woensdag 14 augustus 2013

De wethouder voor betere jeugdzorg!

Politici hebben de maatschappelijke verantwoording voor vele zaken. Zo is er ook een wethouder verantwoordelijk  voor 'jeugdzorg'.  Pieter Hilhorst, de wethouder in deze van Amsterdam, betoogt dat het juist heel goed is dat wethouders de verantwoordelijkheid hebben voor de  'jeugdzorg', in ieder geval beter dan de artsen of ouders…

Hoe goed het gaat met politieke verantwoordelijkheid van wethouders hebben we de afgelopen jaren gezien. In de regel komen na de miskleunen de excuses, verkiezingen dan wel aftreden van wethouders en dan gaat men over tot de orde van de dag, meestal de waan van de dag. 

Om enige voorbeelden te noemen die de landelijke media haalden: de kosten van de 'Betuwelijn', het drama van de 'tunnels van de A73' die 3 jaar niet gebruikt konden worden, de 'Noord-Zuid lijn' in Amsterdam, het debacle van de reïntegratie op de arbeidsmarkt van WAO-ers het 'seksueel misbruik in de jeugdzorg' (rapport Samson), de mishandeling in de pleegzorg, het 'succes' van jeugdzorg (Rapport '909-zorgen' / de centra voor J&G) en vele andere zaken waar de politiek de verantwoording had. 

Nu de jeugdzorg jarenlang uitgedraaid is op een bodemloze put qua kosten en een zeer kind beschadigende instelling met als gevolg daarvan vele geruïneerde gezinnen, vele kinderen opgesloten in 'jeugdzorg' (Nederland is daar ook zelfs wereldkampioen in!) Alles onder verantwoordelijkheid van provincieambtenaren…  Maar in 2015 wordt het beter, 'de wethouder is verantwoordelijk'.

Het resultaat in eerste instantie: er wordt niet met ouders gepraat, huisartsen worden aan de kant gezet en kinderen krijgen geen recht meer op vrije toegang (dan wel via de huisarts)  tot echte deskundigen als kinderpsycholoog of kinderpsychiater… de 'O&K-adviseur' gaat dat als het aan P. Hilhorst ligt, bepalen… WIE is dat dan die O&K-adviseur? Nu: dat weet nog niemand, mogelijkerwijs een ex- BJZ-medewerker met een andere naam  (na 'kinderbeschermer', 'gezinsvoogd', 'zorg-regiseur' en 'jeugdbeschermer')
Het is naar mijn mening gewoonweg van de gekke dat een NIET-medicus, NIET psychiatrisch / psychologisch geschoold persoon, die niet beëdigd is, geen tuchtrecht kent, medische diagnostiek gaat doen en bepalen of uw kinderen een psychische ziekte hebben…. Alle problemen met de 'jeugd' worden automatisch gekenschetst als 'gedragsproblemen', psychiatrische stoornissen als depressie, schizofrenie, verslaving, komen niet meer voor na de 'transitie van de jeugdzorg'.

Het zal mij benieuwen of  Pieter Hilhorst zijn verantwoording neemt als zou blijken dat jeugdzorg gewoon op de zelfde voet verder wil gaan en er wederom geen feitelijke zorg wordt verleent om gezinnen in stand te houden, maar de uit huisplaatsingen gewoonweg verder gaan middels de 'afspraken met de jeugdzorg-aanbieders'. Hier het meest markante citaat van dhr. Hilhorst:
 'Juist een wethouder is goed. Die moet zich verantwoorden naar alle Amsterdammer, en iedereen die specifieke zorg heeft zal dit gewoon kunnen krijgen.'
Wilt u een en ander zelf zien? Zie het bericht van AT-5 van 12 augustus 2013

