woensdag 15 mei 2013

De stem van het kind?


Een schande, hoe willekeurig deze organisatie (Erasmus Academie)  omgaat met wie wel of niet aanwezig mag zijn op het congres ‘de stem van het kind’.  Zoals Bij veel congressen over jeugdzorg en kinderen worden ouders, ouders met een wetenschappelijke achtergrond, ouderondersteuners  niet toegelaten.

Jeugdzorg Dark horse (Plus) had zich ook aangemeld en kreeg een afwijzing. We hebben de proef op de som genomen en onder een andere naam kom je wel binnen. Ze willen geen pottenkijkers, kritische jeugdzorgkenners, en zeker geen Jeugdzorg Dark horse (Plus). Het zou ons niet verbazen als Jeugdzorg hierachter zit. Triest, want juist van de critici kan men veel leren. Juist de critici vertegenwoordigen De stem van het kind. Hieronder de e-mail correspondentie van een vaste team ondersteuner van Jeugdzorg Dark horse. 
Ranada van Kralingen


Op 6-5-2013 10:28, Recht, Erasmus Academie schreef: 

Geachte heer/mevrouw,
U heeft zich aangemeld voor het congres 'Wat ik ervan vind, de stem van het kind' op 31 mei a.s.

Dit congres is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij een van de deelnemende organisaties en enkele andere professionals die door de organisatie van het congres zijn uitgenodigd deel te nemen.

Omdat u daar niet toe behoort, kunt u niet aan het congres deelnemen.

Met vriendelijke groet,

Erasmus Academie

010-4088687

Van: T

Data:: Thursday 9 May 2013 18:37
Aan: Recht, Erasmus Academie
Onderwerp: Re: Congres 'Wat ik ervan vind, de stem van het kind'

Geachte,

De Stem van het kind....
Mogen wetenschappelijke ouders deze niet verwoorden?
Mogen enkel amateurs in de jeugdzorg hierover invulling geven?

Mogen rechters misleid worden met de jeugdzorgwerkers-verdraaiingen van 'feiten', zo zij deze kunnen herkennen; gedragsproblemen kunnen ze immers niet herkennen omdat ze niet (psycho)medisch academisch gevormd zijn.

Ik denk dat ik juist een goede invulling kan geven aan De Stem van het Kind.
Als adoptieouder, als adoptiezorgdeskundige.
Hoe professioneel zijn de aangehaalde 'professionals', zijn deze (psycho)medisch deskundig?

Wat denkt u zonder belezen ouders te kunnen doen over "Wat ik -als kind- ervan vind", de stem van het kind.

Neemt u ook echte wetenschap mee, zoals de bevindingen van Joseph J. Doyle jr ("kinderen beter-af thuis dan in pleegsetting", 2007, evt. met hulp, begeleiding en ondersteuning)? Of S.L. Smith ("Keeping the Promise", 2010, gespecialiseerd in de ingang van reguliere jeugdzorg, zoals ook prof. RJ. van der Gaag, Ratboud, adviseerde: 'zet zwaargewichten in de ingang'), etc.?

Uw motivatie is onduidelijk.

Heeft u toch een plaatsje?
Met vriendelijke groet,     
T
 Op 13-5-2013 16:08, Recht, Erasmus Academie schreef:
Geachte T, 

Bedankt voor uw reactie.  

Bij de toe te kennen plaatsen hebben mensen die werkzaam zijn bij de deelnemende organisaties en andere professionals die door de organisatie van het congres zijn uitgenodigd deel te nemen voorrang.  

U kunt helaas niet aan het congres deelnemen.  

