dinsdag 28 mei 2013

Ilja: merkwaardige rechtsgang zonder waarheid!

Jeugdzorg Darkhorse-plus blijft de zaak over de familie van Ilja op de voet volgen. Hier kunt u een en ander terug lezen.

De merkwaardige rechtsgang in de zaak 'Ilja': deze zou zo kunnen passen in een reeks als 'de LEUGEN regeert'. Structureel niet aan waarheidsvinding doen, levert geld op voor de jeugdzorg-industrie!

Vooruitlopend op het verhaal dat u hieronder kunt lezen, begin ik met het belangrijkste nieuwsfeit:  Het Hof vernietigde de uitspraken over uit huisplaatsing en toen kwam het Leger des Heils, dat lange tijd verklaarde dat een Raadsonderzoek of interventie niet nodig was, 

 
 
in paniek naar de Raad met het verzoek om zo snel mogelijk een spoed uithuisplaatsing te regelen, omdat het 'risico zou bestaan dat de kinderen naar hun moeder zouden gaan…'. Het LdH kreeg zijn zin: de uitspraak Hof werd binnen 1 week onderuit gehaald.

Bij een gesprek met de Raad is Ilja zo aardig om de zaken op te nemen (wettelijk recht overigens!) en daarbij de volgende passage aan te halen:

Ilja vraagt heel indringend waarom de Raad niet aan waarheidsvinding doet… Het antwoord:


                      'zo werken wij niet, punt'


Als u het zelf wilt horen: klik dan hier!


Ilja schreef ons over de nieuwste ontwikkelingen:

Gebeurtenissen sinds de hoorzitting in Europees parlement (20 feb 2013).
 
Op 28 februari deed de zoveelste kinderrechter een uitspraak betreffende de ingediende klacht van moeder tegen Bureau Jeugdzorg, voor het zomaar dumpen van het complete dossier bij het Leger des Heils, zonder een mogelijkheid te geven om bezwaar te maken.

Het verzoek was aan de rechter om deze actie terug te draaien en vanwege het continueren van fouten en leugens van Bureau Jeugdzorg, de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing te beëindigen.

De uitspraak van de rechter was: moeder is in haar verzoeken niet ontvankelijk verklaard en de kinderrechter vindt dat zij niet de juiste persoon is om over zulke verzoeken te beslissen.

In maart is er één bezoekregeling tussen moeder en de kinderen niet doorgegaan, omdat het belemmerd werd door het Leger des Heils. Omdat het inmiddels al de tweede keer was dat dit gebeurde (eerste keer op 1 januari 2013, toen moeder bij het internaat weggestuurd werd ,omdat er niemand was om de bezoek te begeleiden, omdat Leger des Heils medewerkers op vakantie waren en dat vergeten waren door te geven, was er tegen het Leger des Heils aangifte gedaan van onttrekking aan ouderlijk gezag. De officier van justitie te Arnhem heeft geweigerd de aangifte in behandeling te nemen).

Zitting Hof 12 april 2013
 
Op 12 april 2013 vond de zitting plaats bij het gerechtshof in Arnhem, betreffende het aangespannen hoger beroep door onze advocaat, omdat wij het absoluut niet eens waren met verlenging van de uithuisplaatsing in november 2012 (waar een rechter expres datum op de beschikking terug in de tijd had gezet, omdat zij te laat was om op tijd uitspraak te doen).

Bureau Jeugdzorg en Leger des Heils jeugdzorg hebben hun juristen er naartoe gestuurd.
De juristen hebben bij de rechters lopen janken dat wij (moeder en Ilja) verschillende media hebben ingeschakeld. Zij hebben laten weten dat RTL contact met hen had opgenomen, maar dat zij niet op de vragen van RTL gaan reageren.

Zij hebben eindelijk aangegeven waarom in oktober 2012 de huisbezoeken van de kinderen waren stopgezet. Medewerkers van Entrea (waar de kinderen verblijven) hadden een vermoeden (een vermoeden dus) dat kinderen een geheim hadden, en zij vermoedden (alweer) dat het geheim was, dat ik (oudere broer Ilja) in huis aanwezig was.

En omdat zij wilden voorkomen dat ik ook maar enig contact met mijn broertje en zusje had, hebben zij de bezoekregeling voor de zekerheid stopgezet.