Zelf blijf ik van mening dat juist de ouders de spil van de jeugdzorg dienen te zijn, die in overleg met hun huisarts eventueel verwijzen naar maatschappelijke hulp/ vrijwilligers dan wel naar (kinder)psycholoog/psychiater indien er sprake is van ernstiger problematiek.
Dit idee doet recht aan ouders en laat gezinnen in stand. Voor de grote jeugdzorg met criminaliteit, verslavingen en dergelijke is er altijd nog de Raad voor de Kinderbescherming…. En als bijkomend voordeel in deze sombere tijden: BJZ is geheel overbodig en bespaart daarmee ca. 4 miljard euro's (zie mijn artikel 'méér bezuinigen')!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

13 opmerkingen:


 1. BJZ opheffen is de wens van velen, maarrrrrr...
  de afspraken wegens de a.s. jeugdwet denderen door en zijn niet terug te draaien door de ambtenaren en wethouders.
  Dus wat moeten die nu doen binnen de afspraken waar ze aan moeten voldoen?...
  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. TS:
  Juist door deze blog probeer ik ouders te waarschuwen. Er ZIJN nog geen 'afspraken over zorginkoop' gemaakt door gemeenten met de jeugdzorg-industrie over het aantal OTS en UHP. Ook kunnen nu juist OUDERS protesteren: wederom worden achter hun rug 'afspraken' gemaakt die de hele bevolking mag gaan betalen en waar kinderen gewoonweg voor geroofd gaan worden (wegens de afspraak van bij voorbeeld '38 kinderen in gezinshuizen' bijvoorbeeld... dus 38 kinderen wegroven bij de ouders....) door de 'gecertificeerde instelling' op kosten van de gemeentelijke belastingen! Juist OUDERS dienen de JUISTE ZORG te kiezen en weg te blijven bij dubieuze figuren als O&K-adviseurs of de 'jeugdzorg-generalist' of welke titel ze ook nog zullen bedenken. Ook het failliet van de CJG zijn illustratief over de wérkelijke behoefte aan 'opvoed-ondersteuning' en 'opvoed-vragen'!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Behalve dan dat iedereen die nu met Bjz is opgezadeld 'recht' heeft op continuiteit, wat feitelijk betekent dat deze verplichte 'hulp' (lees: terreur van maatschappelijk werkers) gewoon door gaat op kosten van de gemeenten.

   Dat is bestuurlijk al afgesproken, zodat de gemeenten geen kant op kunnen ..

   Verwijderen
  2. Dit gevaar signaleerde ik al eerder, zeker als u bedenkt dat onder de 'hulp' de UIT HUIS PLAATSING wordt verstaan in BJZ-jargon. DAAROM moet er iets komen als de 'Commissie terugplaatsing'. Het zou van de gekke zijn dat gemeenten tot in lengte van jaren kunnen gaan betalen voor de ca. 12000 onterecht UHP-kinderen/jaar en dan ook nog niets te zeggen hebben over die ca. 40.000 € die zo'n UHP-kind per jaar de gemeente kost. Zie mijn artikel hier over: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/de-transitie-de-commissie-terugplaatsing.html
   Ouders zullen ongetwijfeld dan helemaal gaan protesteren en de zoethouder 'uw kind krijgt toch hulp' niet geloven: ouders willen hun kinderen TERUG!
   Nico Mul

