maandag 13 mei 2013

Jeugdzorg neemt wantrouwen niet weg
‘Veel wantrouwen bij ouders over jeugdzorg’, twitterde de wethouder van jeugdzaken Pieter Hilhorst na afloop van de bijeenkomst op 7 mei in Amsterdam, die was georganiseerd door de Turkse organisatie Diversiteitsland. Een wat eufemistisch gekozen term, ‘wantrouwen’… 

Hij had beter kunnen berichten dat er veel kennis en ervaringsdeskundigheid is, binnen de Turkse gemeenschap over de funeste werkwijze van jeugdzorg. En vanwege dit goed geïnformeerd zijn, onder andere over de fouten in de zaak Yunus die landelijk zoveel bekendheid kreeg (en waarvan een vals beeld ontstond in de media) mijden veel Turken jeugdzorg als de pest. 

Reden voor Diversiteitsland om de bijeenkomt te organiseren, was dat er bij hen al jaren signalen binnenkomen dat veel Turken (overigens ook veel Nederlanders) jeugdzorg associëren met kinderroof. Veel mooie beloften over hulp en vervolgens een proces waarbij ouders stap voor stap de regie over hun eigen leven wordt ontnomen. In plaats van hulp te ontvangen, worden ouders overladen met beschuldigingen en verdachtmakingen. Een ‘carrousel’ van rechtszaken ontstaat, waar Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming veel bedrevener in zijn dan de gemiddelde ouder, die tot zijn ontsteltenis in de jeugdzorgnachtmerrie terecht komt. 

http://www.diversiteitsland.nl/media-en-pers.html 

500 Ouder-Kindadviseurs in Amsterdam 

Een goed voorbeeld van hoe laag de overheid haar burgers inschat en hoe dominant en respectloos met ouders wordt omgegaan (alle ouders in Amsterdam!), is het recente plan van 500 Ouder en Kind-adviseurs. Deze vermomde jeugdzorgwerkers worden zonder de ouders te raadplegen of op de hoogte te stellen van de implicaties, de scholen in gebracht met als primair doel te ‘signaleren’ al doet men heel anders voorkomen. Ook twee weken na de geboorte van een kind, komen deze O & K’s bij jonge ouders over de vloer.
Niet om te helpen of te adviseren, zoals hun titel valselijk suggereert, maar om kindermishandeling in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.  “Gefeliciteerd met uw baby, potentiële mishandelaar. Wij houden u in de gaten”. Nee, u hoeft de O & K’s niet om advies te vragen of hun adres te bewaren. Ze zullen zich straks nestelen binnen het schoolgebouw en voor u gaan bepalen of u hulp nodig hebt, naar aanleiding van hun ‘zorgen’ om uw kind. 

Melden! 

Samen met de nieuw Meldcode (1 juli 2013), die van onderwijzers in een paar dagdelen ‘opsporingsbeambten kindermishandeling' maakt (alsof dat geen zeldzame specialisatie is, met in heel Nederland 7 personen die hier echt toe bevoegd zijn!) is de spionage aan huis en in de school het zoveelste onderdeel van de nationale hysterie, die steeds meer op een heksenjacht begint te lijken. Waar veel organisaties overigens een goede boterham aan verdienen. De aanbiedingen van cursussen in het signaleren loopt compleet uit de hand. Signaleringscursussen voor schoolpersoneel en felicitatiediensten, mishandelingssignaleringspakketten bij de HEMA en online-signaleringscursussen van 2 uur om een mishandelingsexpert te worden. Hoezo doorgeslagen?

Roddelrubriek 

In iedere klas zouden zich twee of drie mishandelde kinderen bevinden en die zullen gevonden worden! Goed voor jeugdbeschermers hierbij, is dat ze zonder de verplichting tot waarheidsvinding, in veel gevallen met beschuldigingen, vermoedens, insinuaties en kwaadsprekerij door derden (informantenonderzoek/  of meer realistisch ‘roddelrubriek’) kunnen volstaan om een gezin voor lange tijd onder de tirannie van jeugdzorg te brengen. Jeugdzorg mag zich zonder noemenswaardige controle van buitenaf, omdat de rechter blind vertrouwt op de onbewezen professionaliteit van Bureau Jeugdzorg, haar goddelijke gang gaan en ouders tot wanhoop drijven onder de vlag van de uitgekauwde mantra ‘het belang van het kind’.   

