vrijdag 17 mei 2013

Artsen slaan ALARM-3

De kinderpsychiater M. Oosterhoff geeft nogmaals duidelijk aan:  de mogelijkheid of je als kind nog goed onderzoek door een echte specialist krijgt wordt als het aan de nieuwe Jeugdwet ligt bepaald door de willekeur van de regisseurs, die geen enkele medisch-diagnostische bevoegdheid hebben.  Zo kan het dus van gemeente tot gemeente gaan verschillen of er nog enig goed onderzoek gedaan wordt. Naar mijn mening kan alleen een arts beoordelen of er mogelijk sprake is van gezondheidsproblemen en als de arts er niet uit komt is het volgens zijn beroepsregels verplicht door te verwijzen naar iemand die deskundiger is dan hem of haar, maar doorverwijzen naar een medische leek is naar mijn idee iets als een chirurg die verwijst naar een pedicure als het gaat om een teen-amputatie of een internist die verwijst naar een gezondheidstherapeut bij de behandeling van lymfeklierkanker: de omgekeerde wereld dus en schadelijk voor de gezondheid.  Voor kinderen schijnt dit 'normaal' te worden als het aan Den Haag en BJZ ligt. Zie hier onder, het spreekt voor zich!

Nico Mul


17 mei 2013

Kindergeneeskunde uit basispakket

De kindergeneeskunde gaat in 2015 uit het basispakket van de zorgverzekering. Volgens de regering kan de zorg beter en efficiënter geregeld worden door de gemeenten. Daarom is bij deze overheveling naar de gemeente meteen een forse bezuiniging ingeboekt. 

Vermoedelijk hebt u bovenstaande met ongeloof gelezen. Dat is terecht. Het is niet waar. 

Maar als we kindergeneeskunde vervangen door jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz) dan is het wel waar. Als de nieuwe jeugdwet aangenomen wordt althans. Maar heel weinig mensen weten dat Nederland als enig westers land van plan is jeugd-ggz in te richten als een gemeentelijke voorziening. Dat is ook ongelofelijk, maar wel waar. U leest het goed.  

Jeugdwet 

Er wordt geen half werk voorgesteld. De volledige jeugd-ggz gaat uit het basispakket. Stoornissen uit het autistisch spectrum, anorexie, ADHD, Gilles de la Tourette, angststoornissen, depressies, obsessief-compulsieve problemen, gedragsstoornissen. Allemaal in een klap uit het basispakket als je jonger bent dan 18 jaar.   

De 250.000 kinderen die onder behandeling zijn bij de jeugd-ggz en hun ouders zijn straks afhankelijk van toestemming van de gemeente en van hoe de gemeente de zorg geregeld heeft. Als de gemeente het geregeld heeft, want een gemeente is niet verplicht het geld wat ze ervoor krijgen uitsluitend hieraan te besteden. 

De doelstellingen van de jeugdwet zijn minder onnodige inzet van dure specialistische hulp, betere samenwerking, minder medicalisering en kostenbesparing. Prima doelstellingen allemaal. Maar dat deze doelstellingen gehaald worden op deze manier is gebaseerd op niets anders dan (soms ook nog onjuiste) aannames en naïef optimisme. Als we maar niet te moeilijk doen en te zware hulp inzetten dan kan het allemaal goedkoper, beter en efficiënter.  

Veronderstellingen 

Bij een megaoperatie als dit is kennelijk geoorloofd om je te baseren op totaal niet onderbouwde veronderstellingen. En dat geldt niet alleen voor de veronderstelde oplossing maar ook voor het veronderstelde probleem. Zo horen we bijvoorbeeld steeds maar weer het voorbeeld van het multiprobleemgezin met tien hulpverleners. Maar dat is binnen de jeugd-ggz een uitzondering. Je kunt een heel beleid toch niet baseren op incidenten?

Ook de veronderstelling dat medicalisering een deel van het probleem betreft en dat er veel meer bereikt kan worden met eigen kracht en opvoedingsondersteuning is totaal niet onderzocht. Zeker is in elk geval dat je hierover geen algemene uitspraken kunt doen. 

Verontrustend 

Uit de kwantitatieve genetica is wel duidelijk geworden dat de invloed van de omgevingsfactoren (waaronder opvoeding) bij het ontstaan van psychische aandoeningen een veel kleinere rol spelen dan lange tijd is aangenomen. En dan zijn er per aandoening ook nog eens grote verschillen. Bij een psychose of bij autisme spelen erfelijke factoren een hele grote rol en kan aankomen met opvoedingsondersteuning ronduit gevaarlijk zijn. In dat opzicht is verontrustend dat het woord diagnostiek in de hele wet niet meer dan precies één keer voorkomt. 

