dinsdag 27 augustus 2013

De 'zaak Ilja', een update in ONrecht

Langere tijd heeft u op deze blog niets meer vernomen over 'Ilja' en dan bedoel ik niet die jongen die het zo opneemt voor zijn moeder, broer en zus maar bedoel ik die 2 kinderen die inmiddels al meer dan een jaar op grond van onzinnige redenen van hun moeder en familie gescheiden worden en opgesloten zitten in 'jeugdzorg' (Entrea). Eerder schreef ik over een 'merkwaardige rechtsgang'... en een 'update in recht'. Beter zou zijn om nu een subtitel te maken als 'aparte rechtsgang voor jeugdzorg' of gewoonweg ONRECHT.....


Moeder heeft over de 2 verzoeken UHP beide keren in hoger beroep gelijk gekregen, de kinderen MOESTEN terug van het Hof op 22-05-2013. Normaal zou men denken dat de kinderen dan ook terug komen. Is men het niet eens met een uitspraak van een Gerechtshof, dan kan men alleen in cassatie bij de Hogere Raad. De Hoger Raad oordeelt dan net meer over de 'feiten' maar over de juiste toepassing van het recht en de rechtsgang.

In jeugdzorgland ligt dat anders: De Raad voor de Kinderbescherming, die eerst volledig overbodig geacht werd in deze zaak door zowel BJZ als later het Leger des Heils, komt op 23-5-2013 met een 'verzoek tot spoedmachtiging UHP'... De (lagere) rechter wijst dit toe voor 3 maanden en de kinderen komen niet terug... Er volgt ook een spoedappèl bij het Hof. Tijdens die zitting blijkt dat er nieuwe argumenten zijn om de tweeling niet terug te plaatsen: ze zouden 'mishandeld worden door een onbekende in het huis van moeder'... Wie dat zou zijn weet niemand en er is ook niemand... mogelijk een huis-spook? De uitspraak van dit appèl moet nog komen...
Ondertussen heeft de RvdK niet stil gezeten en doet alvast een 'verzoek verlenging mUHP voor 1 jaar'.... en dat werd afgelopen week, zonder enige ogenschouw op juiste feiten, toegewezen....

Moeder zou 'niet meewerken aan de hulp'. Welke 'hulp' wordt niet verteld, maar een feit is dat sinds de UHP van de kinderen BJZ noch LdH noch RvdK iets gedaan hebben om te helpen tot die kinderen 'veilig thuis' zouden kunnen komen.
Vreemd is dat Ilja, zoon van die zelfde moeder, een keurig opgevoede jongen is die diverse talen spreekt, zeer correct overkomt en een VWO-opleiding heeft gehad.... toch wel netjes voor die 'gevaarlijke moeder'.... (en dat zónder BJZ!)


Afgelopen weekend hebben er 2 artikelen in de Telegraaf gestaan over deze zaak. Vreemd komt mij over waarom geen enkele journalist aan BJZ of LdH gevraagd heeft 'welke hulp heeft u gegeven, mede gezien uw wettelijke verplichting volgens art. BW1:257 om alles in het werk te stellen kinderen weer thuis te plaatsen? Mocht deze vraag niet gesteld worden, omdat uit het correcte antwoord ('niets gedaan') zou blijken dat BJZ écht een organisatie is die alleen uit is op het wegroven van kinderen met wettelijke (drog)redenen.


Over deze zaak is ongetwijfeld het laatste woord niet gezegd en namens Ilja en zijn moeder kan ik hier mededelen dat zij niet van plan zijn hun kinderen / broer en zus af te staan aan 'jeugdzorg' en moeder in die zin ook nooit zal meewerken om 'moeder op afstand' te worden!
Wordt vervolgd....


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

13 opmerkingen:

 1. Hoe houden ouders en kinderen het toch uit in deze onmenselijke situaties, in Ilja's case is het nog erger dan de oorlog. Dit is pure psychische marteling. Geen mens in het tweede kamer die ingrijpen deze medogenloze (on)rechtsysteem en de corrupte kinderrechters, idd, lager in rang t.o.v. het Hof. Het Hof moet vaak de beschikkingen van de rechtbanken ongedaan maken (weet het, ook daar zitten van die horror rechters) en OTS-en en (M)UHP-en opheffen.

  Ilja, ik wens jou, je moeder en je broertje en zusje heel veel succes en dat jullie weer gauw verenigd worden zodat het familieleven gewoon voortgezet kan worden. Precies zoals de regering zich voordraagt richting de wereld (huichelaars)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nico, ik vindt dat een goede en praktische insteek: De vraag voor journalisten richting BJz naar de inhoud van de hulp die ze verleend hebben. Vaak worden journalisten buitenspel gezet met de simpele opmerking dat BJz niet op de individuele casus kan ingaan, zogenaamd vanwege de privacy, maar in werkelijkheid omdat er vanuit BJz weinig frisse feiten te melden zijn in de meeste gevallen waar ouders naar de krant stappen. Het vragen naar de verleende hulp, kan BJz voor het blok zetten en onthullen wat voor een prutsers het zijn, die gewoon een machtsspelletje spelen, waar ook de zaak van Ilja weer een duidelijk voorbeeld van is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kent iemand geintetesseerde journalisten ? Mijn zaak komt binnenkort voor en is volgens mijn beiden advocaten die ruim twintig jaar werkzaam zijn een unicum, ikzelf zit in een surrealistische enge film waarbij ik mijn kinderen moet beschermen.

