maandag 13 mei 2013

Verboden vragen


Jeugdzorg DarkHorse heeft veel aandacht besteed aan (seksueel) misbruik binnen de jeugdzorg en het rapport van de Commissie Samson. Het verbaast ons dat bij het 'charme offensief' waarmee  Jeugdzorg Nederland bezig is richting gemeenten en Nine  Kooiman (SP) die zondag 12-5-2013 nog bij 'Zout' stelde dat het zo triest zou zijn als we 'de fundering van de jeugdzorg zouden slopen'. Prem stelde bij diezelfde gelegenheid voor om niet alleen de fundering te slopen, maar dat ze heel BJZ zouden moet OPBLAZEN… 
Zie hier de video van het heel aardige programma, zie vooral 1.07 (Nine) en 2.07 (Prem)
Merkwaardig is dat Nine nu voorstander is van échte deskundigen bij het begin van jeugdzorg (waarom houdt ze dan de toegang tot een kinderpsycholoog / -psychiater tegen??), de huisarts en vooral geen administratie....Prem houdt juist van verschillen en het anders mogen zijn! JzDh+ kiest voor de mening van Prem. 

Onderstaand schokkend relaas zegt waarom.Het artikel bestaat uit 4 webpagina's, waarbij wij de linken geven en het 4e  artikel geheel weergeven:
 
Commissie Samson
 
Artikelen van Mirat » Commissie Samson
 
Deze commissie is aangesteld om onderzoek te doen naar misbruik, in hun eigen woorden schrijven ze: De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst.
 
Preciezer omschreven krijg je het volgende:
Onderzoek te doen naar seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid vanaf 1945 in rijksjeugdinrichtingen, particuliere jeugdinrichtingen en internaten, kindertehuizen en pleeggezinnen. Lees verder

Dit tweede deel gaat over de vorderingen die ik maak om gehoord te worden, als slachtoffer van misbruik, door de commissie.

Voordeel van de twijfel voor Commissie Samson voorbij. Dit artikel, één van meerdere over het opereren van deze commissie. Een kijkje door de ogen van een melder, een slachtoffer.

……en nu de vraag waar ook Dark Horse mee worstelt:

Wat is er geworden van Commissie Samson?

Artikelen van Mirat » Wat is er geworden van Commissie Samson?

Begonnen in 2010

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/beadb123381948f0336059b9846ac3b5.jpg
 
Weer vraag ik jullie aandacht voor de Commissie Samson. (waarom ik dat toch nog met hoofdletters schrijf!). Uren ben ik bezig met het doorkijken van onderzoeken en rapporten en de kranten/internet artikelen over deze enorme misstanden, want….het gaat natuurlijk niet om die commissie. Het gaat om ons en onze kinderen, ons verleden en de duizenden slachtoffers, die zijn gevallen.
Boos en gefrustreerd, moet ik regelmatig afstand nemen van dit, toch aangrijpende, onderwerp. Maar ik vind dat ik weer lang genoeg stil ben geweest.
 

Stand van zaken

 

Er is veel gebeurd, in de afgelopen tijd, althans, op papier. Gepraat wordt er genoeg. Geschreven hoe het allemaal zou moeten ook, maar het blijft bij mooie woorden en regelrechte leugens. Ik wil jullie dus dat spitwerk in al die dossiers, aanbevelingen, berichten en wat iets meer zei, besparen. Daarom onderaan, voor wie snel een overzicht wil krijgen van waar ik het over heb, een paar goede andere sites.
 
In mijn artikel wil ik vooral de rode draad volgen (en dat valt nog niet mee). Of je hoort niets (zoals de aankondiging van die commissie samson) in vergelijking met commissie Deetman, maar veel belangrijker nog, worden bijna alle zaken van misbruik en falen van jeugdzorg en wie al niet meer, zo lang mogelijk in de doofpot gestopt. Totdat……het echt niet anders kan. Er teveel rumoer ontstaat en men wel iets moet doen.
 
Dan tuigt politiek Den Haag zich op, komen er kamervragen en als je geluk hebt, een commissie. Nou wat een geluk…..wij kregen Rieke Samson. (bestuurslid van de Heldringstichtingen te Zetten, alwaar martelingen en misbruik plaatsvond en waar alleen psychiater Theo Finkensieper voor is aangepakt). Maar volgens Nine Kooiman
(citaat; Khadija Arib (PvdA) is geschrokken van het bericht. Het wekt volgens haar de schijn van belangenverstrengeling en partijdigheid. Zij wil dat het kabinet schriftelijk tekst en uitleg verschaft. Ook vroeg Arib een spoeddebat aan. Het is naar de slachtoffers toe van belang dat het kabinet alle zorgen wegneemt.
Spoeddebat

De overige partijen hebben geen behoefte aan een spoeddebat. Zij wijzen erop dat Samson pas jaren na het vertrek van Finkensieper bij de stichting in dienst trad. "Ik zie geen verband", zei Nine Kooiman (SP).
Een woordvoerder van de commissie-Samson zei in een reactie tegen de Volkskrant dat de onafhankelijkheid van de voorzitter niet ter discussie staat.)  

