebben: uw kinderen 'in-huis-plaatsen' zodat de gezinshuizen gevuld kunnen worden met uw kinderen, met een toelage van 36.000 €/kind/jaar voor de gezinshuisouders wel te verstaan.... Gemeenten gaan straks afspraken met de jeugdzorg-industrie maken om dat proces van 'in-huis-plaatsen' soepel te laten verlopen....
   Nico Mul

   Verwijderen
 6. Nu met DSM V er geen asperger meer is, worden die kuinderen nu teruggeplaatst, of bevestigt BJZ dat ze zo een andere smoes weten te verzinnen om het kind in eigen beheer (OTS+UHP) te houden?
  Ach,... nu heeft elk kind uiteraard dat nieuwe etiket waar iedereen onder valt.
  "Aanpassingssyndroom N.N.O."
  Iedereen heeft het, als je maar wil zien.
  En dat doen jeugdzorgwerkers met hun nieuwe beroepsnamen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Kijk naar de voeding aub, scheelt een hoop ellende.
  En vroeger had je ook kinderen, die te druk waren, te sloom, te dromerig, maar er was niets mis mee want we wisten gewoon dat mensen niet allemaal gelijk waren.
  We waren allemaal uniek.
  Tegenwoordig moet je saai en vooral niet je zelf zijn.
  Ben je jezelf dan is er plots iets mis met je oid?
  Drukke kinderen vroeger kregen vaker strafwerk, en daar leerden ze ook wel van hoor.
  Tegenwoordig is het absurd al die etiketten waar aan verdiend wordt en die volwassenen denken niet aan dat etiket dat kinderen hun hele leven met zich meedragen!
  Bedankt, dankzij jullie geldzucht verpesten jullie jongere mensen voor de rest van hun leven.
  Denk aan banen bv, als er tien zijn zonder adhd etiket neemt men die met meestal niet aan.
  Ook al heeft diegene er al jaren geen last meer van.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Rondom 1995 waren opeens de rode kleurstoffen in limonades en snoep verdacht van een oorzaak voor 'druk gedrag'. Na 1997 heb ik hier nooit meer wat over gehoord of gelezen.....
   Nico Mul

   Verwijderen
 8. Spijtig dat er hier zoveel vooroordelen leven over de jeugdpsychiatrie. Ik zal ze niet heilig verklaren. We hebben zelfs een zorgmelding gehad van een stel derdelijns juffrouwen, professionals zal ik ze maar niet noemen, op het gebied van autisme. Een gat in ons leven.
  Toch hebben mijn kinderen de jeugdpsychiatrie gewoon nodig. Ook kinderen hebben psychische aandoeningen en soms medicatie nodig.
  Het getuigt van weinig inzicht om dat af te doen als onnodige etikettenplakkerij.
  De jeugdpsychiatrie heeft ook nog een lange weg te gaan maar is onmisbaar om kinderen een nieuw uitzicht te geven als ze door omstandigheden, erfelijke aandoeningen of ziekten vastgelopen zijn. Het is nogal dom om ze op deze manier weg te redeneren.
  Wat blijft er dan nog over? Alleen de huisarts. Goede mensen daar niet van maar mijn huisarts kon mijn kinderen niet helpen en kon gelukkig doorverwijzen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik denk niet dat er hier mensen zijn die stellen dat de jeugdpsychiatrie overbodig is. Er zijn inderdaad kinderen met zeer grote psychische problemen en die moeten geholpen worden.

   Het aantal "probleemkinderen" is echter maar zeer beperkt. Niet meer dan 5% (en dat lijkt me nog een ruime schatting), maar nu heeft op een gemiddelde schoolklas 1/3 van de kinderen een etiketje (ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie etc). Daarin is de maatschappij totaal doorgeslagen.