   Verwijderen
 3. Onze overheid demonstreert weer eens de eigen onmacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. OTS is geen hulp maar terreur van maatschappelijk werkers,

  UHP is geen hulp maar beperking van contact resp. schending van mensenrechten,

  Gezagswijziging is geen hulp maar schending van verdragsrechten,

  Dit soort beslissingen zonder onderzoek naar de feiten, zonder deugdelijke motivering, en zonder deugdelijke diagnostiek is in strijd met de wet en verdragen.

  Het geven van de voorkeur aan beweringen en leugens van maatschappelijk werkers (zie bv Stichting KOG, 'Waarom gaat er zo veel mis') is in strijd met de rechterlijke onpartijdigheid.

  Het niet optreden tegen schending van de wet, verdragen en rechterlijke uitspraken door bjz is in strijd met de NVvR rechterscode (onder 1.1), waarmee het daar genoemde risico zich daadwerkelijk manifesteert:

  1.1 De rechterlijke macht vormt één van de pijlers van onze democratische rechtsstaat. De rechtspraak draagt bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in het recht. Daarvoor is essentieel dat rechters blijvend vertrouwen en gezag genieten in de
  samenleving. De maatschappelijke rol die rechters vervullen, de daarvoor aan hun toevertrouwde taken met de daarbij aan hun gegeven ingrijpende bevoegdheden en de daarbij behorende eigen verantwoordelijkheid maken dat zij aan hoge standaarden moeten voldoen.

  Beslechting van geschillen door een onpartijdige en onafhankelijke rechter is onontbeerlijk voor het vertrouwen van de burger in rechtvaardigheid, veiligheid en gerechtigheid in de samenleving.
  Dit voorkomt eveneens dat burgers het recht in eigen hand gaan nemen. De rechterlijke toetsing heeft onder meer tot doel om erop toe te zien dat wetten worden nageleefd, dat er geen sprake is van willekeur, dat de overheid zich in haar handelen aan de wet houdt en dat burgers rechtsbescherming krijgen.

  Rechters hebben tot taak om op basis van alle feiten en omstandigheden in een individuele zaak een rechtvaardige beslissing te nemen. Zij moeten zich rekenschap geven van alles wat nodig is om die taak te vervullen en er voor zorgen dat zij daarover in voldoende mate beschikken.

  Gezien de feitelijke gang van zaken in de praktijk vraag je je af welk onmeetbaar laag niveau onze jeugdrechters moeten hebben ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kinderrechters hebben geen niveau, het zijn de loop jongens en meisjes van jeugdzorg / RvdK.
   En paar weken geleden in het AD hebben kinderrechters doodleuk bevestigt dat zij met niets anders bezig zijn dan puur het systeem in stand houden, en niet met rechtvaardige uitspraken te doen.
   Het is corrupt tot op de bot, en politici zijn te laf om in te grijpen, zij gebruiken een argument: **rechters zijn onafhankelijk** terwijl daarop geen enkele controle bestaat.

   Verwijderen
  2. Leidraad

   Partijdigheid: het aanwezig zijn van uitzonderlijke omstandigheden die zwaarwegende aanwijzingen opleveren dat de rechter een vooringenomenheid koestert, althans dat de
   dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is (HR 18 november 1997, NJ 1998, 244).

   Ten aanzien van de wijze waarop dient te worden vastgesteld of sprake is van onpartijdigheid wordt verwezen naar een uitspraak van het EHRM van 24 mei 1989, NJ 1990, 627 (Hauschildt),
   waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen subjectieve en objectieve onpartijdigheid en waarin is vermeld:

   “The existence of impartiality […] must be determined according to a subjective test, that is on the basis of
   the personal conviction of a particular judge in a given case, and also according to an objective test, that is
   ascertaining whether the judge offered guarantees sufficient to exclude any legitimate doubt in this respect
   […].
   As to the subjective test […] the personal impartiality of a judge must be presumed until there is proof to the
   contrary […].
   Under the objective test, it must be determined whether, quite apart from the judge's personal conduct, there
   are ascertainable facts which may raise doubts as to his impartiality. In this respect even appearances may
   be of a certain importance. What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must
   inspire in the public and above all, as far as criminal proceedings are concerned, in the accused.
   Accordingly, any judge in respect of whom there is a legitimate reason to fear a lack of impartiality must
   withdraw […].
   This implies that in deciding whether in a given case there is a legitimate reason to fear that a particular
   judge lacks impartiality, the standpoint of the accused is important but not decisive […].
   What is decisive is whether this fear can be held objectively justified.”