Omdat deze ontwikkelingen steeds meer ouders in het verkeerde keelgat schieten en ook steeds vaker zorgprofessionals van buiten jeugdzorg hier hun vraagtekens bij zetten, begint de kindermishandelingsmachine hier en daar vast te lopen. Het product kindermishandeling leidt imagoschade. Iedereen wil kinderen beschermen tegen mishandeling en verwaarlozing, maar steeds minder mensen geloven dat Jeugdzorg daar de geschikte kandidaat voor is. Tegen deze achtergrond werd de bijeenkomst van Diversiteitsland georganiseerd. 

Impressie van de avond 

Op de bijeenkomst werd de jeugdzorgpromotie verzorgd door Lieke Thesing (wethouder Stadsdeel oost) , Conny Zeilstra (Spirit Pleegzorg), Claire Vlug (directeur BJAA) die met mondjesmaat ook enige zelfkritische noten inbrachten. Wethouder Pieter Hilhorst die een groot voorstander is van een Civil Society, vertelde een persoonlijk verhaal  over een probleemgezin dat hij had gekend, waarbij hij verklaarde dat hij achteraf gezien misschien beter het AMK had kunnen inschakelen. Dit in de veronderstelling van goede hulp van BJz voor het gezin.  

De meeste bezoekers op de bijeenkomst waren een andere mening toegedaan. Diverse kritische geluiden waren te horen van ouders, ouderondersteuners in BJZ-zaken, studentenvereniging (Anatolia) en advocaten.  

Equality of Arms

Volgens de hoofdadvocaat van de familie van Yunus, Mr. Nasrullah is de praktijk anders dan de mooie woorden van Jeugdzorg. De rechter gaat af op de rapportage van jeugdzorg en omdat in het familierecht waarheidsvinding geen rol speelt, staan ouders meestal al op een achterstand als ze te maken krijgen met rechtszaken. Er zou moeten worden uitgegaan van Equality of Arms, het principe dat beide partijen over dezelfde informatie beschikken tijdens een rechtszitting. 

 http://www.leibnizcenter.org/leidraad/beginselen.htm 

Een mevrouw uit het publiek vertelde dat het haar verontruste, dat ze zelfs van hoogopgeleide mensen hoorde dat rechters en juristen hun eigen kinderen adviseren ver bij jeugdzorg vandaan te blijven, omdat je daar als ouder rechteloos bent.  Een ander, die ouders begeleidt met kinderen met een beperking, vertelde dat oude zaken eindeloos herhaald worden in dossiers en dat de onjuistheden er maar niet uit te krijgen zijn.  

Aan Claire Vlug, directeur van BJAA werd gevraagd wat er veranderd zou kunnen worden aan de werkwijze van jeugdzorg? Ze zei dat er wel wat feitelijker en objectiever gerapporteerd mag worden. Zelf las zei ook wel eens zaken in de krant (over jeugdzorgmissers) die zij ‘tenenkrommend’ noemde. Ze vertelde dat als er eenmaal een idee gevormd is over een gezin, dat maar blijft bestaan. ‘We moeten weg uit die tunnelvisie’.  


[Conclusie Inspectie Jeugdzorg januari 2013: Bij zes bureaus was voorheen onduidelijk of informanten het eens waren met de weergave van de door hen verstrekte informatie. Vier bureaus doen dat nu voldoende, maar Bureau Jeugdzorg Noord-Holland doet het matig en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam onvoldoende.]

Bron: Inspectie Jeugdzorg


Mehtap Cölgecen, de advocaat die een brandbrief stuurde naar de politiek vertelde dat ze als advocaat, als mens en als moeder geraakt was door de video van de Culemborg affaire. Deze video van de uithuisplaatsing van de gillende Letse kinderen,  die veel ophef veroorzaakte na plaatsingen op o.a. geen Stijl.nl en Jeugdzorg Dark horse, werd vertoond op de bijeenkomst.

(Het Culemborg-drama dat als een stinkende wond nog altijd doorettert, waarbij jeugdzorg Gelderland de ene juridische kunstgreep na de andere te voorschijn tovert, om de kinderen te verhinderen naar hun veilige thuissituatie terug te keren. Een zaak waarbij jeugdzorg er zelfs niet voor terugdeinsde de datum van indicatiebesluit te vervalsen in samenwerking met de rechtbank, omdat ze vergeten waren dat de termijn van de UHP verstreken was.)  

