zaterdag 11 mei 2013

Prem Radhakishun en Nine Kooiman (SP) in politiek café Zouthttp://smallingerland.sp.nl/bericht/109046/130508-prem_radhakishun_in_zout.html


Aanstaande zondag is Prem Radhakishun de hoofgast in politiek cafe Zout. De rode draad in het programma is het wel en wee van de jeugdzorg.

Zo komen er enkele ervaringsdeskundigen aan het woord. Orthopedagoge Linie Aalbers is ex-directeur van GGZ Oost-Brabant, jeugdzorger Rik van Schaik van Bereau Jeugdzorg Utrecht en de voorzitter van de pleegouderraad van jeugdzorginstelling Oosterpoort Irwin van Hunen.

De Osse wethouder Rene Peters gaat over de jeugdzorg in debat met SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman.

Zout wordt gehouden in de grote zaal van cultuurpodium de Groene Engel aan de Kruisstraat in Oss en start klokslag 16.00 uur.

Geachte heer Radhakishun,

Ongetwijfeld zal u mij, Nico Mul, nog wel herinneren.  Om dit even op te frissen; bij het 10-jarig bestaan van Stichting de Noodkreet te Helmond in 2008 hebben wij uitgebreid met elkaar gesproken.  U had bewondering voor mijn opmerkingen aangaande falen 'jeugdzorg', maar vond vaak mijn woordenvloed daarna wat te veel.  Ik heb me dit in de oren geknoopt  en kom zelfs tot zeer kernachtige conclusies aangaande 'jeugdzorg'. (Ik ondersteun ca. 18 jaar ouders in de procedures omtrent Jeugdzorg / kinderbescherming,) Mijn optiek is dan ook kort samen te vatten als: Geef ouders/ kinderen direct de juiste zorg door hen toe te laten tot échte deskundigen, desnoods via de huisarts! 

Zo kom ik tot een paar kernzaken:
- BJZ een en al amateurisme / zelfs de Raad van State vindt de 'professionalisering Jeugdzorg' zinloos: 'professionele zorg voor de jeugd is voldoende afdwingbaar'...(lees: daar is BJZ niet voor nodig!) 

- Ook bij de nieuwe Jeugdwet wordt structureel NIET naar ouders geluisterd: zie de zinsnede: 'gemeenten gaan in overleg met de jeugdzorgaanbieders over de te leveren zorg'...(staat in het wetsontwerp!)

- Juist professionele zorg zou kunnen gebeuren via de huisarts : bij eenvoudige huiselijke problemen als orde-scheppen / regelmaat/ structuur zou hulp door vrijwilligers/ gezinscoach of systeemtherapeut kunnen volstaan... als nu de Huisarts verwijst naar maatschappelijk werk, die ook de vrijwilligersorganiosaties als Home-Start en dergelijke kennen...
De huisarts zou ook, bij kind-gerelateerde problemen, kunnen verwijzen naar een kinderpsycholoog of kinderpsychiater.  Dit laatste wordt eigenlijk VERBODEN door de nieuwe Jeugdwet: eerst moeten medewerkers van de 'gecertificeerde instelling' (na uiteraard 'team overleg')  gaan bepalen of een kind onderzocht mag worden door een kinderpsychiater, zowel de huisarts als de directe toegang tot specialistisch onderzoek wordt in feite TEGEN GEHOUDEN! Een directe toegang tot professionals ondervangt ook het probleem van de 'waarheidsvinding': deze zijn namelijk wel hetzij beëdigd hetzij gebonden aan de beroepsethiek + -rechtspraak!