Nou, ik zie het verband wel, want slachtoffers hebben jaren (dus ook in de tijd dat Rieke bestuurslid was) aangeklopt bij de Stichting, vaak met advocaat, om bemiddeling, een gesprek, genoegdoening of een schadeclaim, maar natuurlijk werd er helemaal nooit thuisgegeven en ook gegevens over je eigen dossier werden niet verstrekt. De commissie doet het af, net zoals zij altijd al met overlevenden van misbruik omgaat; Bek houden, wij beslissen.
 

Voorbeelden genoeg

 

Dit is dan weer zo’n voorbeeldje van machtsmisbruik, maar er zijn er meer, want zelfs de eigen wetenschappers van de commissie samson hebben zij monddood proberen te maken. Hun onderzoek kwam de commissie niet uit, nou ja, de resultaten en conclusies bevielen niet. (waarom? Omdat ze te dicht bij de waarheid kwamen!) dus nog maar een voorbeeldje, het laatste dan:

 

Wetenschappers die betrokken waren bij het onderzoek van de commissie-Samson naar kindermisbruik in de jeugdzorg hebben kritische opmerkingen en aanbevelingen uit hun deelonderzoeken moeten schrappen.
De Groningse hoogleraar jeugdsociologie Greetje Timmerman moest uit haar onderzoek naar de jeugdzorg tussen 1945 en 2010 onder meer de aanbeveling verwijderen dat de Inspectie Jeugdzorg weggehaald moet worden bij VWS.
Rieke Samson zegt dat de conclusies minder hard zijn om te voorkomen dat Jeugdzorg Nederland verlamd raakt en er niets verbetert.
Deze laatste quote van Rieke geeft aan wie en wat zij beschermt. Onderzoek maar wat je wil; de conclusies liggen vast. Dus….zorg vooral dat wij elkaar kunnen blijven afdekken, want anders zou dit beleid (dat misbruik van kinderen) in de hand werkt en tenminste afdekt en beschermt wel eens lam komen te liggen. Noem dat maar een verbetering.
 

Nog lang niet klaar, wat...nog niet eens echt begonnen

 

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/5c5702d4d82b898b9829e307f1004477.jpg

Terug naar de rode draad. De overlevenden worden uit elkaar gespeeld. Allemaal worden zij opgesplitst in kleinere groepen. Vele mensen, waaronder ik, zie echt het verschil niet, of je nu misbruikt bent als kind terwijl je in een klooster, kerkinternaat, pleeggezin, eigen gezin, of God mag weten wat voor instelling of instantie zat, zoals de scouting, voetbalclub of crèche. Maar ik begrijp het wel. Het maakt de aantallen ogenschijnlijk kleiner, het zorgt ervoor dat slachtoffers zich niet zo massaal kunnen verenigen, dat er voor elke groep aparte regels worden opgesteld. Dat er heel veel geld rondgepompt kan worden in hun eigen circuit.
 
Stichtingen en belangenorganisaties worden opgetogen, die helemaal niet gewenst zijn door de slachtoffers, maar zij worden in Den Haag aan tafel gevraagd, zij mogen, zogenaamd, onze belangen vertegenwoordigen. Vele van deze stichtingen (zoals; kerk en recht) zijn alleen maar in het leven geroepen om een extra buffer te maken.

De kloof te vergroten tussen politiek en slachtoffer. Zij strijken, het beetje geld, dat er voor overlevenden op, gebruiken wat zij allemaal te weten komen van de slachtoffers, om ons daar vervolgens mee te kunnen bevechten. Zo heeft de volgende nooit op de website willen zetten dat er een commissie Samson was, ik heb hen erop gewezen, maar dat was volgens hen niet hun taak. (waar heb ik dat eerder gehoord)
De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK) is een landelijke vereniging voor mensen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel misbruik binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties.
(Ik heb nog proberen uit te vissen waar zij hun geld vandaan krijgen en kom dan alleen maar uit bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.)
 