Pieter Hilhorst niet goed op de hoogte De ervaren ouderondersteuner en hoofdredacteur van Jeugdzorg Dark horse Plus Nico Mul, had voor het panel één duidelijke vraag: Waarom jeugdzorg? Waarom geen directe doorverwijzing naar een deskundige, zoals een kinderpsychiater/psycholoog of orthopedagoog-generalist? Een arts met een universitaire studie heeft onder meer kennis van psychiatrie. Een Ouder-Kindadviseur/Jeugdzorgmedewerker heeft dat niet. Wethouder Pieter Hilhorst ging ervan uit dat dit toch gewoon mogelijk was, doorverwijzing naar een specialist.  

Maar hier brandde hij lelijk zijn vingers. Het bleek dat hij niet op de hoogte was van de nieuwe jeugdwet waarin de Jeugd-GGZ overgeheveld wordt naar de gemeenten en jeugdzorg mag bepalen of kinderen wel of niet recht hebben op een specialistisch onderzoek. Dit soort slecht geïnformeerd zijn is kenmerkend voor veel beleidsmakers en bestuurders op het gebied van jeugdzorg, laat staan dat politici met een andere portefeuille hier enige kennis van zaken hebben.  

Kinderpsychiatrie komt in de knel: http://www.ouders.nl/mred2013-jeugd-ggz.htm

Artikel 35

Op bestuursniveau van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) was men bijvoorbeeld niet op de hoogte, wat de alternatiefstelling van artikel 35 UvB WJz betekend voor de werkwijze van de jeugdzorg in de praktijk. Terwijl dit toch de spil is waar de ondeskundigheid van jeugdzorg om draait. Zover staan plannenmakende bollebozen dikwijls af van de realiteit waar ouders mee te maken krijgen.  

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/artikel-35.html 

http://www.ouders.nl/mdiv2013-jeugdzorg-oproep.htm 

Rappers Rawi en Dope-d                              

 Links op de foto Fatih

 Dope-D

Ook aanwezig op de bijeenkomst waren de rappers Tolga Atac (Dope-D) en Fatih Mehmet Orakci (Rawi) die hun lied Noodkreet, een aanklacht tegen de werkwijze van jeugdzorg ten gehore brachten. De ontwikkelingen rond beide rappers en hun creatieve bijdrage aan de strijd tegen de BJz-misstanden, mag ronduit positief genoemd worden. Het nummer is een succes en onlangs is één van de twee (Fatih)  geïnterviewd door  de Turkse televisie ATV.  Er zijn plannen om het nummer ook uit te brengen met een Arabische en Turkse tekst en een Turks/Engels refrein. 

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/de-noodkreet-blijf-van-onze-kinderen-af.html 

Jeugdzorg Dark horse Plus voorzag de aanwezigen op de bijeenkomst van kritische
informatie over jeugdzorg om thuis nog eens na te lezen, met links naar diverse publicaties. Na afloop van het officiële gedeelte werd er nog met verscheidene  mensen nagepraat door JDH+ en de algemene indruk was dat op deze avond de zorgen over de kwaliteit en de integriteit van jeugdzorg niet zijn weggenomen. Dat had de wethouder toen hij zijn tweet verzond, in ieder geval wel goed begrepen.  

Sven Snijer
Ranada van Kralingen


Brandbrief: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/brandbrief-aan-de-tweede-kamer-inzake.html

Culemborg-affaire: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html

2 opmerkingen:

 1. "In iedere klas zouden zich twee of drie mishandelde kinderen bevinden en die zullen gevonden worden!"...
  Door deze stelling, meer een p.r.- ofwel propaganda-praat vanuit jeugdzorg, komen heel veel kinderen, die daar NIET in passen, in de knel in BJZ. Pas ín BJZ, niet daarvoor!

  Zo raken meer kinderen in de knel dan uit de knel.
  Daarom is men wantrouwend, jeugdzorg-mijdend.

  Wat ouders ondervinden in de praktijk in BJZ (of hoe het later gaat heten) stemt overeen met bevindingen van advocaten en wetenschappers:

  De overgang tot gedwongen maatregelen zou NIET door de indiceerder (jeugdzorg) DOCH door een diagnosticerende deskundige (in bijv. RvdK+) met groot overzicht, verantwoordingsgevoel en met afweging wat een maatregel betekent voor de beleving van het kind (long-term-belangen) dienen te geschieden. Onder tuchtrecht op BIG-niveau (qua wetgeving). TS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het 'belangrijke en moeilijke' werk van een wethouder:

  Veel Turken zijn intussen blijkbaar beter op de hoogte dan wethouder Hilhorst.

  Ooooooooops

  BeantwoordenVerwijderen