Een hele mooie was: één van de gezinsvoogden van Leger des Heils begon te blèren dat ik heel veel invloed heb op mijn broertje en zusje.

Toen vroeg één van de die rechters hem, "Hoe heeft u deze conclusie getrokken? Zien kinderen hun broer? Spreken kinderen met hun broer?" En toen was het stil.

De advocaat van Bureau jeugdzorg dacht even een oneliner er in te gooien: "De moeder van de kinderen zegt wel van alles en nog wat, maar onderbouwt het niet met bewijzen". Toen kwam onze advocaat, met het ene bewijs na het andere, met betrekking tot alle punten die wij aanvoerden.
Het werd wederom stil, en de advocaat van Bureau jeugdzorg trok zich terug, met een excuus dat hij pas gisteren voor het eerst de papieren had bekeken en dus niet helemaal voorbereid was.

Plotseling weer een andere reden

En opeens voerden zij een nieuwe reden voor uithuisplaatsing aan.

Zij voerden aan dat de toen de kinderen op het internaat geplaatst waren zij te zwaar waren, en dus thuis te veel eten kregen, en dat het zogenaamd niet goed voor hen zou zijn. De  kinderen hadden altijd  een goed gewicht en een prima conditie gehad.

En nu zijn de kinderen ondervoed, omdat Entrea hen geen fatsoenlijk eten geeft…..

Op de uitspraak moeten wij wachten tot eind mei, maar omdat de beschikking van november 2012 al op 8 mei afloopt, zouden de kinderen dan al naar huis kunnen (moeten) .
__________________________tot zover de zitting van 12 april ____________Op 17 april 2013 heeft het Leger des Heils voor het eerst sinds een jaar tijd toestemming gegeven, dat de oudere broer 1 keer mee kon naar een bezoekregeling om zijn eigen broertje en zusje te zien. De oudere broer mocht en mag nog steeds op dat ene bezoek na geen contact hebben met zijn broertje en zusje als straf van jeugdzorg, omdat hij naar de pers stapte na de volslagen illegale uithuisplaatsing (dat heeft jeugdzorg zwart op wit geschreven).
Dit is hoe de ontmoeting er aan toe was gegaan ( Engels ):
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Today I was finally allowed to see my brother and sister (after a period of more than a year ).

2 workers from Salvation Army Jeugdzorg were in the same room during the whole 2 hour visit.

On the way our I reminded the 2 social workers that we expect that the children will be brought home on 8th of may ( the court order is than ended).

Commenting on this, one of the social workers said, "keep dreaming".

I answered with the following response: if the children are not back on 8th of may, I will do everything I can to make sure the Salvation Army will never receive a single donation from people anymore.

Than he started to look for trouble, making a hand gesture *com'on try to hit me*
After that he shouted that I will never see my brother and sister again.
( he did this in the presence of the children! ).

During the visit, the children told me how they are being treated at the centre:

-they are not allowed to eat when they want to (only 3 times a day).
-they are not allowed to have a phone
-they are not allowed to watch or follow the news
-they are not allowed to make their own decisions

My brother and sister have less rights than convicted criminals.
And they never harmed anyone.

The social workers were very irritated that the children were very happy to see me, and stayed at my side during the whole visit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

In april  liep de machtiging uithuisplaatsing ten einde en het Leger des Heils jeugdzorg had nog steeds niets ingediend voor eventuele verlenging van de uithuisplaatsing waar zij mee dreigden.
Op 8 mei liep de uithuisplaatsing af. Op advies van onze advocaat belden wij 7 mei 2013 naar de leefgroep Entrea ( Ubbergen ) om hen te vragen de kinderen voor te bereiden ( hun spullen inpakken) omdat wij volgende dag zouden komen om de kinderen mee naar huis te nemen .

Van de supervisor van de leefgroep kregen de oudere broer en moeder te horen dat zij een beschikking voor zich had dat het volgende aangaf:

Omdat Leger des Heils heel erg laat een verzoek tot verlenging uithuisplaatsing had ingediend (per fax 6 mei 2013 ) hebben zij van een zoveelste bevriende rechter, in plaats van een afstraffing voor hun amateuristische handelen, een tijdelijke verlenging gekregen van 2 weken, uitsluitend om te voorkomen dat moeder de kinderen terug naar huis kon meenemen.