Ik overweeg ook te komen, maar vrees, gezien de aankondiging en de aanwezigheid van de naar mijn mening uitermate goede BJZ-vertegenwoordigster die niet gehinderd is door enige wetenschappelijke kennis van zaken (ze negeert die en als je een kritische vraag stelt per e-post, word je vervolgens geblokkeerd of je krijgt een BJZ-folder als antwoord, met zinsneden als: 'UHP wordt in het team besloten' op de vraag:  WAAROM heeft niemand het kind éérst gedegen onderzocht voor er een beslissing UHP genomen wordt? WAAROM is een oordeel van een échte deskundige niet gewenst?), Nine Kooiman, vrees ik dus dat het een soort BJZ-reclamespot zal worden, zoals afgelopen dinsdag in Amsterdam was, waar de wethouder Pieter Hilhorst, als 'ombudsman' zeer kritisch op BJZ, nu gewoonweg openlijk de avond afsloot met "We moeten VERTROUWEN hebben in jeugdzorg"
Kritische vragen als 'waarom MOET PLEEGZORG' mochten eigenlijk niet gesteld worden....

Ik heb hier een en ander over geschreven op mijn blog, 'Jeugdzorg Dark-Horse-plus', de 'Hamvraag' (u mag die gerust overnemen/ zie vooral de reacties) 

Over het structureel amateurisme in de jeugdzorg: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/jeugdzorg-een-en-al-amateurisme.html  (Ik voel me vereerd: de Raad van State geeft mij in feite gelijk!!!)

Markant en treffend vind ik dit stukje dat J. Langezwaal schreef op het artikel van E.G. op Binnenlandsbestuur:

Een citaat uit fraaie reactie op de column van Erik Gerritsen op 'Binnenlands Bestuur' (over de tevreden bevolking over BJZ) van dhr. J. Langezwaal wil ik u niet onthouden... hoe treffend kan je het zeggen...

"Nine Kooiman (SP Tweede Kamer) was deze week bij Pauw en Witteman. Zij gaf een verhelderende demonstratie van het belangrijkste knelpunt in de jeugdzorg: Kooiman wil 'iets doen' voor kinderen 'in gezinnen waar sprake is van armoede, verwaarlozing, bedreigde ontwikkeling en/of mishandeling'. De emotie bij Kooiman was voelbaar en zichtbaar. Geen woord echter over onderzoek naar de feiten, (rechts-)waarborgen, (rechts-)handhaving, verdragsrechten, een eerlijk proces, equality of arms, gelijkwaardigheid van partijen, deugdelijk klachtrecht, toetsing door een onafhankelijke rechter, enzovoort.


Het gebrekkige kennisniveau i.c.m. haar positie maakt Kooiman zélf tot een bedreiging voor álle Nederlandse kinderen. Kooiman maakt NB deel uit van een wetgevend orgaan, en de focus ligt op 'iets doen', 'ingrijpen', 'vroegsignalering', 'zien' en 'volgen' van kinderen en ouders, enz. De wetgever beweegt zich zo evenals recent vele gemeenten op het 'niveau' van de emotiegedreven maatschappelijk werker. Het is schokkend, maar tegelijk verhelderend, omdat het samen met het onsamenhangende gebazel van 'sommige jeugdzorgbestuurders' duidelijk maakt waarom misstanden 'beyond imagination'* alsmaar kunnen blijven bestaan. 

* Kwalificatie van de Roemeense vertegenwoordiger in de Europese Commissie voor de verzoekschriften op 20 februari 2013 ten aanzien van de werkwijze van de Nederlandse jeugdzorg." Zie video:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/de-hoorzitting-van-ilja-op-20-februari.html

Einde citaat... duidelijk toch?

Toch even een directe vraag aan u: hoe is de rechtsbescherming  dan wel wat is de wettelijke basis waarom een 'ouder-kind Adviseur' het recht heeft gezinnen binnen te dringen  en dan ook nog met hele 'teams'  zaken van gezinnen te bespreken, buiten toestemming van ouders, evenals dat deze op scholen allerlei zaken over kinderen met derden gaat bespreken en ook nog leraren pedagogisch gaat adviseren...?  (Dit in uw woonplaats Amsterdam)  en in Rotterdam komen ze met een geheel team de wijken in....zie mijn artikel: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/jeugdzorg-komt-de-wijken-in.html ?