Met vriendelijke groet,  

Erasmus Academie BV
Kamer M5-18
Werkdagen: ma-vrij 
T: +31 (0)10-408 8687

Van: T

Datum: Monday 13 May 2013 16:35
Aan: Recht, Erasmus Academie
Onderwerp: Re: Congres 'Wat ik ervan vind, de stem van het kind'
 

Geachte,

Zijn de door uw genoemde 'professionals' afkomstig van bureaus jeugdzorg, dan is het de vraag of De STEM Van Het Kind wel aan de orde komt, gezien de ondeskundigheid in deze ingang tot gedwongen beschermingsmaatregelen in weerwil tot wetenschappelijke en ouderlijke bevindingen:
 

- Er zijn vele wetenschappers die zeggen: ‘Doek BJZ op’;
- Prof. R. Hoksbergen (2000) zegt:  maak gespecialiseerde ingangen mèt kennis;
- S.L. Smith (2010) in 't grootse onderzoek Keeping the Promise zegt:  de reguliere jeugdzorg is onbekwaam, creëer gespecialiseerde ingangen;
- De SSF (2004) zegt:  creëer gespecialiseerde ingangen met diagnostici, omdat in BJZ te veel kinderen buiten de boot vallen en onterecht uithuisgeplaatst worden;

- Jeugdpsychiater W. Janssen-Breederveld (2009) schreef dat uithuisplaatsen ook schadelijke aspecten heeft voor de beleving van het kind (iets dat BJZ nimmer afweegt); en andere deskundigen, orthopedagogen, sluiten zich erbij aan;

- J.J. Doyle (2007) zegt in een groots longitudionaal onderzoek:  kinderen zijn beter-af thuis, ondanks een evt. moeilijke situatie, dan in een pleegsetting, en hulp thuis kan effectiever werken; zoals - prof. Jo Hermanns zag dat in Zeeland buiten BJZ al 50% (tot wsch. 75%) minder geïnstitutionaliseerd kan worden door kinderen via thúís hulp te verlenen;

- RJ. van der Gaag, Radboud-universiteit, adviseert:  haal de financiële schotten weg, laat kinderen door zwaargewichten in de ingang onderzoeken;
 
- N.W. Slot e.c. ('909 zorgen') bevonden dat 72% van de OTS-sen niet effectief verbeterden, zelfs verslechterden na 2 jaar pseudo-hulp van BJZ dankzij de beterweter-jeugdzorgwerker, en een vraagteken bij die 28% waar wat verbetering bij was;

- Waarom bestaat BJZ (of hoe het straks genoemd wordt) dan nog, als huisartsen het beter kunnen?; huisartsen kunnen beter doorverwijzen naar de juiste specialist.
Ja. Allemaal (medisch-deskundige) wetenschappelijke onderzoeken en bevindingen die NIET uitgingen van het vooroordeel en gegevens van laagopgeleide jeugdzorgwerkers met functie indiceerder of gezinsvoogd, waar jeugdzorgbestuurders zich op baseren, maar met academisch gevormden die meer zien en integraler kijken naar het kind dan BJZ.......

Bevindingen die niet geëntameerd waren door BJZ en diens polariserende onderzoeksvraagstellingen en geselecteerde gegevens van jeugdzorgwerkers, op slechts sociaal werkniveau....
....
- Ook advocaten zagen het, advocaten die te vaak zien dat BJZ eigenwijs handelt en fout dwingt, waar beter kon –voor het kind– via thuis met een diagnostische doorverwijzing en met ouders hulp en ondersteuning geven, advocaten die brandbrieven schreven zoals http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRI … ;
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/d … ;
- En ook ombudsmannen en raadsheren die toch meer (diagnostische) waarheidsvinding wensen omdat het belang van het kind niet ophoudt bij een uithuisplaatsen zagen het; en zagen dat de indicatiebesluiten een rommeltje van knip- en plakwerk bevatten met onwaarheden, en er werd afgevraagd: 'Is het BJZ er voor de cliënt of is de cliënt er voor het bureau jeugdzorg?' (FJR 2011/92, 2011/76, 2012/95)....

- En Kinderrecht (IVRK) artikel 24 spreekt moreel: Het kind heeft recht op de hóógst mogelijke mate van gezondheidszorg....
De stem van het kind wordt in het amateurisme, BJZ, niet gehoord. De jeugd-gezondheidszorg wordt onder de a.s. jeugdwet achter een drempel van ondeskundige jeugdzorg gezet, jeugdzorg dat een ingang is... tot het in eigen beheer houden van het kind middels een beschermingsmaatregel, vaak waar het niet nodig is; niet-doorverwijzend, beschadigend.