   Verwijderen
 3. Ouders informeren is lief.
  Maar at veranderen kan is via de ambtenaren der gemeenten.
  Welk concreet alternatief wordt geboden dat past in de zorginkoop, met oog op meldingen en bovenlokale BJZ??? TS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. TS: U kan toch lezen? Zijn mijn artikelen niet duidelijk genoeg dan? Er hoeft NIETS ingekocht te worden, het alternatief is OUDERS hebben het voor het zeggen en kiezen eventueel samen met hun huisarts de deskundige waar hun naar toe willen. U lijkt, net als vele politici, de mening toegedaan 'BJZ MOET er zijn' en 'Wat goed dat er BJZ is'. Het lijkt wel of u een wereld zonder BJZ niet kan voorstellen.... De nieuwe jeugdwet is NIET een product dat door ouders gemaakt is maar onder andere door Nine Kooiman, die zelf bij BJZ werkte en haar familie nog steeds bij BJZ werkt... met maar één beleid: méér OTS en méér UHP, en daarbij nog het liefst zonder rechters en rechteloze ouders. Als ouders massaal straks de O&K-adviseur de deur uit sturen en gewoonweg weigeren mee te werken aan UHP enz. en bovendien géén enkele hulpvraag neerleggen bij de opvolger van BJZ (de 'gecertificeerde instelling'), dan is het snel 'over en sluiten' en zullen politici misschien eens wél naar ouders gaan luisteren. Als het direct de lokale politiek + gemeentelijke belastingen raaakt zijn ouders meer actie-bereid en willen politici luisteren... Ik mis nog altijd de website 'www.behoud-BJZ.nl' dan wel 'www.BJZ-moet-blijven.nl'. Als die websites zouden komen, dan vrees ik dat die niet door ouders worden gesteund... de tijd zal het leren!
   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Neen; niet duidelijk genoeg voor de ambtenaren.
   Niet concreet en inpasbaar in hun werk.

   Verwijderen
 4. Algemeen Overleg 21-3: Van Rijn wil continuiteit jeugdzorg waarborgen

  Gemeenten worden verplicht om de zorg die jongeren in 2014 hebben, helemaal over te nemen. De jongeren behouden hun zorg èn hun zorgverlener in 2015; het jaar waarin de jeugdzorg aan gemeenten wordt overgedragen. Hiermee is veertig procent van het over te hevelen jeugdzorgbudget gemoeid, zo meldt Binnenlands Bestuur.

  Continuïteit zorg
  Dit wordt wettelijk vastgelegd, zo heeft staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, Jeugdzorg) op 21 maart jl. in een spoedoverleg met de Kamer over de jeugdzorg laten weten. Hiermee wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd, aldus de staatssecretaris.

  M.a.w. de continuiteit van de jeugdzorgterreur is gewaarborgd. Hoera.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Nico.
  Jij bent van mening, dat ouders de spil van de jeugdzorg dienen te zijn.
  Die mening deel ik met je, maar tevens weet jij net zo goed als ik, dat dit onzin is en nooit zal gebeuren.
  De jeugdzorg en alles er omheen is juist in het leven geroepen omdat ouders er een rotzooi van maken. Soms is dit ook zo.
  Maar dat jeugdzorg de rotzooi dan opruimt? Meestal wordt het erger.
  Voor de grote jeugdzorg is er altijd nog de RvdK schrijf je.
  Heb je hier wel vertrouwen in ? Deze instantie is, samen met de corrupte rechters nog een graadje erger.
  Het gaat niet alleen om BJZ. Het hele circus is rot.
  rechters

