maandag 9 juni 2014

De vechtscheiding: Uw ex is GEK!

Dat vechtscheidingen tot vreselijke drama's kunnen leiden, is inmiddels ruimschoots bekend.  Het eindigt zelfs soms in kindermoord, meestal gevolgd door zelfmoord van een der ouders. Ik spreek hier bewust over 'ouders', 'ex-ouders' bestaan immers niet (behalve voor rechters of BJZ  / RvdK enz.), zeker niet vanuit het kind gezien. Ex-partners bestaan echter wel.

Het moddergooien

Veelal worden in de strijd om de kinderen, die er dus niet zou moeten zijn als men écht de kinderen voorop stelt, beschuldigingen geuit die kunnen worden gekwalificeerd als 'modder'.  Het doel is meestal om daardoor zichzelf als 'betere ouder' te bestempelen als de andere ouder, met als ultiem doel de kinderen volledig af te snijden van de band met de andere ouder. Hierbij wordt vrijwel niets als middel geschuwd. Ik noem enige van die 'middelen'.

-         De andere ouder heeft slechte huisvesting.
-         De ander verzorgt de kinderen slecht.
-         De ander heeft dubieuze relaties.
-         De ander is arm.
-         De ander is veel van huis en laat de kinderen over aan oppassen.
-         De andere ouder 'slecht' praten: PAS bewust veroorzaken.
-         De ander is veel ziek en kan daardoor slecht zorgen.
-         De ander is matig geschoold.
-         De ander mishandelt of misbruikt de kinderen.
-         De ander is gek.

De beschuldigingen kunnen eindeloos doorgaan, BJZ dan wel Raad voor de Kinderbescherming doen toch niet aan waarheidsvinding en nemen vaak dit soort beschuldigingen klakkeloos over.  Soms ook niet (gelukkig).

In deze blog wil ik de laatste beschuldiging: 'uw ex is gek' nader toelichten.
'Gek' mag men sinds een jaar of 30 niet meer zeggen in Nederland, dat heet nu 'psychisch gestoord' of 'heeft een persoonlijkheidsstoornis'.
Als dat laatste het geval zou zijn, dan is dit een ernstige zaak.  Kwalijker wordt het echter als er 'deskundigen' zijn, die 'onderzoek' doen zonder iemand onderzocht te hebben,  schriftelijk gaan verklaren dat de ander een persoonlijkheids-stoornis zou hebben en dan dit laten inbrengen bij rechters / BJZ enz. .

Tot mijn verbazing werd mij een brief toegestuurd van iemand die zo'n
verklaring, op verzoek van een ouder,  opstelt. Hier onder de (gedeeltelijk
anonieme) brief van de 'deskundige'. Gezien het feit dat deze 'deskundige' zich als zodanig profileert op zijn eigen website, noem ik hier bewust zijn naam.

Aan (advocaat moeder)
       Adres
Zoetermeer, XXXX 2012

Betreft: uw cliënt Mw. MOEDER

De weledelgestrenge Mr. ADVOCAAT,

De laatste maanden heb ik mij als psycholoog en specialist op het gebied van pathologisch narcisme beziggehouden met de scheidingssituatie van uw cliënte Mw. MOEDER.
Op  (datum)  j.l. heb ik haar een bezoek gebracht in PLAATS i.v.m. met de ernstige situatie van haar, haar kind m.b.t. haar ex-partner. Ze heeft mij nogmaals, maar meer uitgebreid met bewij­zen, verteld over de levenswandel van vele jaren van haar ex-man de heer VADER uit WOONPLAATS.
Na uitgebreid onderzoek en analyse ben ik tot de conclusie gekomen dat haar ex-man ernstige psychische problemen heeft die te benoemen zijn als pathologisch narcistisch met extreme kenmerken van psychopathie. Het laatste duidt vooral op de kennelijk zeer gewe­ten­loze levenswandel van de heer VADER.

Ik hoop dat het voorgaande duidelijk maakt dat haar ex-man de heer VADER gezien zijn psychische toestand tot alles in staat is als hij niet krijgt waar hij meent recht op te hebben.  Maar al te vaak blijkt m.b.t. het gedrag van personen met psychopathie het slachtoffer in dit geval Mw. MOEDER en haar KIND, ernstig de dupe te worden met vaak uitein­de­lijk zeer ernstige gevolgen, die men niet mag onderschatten. In mijn praktijk heb ik maar al te vaak gezien dat personen met psychopathie niet schromen de meest ernstige dingen te doen tot en met het uitvoeren van doodsbedreigingen toe.

Ik hoop van harte dat dit schrijven u kan helpen de situatie van Mw. MOEDER naar behoren in te schatten als gaat om het te verwachte gedrag van haar ex-man de heer VADER in hun relatie na de scheiding.

U kunt altijd contact met mij opnemen indien u meer informatie wenst.

Hoogachtend,

Piet van der Ploeg
Psycholoog - Cognitief Gedragstherapeut
                                                        (anonimisering  / vet en onderlijning door N.M.)

De website van deze heer v.d.Ploeg geeft een nader beeld: http://www.ccgt.nl/
Opvallend is dat deze sinds 2012 al 'deskundige' is op het gebied van narcisme, één boek geschreven heeft en dat hij kennelijk géén BIG-registratie dan wel NIP of NVO lidmaatschap heeft.

Ik heb dhr. V.d. Ploeg benaderd per e-post, met vragen of hij nog achter dergelijke brieven staat enz.  maar in plaats van en introspectief antwoord kreeg ik een paar beschuldigende verwijten dat ik die brieven niet zou mogen hebben, hem bedreigde (ik had geschreven dat ik in overweging zou nemen dergelijke praktijken bij NVO en NIP aan te kaarten) en ik zelf niet deskundig zou zijn.

Het schandalige

Zónder enig onderzoek van de betreffende vader wordt deze in feite als 'kenmerken van psychopathie' hebbend (in de volksmond spreekt men dan van 'gek'…
maar dat mag niet gezegd worden…) uitgemaakt. Alleen en uitsluitend om de omgang vader-kind te dwarsbomen in een scheidingszaak die ook al behept is met de nodige financiële perikelen.

De zaak heeft veel weg van bijvoorbeeld Julian en Robin (waar moeder er alles aan deed om de rol van vader te minimaliseren met uiteindelijk 'succes' dat de RvdK er in mee ging)  en lijkt ook veel op de zaak waar prof.Heertje en prof. Corrine de Ruyter over schreven:

Prof. Heertje moest 2 artikelen verwijderen ('jeugdzorg ontvoert jongetje') op last van een rechter, prof. C. de Ruyter kreeg 14-05-2014 zelfs een berisping voor het opstellen van een verklaring in het voordeel van die moeder in die zelfde zaak…. Zij had vader nooit of te nimmer gezien of gesproken, maar verklaarde wel dat er mogelijk sprake is van risico's bij het contact vader-kinderen.
Het resultaat in de laatste zaak is geweest dat de rechters de 'paradoxale toewijzing' deden: het alleenhoofdig gezag naar vader, hoofdverblijfplaats bij vader, alleen en uitsluitend omdat moeder jarenlang doorging met 'vader diskwalificeren' en moddergooien…..

'Waarheidsvinding'

Merkwaardig is ook de houding van ouders: de meesten vinden dat BJZ / Raad enz.  aan 'waarheidsvinding' moeten doen, anderzijds zijn er ouders die dit soort 'deskundigenrapporten' laten opmaken, zonder enige waarheidsvinding… ja ja, geen enkele andere waarheid dan hun eigen waarheid.

De les

Ouders: u blijft ouder voor uw kind(eren).  Mocht uw relatie om welke reden dan ook beëindigd worden, respecteer uw ex als OUDER en denk op de eerste plaats aan de kinderen: hun ouder blijft hun ouder!

Niets is erger dan het verdriet van deze ouders die meenden door jarenlang te blijven 'strijden', uiteindelijk niets anders konden constateren dat zij hun eigen leven verziekt hebben met procedures, veel energie in boosheid gestoken hadden, hun kinderen jarenlang als inzet gemaakt hebben en uiteindelijk hun kinderen kwijt raakten… niets doet méér PIJN, voorkom dit! Zie bijvoorbeeld deze rechterlijke uitspraak uit 2005: wijziging ouderlijk gezag als uiterste middel om omgang tussen kind met beide ouders te bereiken!

(Ik heb het hier niet over ouders die hun kinderen structureel mishandelen en misbruiken: daar dienen kinderen veilig gesteld te worden en de mishandelende ouder tóch begeleid contact te krijgen omwille van het perspectief van het kind: op de lange duur wil géén enkel kind de band met zijn ouder(s) verliezen.)

Dus ouders: beëindig de strijd onderling en besteedt uw energie en aandacht aan de LIEFDE voor uw KINDEREN!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

PS De ultieme les / straf

De moeder waar ik die bovenstaande verklaring in haar dossier (ik had een praktisch compleet dossier, zonder de visie van vader) aantrof, had ongeveer alles uit de kast gehaald om haar kind bang / angstig te maken voor vader, ook een arts van de GGZ kreeg ze aan haar zijde op grond van video's van een extreem huilend kind dat zo bang was voor vader.  Waarom is volledig onduidelijk. Ik heb die moeder in kwestie niet geholpen wegens het feit dat ze al enige jaren iedere omgang met vader aan het dwarsbomen was en structureel alles deed om vader zwart af  te schilderen.. Mijn laatste bericht aan haar was het volgende;


Geachte  MOEDER,

Ik ben GESCHOKT door hetgeen u mij toestuurde.

De schok:
- ZELDEN heb ik een moeder gezien die zoveel uit de kast trekt om de vader van haar kind zwart te maken: u presteert het zelfs om een arts en een 'psycholoog' (zonder BIG / NIP-registratie)   aan uw kant te krijgen.

- Wat u aan video mee stuurde was super schokkend: NIETS doet u om het kind te kalmeren HOE komt het kind zo anti-vader?  Is dit 'natuurlijk gedrag' of opgestookt door moeder?  NIETS doet u om het kind te kalmeren, maar u vindt het kennelijk leuk om dit soort 'bewijs' te verzamelen.

- Dat een kind zo in een loyaliteitsconflict komt, lijkt mij duidelijk.

U komt met allerlei financiële zaken om maar aan te tonen hoe slecht vader is.  Alimentatie betaling heeft NIETS met omgang te maken: alimentatie is géén 'kijkgeld'!

Het resultaat van uw acties zal mogelijk volledig tegen u werken: het kind zal mogelijk UHP worden met dan plaatsing bij vader.  Zie de stukken rondom de zaak van prof. Heertje: 'jeugdzorg ontvoert jongetje',  de werkelijkheid was dat moeder ca. 4 jaar is bezig geweest vader zwart te maken, resultaat: alleen hoofdig gezag naar vader en hoofdverblijfplaats bij vader...

Ik raad u aan eens bij een échte neutrale deskundige (drs. A....NAAM / Tilburg bijvoorbeeld) te gaan om te leren HOE om te gaan met 'ouderschap na scheiding' en HOE te communiceren met de vader. Dit zou zeker voor de lange duur beter zijn voor zowel uw beider kind als u zelf!

Ik denk dat ik verder niets voor u kan betekenen.

Veel sterkte en wijsheid wensend,

Nico Mul

Dit bericht was van 09-06-2014....

DE STRAF: 11-06-2014 is dit kind bij moeder weggehaald door BJZ... UHP.... 
Moeder begint op FB steun te zoeken over dit handelen van BJZ.... Hoor in deze video hoe moeder het alleen nog maar erger maakt voor het kind... ze snapt het echt niet....

Ik zal deze moeder niet helpen, misschien anderen die zich opwerpen?


P.S.

Het toeval wil dat Joep Zander, een door mij zeer gewaardeerd pedagoog en deskundige op het gebied van ouderverstoting en kinderbeschermingszaken, vooral bezig met publiceren en zijn promotieonderzoek,  geheel onafhankelijk van mij de zelfde mening is toegedaan!
Zie zijn blog: http://joepzander.wordpress.com/2014/06/13/ingrijpen-maar-hoe/

Martin Vrijland, ook een bekende jeugdzorg-criticus, schreef ook een artikeltje en publiceerde zelfs een ander stukje uit het dossier van moeder: de visie van haar (over geld zaken....)  Zie de blog:
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/13/het-jeugdzorg-drama-van-irme-en-haar-zoon-hansje/

Martin Vrijland had meer geluk als ik: ondanks dat ik, dank moeder, 2 telefoonnummers en een e-post adres van vader heb, kreeg Martin wél contact met vader. Martin publiceerde een verslag van dat contact op zijn blog:
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/16/vader-gerland-s-over-moeder-irme-en-hansje/

U ziet: de indruk die ik had is niet alleen juist, maar ook nog erger dan mijn indruk op grond van het dossier en ik me had kunnen voorstellen!