Ik overweeg zondag te komen, en verneem graag of ik een eventueel zinvolle bijdrage kan leveren aan de discussie. U mag zo nodig dit bericht doorsturen naar de organisatoren.

Ik dank u voor uw aandacht en hoop van u te vernemen!

Meer informatie over mij / jeugdzorg etc. is ook te vinden in mijn 'Nico Mul's link' hier onder.

Vriendelijke groet,

Nico Mul


Drs. N.J.M.Mul
Tel.: +31(0)857851342 / +31(0)633109214 / +31(0)644772628
Skype: Nicomul55
Fax: +31(0)847192769

4 opmerkingen:

 1. De Osse wethouder Rene Peters is in ieder geval bekend met de problematiek in de jeugdzorg via publicaties op Jeugdzorg Dark horse. In hoeverre hij ook zicht heeft op de onderliggende structuur van die problemen, kan ik niet inschatten. Het is sowieso de vraag hoeveel gemeenten kunnen doen om de macht van jeugdzorg in te perken, als ze via de Meldcode die ze nu gaan invoeren, gemakkelijk de kinderen kunnen ronselen bij hulpposten in ziekenhuizen en bij scholen. Dit soort trajecten lopen allemaal via de rechter en Jeugdzorg Nederland heeft al aangegeven dat bemoeienis van de gemeenten daarmee niet gewenst is!

  Sven Snijer

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik hoop dat buitenstaanders zoals Prem weten dat Nico met ˊprofessionalˋ wat anders bedoelt dan hoe jeugdzorg dit woord misbruikt alsof zij als ˊprofessionalˋ deskundig zouden zijn.
  Nico bedoelt dus deskundigen op academisch niveau, en jeugdzorg bedoelt te suggereren alsof ze deskundig zijn, alhoewel ze broodverdienenden zijn, dat te danken is aan de financiele structuur van BJZ (en waarvan RJ van der Gaag zei: zet zwaargewichten in die ingang, die de client zelf onderzoeken).
  Het is goed kern-woorden te definieren wanneer het bekend is dat het woord in jeugdzorgland misbruikt wordt ter bespeling en misleiding.
  Ik ben benieuwd of de afleidende antwoorden die te verwachten zijn doorzien en benoemd worden.
  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Vergeet niet: BJZ en diens opvolging onder de a.s jeugdwet zijn vaak overgangen tot gedwongen beschermingsmaatregelen.
  Wanneer BJZ indiceert kan dit een OTS of UHP (uithuisplaatsing) zijn, al hopen vele ouders op een deskundige, denkend aan een persoon die een arts-opleiding heeft gedaan en naar die beroepscode ethisch werkt.
  BJZ is maar al te vaak juridiserend, en een OTS betekent dat het gezin onder de rechter is, en niet een keer (na een begin komt er meer).

  Wanneer er dus over jeugdzorg of jeugdhulp (a.s. jeugdwet) gesproken wordt:
  het is een infame ingang tot dwang. Een dwang die voorbehouden dient te worden aan echte deskundigen in een RvdK+.
  Dwang mag slechts een uiterste zijn.
  Nine zal wel meteen met zware voorbeeldgevallen komen om te sturen, waar het merendeel van de in BJZ komende kinderen daar niet in passen en gewone hulp nodig hebben zoals de drie punten van Nico, en die niet BJZ mag bepalen, maar de ouders, zo nodig in overleg met een arts, zelf!
  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Prem zou er korte metten mee kunnen maken, hij is namelijk advocaat van origine.
  Hij kan het ook van zijn point of view bekijken; als vader en misschien binnen korte tijd opa. Wat als zijn kleinkind ook in deze jeugdzorg wereld terechtkomt? Gaat hij dan nog steeds jeugdzorg en Nine ophemelen? Dacht het niet.

  BeantwoordenVerwijderen