Andere Stichtingen die zich opwerpen als spreken zij namens ons hebben het eindrapport van de commissie samson soms niet eens gelezen en moeten vragen erover van slachtoffers schuldig blijven.
 

Mijn conclusie, voorlopig, want ik ben nog lang niet klaar

 

Dat is dus ook een rode draad, de overlevenden, die goed onderbouwt en met de nodige kennis, kritisch alles volgen en heel veel zouden kunnen betekenen voor anderen, ook als het om het voorkomen en signaleren van misbruik gaat, worden bewust aan de kant geschoven, niet uitgenodigd, of desnoods opnieuw vernederd. Het geeft aan dat deze mensen niet werkelijk willen dat er wat gebeurd, maar alleen een façade optuigen om alles onder de pet te houden.

 

Wat ben ik dan blij, dat ik het hier uit de doeken kan doen.
Dank voor jullie aandacht. We worden er natuurlijk niet vrolijk van. Maar het is heel erg belangrijk dat steeds meer mensen beseffen hoe er met ons (gewone burger) gesold wordt. Het doet mij telkens deugd om jullie reacties te lezen.
Van jullie krijg ik ten minste de menselijkheid, die zo nodig is, waardoor ik in ieder geval door kan met de strijd.
Voor heel veel dossiers en verzamelde informatie;

Blog met veel info en relevante links;

Opmerkingen JzDh+:

Het is verbazingwekkend en gewoonweg schokkend hoe de Commissie Samson er alles aan gedaan heeft om de jeugdzorg-sector er nog zo goed mogelijk van af te laten komen.  De Commissie heeft toegegeven dat er in Jz 3x zo veel mishandeld wordt als in gezinnen, dat het dus NIET altijd 'veilig' is (onveiligheid thuis is de voornaamste reden tot Uit Huis Plaatsing!) en dat 'seksueel misbruik structureel aanwezig is binnen de jeugdzorg.


De GROOTSTE SCHOK is echter hoe SNEL dit rapport in de doofpot moet, hoe de gemeenten nu met de 'transitie' juist met DEZE organisatie afspraken gaan maken over de nieuwe 'jeugdzorg', hoe juist NU OOK WEER ouders worden buitengesloten.
Sterker nog: nu worden allerlei middelen uit de kast gehaald om BJZ  als 'onmisbaar' te gaan beschouwen, er zouden nu, zo werd 12-5-2013 bij 'Zout' ook verteld door BJZ, 'zeer veel opvoedvragen' zijn en het CJG zou moeten blijven bestaan'… sommige CJG hebben ook slechts minder dan 25 vragen in 1 jaar gehad, dat waren de mensen die thuis geen internet-aansluiting hadden….anders waren die ook niet gekomen!
Nu staan gemeentebestuurders niet bekend om hun kennis van zaken, zo bleek zowel op 7-5 als 12-5 te Amsterdam/Oss, maar dat deze bestuurders ook niet een rapport als Samson, dan wel '909-zorgen' van prof. Slot  (72 % van de jeugdzorg zinloos of schadelijk…) kennen is bedroevend, treurig en om te huilen
De vraag die Dark Horse hier openlijk aan ouders wil stellen is deze:
           WELKE OUDERS KIEZEN VOOR BJZ?
(Graag reacties op jeugdzorgdarkhorse2013@gmail.com van ouders die ervaringen met BJZ hebben, andere ouders hebben er namelijk GEEN IDEE van wat hen bij BJZ te wachten staat!)
Nico Mul

Enige eerdere artikelen over de commissie Samson op JzDh:

2 opmerkingen:

  1. Hartelijk dank, voor de aandacht aan deze, alweer ter ziele gegane, Commissie Samson. Ten tijde dat men zich kon melden, heb ik mij gemeld en danig met die commissie 'gevochten'. Het laat mij nog niet los. Over hoe het allemaal gegaan is en meer net zelf een blog begonnen; http://ooiteennormaalmensontmoet.blogspot.nl/

    Mensen die tips, advies of copy hebben, kunnen mij vinden op facebook. Miranda Tabor

    BeantwoordenVerwijderen
  2. het is akelig stil vanuit commissie samson.
    Onze dochter werd misbruikt in een open-stelling. In een gesprek met de kinderbescherming-groningen werd ons verteld dat een kind onder jeugdzorg geen bescherming kreeg van de kinderbescherming, niet bij geweld, misbruik of mishandeling. M.a.w. er mocht van alles uitgevreten worden met de kinderen van jeugdzorg, en ongestraft.

    BeantwoordenVerwijderen