P.S. 2

Moeder begint overal steun te zoeken op internet.  BJZ slaat terug en begnt, zoals gewoonlijk zou ik haast zeggen,  te dreigen...(zie het artikel in het AD van 17-6-2014) en waar dreigen ze mee? Juist ja: met het kind als wapen: minder contact als moeder niet doet wat BJZ eist...  BJZ schijnt een eigen wetboek te hebben: moeder is vrij om in haar huis op te nemen wat zij wil... (buitenshuis en in andere gebouwen is dat anders.)

P.S. 3

De rechter

Ondanks de beweringen daar over van moeder heeft de rechter op 26-06-2014 besloten dat het kind uit huis geplaatst blijft. De essentie van de uitspraak:

Instantie Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak 26-06-2014
Datum publicatie 26-06-2014
Zaaknummer C/01/279840 / JE RK 14/901MZ13
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie:
Onder toezicht gesteld minderjarig kind van 6 jaar uit huis geplaatst, aangezien de moeder er bij voortduring blijk van heeft gegeven geen medewerking te zullen verlenen aan bij rechterlijke uitspraken vastgestelde contactregelingen tussen het kind en diens vader. Het kind wordt, doordat moeder hem zonder terughoudendheid inzet en betrekt in de strijd die zij met de vader voert, ernstig in zijn ontwikkeling bedreigd. Er rest geen ander middel ter beëindiging van die strijd dan plaatsing van het kind binnen een neutrale setting, waarin de belangen van het kind centraal worden gesteld en welke plaatsing hopelijk zal leiden tot een onbelast contact van het kind met beide ouders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

(Opm.: BRAVO voor deze rechter!!! N.M.)

Over de 'deskundige psycholoog', P. v.d. Ploeg:

Navraag bij zowel BIG-register, NIP en NVO heeft duidelijk gemaakt dat dhr. van der Ploeg, die zich 'psycholoog' noemt, bij deze instanties niet bekend is als zodanig.  Zelf heeft deze man ook nergens aangegeven op grond waarvan hij zijn beroepsaanduiding als 'psycholoog' mag voeren.

Een update

Zie hier het vonnis van 09092014. Het kind komt dus NIET thuis zo moeder in kwestie beweerde!

92 opmerkingen:

 1. goed stuk, ik mis alleen nog dat het zo jammer is dat vechtscheidingen worden aangewakkerd door RvK en jeugdzorg. Wanneer eer vanuit gegaan wordt dat beide ouders het beste willen en van hun kind(eren) houden hoeft er geen competitiestrijd te zijn wie is het beste, maar wordt gewoon naar alle omstandigheden gekeken en daar naar een beslissing genomen zonder inmenging van jeugdzorg of consorten. Mocht er echt iets aan de hand zijn, dan moeten er andere wegen bewandeld worden (politie of dokter inschakelen) maar jeugdzorg hoort hier niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eindelijk het verlossende woord: 'vechtscheiding aangewakkerd door jeugdzorg'. BJZ werkt met de Delta Methode, http://www.nji.nl/nl/(303717)-Deltamethode.pdf Op pagina 210 staat de lijst die de gezinsvoogd gebruikt bij een 'niet-pluisgevoel'. Belletje naar de rechter en het kind kan uit huis. Vechtscheiding is koren op de molen voor BJZ. Iedere UHP levert ze geld op, veel geld. €90.000 per kind per jaar verdiend BJZ aan kinderen die in instellingen worden geplaatst. Geef kinderen omgangsrecht en de ouders omgangsplicht, dan heb je ook geen getouwtrek meer.

   Verwijderen
  2. Zo lang de rechters geen controle doen op de deskundigheid (niveau) van de adviseurs (zie brief NIP m.b.t. postdoctorale opleiding voor zelfstandige psychodiagnostiek en psychotherapie), en NIP/BIG-registratie, heeft elke charlatan/basispsycholoog/maatschappelijk werker vrij spel.

   De rechter weet het niet want die heeft rechten gestudeerd, en geen psychologie.

   De internationale verdragen eisen een deugdelijke reden voor ingrijpen in gezinnnen, en dat is dus niet een bewering of verzinsel van een maatschappelijk werker!

   Ingrijpen moet proportioneel zijn, en een redelijk doel dienen. Kinderen en ouders over de schutting kiepen bij Bjz zonder dat de in NB de wet genoemde hulp en steun wordt geleverd is evident onrechtmatig (JOEHOE!, rechters, letten jullie even op?).

   Gezien de actuele werkwijze leren rechters al langer niet meer logisch redeneren ..

   Verwijderen
 2. http://diedelicious.blogspot.com/2014/02/zondag-2-februari-2014.html

  http://diedelicious.blogspot.com/2014/05/mijn-ouders-zaten-in-vechtscheiding-wat.html

  http://diedelicious.blogspot.com/p/vandaag-was-het-12-jaar-geleden-dat-ik.html

  Mijn ouders zaten in vechtscheiding en helaas ook jeugdzorg!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Moeder > EGO, financiën en bitterheid/jaloezie. Geen geweten of juist een wraking geweten. Dit gaat meestal ten koste van de kinderen. Er zijn moeders die met heel weinig meerdere kinderen opvoeden. Die willen niet afhankelijk zijn. Loslaten van de ex zit er dus niet in bij de meeste want hij mag het niet beter hebben en zeker niet genieten met de kinderen. Een vader bekijkt de scheiding met andere ogen.

  Het is treurig dat scheidende ouders hun kinderen inzetten als schild. Dat ze doorslaan in het bezoeken van een psy-choloog/chiater maakt het zaakje nog erger. ALS je dan bij BJZ of AMK-RvdK-Kinderrechter terechtkomt dan worden de kinderen extra onnodig belast. En dat ziet de wraakzuchtige ouder dus niet zo. Neemt één van de de poging om aan het kind te vragen wat die wilt?! Dat doen ze bij BJZ en de kinderrechters wel maar doen er niets mee. Voor hun is elk kind een welkome financiële geschenk. Wordt toch wakker ouders!!!! Ga je gedachtegang eens veranderen, liever gisteren dan vandaag!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goede reactie. Er is ooit in 1995 een proefschrift geschreven door dr. J.H.C.van Schooten over het respecteren van elkaar als OUDERS als je relatie stuk gaat. (ook is er een handelseditie van zijn proefschrift!)
   De moeder in kwestie heeft vandaag haar straf gehad: kind is vandaag UHP....

   Verwijderen
  2. en het onschuldige kind is de dupe

   Verwijderen
  3. Dus mr Mul we geven uhp voor straf! En hoe het kind hieruit vandaan komt, dat is dan maar zo! Een belachelijke zaak van een hele machtige pedofielen netwerk dat door onze overheid wordt gesteund en betaald en door mensen zoals u nog even wordt verheerlijkt. Het staat u netjes

   Verwijderen
  4. Geachte anonieme reactie gever: ondanks het lasterlijke karakter naar de overheid toe en het ongenuanceerde karakter van uw reactie, heb ik deze toch geplaatst: u vergeet namelijk ook, misschien ook geïndoctrineerd door de 'moeder mythe', het kind: het kind dient altijd een verantwoord contact te hebben met BEIDE ouders en zijn familie. U vergeet het dossier van het kind, waaruit duidelijk blijkt dat moeder al 5 jaar lang bezig is vader zwart te maken. U kan mij niet wijs maken dat een kind van 1 jaar al zo'n weerstand tegen vader heeft....U vergeet voor het gemak dat moeder al 5 jaar bezig is geweest, verbaal of non-verbaal, om vader zwart te maken in de zin van 'hij betaald geen alimentatie' en 'je papa is....(vult u maar in)' en zie de bovenstaande verklaring van de zogenaamde psycholoog die moeder in 2012 liet maken: durft moeder ooit het kind nog recht in ogen te kijken? Als het kind dan naar die verschrikkelijke papa moet??? Dan gaat u kennelijk roepen: 'Moeder, goed gedaan... de vader moet definitief weggewerkt worden...' en dan heeft u het kind geholpen?? SCHAAMT U!
   Ik durf voluit te stellen: 'het kind heeft TWEE ouders, punt' en daar schaam ik me in het geheel niet voor!

   Verwijderen
  5. Geef een kind omgangsrecht en geef de ouders omgangsplicht. Als een kind niet naar een van beide ouders wil, moet dit onderzocht worden. Het kind kan de andere ouder ook op school ontmoeten, door er een halszaak van te maken blijft het angstig voor een kind.

   Verwijderen
 4. niet alleen RvdK en jeugdzorg nemen de beschuldigingen klakkeloos over, maar ook massaal de fb-ers en burgers.
  Ook onder de burgers en lotgenoten wordt geen waarheidsvinding toegepast. Als je er de mensen op wijst, dan negeren ze het gewoon.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Burgers en lotgenoten hebben geen plicht tot waarheidsvinding, maar ook niet de middelen daartoe.
   RvdK en Jeugdzorg vertegenwoordigen de overheid en zouden dus wel verplicht moeten worden tot waarheidsvinding.
   Je kunt dat niet met elkaar vergelijken.

   DM

   Verwijderen
  2. Echter doet de raad van de kinderbescherming dan de jeugdzorg dat niet. Zij nemen meestal klakkeloos over wat er gezegd wordt. Zowel door vader als door de moeder. Daar zouden zij eens eerst mee moeten beginnen wat klopt van hetgeen hier verteld is en wat niet. Zet ouders desnoods eens bij elkaar en laat ze maar eens praten, meestal komt dan de aap al uit de mouw….

   Verwijderen
 5. Gelezen, maar wat als het nu wel klopt wat er geschreven staat en het kind wel echt is mishandeld. Andere kant is wel, mocht moeder liegen dat hoe dan ook de handelswijze van BJZ onnodig wreed is en extra traumatiserend voor het kind is. Kind is duidelijk gehecht aan zijn moeder had nooit op deze manier weggehaald mogen worden!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 'Kind gehecht aan moeder'... en aan vader? Moeder heeft jarenlang het kind weggehouden van vader en iedere normale omgangsregeling tegen gewerkt. Is dit 'natuurlijk gedrag' van een kind (ik neem aan dat u ook die andere video's van een luid brullend kind achter inde auto gezien heeft.) Moeder heeft van de UHP een extra drama gemaakt door haar opstelling: in plaats van het kind te kalmeren, deed ze olie op het vuur en wilde er iemand bij halen om geweld uit te lokken, ze zei nog: 'kind gaat niet weg...' of zo iets... De politie moest nog tussen moeder en kind in komen staan....
   Het moet eens afgelopen zijn met kinderen gebruiken als wápen tegen de andere ouder... Eindelijk worden zelfs BJZ en rechters wakker!

   Verwijderen
  2. Blijkbaar niet aan vader, helaas. Hoe dit komt is niet duidelijk, maar dit ga je niet zo bereiken met geweld naar het kindje toe. Dat kost tijd en goede hulp om alsnog een band op te bouwen. Wellicht is het al te laat, dat kan! En inderdaad laat men het te ver komen met verwijdering van ouders en kind. Maar misschien is er wel een hele goede reden om dit jongetje te beschermen tegen zijn vader. Hij is niet voor niets zo overstuur. Dit is geen oplossing. Hij is aan zijn moeder gehecht en dit zo op zijn minst goed gerespecteerd moeten worden door alle instanties. Zo wordt dit kindje helemaal kapot gemaakt en dit gaat alle grenzen over. Straf voor moeder is een rare uitdrukking, vooralsnog wordt dit jongetje gestraft op een verschrikkelijke manier voor alle toestanden tussen volwassenen om hem heen. En inderdaad het begint en eindigt met waarheidsvinding bij hulpverlening naar kinderen, zodat er duidelijk in kaart wordt gebracht wat er gaande is tussen partijen. Zolang de instanties dit weigeren zal dit wel blijven bestaan met als grote verliezers de kinderen. In het belang van het kind is dus de grootste onzin die ik ooit gehoord heb.