Op 14 mei 2013 vond er een zitting plaats over het ingediende verzoek tot verlenging. Het verzoekschrift van Leger des Heils was opgemaakt uit het bij elkaar gelogen verzoekschrift spoeduithuisplaatsing dat Bureau jeugdzorg had gebruikt op 23 maart 2012.

Wel waren de 2 eerdere hoofdredenen uithuisplaatsing verdwenen:

1. Thuis spreken van Russisch (moedertaal)

2. Vaag vermoeden dat moeder met kinderen vertrekt naar Letland

De derde reden was er wel nog steeds in terug te vinden:

3. Loyaliteit conflict (standaard jeugdzorg stokpaardje, gebaseerd op niets)

Loyaliteitsconflict

Jeugdzorg bleef haar best doen om te negeren dat zij in september 2012 per ongeluk een bewijsstuk had overlegd dat er helemaal geen sprake was van een loyaliteit conflict. Wij bemachtigden toen een stuk papier opgemaakt door leefgroep Entrea, dat aangaf dat door middel van observatie er geen enkele signaal van loyaliteit conflict was geconstateerd. Ondanks het bestaan van dat document presteert jeugdzorg het evengoed om dit keer op keer bij de rechtbank aan te voeren.

De nieuwe reden die werd aangevoerd door het Leger des Heils om een uithuisplaatsing te handhaven, is dat moeder zogenaamd niet mee wilde werken aan ouderbegeleiding, omdat het Leger des Heils wilde zien of moeder voldoende opvoedkwaliteiten had (dat zij al een kind volledig heeft grootgebracht werd even voor het gemak totaal genegeerd).

Dus nadat al hun originele redenen tot een uithuisplaatsing met de grond gelijk gemaakt waren gingen zij gewoon
nieuwe dingen verzinnen puur om kinderen in hun bezit te houden.

Op de zitting van 14 mei 2013 heeft het Leger des Heils haar beklag gedaan bij de rechter over de oudere broer van de kinderen, dat hij BJz zeer negatief in de pers brengt. Let op, de oudere broer kan zich niet in de rechtszaal verdedigen, omdat de rechters hem niet zien als 'belanghebbende persoon' in deze zaak (op advies van jeugdzorg ) en hem niet toelaten tot de zaal.

Drie dagen na de zitting heeft Leger des Heils de verlenging gewoon gekregen (ondanks bewezen leugens). De beschikking was lachwekkend, het leek er op dat de rechter gewoon bezig was geweest met kopiëren / plakken uit de stukken die het Leger des Heils had ingediend.

Jeugdzorg in blinde paniek

Maar toen kwam opeens op 22 mei 2013 de uitspraak van het hoger beroep (zitting 12 april ) en die werd in het voordeel van moeder uitgesproken. In blinde paniek holde het Leger des Heils naar de Raad voor de Kinderbescherming (terwijl zij in hun stukken voor de zitting van 14 mei 2013 nog letterlijk lieten weten inmenging van de Raad niet te wensen) en verzocht hen onmiddellijk een nieuwe spoeduithuisplaatsing aan te vragen (terwijl de kinderen nog niet eens thuis waren) omdat zij na de uitspraak van het hof geen enkele zeggenschap hadden in de zaak (omdat ook de ondertoezichtstelling was vernietigd ).

En terwijl de Raad in september 2012 nog zwart op wit liet weten zich absoluut niet in deze zaak te willen mengen (omdat zij zich niet met affaires van jeugdzorg bemoeien) hadden zij nu gewoon een spoedverzoek uithuisplaatsing ingediend, en ook gekregen van een totaal incompetente rechter (dezelfde rechter die op 28 februari 2013 uitspraak deed, zie helemaal bovenaan).

Nog 2 dingen:

1.
Jeugdzorg brengt de kinderen al meer dan een jaar in gevaar door hen onbegeleid aan hun vader mee te geven. Tegen vader is meer dan voldoende bewijs om een strafrechtelijke onderzoek te starten naar zware kindermishandeling. Iets wat jeugdzorg expres negeert, omdat vader hun bondgenoot is en hij jeugdzorg tijdens de rechtszittingen de hemel in prijst.