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hebben ouders een 'rotzooi gemaakt' als BJZ in een gezin komt? NEEN: BJZ samen met hun voorportaal AMK beginnen met ouders vals te beschuldigen en kinderen UHP. Eerder is het de omgekeerde wereld: op grond van allerlei indrukken en 'onderbuikgevoelens' worden kinderen UHP en dan mogen ouders zichzelf gaan bewijzen. Doen ouders niets? Dan komt géén hulp en wordt vanuit BJZ géén enkele actie ondernomen om kinderen weer thuis te plaatsen. Waar volgt wél thuisplaatsing? Bij ouders die de strijd aangaan, zélf met deskundigen aankomen en zélf de media opzoeken... hoe lastiger hoe eerder kinderen terug, andere ouders moeten leren om 'ouder op afstand te worden'! Waarom kan het in Denemarken wél, zonder een BJZ en mét een commissie die ik de 'commissie terugplaatsing' noem? (commissie van 4 personen, waarvan 2 kinderpsychologen dan wel orthopedagogen, die het kind/gezin wél onderzocht hebben!) die mét ouders de noodzakelijke hulp bespreekt en samen met ouders er voor zorgt dat die er komt, slechts een 8 % van de UHP gaat daar onder dwang (van een totaal van veel minder dan 25 % van de NL-UHP!), de andere UHP tijdelijk in overleg met de ouders en meestal een 'terugkomgarantie' iets wat in Nederland niet kan...
   Dat het hele circus eerder op het creëren van geldstromen is gericht dan op het behoud van een gelukkig gezinsleven van NL-kinderen is inmiddels 'genoegzaam bekend'!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Hebben ouders een 'rotzooi gemaakt' als BJZ in een gezin komt? NEEN: BJZ samen met hun voorportaal AMK beginnen met ouders vals te beschuldigen en kinderen UHP. Eerder is het de omgekeerde wereld: op grond van allerlei indrukken en 'onderbuikgevoelens' worden kinderen UHP en dan mogen ouders zichzelf gaan bewijzen. Doen ouders niets? Dan komt géén hulp en wordt vanuit BJZ géén enkele actie ondernomen om kinderen weer thuis te plaatsen. Waar volgt wél thuisplaatsing? Bij ouders die de strijd aangaan, zélf met deskundigen aankomen en zélf de media opzoeken... hoe lastiger hoe eerder kinderen terug, andere ouders moeten leren om 'ouder op afstand te worden'! Waarom kan het in Denemarken wél, zonder een BJZ en mét een commissie die ik de 'commissie terugplaatsing' noem? (commissie van 4 personen, waarvan 2 kinderpsychologen dan wel orthopedagogen, die het kind/gezin wél onderzocht hebben!) die mét ouders de noodzakelijke hulp bespreekt en samen met ouders er voor zorgt dat die er komt, slechts een 8 % van de UHP gaat daar onder dwang (van een totaal van veel minder dan 25 % van de NL-UHP!), de andere UHP tijdelijk in overleg met de ouders en meestal een 'terugkomgarantie' iets wat in Nederland niet kan...
   Dat het hele circus eerder op het creëren van geldstromen is gericht dan op het behoud van een gelukkig gezinsleven van NL-kinderen is inmiddels 'genoegzaam bekend'!

   Nico Mul

   Verwijderen
 6. Als ouder maak ik er echt geen rotzooi van maar blijkbaar kan ik niet om hulp vragen zonder veroordeeld te worden als kindermishandelaar. Wij denken hier in Nederland dat kinderen 'gered' moeten worden en dat gedwongen hulpverlening 'normaal' is. Als hulpverleners of scholen uit de opties lopen of er is verschil van mening of men wil om andere organisatieredenen machtspelletjes met jou spelen dan is de zorgmelding een makkelijk middel om je zin te krijgen. De burgerrechten van ouders en kinderen blijken dan namelijk niets waard te zijn. Dus scholen en hulpverlening hoeven geen moeite te doen om met ouders samen te werken. Bevalt het niet dan doe je een zorgmelding. Daarmee kun je de meeste gezinnen volledig van de kaart vegen. Die zijn voorlopig wel even zoet met leugendossiers en rechtzaken.
  Met hulp aan kinderen heeft het alleen allemaal weinig te maken. Meer met machtswellust en justitie.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. NIET MEER STEMMEN, ja ik schreeuw dit al jaren. Ik voel me niet verantwoordelijk voor de ontieglijke blunders die de regering maakt omdat ik nooit stem. De burger vraagt om deze stasi-praktijken in stand te houden.
  Stop ermee, Nee, het is niet zo dat als je niet gaat stemmen je stem verloren gaat. Ze worden er alleen maar onzekerder van in Den Haag. Gooi de kont nou eens op de klippen zou ik zeggen. Durf dat met z'n allen, jong en oud en ook wat ertussen zit. Het gaat nergens meer om behalve geld en onderdrukken, hetliefst met geweld (psychisch en fysiek)

  BeantwoordenVerwijderen