   Verwijderen
  3. U heeft helemaal gelijk: de grootste verliezer is het kind. Echte professionele hulp had hier 5 jaar geleden al moeten komen meteen ouderschapsplan, zorgtaak voor beide ouders en vooral wederzijds respect + handhaven zorg... Treurig is dat dit soort zaken zo kán escaleren doordat zowel BJZ als rechters het 'oogluikend toestaan' dat een ouder jarenlang de omgang kind met andere ouder kan dwarsbomen. Vroeger werd dit dwarsboom-gedrag beloond door rechters met de zin: 'omgang kind met vader levert spanningen op bij moeder. Die spanningen zijn niet goed voor het kind.... dus géén omgang vader-kind'. Zó is menig kind zijn vader ontnomen... de gevolgen in de maatschappij zijn duidelijk.. zie 'Vermist'/ zie 'Spoorloos' en zie de wetenschap: 'kind dat bij moeder opgroeit vaak slechter af'. om maar niet te spreken over het psychisch lijden van het gemis van een vader...
   Rechters worden gelukkig wijzer en zien steeds meer in dat een kind gewoonweg behoefte heeft aan een band met BEIDE ouders!

   Verwijderen
  4. Het opzetten van een goed ouderschapsplan werkt niet. Dit is een papiertje dat niet altijd wordt uitgevoerd. Het begint al bij een diverse denkwijze van opvoeding bij het kind en hoe iedere ouder daar in staat.

   Verwijderen
  5. Wat betreft 'ouderschapsplan'ben ik van mening dat er eens een mentaliteitsomslag zou moeten komen en eens uitgegaan moet worden van het KIND: dat heeft namelijk TWEE ouders, derhalve dienen beide ouders een ZORGPLICHT te hebben. De wetgever heeft,ondanks alle wetswijzigingen met 'beide ouders gezag' (1-1-1998) en 'blijvend ouderschap (2005) altijd geweigerd een sanctie op het verzaken van die taak te zetten, sterker nog, zelfs de Hoge Raad heeft in diverse arresten die wetgeving ongedaan gemaakt door te spreken over 'hoofdverblijf' en de hoofdverblijfsouder de vrijheid gegeven om omgangsregelingen naar hartenlust te dwarsbomen.... behalve de jurisprudentie gevormd door de rechters die op een gegeven moment zeggen: 'dan maar wijziging hoofdverblijf' en 'ontzetting gezag weigerende ouder'.... Moeders, die gerekend hadden op 'weg met vader' worden hard afgestraft met 'weg kind'... (en dit is ook ergens fout: kind heeft immers TWEE ouders!) Zie verder diverse artikelen op www.peterprinsen.nl

   Verwijderen
  6. Scheiden kan voor kinderen nog moeilijker zijn. daarom is het belangrijk veel te praten erover!

   Verwijderen
 6. Ik werd samen met mijn andere broers en zussen tegen onze vader opgezet. Toen we hem leerden kennen stierf hij een jaar later. Je identiteit wordt wel van je gestolen door je eigen moeder! De meesten hebben zelfs lef om je geestelijk of fysiek te mishandelen omdat je zo op de vader lijkt.

  Het verhaal van deze moeder geeft aan dat ze haar eigen fouten (dwarszitten van vader via haar zoon) niet wilt inzien en toegeven. Zo een mooie jongen ... ik zou hem in mijn armen sluiten en niet loslaten. Ben een moeder en uhp was mij ook overkomen maar dan zonder vader dwars te zitten, hij was en is een lieve vader voor onze kinderen.

  Waar komt het cultuurhype "alimentatie maakt de omgang wel ok" vandaan? Ik merk ook wel dat vaak advocaten en rechters vaders, ondanks dat ze het niet altijd kunnen, toch nog dwingen om ali-man-tatie te betalen maar komen nooit tot akkoord voor een vaste omgang met kind. Ik vind dit ook zo onnozel, dat doe je toch in overleg met het kind lijkt me. Volgens het IVRK moeten kinderen mondiger worden en er moet dan ook geluisterd worden naar ze ...tjaaa, en dat met wraakzuchtige moeders en instellingsmedewerkers - justitie?
  Ik heb medelijden met de mensen die om deze gedupeerde kinderen geplaatst worden, ze hebben geen verstand van het kind namelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik weet er het fijne niet van, maar zoals jij het nier zegt Nico, heb ik de film (zie https://www.youtube.com/watch?v=N-0-flPt6Ls) zeker niet geïnterpreteerd.

  Toch erg logisch dat ze geëmotioneerd en verdrietig was? Er komen twee politie agenten in om haar kind mee te nemen!

  Ze wilde haar kind juist pakken en troosten. En die agenten wisten ook wel dat ze een kind afpakten van een liefhebben moeder, want één van de agenten gebruikte de liefde voor haar kind als manier om haar te laten doen wat hij wilde. Een onsmakelijk psychologisch spel zien we hier.

  Het heeft overigens geen pas om aannames te doen waarom een kind zo reageert en zijn wensen daarom maar te negeren. Feit is dat Hansje erg duidelijk maakt dat hij graag bij zijn moeder wil blijven. Als een kind dat aangeeft dient daarnaar geluisterd te worden.

  Ook hier zie je weer dat hij erg graag bij zijn moeder wil zijn https://www.youtube.com/watch?v=MaGMwEKYejs

  Moeder wilde een vriend erbij als steun, niet om geweld uit te lokken, zo zag ik het. Het feit dat deze wens niet ingewilligd wordt om discussies te voorkomen vind ik weer erg naar en gemakzuchtig overkomen.

  Ook vreemd dat de agenten zich verschuilen achter een gerechtelijk bevel. Het is algemeen bekend dat rechters meestal blindelings de adviezen van jeugdzorginstellingen opvolgen. En gerechtelijke bevelen om onterecht uit huis geplaatste kinderen weer terug bij de ouders te krijgen worden wel nogal eens genegeerd.

  Dus ik vind dat er geen enkel excuus bestaat om zo te werk te gaan. En ik hoop dat de Nederlandse regering nu wakker wordt en jeugdzorginstellingen keihard terugfluit!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anna, goed kijken en vooral ook zien blijft moeilijk. U ziet in de video's dat ze nimmer haar kind troost, dat ze zelfs weigerde het kind aan te kleden. Ook wilde ze iemand bellen om te zorgen dat het kind niet UHP zou worden'... ze wilde bewust een geweldsconfrontatie waar het kind bij was....Moeder was wél gewaarschuwd: ik heb wel haar dossier en ik heb haar uitgebreid aan de telefoon gehad (ca. 4 weken geleden) en gezegd:'u solliciteert naar UHP'.en heb haar gewezen op de zaak 'jeugdzorg ontvoert jongetje' dat in principe het zelfde verhaal was..... Toen ik het dossier kreeg besloot ik NIETS te doen voor haar. Mijn advies om eens hulp te zoeken bij een echte kinderpsycholoog om tot verantwoord ouderschap te komen sloeg ze in de wind. Uit het dossier bleek dat de video's BEWUST zo gemaakt zijn zonder troost en die gebruikt werden om te 'bewijzen' hoe slecht vader is... ze saboteerde 5 jaar iedere omgang vader-kind....

   Verwijderen
 8. Wat mij opviel was vooral de non-verbale communicatie tussen moeder en kind.

  Als ouder zijnde mag/moet je soms liegen over wat er komt, ook al ben je het er zelf niet mee eens zou moeder het goede voorbeeld kunnen geven door zelf als eerste contact te zoeken met vader, haar opmerking "ik hoef die man niet te zien" en "ik ga niet met die man in één kamer" maken dat het kind zich afvraagt waarom hij dan wel moet.
  Als mama al niet wil... waarom ik dan wel!

  Daarbij het telkenmale geruststellen, zogenaamd goed vasthouden wanneer het krijsende kind weer eens om mama's lichaam hangt.

  Damn!

  Er zit een hoop fout, sociaal maatschappelijk, hopelijk weten de rechters in de komende tijd een signaal af te geven waardoor dit soort gedrag bij (v)echtscheidingen minder voor zal komen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Als ouder mag/moet je soms liegen..."

   Tjee wat voor voorbeeld wil jij je kinderen meegeven? Als ouder je kind dwingen wat hij niet wil door te liegen? Het veilige anker voor kinderen naar ouders toe, is hiermee direct naar de klote.

   Dat is net zoiets als een heet glas water het kind voorzetten en zeggen dat het koud water is en in een teug kan opdrinken. Je kind zal je nooit meer vertrouwen.

   Slim hoor!

   Verwijderen
 9. Ik geloof niet dat liegen ooit de weg is. Als je daarmee bedoelt dingen zo brengen dat je rekening houdt met de fase waar het kind zich in bevindt, dan ben ik het natuurlijk met je eens. "The truth without love is a lie" Maar dat is wat anders dan betuttelen en ontkennen wat een kind zelf al voelt. Als je dat gaat doen dan raakt een kind pas echt zijn basis kwijt.

  Wat de reactie van moeder betreft, wat moet je je voorstellen bij een natuurlijke reactie wanneer twee agenten je huis binnen stappen om je kind weg te nemen? Dat is zo'n onnatuurlijke situatie, daar valt niet goed op te reageren.

  Als er iets is waar ik hoop dat rechters verandering in gaan brengen, dan is het dat ze agenten nooit meer de opdracht geven kinderen weg te sleuren bij moeders waar ze bij willen blijven. En mochten agenten toch een opdracht krijgen een kind weg te halen bij de ouders, ze de vrijheid krijgen om die opdracht niet uit te voeren op het moment dat overduidelijk is dat het kind helemaal niet weg wil.

  Maar nu is er een "befehl ist befehl" situatie ontstaan in Nederland, waarbij rechters en ambtenaren niet eens hun menselijkheid in mogen brengen bij hun eigen beslissingen, en samen met de perverse prikkels in jeugdzorg waarbij ze wel geld krijgen voor OTS en UHP, maar niet als ze die weten te voorkomen zorgt dit voor een giftige cocktail waardoor dit soort onmenselijke gebeurtenissen kunnen plaatsvinden.

  Hier staan de maatregelen en wetswijzigingen op een rij die zouden maken dat rechters en ambtenaren wel naar eer en geweten mogen gaan handelen, en wat de samenleving een stuk menselijker zou kunnen maken: https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/?pv=30

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U wil de tijd minstens 10 jaar terug zetten met het advies aan kwaadwillende ouders: 'saboteer iedere omgang met de andere ouder, hersenspoel het kind tegen die ouder en dan wil het kind nooit meer naar die andere ouder toe'... en dan, meestal moeders, het recht geven om kinderen van meestal vaders te ontnemen... om vervolgens daarmee kinderen voor het leven te beschadigen.... U zegt immers dat agenten niet het recht mogen hebben om kinderen 'tegen hun wil' bij een ouder weg te halen.... Tegen hun wil bij vaders weghalen mag volgens u dus wél? (Zo begint meestal een scheiding.) Ik vrees dat mijn idee van wetswijziging: 1. VERPLICHT ouders ieder de zorg 50/50 % op zich te nemen en 2. bestraf de ouder die zijn zorgtaak verzaakt én de ouder die de andere ouder hindert zijn of haar zorgtaak te doen, het nooit zal halen... DIT zou namelijk écht in het belang van het KIND zijn: de ZORG voor het KIND door BEIDE ouders waarborgen, ongeacht de status (getrouwd/gescheiden/samenwonend of niet-samenwonend) van relatie tussen de ouders!

   Verwijderen
  2. Helaas weet ik uit ervaring dat zorg niet af te dwingen is. Geld, daar zijn allerlei intanties voor, van LBIO tot deurwaarder. Hoe dwing je een ouder om bijvoorbeeld een vakantie 50/50 voor het kind te zorgen? Zelfs al is er een goede afspraak, als een ouder op het laatste moment zegt: "Deze week heb ik andere plannen, ik kan het kind nu niet hier hebben" staat zelfs de rechterlijke macht met lege handen.
   Wat moet je dan als ouder? Het kind brengen en voor de deur afzetten? Maakt je dat een goede ouder?
   Dus voordat je deze wet indient: hoe dwing je af dat een ouder zorgt?

   Verwijderen
  3. Ik had een simpele oplossing: via het wetboek van strafrecht één strafbepaling: "Het niet nakomen van de zorgplicht jegens de kinderen wordt gestraft met ontneming van het ouderlijk gezag (of boete van...)'. DAN zouden zorgregelingen wél nagekomen worden en vele advocaten werkloos. De wetgever is tot nu toe, ondanks de al meer dan 20 jaar durende roep van met name veel vaders die als 'dwaas' getypeerd worden, volledig onwillig om welke strafbepaling dan ook in te voeren voor het handhaven van het RECHT van een KIND op TWEE OUDERS. Mijn petitie in die zin heeft slechts ca. 600 ondertekeningen opgeleverd.... Kenneiljk willen ouders nog steeds dat kinderen als speelbal en wapen gebruikt worden..... de drama's in stand houdend...