2.
RTL toonde na de commotie rond de zaak Yunus, opeens interesse om over onze situatie een reportage te maken, maar op gegeven moment trokken zij zich als totale lafaards terug, en verzochten mij geen contact meer met hen op te nemen.

De nieuwe rechter….
Van de zotte. Voor de derde maal inmiddels krijgen wij een nieuwe rechter, mw.mr. van Belzen.
 
Dit artikel is vorig jaar aan haar gewijd: 


Hetzelfde geval heeft op 6 mei 2013 een tijdelijke beschikking afgegeven voor de periode van 2 weken extra verlenging uithuisplaatsing om zo het Leger des Heils te matsen in plaatst van straffen voor het feit dat zij te laat waren met het indienen van het verzoek voor de verlenging. 

De uitspraak in het hoger beroep (in ons voordeel ) van vorige week (22 mei ) heeft alle beschikkingen vanaf  7 november 2012 vernietigd.

Daarmee hadden Bureau Jeugdzorg en hun onderaannemer het Leger des Heils geen enkel wettig middel meer en als ze het niet met de uitspraak van het hof eens waren, dan moesten zij zoals ieder ander mens in cassatie. 

Maar zij hebben een omweg weten te vinden, in onze zaak was kinderbescherming nog helemaal niet betrokken geweest (dat wilden Bureau jeugdzorg en Leger des Heils jeugdzorg niet).

Ook de Kinderbescherming zelf wilde zich met deze zaak niet bemoeien (zie bijlage).
Maar nu opeens wel, nadat beide jeugdzorg-toko's in paniek naar hen toe holden toen het hof in ons voordeel besliste. 

En omdat kinderbescherming weer een eigen organisatie is, hebben zij voor zichzelf een nieuwe uithuisplaatsing (zonder enig bewijsmateriaal te overleggen) aangevraagd en na het verkrijgen van de tijdelijke beschikking (23 mei 2013) hebben zij de uitvoering meteen uitbesteed aan het leger des heils (omdat de Kinderbescherming er vanuit gaat dat wij tot hun doelgroep behoren).

En van al dit grove machtsmisbruik zijn mijn broertje en zusje al meer als een jaar zwaar de dupe.

Dus komende vrijdag, 31-05-2013, wordt het vechten tegen een tot op het bot corrupte rechter.

Ijla

Tot zover de berichten. Wordt vervolgd!


Nico Mul


29 opmerkingen:

 1. Steeds weer blijkt dat je in het zogenaamde jeugdrecht wort geconfronteerd met een stoet imbecielen die reikt tot achter de horizon ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het zijn kenmerken van organisatiecriminaliteit,niet meer en niet minder en daar zijn de kinderen en de ouders de dupe van.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ook van het feit dat rechters op advies van jeugdzorg mij niet toelaten tot zittingen hebben wij zwart op wit ( blijkt uit het proces verbaal van de allereerste zitting na de illegale uithuisplaatsing 04 april 2012 ).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De regering en Justitie hebben teveel macht, één telefoontje en de leugen mag verder regeren. Rechters verdienen meer aan jeugdzaken dan aan criminelen zou je haast denken. Bij het opdoeken van dit soort maffia organisaties zullen ze vast wel in paniek raken, of ze zijn het al vandaar al die sticky verliefde relatie tussen hen. Echt smerig, walgelijk! De arrogantie, antipathie en afkeer is voelbaar en zichtbaar bij de rechters en hun vriendjes richting de ouders. Het kind? Ach, dat is een mooi inkomsten bron, die willen ze niet kwijt natuurlijk.

  FY

  BeantwoordenVerwijderen
 5. We zijn rechteloos en machteloos in een voor gezinnen gewelddadige samenleving die dit soort praktijken jaar in jaar uit in stand houdt.
  Totdat we ons werkelijk verenigen.
  4 juli wordt de petitie waarheidsvinding aangeboden: Komt allen!

  Heel veel sterkte!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gewelddadig is een goed woord. Je proeft in veel van de verhalen (vaak met bijbehorend bewijs) op deze -overigens prima- website gewoon haat tegenover ouders en, als je even onder het vernisje van de ongespecificeerde "zorg" kijkt, onverschilligheid tegenover hun kinderen. Een grote betrokkenheid gaat echter uit naar het geld en er zijn vast meer geldstromen dan die van de overheid naar BJZ!!

