maandag 6 mei 2013

Professionalisering staat nog in de kinderschoenen...Al eerder werd op deze blog geschreven over 'Jeugdzorg, een en al amateurisme' waar de Raad van State, uiteraard buiten hun kennisname van mijn opvattingen, wel mij in feite een grote steun in de rug gaven door het wetsontwerp 'professionalisering' te ontraden, 'omdat professionele zorg elders nu ook al AFDWINGBAAR is. (Waarom moet dat 'afgedwongen' worden? De juiste professionele zorg is toch gewoonweg een kinderrecht vastgelegd in art. 24 IVRK?)
Hier onder vindt u wederom een mogelijke aanduiding van de indruk dat het de komende jaren niet veel beter zal worden met de 'jeugdbeschermers'. Was eerst nog een 'HBO werk- en denkniveau' een vereiste,  nu kan men met een MBO opleiding van 1 jaar volstaan…(vroeger was het MBO 4 jaar waarvan 1 stage jaar, nu slechts 1 jaar met totaal 32 lessen….)
JzDh+ kreeg het volgende bericht toegezonden:

Gelukkig worden jeugdzorgwerkers goed opgeleid: Op MBO-niveau kun je in 1 jaar jeugdzorgwerker worden. Je volgt dan 4 modules van ieder 8 lessen en leert dan gezinnen begeleiden, de zorg bepalen (kunnen gezinnen zelf niet). Ook voor jeugdwerkers zonder dit niveau biedt deze opleiding een geweldige verdieping!

Mijn hemel, wat denken ze van zichzelf en van ouders!

Zie: http://www.scheidegger.nl/opleiding/MBO-Jeugdzorg.htmlOpmerking: Er schijnen zelfs 'jeugdbeschermers' te zijn die minder opleiding hebben dan deze 32 lessen….
Wij vragen ons af wat het niveau gaat worden van de 'generalisten' van de 'gecertificeerde instellingen' dan wel van de 'zorgteams' die in Amsterdam onder de naam 'kind- ouder adviseur' en in Rotterdam als 'generalist' de wijkteams gaan bemensen….

Nico Mul

3 opmerkingen:

 1. Het EVRM is door Nederland geheel geratificeerd.
  Het IVRK is slechts ten dele geratificeerd door nederland, waarschijnlijk omdat men vanuit jeugdzorg-gedachte (naast jeugd-gezondheidszorg op niveau) natuurlijk het kinbd niet het recht van artikel 24 wil geven, anders kan BJZ inpakken!

  Het EVRM is prevalenede wet;
  het IVRK is moreel een weegschaal, een afweegartikel, om de zuiverheid van poltiek en rechter en jeugdzorgwerker te meten.

  BW6:162 stelt dat buiten het fatsoen gedragen strafbaar kan zijn, en zo kan een beroep op IVRK 24 gedaan worden: moreel laakbaar het kind niet het recht te geven op hoogwaardige zorg.
  Maar we kennen de smoesjes- en verschuil-cultuur in jeugdzorgland.
  Men trekt zich niets aan van fatsoen.

  Waarom de opleidingseisen versoepelen, degraderen? Omdat de jeugdzorgwrekers nu vallen onder een vage beroepscode voor jeugdzorgwerkers? Op JzDH staan artikelen hoe vaag deze code is.
  Opmerkelijk is wel dat er code-artikelen zijn waarbij de jeugdzorgwerker misstanden gezien bij een collega moet melden, en dat gebeurt nooit, dus is men blind en houdt men zich er als jeugdzorgwerker niet aan.

  Decennia jeugdzorg, trelkens anders genoemd, maar toch....
  En al decennia roepen ze: 'wij moeten professionaliseren'. En nu komt er een wet, hopelijk niet, dat BJZ zich moet professionaliseren... Dat KAN NIET:
  : Jeugdzorgwerkers kunnen nooit met een cursusje op academisch niveau komen.
  : Jeugdzorgwerkers kunnen nooit psychomedische specialisten worden.
  : Professionaliseren is weggegooid geld van onze belastingcenten!