   Verwijderen
  4. https://secure.avaaz.org/en/petition/Stop_Forced_Adoptions_in_the_UK/

   Ik heb contact met de Britse 'vechter' en daar schiet het ook niet echt op. Het verschil tussen daar en hier is dat ouders die samen vechten in de gevangenis gegooid worden. Daar is het verschrikkelijke vader afstotende fenomeen richting het kind nog niet eens het probleem. Je mag als ouders niet eens voor je recht vechten. Wat zijn we toch achterlijk in onze kortzichtige eigen belangen i.p.v. die van onze kinderen. Luisteren naar het kind zit er niet meer bij in deze tijd. Geld wel! En wat brengt een kind tegenwoordig op buiten die alimentaties en dwang tot overleven met trauma's aangedaan door één van de ouders of de staat?

   Stop met het goed praten van moeders die samen met anderen net zo schuldig zijn aan het kapot maken van een/hun kinderleven. Kinderen zijn geen handelswaar tussen twee ouders of de staat, dieren wel. Ze zijn geen dieren!

   Samenwerken met elkaar zou vrijheid kunnen geven aan gezinnen maar als er koppige mensen tussen zitten dan is die samenwerking een ver van me bed show.

   Verwijderen
  5. Maar Nico, als je het niet nakomen van de zorgplicht straft met ontneming van het ouderlijk gezag, dan heeft het kind toch NOG geen twee ouders? Hoe gaat die straf het KIND helpen aan TWEE zorgende ouders?
   Jouw voorstel helpt alleen als een ouder wel wíl zorgen, maar niet mág. Ik heb het over een ouder die niet wíl zorgen, of alleen onder voorwaarden (niet in de vakantie, alleen bepaalde weekends)
   Hoe kan een kind er voor zorgen dat deze ouder gedwongen wordt om naar het kind om te kijken?

   Verwijderen
  6. 50/50 is totaal geen goede oplossing, alleen daar waar ouders het goed met elkaar kunnen vinden is dit een hele mooie oplossing. De kinderen die hier voor het eerst mee te maken hebben gekregen hoor je nu zeggen dat ze niet weten waar ze echt woonden. Welke problemen hebben deze kinderen nu. Voelen zij zich nu als zwerfkinderen. Laat daar maar eerst eens een onderzoek naar doen, hoe zij dat hebben ervaren. Dan praat je echt vanuit het kind en niet vanuit de ouders. Vonden zij het fijn, niet fijn deze regeling. Wat kan er aan veranderd worden of wat moet juist behouden worden. Hoe ontwikkelen zij zich, fysiek en mentaal, kunnen zij hierdoor een eigen identiteit ontwikkelen of juist niet en weten zij niet wie zij zijn. Enz.

   Verwijderen
  7. Uw verhaal is niet gebaseerd op enige kennis of onderzoek: het is namelijk al jarenlang, uit wetenschappelijk onderzoek in vele landen w.o. Nederland, bekend dat kinderen beter af zijn als de normale contacten bet beide ouders voortduren. De zorg is, als het goed is, ook 50/50 verdeeld als ouders nog bij elkaar wonen. Ook is overigens gebleken dat kinderen die bij vader opgroeien, minder problemen hebben, hogere schoolopleidingen doen, het materieel beter hebben en minder psychische problemen dan kinderen die bij moeders blijven... Dit onderzoek is, ca. 8 jaar geleden, 'onder tafel gewerkt' met: 'ja, dat zijn de betere vaders die wél willen zorgen', waarbij volledig vergeten werd dat de meeste vaders wél willen zorgen maar hun dat onmogelijk gemaakt werd....en uiteraard moest de 'moedermythe' ('kinderen zijn het beste af bij moeders') in stand blijven... vaders moeten wél betalen...

   Een probleem blijft de mentaliteitsomslag: ZORGEN voor kinderen dient een PLICHT te zijn van beide ouders.... en bij zo'n omslag dient een wet gemaakt te worden... de wetgever weigert!: (zei het item: 'Een tip voor politici' in http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/de-vechtscheiding-bjz-is-zeer.html

   Ik begrijp ook niet van veel vaders dat ze niet willen zorgen.... NIETS is leuker dan zelf je kind ter wereld brengen en zelf zorgen. Ik kan het weten: ik 'deed' de bevalling en was zelfs de kraamhulp en in de eerste maanden full-time verzorger (m.u.v. de borstvoeding...)

   Verwijderen
  8. Mijn kennis en wetenschap is gebaseerd op Belgie. In Belgie wordt door de rechtbank standaard een 50/50 regeling toegepast tenzij de ouders anders overeengekomen zijn. Of dat bewezen is dat een 50/50 regeling niet haalbaar is. Hier zijn zij nu langzaamaan op terug aan het komen omdat de eerste kinderen die hiermee te maken hebben gehad aangeven geen echt thuis te hebben.

   Kinderen zijn in principe altijd beter af als zij contact hebben met beide ouders. Kinderen moeten ook niet kiezen tussen hun ouders. Zij ervaren zelf wel hoe de ouders zich ten opzichte van hen gedragen en maken later eigen keuze hierin.

   Wij ouders zijn hun rolmodellen, zo is een vader een rolmodel voor zijn zoon en een moeder voor haar dochter.

   Met de stelling dat het bewezen is dat het beter is dat de kinderen bij hun vader opgroeien daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat dit per situatie anders is. Ik ken inderdaad situatie waar het beter is dat de kinderen bij de vader zijn maar ook situaties dat het beter is dat de kinderen bij de moeder verblijven.

   Dit moet per situatie bekeken worden. Iedere situatie is anders en uniek. Zo heb je goede vaders maar ook minder goede en zo heb je goede moeders maar ook minder goede.

   Ik denk wel dat u een punt heeft aangaande mentaliteitsomslag. Zorgen moet een plicht worden, echter bij dat woord alleen al gaan bij een hoop ouders de haren recht overeind staan. Op het moment dat je overweegt een kind te nemen heb je in mijn ogen ook de plicht om voor dat kind te zorgen totdat het de volwassen leeftijd bereikt heeft.

   Nee, ik begrijp ook niet waarom een hoop vaders niet willen zorgen. Uw kind(eren) hadden dat voorrecht dat u full-time voor hen gezorgd hebt. Ik heb ook dat voorrecht gehad dat mijn vader gelukkig zich ook verplicht voldoe om voor ons te zorgen zeker totdat wij 18 jaar waren en ouder. Hij noemde het een plicht. Dit weer in tegenstelling tot mijn moeder.

   Zo praten de meeste ook vanuit hun eigen referentiekader en zoals zij dat ervaren hebben.

   Ik vind ook dat niet alles over een kam geschoren kan worden. Zo zijn er slechte ouders die wel degelijk aantoonbaar het leven van hun kinderen verwoest hebben.
   Zowel vaders als moeders en zij zouden hun ogen uit hun kop moeten schamen.

   Ouders die gaan scheiden of beslissen om uit elkaar te gaan, moeten zichzelf eerst eens ontkoppelen van de partner en in hun beslissing idd het kind centraal stellen en geen strijd met elkaar gaan leveren met als pion de kinderen.

   Ook de zorg voor de kinderen wordt niet altijd evenredig verdeeld. Zo zijn er nog genoeg gezinnen die de instelling hebben dat de vader het geld binnenbrengt en de moeder voor het gezin zorgt om het even plat uit te drukken.

   Ik ben ook van mening dat als je samen een kind op de wereld zet je er beiden ook verantwoordelijk bent zowel in zorg als ook op financieel vlak. Maar dat elke ouder financieel onafhankelijk moet zijn van de ander. Zorgen voor zichzelf op financieel vlak en samen voor het kind. Kinderen kosten nu eenmaal geld, dat weet iedereen.

   Verwijderen
 10. De pers is er onwetend opgedoken, zonder ook maar iets te controleren. En dat gaat met een kater aflopen, met gevolgen voor gezinnen die wel alles correct doen en alsnog hun kinderen verliezen.

  In onze zaak moest ik aan alle journalisten harde bewijzen overleggen van alles wat ik zei en beweerde. En hier wordt meteen zonder enige bewijzen gepubliceerd. Dit is gruwelijk fout.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De nadruk ligt op "niet tegen hun wil" weghalen bij liefhebbende ouders. Niet tegen hun wil bij moeders, en niet tegen hun wil bij vaders weghalen dus.

  Als je het hebt over kinderen en liefhebbende ouders, dan is dat toch geen terrein waar politieagenten horen? Die horen de straten veilig te houden. Met een pakkans van onder de 2% bij werkelijke misdaden lijkt me dat ze daar hun handen wel vol aan zullen hebben.

  Mijn kritiek, en de kritiek van de meesten, ligt vooral op de manier waarop dit uit huis plaatsen gebeurt. Iedereen ziet een jongetje dat hartverscheurend om zijn moeder huilt bij haar weggehaald wordt door twee politieagenten, en dat zelfs de simpelste verzoeken van haar zijde niet worden ingewilligd.

  Van de achtergrond en inhoud weet ik verder niets. Ik weet alleen dat niets zulk gedrag van overheden, die juist kinderen en gezinnen horen te beschermen, goed kan praten.

  Ik streef naar de UVRM van 1948 naleven, wat schendingen van mensenrechten uitsluit. Aangezien de EVRM van 1950 alweer regels invoerde die tegen de UVRM ingingen zou dat een enorme stap vooruit betekenen, en een einde brengen aan deze misstanden.

  Voor de rest weet ik te weinig van de ins en outs van zorg voor kinderen bij scheidingen, maar wat u zegt klinkt op zich heel logisch, al kom je natuurlijk op een lastig gebied op het moment dat een kind niet is erkend door de vader. Dan nog vind ik zulke zaken te gevoelig liggen om de naleving ervan door politieagenten uit te laten voeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Deze moeder is zelf een pathologische leugenares. moeder is naar verluid zelf opgenomen geweest ivm psychoses etc. Mensen die moeder al langer kennen willen niets met haar te maken hebben. Ze liegt over alles, over haar 'werk' haar 'opleiding' alles.

  Voor de veiligheid van dit kindje is het absolute noodzaak hem uit huis te plaatsen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Mijn vader kwam pas opdraven net nadat mijn moeder net hertrouwd was, de manier waarop zorgde bij mij voor zoveel verwarring dat ik het nu tientallen jaren later nog weet als de dag van gisteren. Ik voel mn hoofd nog warm worden, en ik weet nog precies hoe ik keek toen mn moeder me de telefoon gaf. Ik was een jaar of 4.Hij stelde zich meteen voor als 'je vader' .Op mijn vraag waarom ze uit elkaar waren, gooide hij meteen modder, waardoor ik hem nooit meer zou vertrouwen.

  Ik had alle reden om bang te zijn van mijn vader, hij was alcoholist en zeer agressief, maar toen hij een gezin gesticht had met een (werkelijk waar geweldige) andere vrouw had hij het recht mij 1 keer in de 2 weken te zien. Toch was ik meestal niet echt bang, ik dacht er amper over na, ik dacht er wel over na wanneer ik per ongeluk de nieuwe man van mijn moeder 'vader' noemde, de scherpe blik van mn vader vergat ik niet, en soms waren wel momenten waarop ik bang was. Mijn vader speelde het achter mijn rug om wel heel hard, zo belde hij mn moeder een keer op dat mn moeder ons nooit meer terug zou zien. Ons werd verteld dat we een weekendje zouden blijven..

  Het gooien van modder naar elkaar ging meestal het ene oor in / andere uit. Ik was echt een moederskindje.Op een gegeven moment was ik wel echt bang, daar mijn biologische vader steeds vaker dronken was, en ook zo achter het stuur zat, opgefokt op iedereen die hem in de weg stond. Daarop heb mn moeder verteld waarom ik bang was, ik moest dit toen uitleggen aan een kinderrechter/ BJZ alvorens ikzelf het besluit mocht nemen om niet meer te gaan. Jaren later kwam het telefoontje dat hij op sterven lag, ik inmiddels in de 20 vond het hoog tijd om toch de stap naar het ziekenhuis te nemen, en ergens zelfs toen nog had ik de hoop dat hij blij zou zijn me te zien, mn naam zou zeggen ... iets... Je zoekt bevestiging, ouders zijn altijd je ouders, al zijn ze nog zo slecht, het moet de keuze zijn van het kind om ze wel of niet te willen zien. Toen ik hem zag liggen schrok ik dat hij eigenlijk maar zo een klein tenger ventje was.Hij lag in coma en overleed na een paar dagen..Ik heb een poosje spijt gehad dat ik hem niet wilde zien, maar nu jaren later weet ik dat het een wijze keus was van mij. Ik was er toen niet tegen bestand, maar toch vind ik het jammer, een omgangshuis had voor mij bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn.