Als dit alles geen wet betrof maar een onderzoeksvoorstel dan was er geen medisch ethische  commissie die er zelfs maar naar zou willen kijken, geen wetenschapper die zijn naam eraan zou willen verbinden en geen instantie die er geld  voor beschikbaar zou stellen. Zelfs nog niet als kleine pilotstudie. Maar als het gaat om de ombouw van een heel systeem dan kan je kennelijk volstaan met wat algemene veronderstellingen.

De kinderombudsman sprak recent van een ramkoers. Geen multinational zou een dergelijke megaoperatie op deze manier aangaan. 

Politiek 

Kinderen met psychische aandoeningen en hun ouders ontmoeten nu al vaak onbegrip in hun omgeving en krijgen niet het medeleven dat ze verdienen. Ik ben er erg bang voor dat deze kinderen straks ook niet meer de diagnostiek en de behandeling krijgen die ze nodig hebben.

Tot nu toe is de politiek niet gevoelig voor deze kritiek. In een laatste wanhoopspoging is er een petitie www.petitiejeugdggz.nl gestart die inmiddels al door 16.000 mensen is getekend. Ik denk, dat dat er veel meer zouden zijn als er meer bekend was wat de gevolgen zullen zijn van de nieuwe wet jeugdhulp. Zolang de wet nog niet is aangenomen hoop ik dat het inzicht zal doorbreken dat het beter is ten halve te keren dan ten hele te dwalen. 

De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen behoort geen gemeentelijke voorziening te worden.

Reacties:
"Menno, 
Het woordje diagnostiek komt in de wettekst zelfs helemaal niet voor, tenminste niet in de versies die ik heb gezien.
Alleen in de Memorie van Toelichting wordt het een keer gebruikt. Maar daar wordt het in verband met de behandeling na kindermishandeling gebruikt en gaat het niet over de diagnostiek zoals die in de jeugd-GGZ veel meer wordt gedaan, nl. het onderzoeken of er sprake is van een psychiatrische stoornis."
Alice Broersma, jurist, Groningen - 17-05-2013 15:55


De video's die bij de petitie aangehaald worden9 opmerkingen:

 1. De gemeenten hebben echt geen idee wat ze in de schoot geworpen krijgen.

  In 2014 wordt de lopende 'zorg' nog doorbetaald op basis van de zogenaamde voorjaarsnota.

  Daarna wordt dat waarschijnlijk stapsgewijs afgebouwd.

  Gezien de werkwijze van de 'ketenpartners' zal het dus vanaf 2015/2016 gaan knellen.

  Ik ben benieuwd hoe de gemeenten zich daar uit gaan redden. Zou er al een reservering zijn voor klachtbehandeling en procedures?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit heeft als gevolg dat er weer meer ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen plaats zullen gaan vinden. Als kinderen zich niet gedragen, worden ze nu helemaal niet meer geholpen en ligt het altijd aan de ouders. De "regisseur", niet gehinderd door enige kennis, komt met een lijst vooroordelen het gezin binnen en legt de zwarte piet onmiddellijk bij de ouders.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een heel herkenbaar verhaal, Marjolein, voor vele gezinnen.
   Er is echter nog een belangrijk punt, blijkt uit de praktijk: kinderen met een diagnose (door deskundige!)zijn de dupe, volgens BJZ zijn de ouders niet in staat om hier mee om te gaan, met als gevolg UHP. Mèt diagnose gaat dat heel makkelijk blijkt in de praktijk.
   Daarnaast wordt het nu ook gebruikt om de OTS / UHP te verlengen ná het 18 e jaar!! Je zit met diagnose dus veel langer vast aan jeugdzorg. En de "hulp"...???

   Verwijderen
  2. De 'hulp' bij BJZ is vaak de UHP... Het voordeel van een diagnose van en echte deskundige is wel dat die in de regel ook schriftelijk rapporteert welke hulp geboden kan worden dan wel deze zelf geeft. Ik weet ook wel dat BJZ vaak de gewoonweg leugen inbrengt: 'de hulp kan niet in de thuissituatie worden geboden'... deze leugen is noodzakelijk omdat anders UHP niet mag van de wet. DAAROM is het van groot belang dat ouders gewapend zijn met zo'n rapport van kinderarts/kinderpsychiater etc.

   Nico Mul

   Verwijderen
 3. Denk er niet aan om deze petitie te tekenen. GGZ is net zo'n verrader als het AMK, BJZ, RvdK en rechters / justitie. Probeer eerst op scholen het gepest aan te pakken i.p.v. kinderen te labelen of door te sturen naar psychologen en andere hulpverleners die graag willen verdienen aan zaken die kinderen niet hebben.
  GGz is één van de vriendjes van BJZ.

