donderdag 9 mei 2013

Echte zorg voor de jeugd!

Een huisarts komt meestal vaak bij gezinnen thuis, volgt gezinnen vaak meer dan 20 jaar en is bekwaam in zowel medische als psychische aandoeningen. 

Eenvoudige  problemen in opvoeding: 

De huisarts verwijst zo nodig naar het maatschappelijk werk. Desnoods via maatschappelijk werk naar vrijwillige thuishulp van bijvoorbeeld vrijwilligers dan wel eventueel een systeemtherapeut / gezinsbegeleiding door bijvoorbeeld video-home training e.d.. 

Kind-problemen: 

De huisarts ook doorverwijzen naar een kinderpsychiater of kinderpsycholoog als een psychische stoornis van een kind vermoed wordt. De specialist kan direct de juiste therapie instellen en begeleiden.  

Voordelen:  DIRECT hulp op specialistisch niveau, ouders worden gerespecteerd, géén BJZ, géén  juridisch circus, géén uit huis plaatsing, géén 'team overleg' tussen allerlei sociaalwerkers enz. Uw privacy blijft behouden, maar wel directe juiste hulp, gezinnen blijven intact en het hele probleem van 'waarheidsvinding' wordt ondervangen door de  beëdigde deskundigen als artsen en specialisten.  

Jammer: dat in de nieuwe Jeugdwet dit onmogelijk gemaakt wordt: de huisartsen staan buiten spel, de verwijzing naar een kinderpsychiater mag alleen via de 'gecertificeerde instelling' van ex- BJZ-medewerkers….

http://www.ouders.nl/mred2013-jeugd-ggz.htm
 

Nico Mul

8 opmerkingen:

 1. Het dubieuze voorstel van de a.s. Jeugdwet druist tegen wetenschappelijke bevindingen in.
  Ja, het druist ook tegen onderkennende advocaten en ouderondersteuners en gezinnen in. Die hebben de wetenschap achter zich staan.

  Wanneer jeugdzorgwerkers weer de macht krijgen om het kind onder hun toezicht gesteld te krijgen, zal het te vaak niet de diagnostisch juiste hulp krijgen of belast worden met 'hulp' waar het niet nodig is.

  Het is te hopen dat de politiek op diens schreden terugkeert en de huisarts accepteert als dè ingang tot hulpvragen, onderzoek, en doorverwijzing. De wetgeving voor deze gezondheidszorg ligt er al, in de WGBO (BW7:446 e.v.).

  Er is dan fijn veel minder werk te verzetten voor de drukke politici dan te dubben over jeugdzorg-regeltjes; het is niet nodig te regelen, want het bestaat al, en, o politici, ontneem die ingang het gezin niet! Laat dàt vergoed worden door zorgverzekeringen.
  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Intussen is in Den Haag afgesproken dat in 2015 alle kinderen die in 2014 jeugdhulp (jeugd'zorg') krijgen, dezelfde hulp en dezelfde hulpverlener mogen houden om de continuïteit te verzekeren.

  40% van het hele budget is op die manier al vastgelegd voor 2015 (~ 4 mrd - 15%).

  Aangezien in 2/3e van de gevallen de jeugd'zorg' niets uithaalt of zelfs negatief werkt, zou 2/3e van de kinderen juist gebaat zijn bij het ontbreken van continuïteit.

  En wat gaat er dus in 2015 veranderen? Niets, helemaal niets.

  In de zogenaamde meicirculaire van 2014 zal het budget voor 2016 worden vastgelegd. Wedden dat voor jeugdzorg cs alles ook dan weer vanuit Den Haag wordt vastgelegd?

  Ondertussen zullen de echte professionals (psychologen, psychiaters, orthopedagogen e.d.) vakkundig worden uitgeknepen en buiten spel gezet door de zorgverzekeraars, die zelf mogen kiezen of ze met die groep nog wel contracten zullen sluiten en voor hoeveel.

  De vergoedingen worden nu al aan steeds vreemder voorwaarden onderworpen.

  Dus waar kan je in de toekomst nog terecht? Bij het disfunctionele indicatie-circus van jeugdzorg, want een echte deskundige die niet betaald krijgt is zo uitgewerkt ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat men hun eigen jeugdzorg mag houden IMPLICEERT dat BJZ onder andere naam gewoon zijn macht blijft uitoefenen!
   Kinderen blijven dus uithuisgeplaatst onder dezelfde pseudo-zorg.
   Kinderen die dus telkens grotere kans maken op verslechtering, kans op PAS, delinquentie, schoolafbreken, tienerouderschap, verslaving, onthechting.... mooi is dat want dan hebben die jeugdzorghulpverleners straks ook nog werk aan die volwassengeworden jeugd.
   Het recht wordt afgebroken.

   Verwijderen
 3. http://www.telegraaf.nl/binnenland/21551211/__Vader_ontspoorde__.html

  Het lijkt er op dat het gebrek aan rechtsbescherming en rechtszekerheid in Nederland voor met name vaders nu levens begint te eisen ..