Gaat BJZ nu bepalen wat "ik ervan vind"?
Gaat BJZ of anderen die op de signalen vanuit BJZ afgaan, nu bepalen wat het KIND ervan vindt?

Hoe onwetenschappelijk om daar geen deskundigen, ouders zijnde, bij te laten.
Wanneer u de STEM van het kind wilt kennen, doe dat dan wetenschappelijk, van alle kanten. Waar staat de Erasmus anders voor?
Misschien toch beter om wat BJZ-'professionals' te annuleren en ouders-zijnde deskundigen toe te laten?

Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
T
Onderwerp:
RE: Congres 'Wat ik ervan vind, de stem van het kind'
Datum:
Mon, 13 May 2013 14:45:33 +0000
Van:
Recht, Erasmus Academie <recht@erasmusacademie.nl>
Aan:
T

Geachte T,
De organisatie heeft besloten dat u niet deel kunt nemen aan het congres.

Hier wil ik het graag bij laten.  

Met vriendelijke groet,  

Erasmus Academie BV kamer M5-18
Werkdagen: ma-vrij 

T: +31 (0)10-408 8687 

Carole van Herk
Programmacoördinator PAO

Kamer M 05 21
Telefoon +31 10 408 2178
E-mail vanherk@remove-this.erasmusacademie.nl
 

Bovenstaande verhaal van een ouder-ondersteuner met ook al meer dan 10 jaar ervaring is bijna het gelijke van mijn ervaring: 18 jaar ouders ondersteuner én wetenschappelijk bezig zijn met allerlei zaken in verband met 'jeugdzorg' en 'waarheidsvinding' (zonder enig salaris of subsidie) maken ons dus ondeskundig en de mensen die bij BJZ werken zijn per definitie 'deskundig' omdat ze een salaris ontvangen uit de jeugdzorg-industrie...

Misschien wordt het eens tijd om gewoonweg dat hele BJZ op de doeken, (prof. J. van Acker)!

Kijkt u vooral eens wat de Raad van State vindt van de 'jeugdzorg-professionals'...zinloze missie dat professionaliseren....wetsontwerp prof. Jz ontraden, omdat er voldoende professionele zorg elders te verkrijgen is!!!

Een en ander heeft veel weg van het fenomeen dat ik beschreef in mijn column 'De Feestjes van Jeugdzorg' in 2009 (die BJZ-Haaglanden mij niet in dank afnam: ze probeerden hiermee zelfs te beargumenteren om mijn artsentitel te ontnemen...helaas voor BJZ Haaglanden was dat een mislukte missie!): men zorgt dan voor toegangsprijzen tot ca. 500 € dat in ieder geval de gewone ouder niet komt bij congressen als 'de dag van de Jeugdzorg'...ook een methodiek.. Nu bepaalt jeugdzorg dat kennelijk alleen medewerkers van Jeugdzorg mogen komen...

Het is DUIDELIJK: de STEM van het KIND mag niet gehoord worden!

Nico Mul

3 opmerkingen:

 1. http://www.youtube.com/watch?v=mtjW-PZv0GQ
  Maria Youssef op 15 mei 2013 in Den Haag. Pleidooi voor het respecteren van de rechten van ouders en kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nora Yorukseven25 mei 2013 om 00:45

   Excuus me dat was niet Maria Youssef maar Nora Yorukseven!!
   Zie hieronder haar eerdere toespraken> http://www.youtube.com/watch?v=R-8S9uKMY0A
   En hier nogmaals> http://www.youtube.com/watch?v=shTZZ1bkhCA

   Verwijderen
 2. Dit is ook een mooie op het inschrijfformulier: (je wordt gewoon je mond gesnoerd):

  Privacy verklaring: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie - welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden - op enigerlei wijze wordt bekendgemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkenen(n) en Erasmus Academie.

  BeantwoordenVerwijderen