   DM
   probleem is dat we doorges

   Verwijderen
  2. DM
   Ik ken die kinderen niet die 'onterecht' een etiketje hebben gekregen. Ook heb ik van psychiaters geleerd dat het gewoon om een tijdelijke werkhypothese gaat, je doet wat op dat moment helpt voor een kind. Zo 'hard' zijn die diagnoses vaak niet. Natuurlijk mag je kritisch zijn op de industrie en op de gezondheidszorg. Maar met deze draad voed je alleen maar het populisme onder mensen die zelf geen zorgenkinderen hebben. Ja, mijn ene kind krijgt medicatie anders is het een dood angstig vogeltje. Daar hebben we wel 5 jaar op moeten wachten door dit soort vooroordelen, ook onder school en hulpverlening. Dat maakt me boos. Zo heeft een kind er niets aan.
   Volgens de WHO heeft 5-10% van de kinderen een psychiatrisch probleem. Daaronder vallen ook zaken als autisme en dyslexie. Het is een vooroordeel om te denken dat kinderen wachten tot ze groot zijn voor er zich een psychisch probleem voordoet. Neemt niet weg dat we best toleranter mogen zijn naar kinderen met een 'vlekje' en ze helpen zich staande te houden en zich te ontwikkelen maar dat zijn we pas enigszins als er een 'etiket' op geplakt is. Het is niet anders. Dus ga eerst die kinderen maar eens zonder etiket helpen voor je de fabrikanten en de hulpverlening aanpakt.

   Verwijderen
  3. DM,

   Kunt u mij uitleggen wat autisme inhoud? Kunt u mij ook vertellen welke medicus dit heeft onderzocht? Waar bevindt het volgens u of de wetenschap? Een ' vrije ' psyhiater noemt de problemen die u en velen aanhangers van de DSM schetsen geen probleem maar een aandoening die de kinderen aangepraat en aangedaan wordt, dát is verboden! Er zijn enkele zaken die gesplitst moeten worden; DSM is lariekoek, problemen creëren de kinderen niet zelf (dat moet door die DSM wel gecreëerd worden en daar heb je malloten voor nodig), klachten krijgen ze vanwege die malloten, vervolgens lopen deze kinderen trauma's op waardoor de DSM-maatschappij die kinderen gaan labelen €, vanuit daar ontstaan er (psycho) somatische klachten ... voor de rest mag u het zelf aanvullen ... mensen draaien door door al dat zweverige gedoe omdat ze simpelweg niet weten dat ze te maken hebben met te slimme kinderen die zich niet begrepen voelen, en laten we eerlijk zijn, meeste ouders weten daar ook niets van af. De kinderen gaan zich verzetten omdat ze niet herkend worden. Geef dat eens prioriteit. En kinderen die medisch wel hulp nodig hebben die gaan naar een specialist. Een kind die echt in de ratsen zit is beter af bij een 'vrije' orthopedagoog die niet met de DSM werkt en ik ken toevallig een aantal supergeweldige! Huidige maatschappij begrijpt onze kinderen niet. Schande om er aan te verdienen door pseudo-termen op ze los te laten.

   Verwijderen
  4. Ik weet niet waar u de wijsheid vandaan haalt dat ik een aanhanger ben van DSM. Integendeel. Ik zeg alleen dat er (een beperkt aantal) kinderen is met serieuze psychiatrische problemen. En die moeten geholpen worden. Geen etiketje, maar maatwerk. Ik heb echter begrepen dat je alleen behandeld kan worden door de jeugd-GGZ, als er wel een etiketje wordt geplakt. En vrij gevestigde specialisten zijn helaas niet voor iedereen betaalbaar.

   DM

   Verwijderen
 9. http://www.psyq.nl/programma/adhd-bij-volwassenen/faq-adhd?view=/FAQ/PsyQ/ADHD/Algemeen/ADHD%20en%20hersenanatomie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Opmerking over deze link: en na 2001 werd het stil rond de 'aangetoonde bewijzen'. Hoor ook de 5 voorlichtngsvideo's over ADHD en vooral de 'symptomen'... Zelfs moeite met file-rijden hoort er bij. Kijk ook even naar die video in het artikel van de geschiedenis van de psychiatrie. Zie en hoor hoe onjuist het beeld is wat geschetst wordt van Ritalin... 'niet verslavend'...Ook wordt de vroegtijdige dementering en afvlakking van de hele persoonlijkheid angstvallig niet vermeld.

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Nog een kleine bemerking: de psychiater die zo vertelt over alle symptomen van ADHD (en dergelijke 'aandoeningen') en de 'onschuldige behandeling' met bijvoorbeeld Ritalin, vertelt niet dat inmiddels meer dan de helft van haar patiënten ADHD e.d. heeft en zij en haar collega's graag naar 'congressen' of 'symposia', georganiseerd door de medische industrie gaan....
   Deze symposia worden gemerkt als 'bijscholing', maar hebben veel weg van feestjes, inclusief vaak een 'partnerprogramma' in luxe congrescentra of hotels!