  Ouders moeten ook niet in de weg staan bij een nieuwe partner bijvoorbeeld. Ik noemde mijn stiefvader slechts 1 keer papa, en 1 keer had ik het per ongeluk over mijn 'vader' in het bijzijn van mijn biologische vader, zijn reactie heeft de band tussen mijn stiefvader en mij jarenlang ernstig verstoord. Hoe moeilijker je het maakt voor je kinderen, hoe zwaarder je de kinderen belast met jou haat jegens je ex. Al zien kinderen een stiefouder als 'nieuwe papa of mama' , hoe vriendelijker je er mee omgaat, hoe eerlijker een relatie tussen de biologische ouder en het kind zal zijn. Ik heb de jaren dat ik mijn biologische vader zag ( en mijn moeder een nieuwe partner had) werkelijk op mn tenen gelopen. Ik was doodsbang dat mn vader zou denken dat ik mn stiefvader graag als 'papa' zou willen zien. Ik heb in feite als kind nooit echt een vader gehad. Degene die het had moeten zijn had het te druk met drinken en modder gooien. En de andere (stiefvader) durfde ik niet te accepteren.

  Als puber vond ik het vreselijk dat mn moeder zei hoeveel ik op mn biologische vader leek, ik had een bloedhekel aan hem, de leugens en doordat hij niet eens kon onthouden hoe ik heette. Achteraf blijf je achter met veel vragen, wie was hij, heeft ie van me gehouden? Wat dacht hij toen hij me de eerste keer in zn handen had?
  Ouders moeten echt nadenken, zij zijn de toekomst voor een kind, de rots in de branding de held van de dag. Allebei. Een kind is gemakkelijk te beschadigen, en sleept die rugzak met ellende nog jaren met zich mee.. Wil je ze zien, wees er dan ook voor ze, oprecht en eerlijk. Je kinderen hebben niet gevraagd om jou/ jullie als ouders...

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Daar denkt haar kind dan blijkbaar anders over.

  Ik had een berciht geschreven in reactie op die van Nico waarin ik duidelijk maak dat ik het ernstig fout vind dat de wil van het kind genegeerd wordt.

  Als een kind op deze manier bij een vader was weggehaald door agenten terwijl het kind aan zou geven dat niet te willen had ik het net zo erg gevonden.

  Helaas is dat bericht niet geplaatst. Ik hoop dat deze wel wordt geplaatst.

  Overigens klinkt de petitie die je schreef heel zinnig Nico. Ik denk niet dat iemand deze drama's wil. Mensen zien misschien het verband niet. Het is dan zaak geduldig uit te leggen wat je bedoelt en geen overhaaste conclusies te trekken.

  Waarom zet je hem niet weer online? Nu zou hij vast wel meer ondertekeningen krijgen.  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anna, u begrijpt er kennelijk niet veel van. In dit geval was het kind 1 jaar... en 5 jaar omgangsfrustratie gehad. Hoe makkelijk is die 'wil van het kind' te manipuleren en bang te maken voor de andere ouder. je neemt als moeder gewoon de kinderen in kwestie mee en gaat dan tegen hun zeggen: 'papa wil jou je mama afnemen', peper dat iedere dag in en de 'wil' is duidelijk. Je kan ook de truc toepassen door iedere vrijdag de kinderen voor het raam zetten en zeggen: ga maar alvast kijken of papa je komt halen'.... En dan zorgen dat er vooral geen omgangsregeling is of er voor zorgen dat vader een omgevingsverbod krijgt op grond van leugens als: 'hij gaat mij mishandelen'... en dan als papa niet gekomen is tegen de kinderen zeggen: 'zie je nu wel, jouw papa houdt helemaal niet van jullie... jullie papa wil jullie niet zien' Dit recept een paar maanden toepassen en je ontneemt zo een kind een ouder... (Ik kan nog wel meer 'recepten' geven... in 20 jaar genoeg gehoord en gezien....)
   Weet u hoe schadelijk het is om op te groeien zonder vader? Heeft u iets aan wetenschap bestudeerd op dit gebied?

   Over de petitie van mij, zie
   http://petities.nl/petitie/waarheid-en-waarheidsvinding-in-het-familierecht het zijn zelfs al 609 ondertekeningen....

   Over de drama's van zonder vader opgroeien: leest u eens het verhaal van Didi op haar blog (zie reactie van Didi (2e reactie bij deze blog)

   Verwijderen
  2. Petitie ga ik zometeen tekenen, hartelijk dank voor uw post heer Mul, mijn gedachtengang over deze zaak is door uw posten bevestigd... Zelf ben ik ook een gescheiden vader, heb vermoedens van indoctrinatie (dagelijks meermalen oplezen van een riedeltje richting moeders) maar laat ze vooralsnog haar gang gaan, om mijn dochter de weg van BJZ te besparen... Ik hoop iig dat ze later de wijsheid krijgt om de waarheid te achterhalen

   Verwijderen
  3. Feit is dat het jongetje op barbaarse wijze bij zijn moeder vandaan is gehaald, dat hebben we allemaal kunnen zien. Wilt u dat nou echt goedpraten, heer Mul? U heeft gekozen deze moeder niet te willen helpen. Hadden de barbaren ook een keuze, of wat u betreft niet?

   Verwijderen
  4. Moeder heeft er zélf een drama van gemaakt: ze had lak aan rechterlijke uitspraken, toen de politie uiteindelijk mét BJZ kwam weigerde ze het kind gerust te stellen en weigerde ze hem aan te kleden (LUISTER eens goed!)en wilde ze zelfs een vriend er bij halen, niet ter geruststelling zoals sommigen op FB beweren, maar om de UHP te voorkomen en in het bijzijn van het kind geweld uit te lokken tegen de politie... Mogelijkerwijs heeft u haar eerdere video nooit gezien waar ze het kind rustig zeer lange tijd liet brullen omdat hij naar de omgang met vader moest.... géén enkele geruststelling, alleen video's gemaakt om aan te tonen hoe slecht vader was. Zie ook de brief in dit artikel: in 2012 al ging ze naar een (nep?) psycholoog om vader gek te laten verklaren. Ik vraag me af of die moeder ooit haar kind recht in ogen kan kijken als hij achter de waarheid komt. Let wel: het kind had vanaf 1 jaar zijn vader niet meer gezien......

   Verwijderen
  5. Het gaat toch niet om de moeder! Het gaat om een jongetje dat deze wrede aktie wordt aangedaan door Jeugdzorg en de politie.Het kind is echt te jong uw misschien terechte argumenten te kunnen begrijpen. Voor mij kan niets deze wreedheid jegens het kind rechtvaardigen

   Verwijderen
  6. Hoe wreed is het om een onschuldig kind een van zijn ouders te ontnemen? Al eens van IVRK gehoord?

   Als moeder in dit geval drama voor het kind had willen beperken, dan had zij op zijn minst haar kind getroost, zelf aangekleed en iets gezegd als: 'Hansje, je moet nu met deze mensen meegaan, mama komt je bezoeken, wel lief zijn....' of zo iets, maar we hoorden geen enkel woord van troost, alleen dat moeder er mensen bij wilde halen om de strijd met politie aan te gaan waar het kind bij was.....

   Verwijderen
  7. Nee ik heb nog nooit van IVRK gehoord. Ik heb wel een kind gezien dat door een overmacht ´professionals´ van zijn bed wordt gelicht en compleet overstuur uit huis wordt gehaald. U verdedigt deze werkwijze op basis van veronderstellingen. Zelfs als uw veronderstellingen juist zijn ben ik het hartgrondig oneens met de manier waarop men dit kind te grazen heeft genomen.

   Verwijderen
  8. Als u, anonieme persoon, wél het dossier gelezen had én moeder 5 weken geleden uitgebreid gesproken zou hebben, had u anders gepiept.
   HOE anders? Alle redelijkheid was zoek! Jeugdzorg komt namelijk mét machtiging van de rechter het kind ophalen met politie op de achtergrond. Politie MOEST ingrijpen omdat moeder weigerde het kind aan te kleden dan wel rustig over te dragen... zoals ze ook bewust video's maakt om aan te tonen hoe 'slecht' vader is door het kind zo lang en hard mogelijk te laten krijsen. Die video's heeft u niet gezien.... (stuurde ze wél naar mij op vóor de UHP, als 'bewijs'....) Zo bleek ze al 5 jaar bezig te zijn het kind te bewerken en vader zo zwart mogelijk te maken (met van alles en nog wat, dat NIETS met het kind te maken had. )
   IVRK is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waar nadrukkelijk staat dat een kind recht heeft op beide ouders en daarmee familiebanden te onderhouden. Volgens u heeft een kind kennelijk alleen recht op banden met familie van moeder en als een kind goed bewerkt is, is het zogenaamd 'wil van het kind'.... Zie mijn eerdere items. Ik stop hiermee deze discussie.

   Verwijderen
  9. Iemand schreef "ik zie geen reden om Hans bij zijn moeder weg te halen. Ook als zijn moeder in ogen van de ander niet goed is.Een mening van een ander moet geen maat zijn voor deze ingrijpende beslissing".

   Geldt dat dan ook voor vaders? En zo niet, wat is het verschil hierin dan? Mede dankzij de emancipatie (gelijke behandeling) zijn veel vaders veel meer betrokken bij de opvoeding van hun kinderen en het huishouden. In een groot aantal gevallen doen ze net zo veel of zelfs meer als de moeder.

   Toch wordt na een scheiding vaak het weekendbezoek (eens in de twee weken) of 1-weekenddag in de week aangehouden.
   Wordt hier dan niet een kind bij zijn of haar vader weggehaald?
   Zou het in Nederland niet standaard moeten worden dat na scheiding beide ouders de verzorging van hun kinderen op de schouders nemen? Helft van de week of om de week, of anders in te delen in onderling overleg, maar wel 50/50. Op dat moment zou ieder ook kunnen blijven werken, wordt de kinderalimentatie afgeschaft (of raak ik daar wellicht een heel gevoelige snaar?) en groeit het kind toch met beide ouders op.....

   Uiteraard moet het kind bij beide ouders wel een veilige situatie kunnen vinden.... Het zou een hoop rompslomp en gevecht voorkomen, maar ik vrees dat (kijk eens in je hart) de vrouwen het hier niet eens mee eens wíllen zijn.....

   Het "bezitten" van het kind geeft immers wel een macht die helaas al te vaak misbruikt wordt......

   Verwijderen
  10. Anna, u heeft het over de wil van het kind. Een kind kan nog niet beslissen wat goed voor hem is. Een kind wil het liefst de hele dag ijs en patat en achter de computer. Een ouder moet doen wat het beste is voor het kind. In dit geval was dat imo hansje geruststellen en hem niet bang maken een voorbeeldje:. Mijn dochter moest laatst een prik, helemaal in paniek was ze, ze wou niet!! maar,ja het moest voor haar gezondheid. Wat doe je dan? Dan doe je er alles aan dat je kind rustig wordt, om het zo soepel mogelijk te laten verlopen, toch?
   Het filmpje is heel heftig, ik heb het huilend bekeken, mijn eerste indruk was: paniek! Bij moeder dus ook bij kind. Heel menselijk, maar toen ik er achter kwam dat de moeder dit allemaal al wist, toen gingen mijn ogen open. De uithuisplaatsing was echt heel heftig en dat filmpje zal ik niet vergeten. Een wijze les voor gescheiden ouders die geen water bij de wijn willen doen.
   Het kind is de dupe, dat hebben we nu allemaal gezien.

