zondag 19 mei 2013

Bijeenkomst Europees Parlement over schending mensenrechten door jeugdzorginstanties.Jeugdzorg Dark horse Plus blijft de zaak van Ilja volgen. We zullen binnen afzienbare tijd een nieuw artikel plaatsen over de zaak van Ilja en zijn moeder Jelena.

13 mei 2013 vond op initiatief van de Europese parlementariër Dr. Tatjana Zdanoka, een forum plaats in het Europees parlement te Brussel, betreffende het uit de klauwen lopen van mensenrechtenschendingen door jeugdzorginstanties, in onder andere: Nederland, Duitsland, England, Frankrijk, Noorwegen, Finland en Zwitserland. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/letse-europarlementarier-dr-tatjana.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/jeugdzorg-dark-horse-bij-hoorzitting.html

De aanwezigen zijn het eens geworden dat de jaarlijkse stijging van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen door middel van fraude en machtsmisbruik, wordt bewerkstelligd met slecht één doel: zoveel mogelijk subsidie te incasseren (over de ruggen van onschuldige gezinnen en kinderen).

Om dit aan te pakken moet de macht aangepakt worden die jeugdzorginstanties de hand boven het hoofd houdt, en dat is de rechterlijke macht.

Rechters zijn door hun onaantastbaarheid kleine dictators geworden die alleen in het belang van overheid en coörperaties uitspraken doen, en burgers laten barsten. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html

Ilja

Eén van de gestelde doelen is, om overheden te dwingen wetgeving te veranderen wat betreft rechtszittingen: Zo moeten alle zittingen openbaar worden (zodat, onder andere getuigen en journalisten er bij kunnen zijn) en moeten de rechters heel snel aangepakt kunnen worden als zij weigeren aan waarheidsbevinding te doen.
En dat er geen Ex-parte uitspraken worden gedaan. Voor iedere uitspraak moet er een zitting plaatsvinden in het bijzijn van beide partijen. 


Nieuwsartikelen zijn in het Russisch, maar komende week komt er een groot artikel in de Engelse Telegraaf over onze situatie (The Telegraph).

With kind regards,

Ilja

8 opmerkingen:

 1. Openbaarheid (familie- en jeugd-)rechtzittingen:

  Uiteraard kunnen er gevoelige privé-onderwerpen ter tafel komen, dus...
  Dus zou enkel het gezin mogen bepalen of de openbaarheid (t.a.v. pers) beperkt mag worden.
  Gezinsleden zouden altijd getuigen, deskundigen, en ondersteuners mee mogen nemen naast juridisch vertegenwoordigers.

  Zeker de tegenpartij jeugdzorg (of kinderbescherming of jeugdhulp) mag hierin geen stem hebben, daar jeugdzorg een orgaan is van of namens de overheid, en niet over privacy gaat; dat bepalen de gezinsleden zelf, gemotiveerd.

  Openbaarheid kan insinuaties, sturende suggesties zonder bewijs vanuit jeugdzorg of jeugdbescherming openbaar maken.
  Uiteraard is jeugdzorg hier bang voor. Jeugdzorg adviseert tot behandeling achter gesloten deuren, met weghouden van onafhankelijke deskundigen (van het gezin).
  Helaas werd en wordt er door de overheid te veel geluisterd naar deze sturende en manipulerende jeugdzorg.

  Inbreng van deskundige ouders in beleid en wetgeving is er nauwelijks; de jeugdzorg heeft jonge pubers gevraagd als participant, alsof enkel die deskundig zouden zijn en overzicht hebben waar jeugdzorg mis gaat.
  En deze 'jongeren-participatie' wordt door jeugdzorg misbruikt alsof er wel cliëntenparticipatie, inspraak, is geweest in de transit, de hervorming van wetgeving rond jeugdbescherming. Ziet de mate!
  Zo kunnen ook apen met pijltjes schieten op een bord gebruikt worden als 'participatie'. TS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi, goed werk.

  Onderstaand bericht is vandaag uitgegaan naar de Commissie verzoekschriften:

  De Commissie verzoekschriften
  T.a.v. de heer Gabriel Sanchez Rodriguez
  Plateau de Kirchberg
  L-2929 LUXEMBURG
  Maastricht, 20 mei 2013

  Betreft: aanvulling verzoek
  Alg. register nr: 0370/2013


  Zeer geachte heer Sanchez Rodriguez,

  Ter adstructie van mijn verzoekschrift zend ik u hierbij een kopie van het rapport van de Nationale ombudsman (een Hoog College van Staat), waaruit blijkt dat Nederland nalaat mij, respectievelijk ouders, behoorlijke - kortweg - verslaglegging, naleving van uitgebrachte adviezen, naleving van omgangsregelingen, een onpartijdige behandeling, en behoorlijke klachtbehandeling te garanderen (bijlage 1).