   Verwijderen
 6. Beangstigend! Nederland is nu wel officieel zowel een babanenrepoubliek als een politiestaat! Bij dit laatst denk ik ook aan het veelvuldige aftappen van telefoongesprekken en internetverkeer. Goed dat dit alles in sommige buitenlanden bekend begint te worden.

  Wat ik me afvraag is of het broertje en zusje van Ilja Lets of Nederlands staatsburger zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar wel Nederlandse ingezetenen, dus de Nederlandse overheid heeft zeggenschap over je broertje en zusje, want het gaat erom waar de kinderen wonen. En bij een normale, correcte Nederlandse overheid zou dat voor jullie geen enkel probleem zijn :-) Ik vind correct nog altijd normaal, maar misschien moet ik mijn mening daar herzien, dat terzijde ;-)
   Maar gelukkig maar dat ze wel Lets staatsburger zijn! Hopelijk levert de hulp van de Letse Europarlementariër iets op!!

   Nu laat de Jeugdzorg-maffia (want dat is het!) zich niet weerhouden door het feit of ze al dan niet bevoegd zijn. Van Nederlandse staatsburgers die niet in Nederland wonen, maar er tijdelijk verblijven (en die dus haast meer 'buitenlander' zijn dan jullie) proberen ze ook de kinderen af te pakken als het zo uitkomt!

   Als iets nog een remendie zou kunnen brengen, ook voor Nederlanders die in Nederland wonen, is het internationale bekendheid van deze praktijken!

   Ik bewonder je inzet, Ilja! En wat ik nog meer bewonder is dat jij of je moeder die Heilsoldaat niet geslagen hebt!! Er wordt heel vaak gezegd dat het Leger des Heils een sekte is en in nederland zijn veel gereformeerden aktief bij het Leger des Heils. Ik heb altijd geleerd dat veel gereformeerden denken dat ze door hun gereformeerd-zijn uitverkoren zijn om in de hemel te komen, welke rottigheid ze hier op aarde ook uitvreten. Daar zie ik ook een parallel met al het liegen van Jeugdzorg. Naar mijn indruk werken daar nogal wat gereformeerden en die staan erom bekend dat ze het vaak niet zo nauw nemen met de waarheid (om bovenstaande reden). En van geld zijn ze ook niet vies. In de tweede wereldoorlog hebben vooral gereformeerde boeren (ook in de Betuwe) zich verrijkt door voor woekerprijzen voedsel aan hongerende mensen die uit de steden naar het platteland trokken om aan voedsel te komen. Niet bepaald echte cristenen dus :-) Vooroordelen, zeker, maar het wemelt ook van de vooroordelen binnen jeugdzorg.

   Heel veel sterkte voor julie de komende dagen!!

   Verwijderen
  2. Hartelijk dank voor de info over de gereformeerden.

   SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog
   http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11376f89.htm

   Verwijderen
  3. Wij hebben de vliegramp in de Bijlmer meegemaakt. Daar liepen ook mensen van het Leger des Heils rond die verkondigden dat het niet voor niets was dat die mensen omgekomen waren (straf).

   Ik wist niet wat ik hoorde: Dit bestond dus ECHT....

   Verwijderen
 7. Voor een verlenging uithuisplaatsing hoort een indicatiebesluit en een Plan van Aanpak te worden gemaakt. Het plan van aanpak hoort met de moeder te worden besproken. Is het niet met de moeder besproken dan dient te worden aangegeven waarom dit niet is gebeurd. De gang van zaken is dus volledig illegaal. Rechters die er aan meewerken moeten worden aangeklaagd en mogen hun beroep nooit meer uitoefenen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik begin zo langzamerhand de indruk te krijgen dat heel Nederland niet meer legaal is en dat niets meer "hoort". En nu dit allemaal in de jeugdzorg speelt, moeten er meer sectoren zijn die corrupt zijn. Een daarvan is de aanverwante thuiszorg: liever veel mensen een paar uurtjes hulp verlenen dan wat minder mensen hun geïndiceerde zorg geven levert een hoger bedrag aan subsidies op. En aan bejaarden wat meer hulp declareren dan het gegevene lijkt daar ook gebruik te zijn.
   Ik weet een geval van een thuiszorg-stichting, die ook een B.V. had met een directie die uit dezelfde personen bestond als het bestuur van de stichting. In deze B.V. vloeiden de winsten van de stichting (een stichting mag geen winstoogmerk hebben, vandaar de -illegale- constructie met de parallelle B.V.). De thuiszorgorganisatie waar ik het over heb is destijds nog berispt door de overheid.