   Verwijderen
  11. De hele dag ijs eten en patat is toch wel van een geheel ander kaliber dan de voorkeur uit te spreken over zijn verblijf bij 1 van de ouders. Een prik halen is heel wat anders te worden weggerukt van je moeder. En wist u eigenlijk wel wat er in die "prikken zit"? Volgens mij niet als u spreekt over gezondheid. Kwik is schadelijk voor de gezondheid maar dat ter zijde Iedereen lijkt geblindeerd te zijn aan het ware belang van het kind in deze zin dient deze te worden bezien VANUIT HET KIND. welke ideologie houd men erop na het in het belang van het kind is om het kind waar het al zijn hele leven heeft gewoond, van zijn moeder (lees primaire hechtingsfiguur) weg te worden gerukt. Hechting voor een kind is essentieel voor de algehele ontwikkeling en vorming van het kind. Een kind hecht zich in de eerste drie levensjaren van zijn bestaan. Dit kind zat hier al geruime tijd overheen wat een dergelijk middel als een uit huis plaatsing eerder gevaarlijk maakt voor de algehele ontwikkeling van het kind, dan dat het kind hier baat bij heeft. Men dient ten alle tijden door de ogen van een kind te kijken, hoe ervaart het kind deze situatie, niet zoals nu wordt gedaan door de ogen van een groep volwassenen. De stem van het KIND is DE bepalende toon mits er spraken is van zedelijk gedrag of id.

   Verwijderen
  12. Ondanks het feit, geachte anonieme schrijfster van 2-11-2017, dat uw bijdrage valt onder de categorie 'niet gehinderd door enige kennis van zaken' wil ik u de volgende achtergrond ter overweging geven. Ten eerste over deze zaak: weet u hoe het kind gemanipuleerd was door moeder en huilde op commando? Weet u hoe Hansje is bang gemaakt voor iemand die hij vader noemt in de video's maar NIET zijn vader is, een andere man (ex-vriend van moeder, waartegen Hansje papa moest zeggen!) dus? Wist u dat moeder gesmeekt is door Jz-werkers om juist geen drama voor het kind te maken, maar bewust Hansje had ingezet? Hansje was trouwens wel goed gehecht aan zijn echte vader, maar moeder 'mocht' hem dus 4 jaar lang wegrukken van zijn echte vader, waarvan moeder zelfs opschreef dat Hansje beter bij hem af zou zijn dan bij haar? (Hansje is inmiddels al meer dan 1 jaar bij vader, moeder is niet meer geïnteresseerd...!)
   In zijn algemeenheid wil ik hier opmerken dat een kind TWEE ouders heeft en er geen reden is om kinderen weg te houden van een van hen: een kind heeft immers recht op de LIEFDE, AANDACHT en (ver)ZORG(ing) van BEIDE ouders! Mijn laatste zin geldt wat mij betreft voor alle situaties, ook als een van de ouders crimineel of verslaafd zou zijn, de contacten moeten dan wel veilig gebeuren!

   Verwijderen
 15. Kinderen hebben een vader en een moeder nodig, maar wat als een van de twee niet meer leeft?
  Jeugdzorg vind dan ook dat de overgebleven ouder niet deugd plaatst kinderen uit huis.
  Bovendien vindt jeugdzorg het niet nodig dat ze naar school gaan dat kan het kind niet aan vanwege de uit huis plaatsing.
  Ook dit is jeugdzorg Oss

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Straf. Pff zo 1995. Maarja ik hou nou eenmaal van totaaloplossingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hoe meer ik er over nadenk des te meer ik deze vorm van misbruik door een ouder (voornamelijk moeder) vind lijken op het verhaal van hoe loos ik mijn kind op een goedkope manier als ik toch al niets mee kan en het mij geen geld oplevert. Dit is mij meerdere malen verteld door moeders die bijvoorbeeld met geadopteerde kinderen zaten die in een identiteitscrisis verkeerden. De meesten waren ook gescheiden en hadden dus geld issues. Die kinderen zijn door moeder zelf ter adoptie (uhp) weggegeven aan BJZ. Deze kinderen werden opgenomen in een gesloten residentie of zelfs in jeugdgevangenissen. Enkelen hebben het laten escaleren jarenlang waardoor kinderen wekelijks met de lelijkste leugens tegen de vader werden opgezet. De boosheid van die kinderen galmde nog jaren na. In en in triest. Het is dus niet alleen drank dat kapot maakt ... Daarom vind ik dit zaakje net zo luguber.
  Waar is trouwens de familie van de twee, er zal toch wel een lieve opa of oma / oom of tante zijn die Hans een tijdje kan opvangen? Nee, dat zou de moeder niet toelaten anders gaat het verzorgingsgeld naar hen toe i.p.v. haar.

  De petities, wat is er gebeurd met die van mevr. Busman?

  Thea vd K.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. de trucendoos van ouders (mmestal moeders) die de andere ouder (meestal vader) willen straffen voor de scheiding met als doel de de ouder door het kind te laten verstoten isenorm. Mensen die daar niet mee van doen hebben hebben geen enkel benul. Van valse incestbeschuldigingen tot het indcotrineren zodat een kind angst krijgt. In mijn geval word ik beschuldigd van het niet houden van mijn kinderen, niets met ze te doen en vooral maar mijn eigen gang te gaan. Tot het moment dat mijn kinderen weg bij mij gingen en deze kwestie ging spelen was er gewoon co-ouderschap. Ik was altijd thuis, afspraken met vrienden maakte ik nooit als de kinderen er waren en we gingen op zeer regelmatige basis naar musea, film, zwembad, strand, wandelen, fietsen etc etc. Mijn dochter zou angst voor me hebben. Dat is nogal raar in de wetenschap dat mijn dochter op zeer regelmatige basis bij mij in bed kroop als ze weer eens wakker werd 's avonds en niet kon slapen. Niet geld is de hoogste prijs die je kan betalen als je gaat scheiden maar het ontnemen van je kinderen door ex.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De trukendoos van ouders (meestal moeders) die de andere ouder (meestal vader) willen straffen voor de scheiding met als doel de de ouder door het kind te laten verstoten is enorm. Mensen die daar niet mee van doen hebben hebben geen enkel benul. Van valse incestbeschuldigingen tot het indoctrineren, zodat een kind angst krijgt. In mijn geval word ik beschuldigd van het niet houden van mijn kinderen, niets met ze te doen en vooral maar mijn eigen gang te gaan. Tot het moment dat mijn kinderen weg bij mij gingen en deze kwestie ging spelen was er gewoon co-ouderschap. Ik was altijd thuis, afspraken met vrienden maakte ik nooit als de kinderen er waren en we gingen op zeer regelmatige basis naar musea, film, zwembad, strand, wandelen, fietsen etc etc. Mijn dochter zou angst voor me hebben. Dat is nogal raar in de wetenschap dat mijn dochter op zeer regelmatige basis bij mij in bed kroop als ze weer eens wakker werd 's avonds en niet kon slapen. Niet geld is de hoogste prijs die je kan betalen als je gaat scheiden maar het ontnemen van je kinderen door ex.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ohhh let maar op joh... die ex van mij werd furieus toen die kleine zei dat ze van papa in het grote bed mocht slapen.. Ze verbood dat, omdat dat niet gepast was, een dochtertje in papa's bed. Ik heb haar daarop gezegd dat als de situatie het nodig acht (onweer, angst of wat dan ook) die kleine gewoon bij papa in bed mag kruipen, en dat niemand dat kan verbieden...... belachelijk dat je zo zonder reden in een hoekje wordt geplaatst. Zelf laat ze de kleine 2 tot 3 keer in de week bij haar in bed slapen..... tja, zal wel bij de indoctrinatie horen om alle leuke dingen bij papa te ontzeggen...

   Verwijderen
 20. Het doet mij deugd te zien dat de rechtspraak bij aan het draaien is. Het gaat weliswaar traag maar er zit beweging in. Wat is dat een vooruitgang voor de toekomstige verstoten vaders, ik ben oprecht blij voor hun en hun kinderen van de toekomst.

  Mijn bloed gaat nog steeds borrelen als ik dit soort stukjes lees. Als je zelf ook verstoten bent van je kinderen laat dit je nooit meer los mede door alle voorgehouden zogenaamde rechten die je zogenaamd hebt als niet zorgende fatsoenlijke zogenaamd wettelijk gezag dragende ouder wat niets anders inhoud als betalen indien gewenst.

  En onze kinderen? Die kennen veel problemen, zitten onafgebroken in de hulpverlening zonder dat de bron (PAS) wordt aangepakt en zonder dat ik ook maar een mogelijkheid krijg om er iets ten goede aan te veranderen of aan bij te dragen. Je zou bijna gaan denken dat dit soort moeders garant staan voor jarenlange werkverschaffing en daarom van alle kanten wordt beschermd en afgeschermd door deze instanties.

  Laat ik maar ophouden, ik kan er een boek over schrijven. Als u echt van uw kind houd laat de niet zorgende ouder ook ouder, u kan uw kind geen groter plezier doen voor zijn/haar en ook uw toekomst.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goed gezien! Misschien is het artikel van 23-5-2013 van mij wel aardig, zie hiervoor 'Een tip voor politici' in: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/de-vechtscheiding-bjz-is-zeer.html

   Verwijderen
 21. Helemaal eens... Er is niets leukers dan je kind zien opgroeien. Ik als vader weet zeker dat ik het minstens net zo goed zou doen als moeder. Helaas blijft het bezoek ook hier maar beperkt tot 1 dag in de week, en vind moeder haar met 7 jaar nog steeds te klein om langer dan 2 dagen bij mij te zijn..... maar het geld is uiteraard wel van harte welkom.

  Ik zou veel liever een 50/50 regeling zien, bijv. 3,5 dag bij papa en 3,5 dag bij mama of om en om een week... dan zou ook de hele alimentatieplicht komen te vervallen. Bovendien zouden ouders dan om en om kunnen gaan werken dus ieder 40 uur als de kleine niet bij hen is.... kunnen we veel werklozen aan de gang zetten en worden de kinderen tenminste weer gewoon bij hun ouders opgevoed

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Maar wat doe je als je als moeder zijnde nooit omgang met vader in de weg hebt gestaan en vader laat het in eens zelf af weten?
  Mijn dochter van 6 heeft haar vader al meer dan een jaar niet gezien en absoluut niet omdat ik dat heb tegen gehouden......

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mevrouw, moeder, U heeft geheel gelijk: er zijn 'vaders' die het gewoonweg weigeren om een zorgtaak op zich te nemen. Dit leidt tot schade / verdriet bij kinderen. Dit zou verboden moeten worden, u kent misschien mijn wetsvoorstel bij het iten 'een tip voor politici' in dit artikel: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/de-vechtscheiding-bjz-is-zeer.html
   Ik heb in mijn begntijd een vader willen bijstaan die geheel van zijn dochter werd afgehouden en hte kind zelfs niet mocht erkennen van moeder.... Toen ik de juridische weg had gevonden om dat wél te kunnen doen en hem opbelde zei die een antwoord waar ik nog steeds kwaad over ben: 'laat dat kind maar zitten, ik heb nu een andere vriendin'.... Het is dat dit telefonisch was... anders was ik in ieder geval wel heel boos geworden en onverstandige dingen gezegd/gedaan....het kind is inmiddels ca. 17 jaar... haar vader heeft ze nooit gezien....
   Een wettelijke sanctie op het verzaken of dwarsbomen van zorgplicht (via wetboek van strafrecht)zou een heel eind kunnen helpen, veel vechtscheidingen voorkomen en BJZ-medewerkers en advocaten werkloos maken....U begrijpt waarom onze wetgever onwillig is.....

   Verwijderen
  2. Mijn ex heeft zijn kinderen al 13 jr niet meer gezien ,kinderen waren toen 2 en 3 nu dus 14 en bijna 16.Zoon wil wel eens weten wie papa is en vroeg me mag ik pap op fb toevoegen ik zei ja als jij dat wilt doe maar.
   Nu spreken ze stiekum af en vader wil geen omgangs regel via de rechter mij lijkt het beter van wel omdat , ze vreemden zijn van elkaar.
   Wat moet kan ik doen ?

