dinsdag 7 mei 2013

Ouders Online roept op tot betere jeugdzorg

door redactie Ouders Online

Aan: alle beleidsmakers, instanties en organisaties die te maken hebben met jeugdzorg. Zoals: gemeenten, CJG's, Bureau Jeugdzorg, de Eerste en Tweede Kamer en de Kinderombudsman.
Op dit moment wordt nieuw beleid gemaakt voor de zorg voor kinderen en jongeren. Het is de bedoeling dat de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg van de provincies wordt overgeheveld naar de gemeenten ('transitie jeugdzorg'). Dat is niet alleen een structuurverandering maar ook een bezuiniging. Met minder geld moet betere kwaliteit geleverd worden.
'Betere kwaliteit' betekent: eerder kunnen ingrijpen, om erger te voorkomen (preventie). Dit heet 'vroegsignalering': het zo vroeg mogelijk opsporen van kinderen in nood, waaronder gevallen van kindermishandeling. Dit betekent dat een grotere groep ouders dan nu het geval is, te maken gaat krijgen met vormen van controle die met deze vroegsignalering gepaard gaan.
Hoewel er dus minder geld komt voor de jeugdzorg in totaal, lobbyen veel uitvoerders van jeugdzorg dat er juist méér geld geïnvesteerd moet worden in met name het vroege kinderleven. Wij vragen ons echter af of dit wel in het belang is van kinderen en gezinnen. Ouders en kinderen zijn er meer bij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Dat dat in het huidige systeem niet lukt, los je niet op door nog eerder zicht te willen hebben op kinderen en gezinnen. We zullen dat hieronder uitleggen. 
Lees verder…. 

http://www.ouders.nl/mdiv2013-jeugdzorg-oproep.htm 


Visie JzDh+:
Alhoewel onze naam niet onder deze oproep van Ouders Online voorkomt, zijn wij het er grotendeels mee eens.
Er is iets zéér merkwaardigs aan de hand: er lijkt een algemene, tot nu toe ongeschreven, regel te bestaan met een inhoud als 'BJZ (of zijn opvolger als CJG of 'gecertificeerde instelling') MOET blijven bestaan'. Niemand kan zich meer voorstellen hoe het zonder een instantie als deze zou zijn.  Ook op 7-mei is dit gebleken bij de avond van Diversiteitsland: kritische geluiden van ouders mochten niet gehoord worden en zelfs P. Hilhorst onderstreepte als afsluiting hoe betrouwbaar BJZ was. Hij verzweeg Samson en alle andere negatieve rapporten over BJZ en verzweeg helemaal de afwijzing van de Wet 'professionalisering jeugdzorg' door de RvS en de reden waarom….(zie artikel: 'een en al amateurisme' op deze blog). Ook was hij de mening toegedaan dat ouders via huisarts rechtstreeks een kinderpsychiater zouden kunnen consulteren.  Dit is gewoonweg NIET waar, die toegang moet geregeld worden via de medisch ondeskundige HBO-ers van de 'gecertificeerde instelling'. Hoe zou het zijn als men voor medische klachten ook naar iets op MBO/HBO niveau zou moeten gaan met 'teams' die eerst de indicatie stellen naar welke arts u zou mogen en dat het 'team' zou bepraten welke behandeling u krijgt? (WAANZIN natuurlijk!)
Het hele probleem van 'waarheidsvinding' en 'recht van een kind op hoogste mate van zorg', kan geheel uit de wereld geholpen worden door BJZ als geheel op te heffen en:
- Bij eenvoudige huiselijke problemen hulp door vrijwilligers (b.v. Home Start of soortgelijk) / eigen netwerk etc.
- Bij kind-gerelateerde problemen ouders en kinderen rechtstreeks of via de huisarts toegang geven tot de echte deskundigen als kinderpsycholoog / orthopedagoog of kinderpsychiater. Juist deze deskundigen komen in de nieuwe Jeugdwet OOK op de achtergrond en niet als eerste onderzoekers!
Met dit héél eenvoudige model krijgen kinderen en ouders direct de juiste diagnostiek en behandeling zónder 'team' en zónder rechters, en bovenal ZONDER UHP!
WAAROM moeten alle problemen die er zijn met een kind per sé in een 'team' besproken worden waar ouders uitgesloten zijn en de helft van de teamleden (of meer) het kind noch ouders gezien of gesproken hebben en er géén adequaat onderzoek verricht is? Hoe zit het met de privacy?

Huisartsen mogen verwijzen naar maatschappelijk werk en hebben daar ook intensief contact mee… waarom kan dat niet voor eenvoudige problemen bij de opvoeding?
WAAROM worden huisartsen en de genoemde specialisten juist geheel uitgesloten bij de 'juiste zorg' voor een kind?
Kan iemand ons uitleggen WAAROM  BJZ zó belangrijk is, dat dit per sé moet blijven bestaan, onder weer een andere naam? Er is toch al een 'consultatiebureau', de 'jeugdarts', de 'Jeugd-GGZ' en niet te vergeten voor de échte kinderverwaarlozing, mishandeling en crimineel gedrag de Raad voor de Kinderbescherming?

Nico Mul
2 opmerkingen:

 1. De bovenstaande link ('Lees verder') naar OudersOnline is zeer lezenswaard, en geeft eveneens voorwaarden voor betere zorg aan jeugd dan jeugdzorg.
  We herkennen daarin veel dat reeds door ons werd waargenomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volgens mij gaat het om redeloze ANGST dat de door Bjz enorm opgeblazen problemen onbeheersbaar worden.

  Angst dat er ergens iets gebeurt met een kind en dat de overheid daar op aangesproken zal worden.

  Het heeft te maken met de wereldvreemde neiging van Nederland om altijd meteen te roepen dat iets 'nooit meer mag gebeuren'.

  De realiteit is echter dat het weer zal gebeuren, en weer en weer, simpelweg omdat je nooit vooraf kan vaststellen welke ouder wanneer zal vastlopen en de controle over zichzelf zal verliezen.

  Alle dwang en controle hebben nog nooit kunnen voorkomen dat er elk jaar een paar kinderen worden gedood door een ouder. Soms door moeder, soms door vader.

  Is dat 'resultaat' een rechtvaardiging voor het jaarlijks ontwrichten van DUIZENDEN gezinnen en het beschadigen van DUIZENDEN kinderen?

  Het lijkt mij van niet.

  BeantwoordenVerwijderen