   Uit: Leidraad onpartijdigheid van de rechter, vastgesteld in maart 2004 door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de
   presidentenvergadering.

   De leidraad zal worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor de rechterlijke macht (Trema), alsmede op www.rechtspraak.nl en www.verenigingvoorrechtspraak.nl.
   De leidraad wordt twee jaar na de ingangsdatum daarvan geëvalueerd.

   Moet nu de leidraad of het functioneren van onze jeugdrechters worden geëvalueerd?

   Verwijderen
  3. En het wordt alleen maar erger.
   In de nieuwe juegdwet kunnen gemeenten kinderen uit huis plaatsen zonder tussenkomst rechter.
   Dat zijn praktijken die doen denken aan het vroegere Oost-Europa en het Argentinië van Videla.
   Dan ben je dus in een totalitaire samenleving terecht gekomen met de schijn van democratie en rechtsstaat.

   DM

   Verwijderen
  4. Het wachten is op.......Ik denk dat iedereen wel weet wat hier bedoeld wordt, maar niemand zal het durven uitspreken.....

   Verwijderen
  5. Ik protesteer tegen het, in verband met BJZ., spreken over "de terreur van maatschappelijk werkers". Deze mensen ZIJN geen m.w.ers, waarom denk je dat ze allerlei namen verzinnen zoals "case manager", "buurtregisseur" et cetera. Door zich ten onrechte "m.w." te noemen, brengen zij het beroep van m.w. in discrediet. DAT DUS OOK NOG, naast alle andere leugens.

   Mocht u in de hulpverlening een maatschappelijk werker tegenover u krijgen en u wilt zeker zijn van uw zaak, vraagt u hem of haar dan naar inzage in zijn/haar diploma. Een h.b.o. maatschappelijk werker zal altijd begrip hebben voor die vraag. Wanneer dat niet zo is, wanneer die persoon met agressie reageert, dan weet u wel hoe laat het is: Dan liegt hij/zij over zijn/haar beroepsstatus.

   Verwijderen
 5. Het belangrijkste is feiten en argumenten blijven publiceren, steeds weer.

  Totdat de jeugdrechters zelf in de gaten krijgen dat ze voor gek zitten, of totdat collega's van strafrecht en bestuursrecht niet meer in hetzelfde gebouw willen zitten vanwege de negatieve beeldvorming en afstraling.

  Een politierechter in Lelystad kreeg desgevraagd al eens te horen dat een belangstellende aanwezig was wegens interesse in het disfunctioneren van jeugdzorg en de neveneffecten ervan.

  (het bewuste disfunctioneren had geleid tot strafbaar gedrag van een ouder)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vreemdelingen'recht':
  Nu mogen rechters in asielzaken niet aan waarheidsvinding doen. De asielprocedures worden inhoudelijk uitgevoerd door de IND, en de rechter mag alleen kijken of de juiste procedures zijn gevolgd.

  In het voorstel van Schouw (D66) kunnen rechters, als ze daar aanleiding toe zien, wel oordelen over de inhoud van de asielaanvraag. Bij twijfel over details kan de rechter zelf onderzoek doen en een eigen afweging maken.

  In andere landen kunnen rechters wel inhoudelijk oordelen over de asielprocedure.

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde eerder dat de rechter die bevoegdheid moet hebben in asielzaken (Maar Nederland houdt zich daar niet aan).

  De IND 'ziet wel eens iets over het hoofd' (net als jeugdzorg, denk aan relevante feiten en omstandigheden die niet handig zijn voor de gewenste beslissing ..)

  Het is dus in het vreemdelingenrecht dezelfde puinhoop als in het jeugd'recht' ..

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Interessante namen, om aan te geven hoe interessant en professioneel ze wel niet zijn en hoe gewichtig.
  Een mens met voldoende zelfkennis en zelfverzekerdheid op gezonde basis verworven, zal geen macht uit willen oefenen op en over andere mensen (kinderen).
  Vroeger had men deze zg hulpverleners ook niet, het ging beter dan tegenwoordig.
  Het zou de maatschappij veel geld schelen als zij deze mensen met die, bijzondere benamingen, zouden ontslaan.
  Hen een boerderij aanbieden met veel dieren waarover zij dan mogen heersen.
  Ooit wilde ik maatschappelijk werkster worden, maar tijdens de opleiding bleek hoeveel problemen die mensen vaak zelf al hadden. Ik ben ermee gestopt, met zulke ''gekkies'' kun je nml niet normaal studeren.
  Em dat wat zelf zoveel problemen had gaat graven in de levens van een ander?
  Dan mag je hopen dat zij omhoog gekrabbeld zijn uit hun diepe dalen.
  Anders krijg je namelijk problemen met projecties e.d.!
  Dat houdt in dat ze dingen waarnemen die niet de waarheid zijn, maar hetgeen zich afspeelt in hun eigen gedachten en belevingswereld.

  BeantwoordenVerwijderen