   O ja, en het einde van het liedje was dat de voorzitter, een gereformeerde dominee (deze thuiszorgorganisatie was gereformeerd, jawel ;-) opeens spoorloos verdwenen was, dat het geld weg was en dat de thuiszorgorganisatie failliet verklaard moest worden.

   Aan degenen die zorg aanvroegen bij deze organisatie werd gevraagd om een 'overeenkomst' te ondertekenen o.a. inhoudende dat zij tegen euthanasie en abortus waren (die dingen mogen immers niet voor gereformeerden). Een organisatie die overheidssubsidie ontvangt mag geen zaken opleggen die slechts uit een religie stammen en niet op de algemene (niet- geloofsgerelateerde) Nederlandse wet gebaseerd zijn.

   Bovenstaande is openbare informatie die ook in kranten heeft gestaan.

   Hoe dan ook, het lijkt erop dat Nederland inmiddels een land is om hard gillend uit weg te lopen. Mèt je kinderen als je die (bij je) hebt!

   Verwijderen
 8. Het bewust onthouden van 'Omgang' en 'Contact' is feitelijk actieve KINDER-GIJZELING
  "Het eenvoudigweg éénzijdig onttrekken van de FAMILIE van een Kind én elk contact daarmee, aan dit kind, is in feite KINDER-GIJZELING van de Familie van het Kind (= de som van vader's en moeder's familie) en moet beschouwd worden als een directe humanitaire en civiele misdaad tegen het Kind en de Familie van het Kind.
  Het is het actief wederrechtelijk en wederzijds beroven van de vrijheid van het kind (én van de familie van het kind) op het genieten van familieleven en het bestendigen en verdiepen van relaties met en in de sociale omgeving van de betrokken familieleden.
  Er bestaat hierbij geen enkel respect voor de aanwezige familiebanden, het familieleven en de psychische gezondheid van het Kind en betrokken familieleden.

  Deze praktijk is o.a. in strijd met het EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden), het IVRK, BW Art.300: Het een ander opzettelijk benadelen in de gezondheid is verboden. Hieronder valt ook geestelijke mishandeling door gijzeling.
  Degenen die actief tot deze vorm van kindergijzeling aanzet, ertoe overgaat, of hier actief medewerking aan verleent, dient hiervoor te worden vervolgd."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zou Rutte dit begrijpen? Wie kan het hem onder zijn neus eens goed inwrijven? Zou hij daarom geen gezin stichten? Ineens liepen een hoop fractievoorzitters weg uit Den Haag, ze wilden er voor hun kroost zijn. Waarom? Ik vraag me af of politici, justitie, rechters en alle bijbehorende maffioso's ooit hun eigen kinderen kwijt zijn geraakt door toedoen van lafheid van hun vrindjes

   Welke rechten kennen zij, en komen ze die ook na? Dacht het niet!
   Weet Rutte dat die maffioso's ook niet thuishoren op scholen? Wat weet hij daar nou van als hoogleraar? Het zijn toch ook stuk voor stuk struisvogels. De wereld kijkt lamgeslagen toe, behalve als Nederlanders vermoord worden in het buitenland.

   Ilja, heel veel succes! Verzonnen feiten zijn geen feiten tot er bewijs op tafel gelegd wordt beiderzijds.

   Verwijderen
  2. Met BW is wsch. BW1 bedoeld? Burgerlijk Wetboek 1 over familierecht en -ˊzorgˊ.
   Jeugdzorg-werkers overtreden zeer regelmatig de wet. Kan ook makkelijk, immers zij worden geloofd " in het belang van het kind", hoe leugenachtig hun bewering ook slaat als een tang op een varken.
   Fatsoenlijk uitleggen hoe hun handelen inwerkt op de ontwikkeling van een kind ontbreekt naar rechters die hen niet laten be¨edigen.

