woensdag 22 mei 2013

De TRANSITIE: het afscheid van uw kinderen!

Nu politici zoals wethouders jeugdzorg en personen als Nine Kooiman zich volop aan het inzetten zijn voor de 'Transitie Jeugdzorg naar de gemeenten', worden er geruststellende woorden geuit in verband met het feit dat er mogelijk kinderen zónder de juiste zorg zouden komen te zitten. Zo werd ook op 12-05-2013 in politiek café Zout gezegd: het zou zo erg zijn als 'het fundament van de jeugdzorg' zou worden afgebroken' (Nine Kooiman / 1.06)


(Prem was een andere mening toegedaan: 'opblazen jeugdzorg' (2.07))

De geruststelling: na de transitie BLIJVEN de kinderen die NU HULP HEBBEN de zelfde HULP houden….

Let wel op het jeugdzorg-jargon: onder de 'hulp' wordt in jeugdzorg termen namelijk de UIT HUIS PLAATSING van uw kinderen verstaan, zo ook de 'IN HUIS PLAATSING' (= het zelfde als UHP, maar dan min of meer definitief opgeborgen in een gezinshuis waar de gezinshuisouders 36.000 € per jaar voor uw kind krijgen!)...

Dus, beste ouders: bereid u voor op het GROTE AFSCHEID: hebben uw kinderen een UHP voor de transitie, na de transitie HOUDEN ze die en komen uw kinderen nooit meer bij u terug!


JzDh+ komt binnenkort met een voorstel om dit te voorkomen!

Nico Mul

1 opmerking:

 1. Waarschijnlijk heeft de overheid becijferd dat het goedkoper is om alle ten onrechte geroofde kinderen gevangen te houden in pleeggezinnen en instellingen tot ze 18 worden, dan om te erkennen dat het een totale mislukking is, want dan komen er geheid schadeclaims m.b.t. duizenden kinderen ten aanzien waarvan de Nederlandse wet en de mensenrechtenverdragen zijn geschonden.

  Simpel voorbeeld. Een inbreuk door de overheid op het (verdrags-)recht op family-life is alleen toegestaan als daar zeer goede en zwaarwegende argumenten voor zijn.

  Beweringen van maatschappelijk werkers die NB zelf verklaren dat zij niet aan waarheidsvinding doen zijn natuurlijk objectief beschouwd niet te kwalificeren als zeer goede en zwaarwegende argumenten, ook niet in het licht van de wettelijke bepalingen m.b.t die advisering.

  Zelfs onzinnige nationale regelingen en systemen kunnen verdragsrechten niet opzij zetten. Elke eerstejaars rechtenstudent leert dat direct werkende verdragsbepalingen prevaleren boven de nationale regeling in geval van conflict.

  Maar ja, een RAIO-opleiding duurt zooooooo lang dat je dat daarna alweer vergeten bent.

  Gezien de voorliggende jurisprudentie in het zogenaamde jeugdrecht is de meerderheid van de (kinder-)rechters die deze onwelriekende derrie hebben geproduceerd incompetent en ongeschikt.

  Daar speelt echter voor de overheid hetzelfde probleem als bij de geroofde kinderen: de dwazen zijn voor het leven benoemd, en kunnen wel worden ontslagen, maar zullen hoogstwaarschijnlijk toch moeten worden doorbetaald tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, dus ..

  BeantwoordenVerwijderen