   Verwijderen
  3. Geachte mevrouw,
   Het is altijd beter als er een spontaan en ongedwongen contact komt als dan via welke rechter dan ook! (En spaart ook veel advocaatskosten!) Treurig dat die kinderen zo lang van hun vader afgesloten waren. Ik raad u daarom ook aan om nooit iets kwaads over vader te zeggen, wel altijd eerlijk blijven met respect voor vader en vooral NOOIT de kinderen weghouden bij vader: de kinderen zullen het U levenslang gaan verwijten 'mama, je hebt ons onze vader ontnomen omwille van..... (soms 'woede op hem' of 'wraak' of 'hij betaalde niet' enz. enz.) Zie overigens een reactie hier onder van een kind dat door zijn moeder zijn vader kwijt raakte. Dus: laat het contact vooral leuk en spontaan blijven! Als u iemand op straat tegen komt, dan zijn dat toch ook vreemden? Gewoon gezellig laten kennismaken bij een drankje en of hapje en ongedwongen!
   Nico Mul

   Verwijderen
 23. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/05/omgangfrustratie-het-nieuwe-stokpaardje.html

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Mijnheer Nico Mul ik vind u zeer bevooroordeeld naar moeders toe.
  Als uw raad wordt gevold krijgen vaders het voor het zeggen en worden moeders verstoten.
  Dus precies dezelfde situatie en de kinderen zij de dupe!
  Ik heb van niemand hulp gekregen in mijn gevecht tegen jeugdzorg waarschijnlijk omdat mijn man overleden is voordat jeugdzorg op mijn verzoek jammer genoeg in beeld is gekomen.
  Nelly Diks

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben liever bevooroordeeld mét kennis van het dossier als oordelend zonder enige kennis van zaken.
   Overigens: als u enige kennis had gehad, wist u dat van alle scheidingen in ca. 80 % vaders gewoonweg worden ontnomen aan kinderen (ca. 10.000 kinderen per jaar komen er bij die hun vader niet meer zien na een scheiding) en dat een kind dat bij vader blijft na een scheiding meestal véél beter af is dan een kind dat bij moeder blijft. Onderzoeken hiernaar zijn ook in Nederland verricht, maar de resultaten zijn na een enkel bericht in de media, weer snel weggemoffeld: de 'moedermythe' (moeders zijn beter, moeders mishandelen/ doden geen kinderen en moeders zorgen beter) moet in stand blijven... Feit: er zijn méér moeders die kinderen doden /mishandelen dan vaders, maar kinderdoding door moeders wordt structureel uit de media gehouden 'omdat hetzo verschrikkelijk is'... Maar ja... u wet het...ik heb de zaken bestudeerd. Overigens heb ik nergens gezegd dat vaders het voor het zeggen zouden moeten hebben, maar dat ik vind dat ouders 50/50 % voor een kind zouden moeten zorgen: een KIND heb je SAMEN en WAT heeft een KIND MISDAAN waardoor het zijn of haar vader niet zou mogen zien?

   Verwijderen
  2. Inderdaad, ik ben als vader volledig verstoten en de toegang tot mijn kinderen ontzegd op basis van een dikke laag modder zonder feiten. Als ik het voor het zeggen zou hebben gehad zouden onze kinderen niet alleen 2 ouders hebben gehad tijdens hun jeugd maar ook nog een opa en oma en wat ooms en tantes er op de koop toe gratis bij. De kinderen zouden zeer zeker het dupe worden van maandelijks een keertje extra bij de mcdonalds eten en wat extra aanloop op verjaardagen maar welk kind wil dat nou?

   Verwijderen
  3. Quote Nelly Dirks:"Als uw raad wordt gevold krijgen vaders het voor het zeggen en worden moeders verstoten" Dus daarmee geeft u ten eerste aan dat het probleem bestaat en vaders wel degelijk verstoten worden. Ten tweede geloof ik er heilig in dat mannen minder "bitserig" en haatdragend zijn. Mannen zijn over het algemeen toleranter.

   Ik hoop ook van harte dat kinderen ten allen tijde buiten schot gehouden worden, maar ik vrees dat dat nog lang een utopie zal zijn

   Verwijderen
 25. P.S. 2: er zijn honderden filmpjes geplaatst op internet over het falen en sadistische optreden van jeugdzorg medewerkers en de politie. Dat BJZ weer dreigt en een drama maakt van iets wat hun werkwijze schaad is niets nieuws. Hierbij moet ik dan aan prof. Heertje denken. Namen nog het massaproductiebedrijf in mishandeling en kinderhandel mag niet genoemd worden in het openbaar. Ik denk dat ik dit voortaan "Heertje"syndroom ga noemen.
  Het is noodzakelijk om beide ouders eens in een kamertje te laten praten over hun fouten en uiteindelijk door een orthopedagoog (anti-jeugdzorg) hen te begeleiden tot het terugkeer van hun schat van een zoon. Anders zeg ik toch maar keihard dat beide hun zoon niet verdienen, dat zal ze ook aan het denken zetten nietwaar? Dat zal hen wel leren om in het vervolg te kijven zonder rekening te houden met de gevoelens van hun kind. Maar ach, ze zijn zelf nooit kinderen geweest denk ik maar gedragen zich wel als verwende egoïstische kinderen.

  Meneer Mul, hoe ziet u eigenlijk zo'n wettelijke sanctie in? Ouders zouden bij de scheiding al een soort opvoeding moeten krijgen met de gevaren van zelfzuchtigheid en dwarsbomen van de andere partij als er kinderen uit dat huwelijk voortgekomen zijn. Er is altijd nog een leven na een scheiding, maar vele moeders kiezen toch liever voor geestelijke stalking van hun exen. Dit helaas tot het vernederen en pijnigen van hun kind(eren). U weet dat kinderen volgens het IVRK mondiger dienen geacht te worden, maar in dit soort situaties wordt hun mond juist gesnoerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. De uitspraak en al die bewijzen tegen moeder d'r opzettelijke tegenwerking in het verenigen van kind en vader plus de indoctrinaties van het kind door hem psychisch te mishandelen, is op zijn plaats. Dit soort abusieve onthouding maken jaarlijks duizenden kinderen mee van gescheiden ouders, het is een verademing dat deze kinderen, vaders en betrokkenen uit de kast komen met de mishandelingen hen aangedaan door de gefrustreerde en mentaal agressieve moeders, sommigen worden zelfs fysiek agressief omdat ze teveel waanideeën en haat met zich meedragen. Ten koste van de kind(eren).

  Deze hele zaak zou toch een 'wake up call" moeten zijn voor elke gescheiden of in scheiding zijnde ouder? Als ouders hiervan niets opsteken dan heb ik maar één ding te zeggen; alles in en voor eigen belang ($)

  Er is nog één aspect wat we vergeten, dat is de 'nieuwe' partner van de ouder. Die kunnen ook een hoop roet in het eten gooien tussen de relatie van hun partner en diens ex of kind(eren). Laten we dit niet onderschatten. Volgens mij zijn vele 'meelopers' in de zaak van Irme nu aan het afkicken en komen er achter dat haar eigen belang voorop stond en staat. Hans verdient nu rust met liefdevolle en warme aandacht, gelukkig met gang naar omgang met vader. Vader moet deze kans ook grijpen als hij slim genoeg is. Ook Hans kan later hem een hoop kwalijk nemen als hij het nu niet goed aanpakt. Wie weet keert Hans terug juist omdat vader een betere band heeft opgebouwd met hem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Uw reactie kan ik geheel mee instemmen en is gewoonweg uitstekend. Een niet onbelangrijke kanttekening: voor Hansje komen veel zaken 5 jaar te laat: de band tussen hem en zijn vader is in 5 jaar volledig afgebroken en hij is tegen vader gehersenspoeld (zie de video's die moeder op FB en aan andere media verspreidde.) De relatie tussen hem en zijn vader moet naar mijn mening met deskundige begeleiding van een kinderpsycholoog weer opgebouwd worden, niet vanuit niets, maar vanuit het negatieve beeld. Dit drama had volledig voorkomen kunnen worden dat de zorgtaken van beide ouders na het uiteengaan van de relatie gewaarborgd waren gebleven... de wetgever is, ondanks bijvoorbeeld de wet 'scheiden en blijvend ouderschap'niet erg gewillig, ook deze laatste wet is namelijk via de Hoge Raad onderuit gehaald en NL-rechters leggen gewoonweg het IVRK en EVRM met betrekking tot de rechten van kinderen én ouders op familiebanden met elkaar, naast zich neer.

   Inderdaad is de tam tam die moeder van deze zaak maakte een goede wake-up call.
   Treurig is echter weer de reeks programma's van SBS 'Het is wel je kind': constant werd er op gehamerd dat vaders MOETEN betalen. Ook schijnheilige moeders kwamen voorbij (uitzending 23-6-2014) die zeiden dat 'vader geen omgang wilde en de kinderen alleen liet', terwijl moeder nog weigerde de kinderen te brengen naar vader en dan ronduit tegen de kinderen zei dat vader niet wilde... de werkelijkheid was dat vader niet meer KON betalen, de andere vader in de zelfde uitzending kreeg als hij zijn kinderen wilde zien meteen een paar deurwaarders achter zich aan en de JEUGDZORG-advocate mr. Montanus verklaarde 'vaders MOETEN altijd betalen.'... Kinderen fungeren dus kennelijk als object om geld mee af te persen van vaders, ook al kunnen ze gewoonweg niet meer betalen... ruïneren die vaders....

   Verwijderen
  2. Eindelijk helderheid in deze zaak. Moeder is aandacht/mediageil om het maar op z'n Brabants te zeggen.
   U geeft een cruciaal beeld over de hereniging van vader en zoon, zonder bemoeienis van moeder denk ik. Dit moet gebeuren met deskundige begeleiding. Daar ben ik het ook mee eens maar zullen alle partijen rondom Hans dit ook erkennen en toepassen?
   Ik vrees voor moeder dat Hans heel veel leugens van moeder zal openbaren, daarom moet Hans eerlijke deskundigen om hem en zijn vader heen krijgen. Dit kan enkele jaren in beslag nemen, ligt er aan hoe vader zich opstelt. Mogelijkerwijs zou er iets moois kunnen bloeien, ik hoop het zo voor ze. Moeder kan ondertussen ook met behulp van deskundigen gaan werken aan haar diepgewortelde paranoia. Ze beseft nog niet wat ze Hans en zijn vader heeft aangedaan. Te zijner tijd zal ook haar band met zoon en ex beter moeten lopen in het belang van hun zoon.

   Moeders willen geld anders geen omgang kind, vaders betalen maar geen omgang kind, vaders kunnen echt niet betalen dus helemaal geen omgang met kind. Wanneer worden de scheidingsadvocaten en rechters wakker met hun flop mediators? Al deze partijen zouden zich eens moeten verdiepen in het IVRK en het EVRM voordat het concept scheidingsconvenant opgemaakt wordt ter verzending naar de rechter.

   Samantha

   Verwijderen
 27. Ouders kunnen hun kinderen zo erg beïnvloeden dat ze bang krijgen over iets wat helemaal niet aan de orde is! Mijn broer is ooit opgehaald op zijn werk door de politie omdat moeder het kind had wijsgemaakt dat hij haar seksueel zou misbruikt hebben waar HELEMAAL niets van aan was! Na een lange lijdensweg voor mijn broer maar ook voor het kind (bezoek onder toezicht om te kijken of er een normaal contact was, de reactie van het kind naar vader toe zonder directe invloed van moeder ,ondervragingen en onderzoeken) is hij in zijn gelijk gesteld. Op zo een moment denk ik "ze zouden het kind bij haar moeten weghalen!"

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties


  1. Ja TREURIG: kinderen fungeren soms als WAPENS voor op wraak beluste ouders, treurig dat instanties als BJZ of RvdK zó 'deskundig' zijn dat ze dit gewoonweg niet willen zien: uit zogenaamde 'bezorgdheid' worden er valse meldingen en beschuldigingen geuit... instanties gaan er, ten koste van de kinderen, in mee.
   Als nu eens één definitie van 'het belang van het kind' gehanteerd zou worden... Ik geef hier de mijne:
   'Een kind in het onvoorwaardelijke genot stellen van de LIEFDE, AANDACHT en (ver)ZORG(ing) van BEIDE OUDERS en hun familie'...
   dan zou er misschien veel veranderen.....

   Verwijderen
 28. Nico Mull
  Vreemde snuiter, zo ga je niet om met ouders vind ik.
  Waar bent u mee bezig.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik geef direct toe dat ik zeer vreemd ben: leest u eerst eens goed bovenstaand artikel + het 'dossier' dat moeder mij toestuurde, haar 'aangiftes mishandeling' die NIET tegen vader waren maar tegen een andere man, maar dat is weggevlakt, de verklaring van de jeugdarts die blind oordeelde op de beelden van moeder, zonder de achtergrond te kennen en vooral de verhalen die moeder rondstrooit en zichzelf hard tegenspreekt, klein voorbeeld: ze zit nu in een paradijselijk vakantieoord... van de voedselbank? Bron: haar eigen FB, maar dat bericht van haar is alweer verwijderd....
   Ik wil hier opmerken dat het als een kind bewust voor vader kiest, ook vastgesteld door echte deskundigen, dat dan de conclusie was dat kinderen dan bij moeders moesten blijven, omdat het kind 'ongenuanceerd voor vader kiest'. Bij meisjes volgde dan meestal standaard de incest-beschuldiging (98% geheel vals / zie het boek 'Valse Zeden' van advocaat mr. C. Veraart), maar het hielp wel om kinderen te ontvaderen.... Ik spreek hier uit slechts 20 jaar ervaring in ouders ondersteunen en verkondig nogmaals mijn mening:
   'Een kind heeft TWEE ouders punt' en 'Wat heeft een KIND misdaan waardoor hij /zij een van zijn ouders niet zou mogen kennen?'