   Verwijderen
 9. Lieve Ilja

  Ik volg jullie verhaal de afgelopen maanden. Wat een verdriet en ellende.
  Ik snap wat jullie doormaken, het verdriet de wanhoop, niet serieus genomen worden, de leugens, het gevoel in een hoek getrapt te worden.
  Hopelijk en ik duim de dag dat ik 39 wordt voor jou je moeder je broertje en zusje, dat jullie deze dag een feest mogen vieren, dat er naar jullie wordt geluisterd, dat het om de waarheid gaat, en dat jeugdzorg een flink maar dan heel flink pak op zijn broek krijgt.
  Ik ken jullie niet, maar doe ook je mams vrijdag een hele dikke knuf en een steek haar een hart onder de riem, ook namens onze gezin.. En wij zullen duimen draaien...

  Groetjes van ons...


  Moeder van 4, waarvan voor 2 ""afgekeurd""

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De rechters blijken onbekwaam........

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ...... en pionnen voor Justitie ... als rechters niet doen wat Justitie ze opdraagt dan krijgen ze ervan langs! De rechters jammeren ook bij Justitie als zij bijvoorbeeld aangeklaagd worden door clienten. Zwakkelingen in het systeem, je vraagt je af wie nu wie na*** ... Bovenal zijn onze kinderen en de ouder(s) de slachtoffers van hun ongeoorloofde gezeik en gejank.

   Verwijderen
  2. Weet je niet wat je gaat studeren -als je mag studeren- studeer dan rechten. Het zijn niet de meest creatieve figuren die jurist/rechter worden en dit allemaal accepteren.
   Institutionele kindermishandeling zonder dat jet het zien wil en zonder degelijk onderzoek ter bescherming van het rechtsobject kind.
   Mooi rechtssysteem hebben we toch, kan je goed over praten. Als ˊt je maar niet zelf overkomt, zullen velen denken die niets onderzoeken. Toch maar melden, met advies ter verbetering.

   Verwijderen
  3. DAnk voor het licht dat u laat schijnen over de beroepsgroep juristen, anoniem van 01.25 u. :-) Het is natuurlijk als met elke beroepsgroep: sommigen betrokken met mensen, anderen mider betrokken, misschien ook met andere zaken als mensen :-) Denk aan de brandbrief van advocaten inzake Jeugdrecht, de oud-kinderrechter die zich in de media kritisch uitlaat over de misstanden, de ombudsman (ook jurist) enz.

   Zijn de (meeste) kinderrechters zo afgestompt, is er op de een of andere manier sprake van steekpenningen? Dat laatste denk ik maar, dat kan toch niet anders??

   Verwijderen
 11. Zelfs het OM begint er nu genoeg van te krijgen gezien de toestand rond vriendje kalfsvlees en Westenheuvel:

  http://www.nu.nl/binnenland/3487803/vrijspraak-chipshol-rechters-onbegrijpelijk.html

  Hoewel het OM er zelf ook wat van kan als het om manipuleren van dossiers en gegevens, en het achterhouden van informatie gaat. Men neme kennis van de bevindingen van advocaat Knoops, en Peter van Koppen, Israels en Wagenaar:

  - http://www.nu.nl/binnenland/3374940/twijfelt-veroordeling-oude-moordzaak.html

  - De slapende rechter

  De enige logische verklaring lijkt mij dat het OM vindt dat de wet en het recht voor iedereen geldt behalve voor henzelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hoe is het gisteren gegaan? Al iets bekend? Ik denk aan jullie en duim voor jullie in deze spannende tijd, ook al heb ik jullie nooit ontmoet! Heel veel sterkte in deze krankzinnige situatie wenst iemand die zuinig is met grote woorden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is weer wachten, er is een stortvloed bewijzen over de rechter door ons heen gekieperd.
   Leger des heils heeft liegen tot nieuwe dieptepunt geschopt.

   Nu is alles zo'n beetje mijn schuld.
   Ik ben verantwoordelijk voor het slechte relatie tussen moeder en de hufters van leger des heils.
   Als ik er niet was geweest dan zouden zij al met moeder tot verschillende akkoorden hebben gesloten, bla bla bla.
   Ik heb een negatief effect op de kinderen ( hoe wisten zij even niet te vertellen ), terwijl ik op dat ene bezoek van 2 uur meer dan een maand geleden mijn broertje en zusje niet mag zien of spreken.