  Gemeentes kunnen besparen, ze hoeven zich niets aan te laten praten. Wat is het probleem bij jongeren? Wat is het probleem in de maatschappij? Wat is het probleem bij de overheid en BJZ? Wat willen jongeren zelf? Ouders worden ook iedere week verrast door neiuwe regels vanuit die leeghoofden in Den haag ... mogen ouders nu niet meer zelf opvoeden vanaf de geboorte van hun kind? Gaat de GGz met een baby praten? Jawel, jeugd vanaf 0 tot 18 komen in aanmerking voor psychische behandeling bij de GGz en voor gelegaliseerde adoptie bij BJZ.

  Ammehoela die petitie!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. GGZ jeugd had een rapport over ons kind geschreven: precies (!) dezelfde rapportage en conclusie als BJZ. Troela "psychiater-in-opleiding" had het gekopieerd van BJZ! Wat een afgang!

   Verwijderen
  2. De j-GGZ is geen verrader, doch u heeft ervaring met de j-ggz nadat jeugdzorg deze bespeelde.
   De jeugdzorg geeft gepolariseerde onderzoeksvragen aan de deskundige. De deskundige valt onder tuchtrecht, en is huiverig voor het juridiserende aspect dat met BJZ gepaard gaat.
   Daarom kan ggz na jeugdzorg in zicht fout gaan.
   Beter was het om voor jeugzorg in zicht zelf via de huisarts naar een deskundige te stappen voor een integraal onderzoek en -rapport. UvbWjz art.3 lid 2 t/o lid 1!
   Beter gezondheidszorg (zonder rechtsgang) dan jeugdzorg met mogelijke rechtsgangen.
   Artsen zijn beëdigd, vallen onder tuchtrecht en beroepsethiek, en zie dat maar eens bij jeugdzorgwerkers te effectueren!

   Verwijderen
 4. Ook de GGZ is een verrader inderdaad. Er moet dus nog iets meer gebeuren. Die signaleringslijstjes met meldcodes moeten gewoon weg. Sommigen in de GGZ willen zelf graag de regie van jou overnemen en bepalen wat ze je voor hulp willen opdringen. Nog afgezien van de ook daar heersende onderbuikgevoelens, kinderredderfantasien en minachting en onbegrip voor ouders en het gezinsleven. Ook in de GGZ lopen ongetrouwde juffrouwen rond die hun adolescente afkeer van ouderlijke volwassenen nog moeten uitleven. Aangejaagd door signaleringsdrift en afdelingsmeldprotocollen ben je ook in de jeugd GGZ mooi zuur als je als ouder denkt dat je zelf iets in te brengen hebt.
  Er moet nog iets anders gebeuren. De signaleringslijstjes en meldcodes moeten gewoon weg. Per direct. Wie nu nog zo'n schandelijk subjectief dossiertje durft te schrijven wordt per direct geschorst. Hulpvragende ouders worden per direct serieus genomen en alles wordt in het werk gesteld om te zorgen dat ouders de regie over hun gezin behouden door de inzet van deskundige begeleiding en hulp. Die juffrouwen kunnen jou ouderlijke taak niet overnemen, de overheid bewezen ook niet, dus worden er geen kinderen meer ontvreemd van hun familie op grond van geruchten, zorgen en twijfels, maar gezinnen, en hun netwerk, worden geduldig geholpen of gewezen op de alternatieven. Het welzijn van het hele gezin is hier leidend. Een kind is geen eiland.
  Zonder het afschaffen van die kindermishandelingshysterie loop je nog steeds teveel risico in de hulpverlening je kind kwijt te raken en zullen ouders hulpverlening blijven mijden.
  Niet voor niets hebben hulpverleners een zwijgplicht over hun patiënten. Hoe vervelend men dat ook vind, en zeker zal het ook weleens fout gaan, maar het alternatief is dat mensen zich niet meer laten behandelen en helpen, en dat is veel kwalijker en gevaarlijker voor de samenleving. Het lijkt wel of iedereen dit vergeten is?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bureaus jeugdzorg opdoeken, geen mensenkinderen in lijsten proppen, geen dwaze meldcodes die tot onzinnige trajecten leiden.
   Dan is de van juridiceren gevrijwaarde ggz heel wat beter dan 'jeugdzorg'.

   Je zou maar deskundige bij j-GGZ zijn en bespeeld worden door BJZ! Dan hebben de ouders te laat door gekregen dat ze BJZ moesten vermijden! En voor eigen diagnostische gang via de huisarts moesten gaan.

   Verwijderen