  Temeer daar professional broodverdiener betekent, en echte deskundigen noemen zich niet professioinal maar duiden hun beëdigd en geregistreerd beroep aan: jeugdpsychiater, arts, orthopedagoog-generalist (wat veel beter is dan generalist, zoals jeugdzorgwerkers zich afleidend willen noemen), jeugdspsycholoog, therapeut, ingeschreven bij........

  Professional is een dooddoener in het jeugdzorgbeleid, als een mooipraatwoord.
  Suggererend dat er van deskundigheid sprake zou zijn. Dus niet!
  Maar politici trappen erin. Helaas. En dienen zo niet de kinderen die beter-af zijn buiten pleegzorg.
  Vreemde moraal hebben deze beroepsgroepen in jeugdzorgland.
  Jeugd-gezondheidszorg is beter.
  Etiketten plakken is vaak nodeloos, maar dan ook niet dwingen!
  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De WGBO is ook geldig (volgens de inspectie) voor kinderen (BW7:446 en verder).

  Ook heeft het kind recht op EVRM art. 6: rechtsbijstand!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het EVRM is door Nederland geheel geratificeerd.
  Het IVRK is slechts ten dele geratificeerd door nederland, waarschijnlijk omdat men vanuit jeugdzorg-gedachte (naast jeugd-gezondheidszorg op niveau) natuurlijk het kinbd niet het recht van artikel 24 wil geven, anders kan BJZ inpakken!

  Het EVRM is prevalerende wet;
  het IVRK is moreel een weegschaal, een afweegartikel, om de zuiverheid van politiek en rechter en jeugdzorgwerker te meten.

  BW6:162 stelt dat buiten het fatsoen gedragen strafbaar kan zijn, en zo kan een beroep op IVRK 24 gedaan worden: moreel laakbaar het kind niet het recht te geven op hoogwaardige zorg.
  Maar we kennen de smoesjes- en verschuil-cultuur in jeugdzorgland.
  Men trekt zich niets aan van fatsoen.

  Waarom de opleidingseisen versoepelen, degraderen? Omdat de jeugdzorgwrekers nu vallen onder een vage beroepscode voor jeugdzorgwerkers? Op JzDH staan artikelen hoe vaag deze code is.
  Opmerkelijk is wel dat er code-artikelen zijn waarbij de jeugdzorgwerker misstanden gezien bij een collega moet melden, en dat gebeurt nooit, dus is men blind en houdt men zich er als jeugdzorgwerker niet aan.

  Decennia jeugdzorg, telkens anders genoemd, maar toch....
  En al decennia roepen ze: 'wij moeten professionaliseren'. En nu komt er een wet, hopelijk niet, dat BJZ zich moet professionaliseren... Dat KAN NIET:
  : Jeugdzorgwerkers kunnen nooit met een cursusje op academisch niveau komen.
  : Jeugdzorgwerkers kunnen nooit psychomedische specialisten worden.
  : Professionaliseren is weggegooid geld van onze belastingcenten!

  Temeer daar professional broodverdiener betekent, en echte deskundigen noemen zich niet professional maar duiden hun beëdigd en geregistreerd beroep aan: jeugdpsychiater, arts, orthopedagoog-generalist (wat veel beter is dan generalist, zoals jeugdzorgwerkers zich afleidend willen noemen), jeugdpsycholoog, therapeut, ingeschreven bij........

  Professional is een dooddoener in het jeugdzorgbeleid, als een mooipraatwoord.
  Suggererend dat er van deskundigheid sprake zou zijn. Dus niet!
  Maar politici trappen erin. Helaas. En dienen zo niet de kinderen die beter-af zijn buiten pleegzorg.
  Vreemde moraal hebben deze beroepsgroepen in jeugdzorgland.
  Jeugd-gezondheidszorg is beter.
  Etiketten plakken is vaak nodeloos, maar dan ook niet dwingen!
  TS

  BeantwoordenVerwijderen