   Nico Mul, arts

   Verwijderen
 10. Vroeger had je voor kinderen die zo gelukkig waren dat hun ouders naar de huisarts ging als er wat was, de jeugdpsychiatrie.
  Als het dan niet goed met je ging dan kon daar iemand uitleggen dat het niet alleen aan de school en de ouders lag maar dat je met jou manier van denken botst en dat dat soms erg lastig kan zijn voor jezelf en voor school en je ouders. Gelukkig konden ze soms ook uitleggen wat je daaraan kon doen en als het echt heel erg was dan was er ook nog medicatie.
  Helaas is dat niet meer.
  We vinden dat de samenleving maar moet veranderen, maar dat gaat niet gebeuren. We vinden dat de scholen maar meer rekening moeten houden met verschillende kinderen, maar daar krijgen ze de middelen en de deskundigheid niet. De ouders moet zich weten te redden met opvoedtips en opvoedcurssussen. Tja, die zijn inderdaad niet voor jou bedoeld maar er is niets anders.
  Nu mag mama kiezen. Of de boetes betalen en jou ziek thuis houden. Of jou naar school dwingen waar de school haar onmacht op jou uitleeft. Wat je zelf kunt doen is je heeeeeeeel klein maken en je zoveel mogelijk verstoppen voor iedereen in de hoop dat je weer adem kunt halen als je groot bent. Als je er dan nog bent want ik kan me voorstellen dat het voor jou ook niet leuk is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dyslexie is geen psychiatrisch probleem. Er zijn twee oorzaken voor: Oorzaak 1: Inadequate manier van lesgeven bij het leren lezen en schrijven, oorzaak 2: Het zit IN het kind: Dit zijn meestal heel logisch denkende kinderen. Dit ga je begrijpen als je met hen de "methode de Haan" doet waardoor zij binnen een mum van tijd goed leren lezen en schrijven: Hun "fouten" zijn op heel logische gronden gebaseerd. Onze spelling blijkt heel onlogisch in elkaar te zitten.

   Mijn kind (afgestudeerd Delft, Electrotechniek) heeft zelfs bij zijn eindexamen VWO de prijs van de Ambassade gekregen voor het vak Duits (Duits is een TAAL dus......)

   "Dyslexie als Taalkundig Probleem", advies- en consultatiebureau drs. W.J. de Haan, Voltaplein 10, 1098 NR Amsterdam, Telefoon/Fax 020-6935834
   Ik hoop dat JZ DH plus dit wil publiceren en het NIET ziet als reclame: Het is verschrikkeljk voor je kind als hij hiermee zit, mijn kind is in ieder geval bevrijd uit deze gevangenis.

   Een dankbare moeder

   Verwijderen
 11. Ik las bij toeval een forum vandaag. Met ouders die de meest vreemde benamingen gaven aan een etiketje dat iemand ooit bedacht heeft. Ze waren het er enorm over eens.
  Eén moeder sprak over haar dochter van 6 jaar oud die vaak een pen of een mouw van haar trui in de mond stopte. Ach wat vreemd toch?
  En soms keek je dat kind aan en dan keek ze binnen 2 seconden weg, wat vreemd, nu met zo'n enge moeder kijk je ook wel weg binnen 2 seconden.
  Oftewel de ouders zochten gewoon een diagnose etiket om op het kind te plakken. Dat was dus weer een hele andere kant van het verhaal. De meelopers in de maatschappij, met weinig iq blijkbaar.
  Een kind mag blijkbaar gewoonweg geen kind meer zijn in deze maatschappij? Waar zijn we mee bezig zeg.
  Voelen die ouders zich dan beter als een kind een etiketje heeft, is het aandacht dat men zoekt, oh mijn kind heeft iets, ja ok wel iets naars maar het heeft wel iets, kijk want, het steekt wel eens een pen in de mond!?????
  Nu goed BJZ moet het dus echt hebben van dat soort ouders.
  Jammer voor die kinderen die hierdoor belemmerd worden in hun kind zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2013/neurologisch-bewijs-voor-subtypen-adhd.html

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Vind het stuk erg jammer, in plaats van dat er geschreven wordt dat er beter gekeken moet worden na de diagnose aangezien een heleboel huisartsen denken of leraren denken de diagnose te kunnen stellen, alsook ouders die denken het te weten. Nee worden er nu dingen aangehaald die al uitgebreid op internet zijn uitgelicht. Ritalin is geen cocaine produkt. de chemische verbinding lijkt veel op die van speed maar het belangrijkste element wat het tot speed maakt zit er niet in.

