woensdag 15 mei 2013

Jeugdzorg: een en al amateurisme 2b antwoorden NVO


JzDh+ beloofde navraag te gaan doen over het gegeven dat er een aparte registratie komt voor psychologen en pedagogen bij het NIP/ NVO.  Gezien het feit dat belofte schuld maakt stuurden wij het volgende bericht aan zowel NIP als NVO. Het NIP antwoordde reeds eerder. Hier onder nogmaals de vragen en het antwoord van de NVO.
 
Geachte vrouwe/heer,

schrijver van dit bericht is afgezien van ouder-ondersteuner in jeugdzorg zaken ook redacteur van een jeugdzorg-kritische website: www.jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl 

Tot mij kwam het bericht over de registratie van psychologen / pedagogen die voor jeugdzorg werken. Dit roept bij mij enige vragen op:

1. Waarom is een aparte registratie noodzakelijk voor in de jeugdzorg werkende pedagogen/psychologen?
2. Geldt voor deze groep een andere beroepscode dan voor niet in de Jz werkende pedagogen/psychologen?
3. Indien vraag 2 met 'ja' beantwoord dient te worden: wat zijn dan de verschillen?

Eventuele verschillen in de registraties zouden mij verbazen: de deskundigen hebben toch de zelfde universitaire opleiding genoten?

U dankend voor uw antwoorden, met vriendelijke groet,

Nico Mul
JzDh+

Van de NVO kregen wij het volgende antwoord:

 Geachte heer Mul,
Van mijn collega bij het NIP, mevrouw Lxxxx, heb ik begrepen dat uw vragen reeds zijn beantwoord.
De beantwoording door het NIP geldt tevens voor de NVO. NVO en NIP trekken in dit dossier namelijk gezamenlijk op voor de gedragswetenschappers (pedagogen en psychologen).

Ter nuance voor de NVO kan ik alleen het volgende toevoegen aan de reactie van het NIP:
Daar waar staat NIP kunt u ook NVO lezen; daar waar staat psychologen geldt eveneens pedagogen; daar waar staat kinder- en jeugdpsychologen kunt u tevens lezen orthopedagogen-generalist; en daar waar staat beroepscode voor psychologen geldt evenzeer de beroepscode voor pedagogen.

Met vriendelijke groet,

Denis K.,
sr. beleidsmedewerker

JzDh+ : wij zijn de NVO zeer dankbaar voor het antwoorden!
Er wordt in ieder geval een lijn getrokken tussen NVO en NIP registraties.

Nico Mul

2 opmerkingen:

  1. Nee hoor! De klachtenprocedures is verschillend evenals de klachtenregeling.
    Daarom zijn de gedragsdeskundigen aangesloten bij het NVO: minder kans op waarschuwing of berisping en eventueel schorsing!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Al die mensen die zich professionals noemen worden nu wel erg ziek in hun hoofd. Mijn voorspelling was dat al deze mensen rare sprongen zullen maken en het zal nog gekker worden ... uiteindelijk zal er niets meer zijn om te verzinnen voor al deze marionetten want dan wordt de regering wakkerrrr ...yay! En die gaat beseffen dat ze miljarden gestoken hebben in iets nutteloos en dat er als muggen aan hun gezogen werd ...

    BeantwoordenVerwijderen