   Verwijderen
  2. Hoe zit het met het Europees Parlement, daar nog iets van gehoord of blijft de Nlse regering zijn of haar bil(l) knijpen?

   Volgens mij kennen ze daar bij de LdH de rechten van het kind niet Ilja, hoe dom en achterlijk willen ze nog meer overkomen?
   Jouw schuld? Je bent duizend maal slimmer dan die Leger des Kwakzalvers inclusief de rechters. Als het nu niet lukt dan is het overduidelijk dat het om geld gaat, toch? En weer laat NL zien dat het nog steeds een slavenmentaliteit bezit.

   Verwijderen
 13. Ilija gaa door met strijden, BJZ WERKERS moeten ALLEMAAL ACHTER DE

  TRALIS, EN BJZ moet verdwijnen.

  STOPNIET MET STRIJDEN, ZE ZIJN NIET IN STAAT OM KINDEREN TE HELPEN,

  MAAR NOG MEER TROUMA TE VERZORGEN.

  ZET DOOR...

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Nooit stop zetten met strijden. BJZ MOET VERDWIJNEN EN WERKERS MOETEN

  ACHTER DE TRALLIS. ZE ZIJN MISDADIGERS, DIE KINDEREN TROUMA VERZORGEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hoi

  Mijninziens is Jeugdzorg, kinderbescherming er niet voor je familie of kinds belang, geld moet er verdiend worden, en als het moet gaan ze over lijken, machtsmisbruik is sterk aan de orde, dat zie je wel in het verhaal, criminelen zijn het...
  ik heb er zelf persoonlijk in mijn kindertijd mee te maken gehad. met meerdere van dat soort instellingen.
  ik zag 6 jaar geleden mijn buurjongen van 14 jaar verdwijnen naar een psychiatrische inrichting, omdat hij een zogenaamd probleemkind was van een (alleenstaande) moeder met 6 kinderen.
  deze jongen kon mijninziens niet goed tegen alle drukte (hsp-er?), en ontspoorde een beetje op school, lijkt me logisch moeder met 6 kinderen, tussen 4 en 16, die 2 jaar ervoor aan het werk gezet was, en daardoor haar kinderen niet in de gaten kon houden.
  thuis was hij soms best lastig, maar ook niet om nou te zeggen een lastpost, maar als hij bij mij op visite kwam dan was het hij erg netjes, en een rustig en lief mannetje.
  omdat hij soms niet naar school ging/wilde kwam jeugdzorg in het vizier, op een dag kwam er een mevrouw van jeugdzorg samen met een psychologe rond 11uur s'ochtends, het kwam er op neer dat er wat moest gebeuren..
  de buurjongen lag nog op bed te slapen, de psychologe voelde even aan zijn teen en kwam tot de wonderbaarlijke conclusie dat mijn buurjongen mee moest, en dat hij geholpen moest worden.
  en ze legde dat uit aan de moeder, (op schuld gevoel inpraten dus), die dan moest tekenen daarvoor zodat ie mee kon.
  de luitjes gingen even weg om na een 30 min weer terug te zijn met toestemming formulieren ect.
  15 min later stond er een ambulance voor de deur om em op te halen, hij kon zelf gewoon lopen en mankeerde niets aan handen of voeten.
  ik had de moeder aangeraden niet te tekenen, maar dat had ze door een soort van psychologische drang wel gedaan.

  mijn buurjongen mankeerde mijninziens niets, tenminste niets meer dan dat hij een hsp-er was/is, nu 6 jaar later zit hij er nog en hebben ze em allerlei antidepressivia's /medicijnen gegeven. dat noemen ze proefkonijnen toch?.
  mijn mening en goede raad, hou je kids bij jeugdzorg vandaan, ik vind jeugdzorg en meerdere van dat soort instellingen gewoon verkapte legale kinderhandel, vergis je niet.

  groeten

  BeantwoordenVerwijderen
 16. http://www.burojansen.nl/traa/e_2_2.htm

  BeantwoordenVerwijderen