  De betrokken instanties Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en Bureau jeugdzorg (Bjz) zijn organen van de Nederlandse overheid aangezien zij op grond van een wet in formele zin in stand worden gehouden.
  Uit herhaalde mededelingen van AMK, RvdK en Bjz aan de Nationale ombudsman blijkt dat zij 'niet aan waarheidsvinding doen' (bijlage 2), met andere woorden, onderzoek naar de feiten wordt door AMK, Raad en Bjz niet gedaan. Veelal presenteren (manipuleren) zij informatie zo dat maatschappelijk werkers, zonder valide diagnostiek, bij de rechtspraak hun subjectieve visie kunnen doordrukken (bijlage 3).
  De Nederlandse overheid bevindt zich aldus in een spagaat. De Nationale ombudsman doet onderzoek, maar kan niet beslissen. De rechtspraak beslist, maar verlaat zich op AMK, RvdK en Bjz, waardoor beslissingen niet op feiten zijn gebaseerd.

  Feitelijk is in Nederland stelselmatig sprake van het schenden van: de vereiste rechtszekerheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving, de nationale wetgeving en van direct werkende verdragsbepalingen als artikel 6 en 8 EVRM en artikel 9 lid 3 en 16 van het IVRK.

  Aangezien het gaat om evidente en ernstige gebreken aan het Nederlandse rechtssysteem, en om stelselmatig disfunctioneren van Nederlandse professionals die zijn belast met wettelijke taken, verzoek ik uw commissie om krachtig ingrijpen te bewerkstelligen aangezien de Nederlandse overheid zich ter zake al decennia onmachtig toont, en kennelijk niet in staat is om burgers te verzekeren dat hun rechten worden gerespecteerd.

  Met de meeste hoogachting,

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geweldig!!!! Dankjewel Ilja en anderen!

  De mensenrechtenschendingen gaan dagelijks door, maar de deukjes worden barsten en uiteindelijk moet het uit elkaar ploffen.
  En moeten jeugdwerkers zich gaan realiseren hoeveel schade ze gezinnen toebrengen en zich diep gaan schamen voor Jeugdzorg te werken.

  We moeten volhouden!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Barsten worden het absoluut, betreft de zaak van mijn broertje en zusje ben ik bezig om hele grote klappen toe te brengen aan zowel kinderbescherming als jeugdzorg als de kinderrechters.

   Verwijderen
 4. De rechters zijn vooral onnozol: zij volgen adviezen van instanties die zelf aangeven dat ze geen onderzoek naar de feiten doen.

  Ingrijpende maatregelen die het recht op family-life beperken zijn slechts toegestaan als daar goede redenen voor zijn, en onderbouwd met deugdelijke argumenten. Beweringen van maatschappelijk werkers horen daar natuurlijk niet bij.

  Maar hoe dring je door tot een onnozele?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is de VN tot twee keer niet gelukt om de NLse rechtstaat aan te pakken. Justitie, Regering en Rechters kwamen weg met een belerend vingertje van de VN. Die doen dus ook niet aan waarheidsvinding. Ben benieuwd wat het EP van plan is om deze mensen/kinderschending aan te pakken. Begen ook bij het NJI die de plannen door hebben gegeven aan al die landen. Ja,ja zij zeggen dat het nog erger wordt; ouders zullen veel problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen! O oh, wat zijn ouders toch achterlijke ellendelingen he?

  Mijn kind heeft teveel stress en spanningen, hij zegt dat door BJZ zijn leven beperkt werd en niet mocht ontwikkelen. Hij huilt veel omdat hij zich ook schaamt voor de buitenwereld om het te vertellen. Dit is dus levenslang, mijn kind die trauma's heeft opgelopen door de misplaatste dreigingen door rechters en de onderontwikkelde gezinsvoogden en hun opdrachtgevers de gedragswetenschappers.

  Dankzij die rechters, valse rapporten RvdK, AMK, BJZ en anderen drijven gezinnen tot waanzin. Alweer een BJZ geval in het nieuws, vader en beide zoons dood. Denken rechters dan niet na, hebben ze geen gevoel als moeder, vader, opa of oma?

  Alle hoop op Brussel dan maar. Iets moet er gebeuren tegen deze terreur en rap.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Uhmmm moet een rechtbank niet aan feitenbevinding doen ?

  Waarheidsbevinding, tsja dat is maar net wat je als waarheid ziet.

  De ene ziet God als waarheid, de andere Budda.

  Kunnen we het niet beter op feiten houden ? Feiten kun je niet ontkennen, en waarheid wel.

  Maar goed, technische bijzaak.

  En ik zie hier wel veel mensen BJZ afkraken(en in deze context terecht), maar ik was een lastig puber en ze hebben mij en mijn ouders geholpen toch op wat rechte lijnen met elkaar te krijgen door middel van bemiddeling. Ze kunnen dus ook goed werk leveren. Dus ze hoeven zich niet allen te schamen.

  Veder vind ik het verschrikkelijk, vooral op de wijze hoe met de ouders hun rechten word om gegaan terwijl het bekend is dat er fouten en leugens zijn gemaakt.

  Vooral het "vergeten" af te bellen is niet alleen onprofessioneel, maar dat er geen vervolging kan worden gedaan voor op zijn minst nalatigheid is gewoon corrupt.

  Ik wens je Ilja daarom ook alle sterkte en hoop zeker dat je dit juridisch door hun strot ramt zodat ze hun fouten moet herkennen en verbeteren. En vooral een snelle hereniging met de kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Over machtsmisbruik gesproken... http://huijbregsen.wordpress.com/2014/06/18/chantage-door-jeugdzorg-en-kinderbescherming-met-schriftelijk-bewijs/

  BeantwoordenVerwijderen