  Heel simpel ritalin was in oorsprong bedoeld voor mensen met narcolepsie. En idd kwam men er bij toeval achter dat dit middel ook de concentratie verhoogde. Voor de duidelijkheid ritalin kan geen emoties afvlakken aangezien het een upper en geen downer is zoals antidepressiva. Sterker nog emoties kunnen juist versterken, maar dat terzijde.

  Lijm is ook niet gemaakt om als drugs te gebruiken en dat wordt ook gedaan. wat ik hiermee bedoel te zeggen is, dat wanneer medicatie gebruikt wordt zoals wordt voorgeschreven dit zeker niet verslavend is. Echter zijn er mensen die denken dat zo'n pilletje wel handig is tijdens het uitgaan of studeren, Die deze medicatie in allerlei vormen uit probeert zoals snuiven. En daar mee verander je automatische de chemische samenstelling van het medicijn. Kan aan mij liggen maar ik kwam deze manier van inname niet tegen in de gebruiksaanwijzing.

  Waar ik mij meer aan erger is dat momenteel ieder druk kind de etiket ADHD krijgt. Hallo alle kinderen zijn druk! Dus dat is niet eens de issue. ADHD is zoveel meer dan alleen druk zijn. En dit wordt door een juiste psych echt niet zo maar gesteld. Daar gaat toch een behoorlijke tijd overheen en dan nog is de diagnose onder voorbehoud.

  Het vreemde is wel dat er meer medicatie wordt voorgeschreven, alhoewel vreemd? Laten we scholen eens onder de loep nemen. Daar is geen ruimte mee voor een kind dat anders tegen de wereld aan kijkt, daar is geen ruimte meer voor uniek zijn. De klas schreeuwt prikkels uit in tegenstelling tot vroeger, en is samenwerken een pre. Net als de citotoetsen.
  Wanneer we de prestatie eisen lineaire naast de medicatiegroei neer zetten zullen we een overeenkomst zien.

  Want stel je nu eens hardop de vraag... waarvoor kies je voor medicatie. Juist ja als hulpmiddel voor het kind. Maar tegenwoordig lijkt het er meer op dat dit als hulpmiddel voor de school gebruikt wordt, want een druk en actief kind, dat het huidige stof maar saai vind door alle herhalingen, ja die kunnen we niet hebben hoor.

  En wat dacht je van op straat? Een kind dat belletje trekt of boompje klimt nou dat kan niet hoor... nee we moeten er voor zorgen dat ze vooral in het gelid achter de pc zitten, want daar leer je wat van en zo zijn ze lekker rustig.

  Ik zeg dan ook kijk eerst eens beter naar de diagnoses. Wanneer een kind echt ADHD heeft ben je er niet met een pilletje alleen.

  afz een moeder van een kind met ADHD die het zonder PGB doet (niet alle ouders zijn gelijk)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alhoewel uw reactie de uwe is, en ik deze toch geplaatst heb, wil niet zeggen dat die inhoudelijk juist is: Ritalin is wél degelijk een gevaarlijke harddrug. Er bestaat zelfs een levendige handel in onder verslaafden! Zie verder de aangehaalde video over 'History of Psychiatry' op You Tube en zie vooral rondom 1.22: zelfs Amerikaanse top-psychiaters konden absoluut niet uitleggen wát ADHD nu is.... Bovendien: een verzameling mogelijke symptomen maakt nog geen ziekte; vergelijk diabetes: daar is wél sprake van ziekte: disfunctioneren van de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier, te hoog suikergehalte van het bloed...Duidelijke symptomen, duidelijke afwijking. Van ADHD is dit nog op geen enkele wijze vastgesteld. (Ik weet ook wel dat er onderzoeken zijn geweest met verhoogde hersenactiviteit in bepaalde gebieden, wat nu zo jammer is: ze hebben die onderzoeken niet vergeleken met drukke mensen zónder het etiket ADHD!)

   Uw alinea over 'belletje trekken' zie mijn laatste regels over 'ooit een normaal mens gezien? '!

   Verwijderen