   Verwijderen
 29. Mmmm, de naam psycholoog kent geen enkele rechtsbescherming!
  Iedereen kan zich psycholoog noemen, dus logisch dat er geen BIG registratie is.

  Wat wel beschermd is is de titulatuur NIP psycholoog.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is onjuist. Een Gz-psycholoog, en daar hebben we het hier over, is verplicht BIG-geregistreerd. Mogelijk niet voor een AO-psycholoog. Zie verder www.big-register.nl

   Verwijderen
 30. Wat als een kind echt niet naar de andere ouder wil???
  Wie is dan bjz om dat af te dwingen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is een zorgelijke situatie. Dit kan duiden op loyaliteitsconflict: kind kiest soms alleen voor de 'verzorgend ouder', kan duiden op ophitsing van kind tegen de andere ouder en kan (héél zeldzaam naar verhouding) duiden op mishandeling. Het is zaak in dergelijke gevallen een kind te laten begeleiden door een echte deskundige, in plaats van méér schade aan te richten door dan maar te zeggen: 'dan ga je toch niet' om er later achter te komen dat het kind jarenlang vervreemd is van een ouder en zijn familie. Die vervreemding kan leiden tot jarenlange trauma's bij het ouder wordende kind. Dit is verder een ander onderwerp en de reactiepagina is te kort om hier uitgebreid op in te gaan. Zie bijvoorbeeld www.ouderverstoting.nl of de sites van Joep Zander, die nu bezig is aan een proefschrift over PAS / ouderverstoting.

   Verwijderen
 31. Heel erg als jeugdzorg eraan te pas moet komen. Helaas moet het soms.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Patricia, ik zou u gelijk geven als jeugdzorg op zijn minst een spoor van deskundigheid gehad zou hebben. Nu, sinds ca. 1 jaar, BJZ zich begint op te werpen als 'deskundig' in bemiddeling en mediation, maar dit uitvoert tegen alle regels der wetenschap en tevens met 'deskundigen' die geen enkele opleiding op dit gebied hebben, zelfs daarnaast een functie als 'coördinator gesloten plaatsing' hebben, dan heb ik daar zeer weinig vertrouwen in. Mijn vertrouwen wordt nog meer geschaad door het gegeven dat als 'jeugdzorg' bij een 'vechtscheiding' (meestal scheiding waarbij een der ouders de omgang kind-ouder saboteert!) betrokken wordt, dat jeugdzorg dan eenzijdig partij kiest voor één ouder en dan de andere mee helpt afschaffen, sterker nog, ik heb ooit gezien als doelstelling OTS: 'vader verwijderen uit de geest van het kind'!! Zelden heb k zo'n onzin en ondeskundigheid gezien. De officiële mediators (lid van een beroepsvereniging met registratie van deskundigheid) worden door jeugdzorg structureel buiten de poort gehouden!
   Ook hierin is het commerciële belang van jeugdzorg groter dan de zorg voor kinderen én deskundigheid!

   Nico Mul

   Verwijderen
 32. Mijn moeder heeft mij weg gehouden bij mijn vader en altijd gezwegen. Ik zou dat zelf zo gewild hebben zegt ze nu ik volwassen ben! Hoe gemeen kan een moeder zijn om haar kind een vader af te pakken en vervolgens de schuld op het kind te schuiven? Dit zal ik haar nooit vergeven, mijn hele leven heb ik hier al last van en het heeft psychisch zo'n enorme impact. Nog steeds heb ik er moeite mee, ik voel me gebruikt en verpest want ik heb nooit mezelf als persoon kunnen ontwikkelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Ik leef met je mee, beste anoniem. Voor veel mensen is het onmogelijk te begripen hoe het is om je vader, moeder of kind niet te mogen zien. Diegene waarvan ik dacht dat hij mijn zoontje was moet nu ook 18 zijn geworden (30 mei j.l) Bij ons afscheid heb ik een lied voor hem geschreven en ingezongen met de belofte dat ik er altijd voor hem zal zijn. Ik mocht van zijn moeder na de DNA-uitslag nooit meer contact met hem zoeken, maar ik hoop nog steeds vurig dat hij mij zal opzoeken als hij me nodig heeft.... Af en toe bekijk ik zijn facebook pagina wel eens, maar ik besef dat de actie van hem moet komen...

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Zelf ben ik een moeder van twee jongens met pddnos, we staan een aantal jaar O.T.S.
  Via heel veel instanties (en professionals) waar onder blijf van me lijf huis, omgangshuis, dreiging uithuisplaatsing waren we eindelijk gezamenlijk in therapie, ook dit dreigt vast te lopen, er is naar mijn idee een problematiek die eerst onderzocht moet worden, en dat had al heel lang geleden moeten gebeuren voordat er maar weer iets opgestart wat weer geen kans van slagen heeft. Beide ouders zouden in ons geval gesproken moeten hebben met een professional die de problemen ziet, erkend, en adviezen geeft voor de juiste professionele ondersteuning.
  Vader is de vader en blijft de vader, moeder net zo. De jongens hebben ondanks dat het heel moeilijk is voor ze het recht om op hun eigen manier met hun ouders om te (leren) gaan, wij hebben ernstige problematiek daar moet professionele hulp komen
  Dat het contact blijft is toch belangrijk voor het stuk van zichzelf, hun eigen persoonlijkheidsontwikkeling. Zeker en juist als er bij ons wel sprake blijkt te zijn van een stoornis. Vaak zijn stoornissen erfelijk, Het is nu weer duidelijk dat wij als ouders het samen niet redden, dit heeft professionele ondersteuning nodig. Maar in eerste instantie hebben wij als ouders de plicht om onze eigen problemen buiten de kinderen te plaatsen en hun daarin te ondersteunen.
  Het is voor mij heel zwaar dat ik de kinderen en ik hierin niet gehoord worden. Maar als ik dit allemaal zo lees begrijp ik het ook wel een beetje. Ouders kunnen rare dingen doen.Maar dan denk ik ook weer als ik naar mijn situatie kijk die komen ook voort uit een stuk onmacht, en het zich niet gehoord voelen. Het gebeurd hier ook iedereen heeft een oordeel en een mening zonder dat iemand weet wat er werkelijk in een gezin speelt.
  Dit geeft zo'n ongelooflijk veel angst en spanning als je het als ouder niet bij jezelf kan houden, is dat heel moeilijk.

  Onze kinderen voelen zich nu niet gehoord in de O.T.S en bij instanties, er worden ook zaken gevraagd en gezegd, waar ze helemaal de leeftijd niet voor hebben of antwoord op kunnen geven, laat kinderen alleen als ze dat willen en kunnen hun verhaal vertellen, doe dat met speltherapie of weet ik wat, maar niet zo. Maak ze sterk. Kinderen worden op zo'n manier juist klem gezet tussen ouders. Zeker met een dreiging van een uithuisplaatsing.

  Het risico dat de problematiek schade aanricht bij de kinderen wordt zo alleen maar groter, zij hebben recht op de juiste professionele hulp, en als ouders hoor je daar voor te gaan, ook als dat van een kant moet komen.
  Als daar de aandacht op komt, door juist onderzoek al in de eerste fase, dan kan je veel problemen voorkomen, als dan blijkt dat ernstige psychische problemen bij een van de ouders is, en zeker als een ouder frustreert, dan hoort daar professionele hulp op. Als blijkt dat ook dat onmogelijk is, dan hoort er een keuze gemaakt te worden in het belang van het kind, waar ook een stuk professioneel ondersteuning op moet blijven, mocht blijken dat het kind of ouder zelf nog problematiek heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte mevrouw,
   alhoewel uw artikel eigelijk off-topic is (het artikel ging over een ouder ONterecht als 'gek' laten bestempelen om omgang vader-kind te saboteren) kan ik met uw visie instemmen en heb ik het gepubliceerd. Ik ga niet overal op in, maar alleen op de essentie: Wat jammer nu dat juist BJZ / RvdK de échte professionals hetzij wegjaagd uit gezinnen hetzij volledig negeert om alleen en uitsluitend HUN BELANGEN (werkgelegenheid / geld) op de voorgrond te schuiven. Met de nieuwe 'jeugdwet' van 1-1-2015 schijnt de jeugdzorgsector op de zelfde amateuristische voet verder te gaan (ondanks alle 'registraties' en zogenaamd gecertificeerde jeugdzorg) en een onverminderde tirannie op gezinen uit te oefenen, met één doel GELD (voor hun...)
   Nico Mul

   Verwijderen
 35. Enorm goed stuk. Heel erg subliem dat dit goed uitgezocht wordt op juridisch grond.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Eindelijk heeft het recht een keer zege gevierd, dat vind ik fijn om te zien. Maar toch ben ik van mening dat justitie te snel oordeel en een kind te snel weg haalt bij een vader of moeder!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte Sandra,,

   helaas kan ik hier niet spreken van 'zegevieren van het recht'(zie de vervolgartikelen: Hansje is weer bij moeder en moeder heeft Hansje meegenomen naar het buitenland, Niemand weet waar hij is (vermoedelijk Spanje) en Hansje heeft zijn vader niet meer terug gezien. BJZ en RvdK stellen gewoonweg : 'Hansje is weg'... (op zich is dit een juiste constatering....).

   Verwijderen
 37. Ach. Heel nobel. Ik ben JAN GERNLER en ik Wil nog geloven dat er gerechtigheid is, maar geen hoop! Mijn ex is Sabine B, een forensische psychologe nb en mijn vader, kan je simpel Googlen, ook psycholoog.
  Ik ben schijnbaar schizofreen met paranoïde trekken, zwaar drugsverslaafd, heb ex verkracht, zou kinderen nog verkopen en of vermoorden en narcist. Ben bang dat ik er een paar vergeet. In ieder geval meer dan 500 pagina's van beschuldigingen door de meest uiteenlopende mensen gedaan. De diagnose hierboven geschetst komt van mijn vader en mijn ex, BIG geregistreerd! Begrijp nu direct waarom een psycholoog geen diagnose mag uitvoeren: kluster B en kluster C persoonlijkheidsstoornissen in 1 persoon?!
  In ieder geval zie ik mijn kinderen al 2,5 jaar niet.
  Mijn punt voor die geweldige mensen(veelal vrouwen), wel de lusten, niet de lasten?
  Het hof MAG de volgende vraag NIET stellen als ze ooit tot een oplossing van het probleem ouderverstoting willen bijdragen: Hoe was de zorg rondom de kinderen altijd voor de scheiding?! Dit maakt dat er dus onderscheid zou zijn tussen man en vrouw!
  Dit zou het hof moeten zeggen:
  Nederland is een geëmancipeerd land en daarmee gaat dit hof er dus ook vanuit dat de zorg omtrent kinderen ook geëmancipeerd is. Komt u er niet uit dan is mijn uitspraak week op, week af met en boeteclausule van 500 euro per dag dat de omgangsregeling niet wordt uitgevoerd. De hoofdzorg komt bij de ten laste gelegde persoon, vader dus,te liggen in verband met het feit dat momenteel 40 procent van de scheidingen een vechtscheiding wordt en het feit dat in 90 procent van de gevallen de vrouw de scheiding start.
  Ik ga binnenkort een meer uitgebreid stuk indienen bij het hof. Ik heb niets meer te verliezen, behalve het feit dat de kinderen in ieder geval later kunnen zien dat ik nooit opgaf!
  Ik kan mezelf tenminste aankijken in de spiegel en als niets meer lukt, ach, dan gooi ik 'slechts' alle verzoekschriften van mijn ex online! ( maar pas de jongste 12 is)

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Het hof had mij overigens de hoofzorg over alledrie mijn kinderen gegeven! Hierop is ex vals gaan beschuldigen en ,ach, jeugdzorg....Ze vergeten nogal vaak dat ze de wens van het Hof moeten uitvoeren, maar, lang leve de privatisering van de zorg, ook zij moeten geld verdienen. Verder zijn het mensen die HBO opgeleid zijn en rapporten aken alszijnde GZ psycholoog of een psychiater , in ieder geval met die impact en dat moet onze allerkwetsbaarsten beschermen?!

  BeantwoordenVerwijderen