  Wanneer zouden rechters en politiek wakker worden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er bestaan ook scenario's waarin kinderen uithuisgeplaatst dreigen te worden van een moeder omdat deze moeder,nadat een omgangsregeling is uitgesproken voor een vader die écht onverantwoordelijk is en éçht een direct gevaar is voor zijn kind ,de omgang op die gronden weigerde.Het zal je maar gebeuren dat je kinderen worden afgepakt enkel en alleen omdat je ze moet beschermen tegen het ernstig onverantwoordelijke gedrag van de andere ouder die vanaf de geboorte ook 10 jaar niet eens aanwezig is geweest voor zijn kinderen.Omwille van een niet soepele omgangskwestie worden ze dan maar even van moeder gestolen ..???. Same story: BJZ maakt meer kapot dan je lief is !!!
   Het gaat ze niet om moeders of vaders ,het gaat ze om het geld dat ze verdienen aan de strijd die gevoed wordt door ouders uit te spelen ,ipv nader te brengen

   Verwijderen
  2. BJZ onderzoekt dergelijke cases niet, maar is daarin manipulatief bezig.
   Ouders die onderkennen dat er gevaar is, dienen naar een jeugdpsychiater te gaan voor advies en met feiten aangifte te doen. Er zijn te veel gescheiden ˊmoedersˊ die misbruik maakten met slechts beweringen en zo hun eigen kind een loyaliteitsconflict oplegden, PAS veroorzakend; omgangsfrustratie zonder strafrecht is geen zorg aan het kind geven, en BJZ is daarbij een kwakzalvend adviseur.
   Het is een ieder gescheiden ouder toe te wensen dat deze diens eigen emoties ondergeschikt maakt aan het belang van het kind m.b.t. de signalen die het opvangt en verkeerd kan gaan plaatsen in zijn ontwikkelend zelfbeeld.
   Bewijs waar gevaar is.
   Mijdt jeugdzorg, dus mijdt dit ook via de rechter te spelen, die afschuift op RvdK en dus met de OTS op BJZ. Voorkom die strijd met BJZ als boeman.
   Voor nog niet gescheiden ouders: waar echt psychologisch gezien (in overleg met deskundige) gevaar bestaat: zorg al voor bewijslast zwart op wit.
   Werk niet met suggesties zoals BJZ doet!
   BJZ en rechtelijke procedures zijn aan elkaar gekoppeld! Dat is jeugd-ˊzorgˊ. Juristerij! Geld!

   Verwijderen
  3. Deze kwesties zijn op te lossen als ouders nu eens leren dat zij beiden kunnen opvoeden en een kind gewoonweg TWEE OUDERS heeft. Een kind is geen wapen van een ouder, beide ouders dienen elkaar te respecteren. Een kind als wapen tégen een andere ouder gebruiken is gewoonweg FOUT!
   Ik stel daarom een kleine wetswijziging voor:
   In het B.W.: 'Ouders hebben bij geboorte van hun kind van rechtswege het gezag en zijn derhalve verplicht ieder 50-50% bij te dragen aan de verzorging en opvoeding, ongeacht de status van hun relatie'
   En in het WvSr:
   'Het onttrekken van een kind aan de zorgplicht van de andere ouder wordt bestraft met ... en ontzetting uit het gezag'.
   Tot nu toe werden namelijk ouders, voornamelijk moeders, alleen maar beloond voor het onttrekken van hun kinderen aan vaders. Waartoe dit geleid heeft,is op kerkhoven te vinden: het kan ouders tot wanhoopsdaden brengen... dit dient NIMMER te geschieden!
   Ook dient naar mijn mening ook eens strafvervolging te komen op het doen van valse geboorteaangifte en het opmaken van een valselijke akte: hoe eenvoudig is het immers om aan te vinken: 'vader onbekend'... de drama's vindt men bij 'Spoorloos', 'Vermist' en 'DNA-onbekend'... het beschadigt kinderen voor het leven...
   Zie ook deze blog en video:
   http://martinvrijland.wordpress.com/2013/05/11/jeroen-denis-en-zijn-wanhoop/comment-page-1/#comment-20857
   Het is naar mijn mening dan ook verwerpelijk en gewoonweg kind beschadigend dat de mate waarin een kind zijn vader en diens familie mag kennen afhangt van de relatie tussen vader en moeder... nooit samengewoond en niet erkend door vader wil zeggen dat een kind nimmer zijn vader en zijn familie mag kennen...

   'Het belang van het kind'staat toch altijd voorop?

   Nico Mul

   Verwijderen
 4. zie mijn blog

  http://mjajpieters.wordpress.com/2013/07/26/hier-kan-bjz-en-wsg-en-rvdk-nog-heel-wat-van-leren/

  BeantwoordenVerwijderen