dinsdag 30 april 2013

"99,9 % Van de jeugdzorg gaat gewoon goed"

Burgemeester M. Horselenberg van Lelystad sprak boze ouders toe in Lelystad. Hoort en ziet haar in onderstaande aansluitende video's:
Merkwaardig is dat zij ronduit stelt dat BJZ niet zomaar kinderen uit huis plaatst en dat dit komt door mishandeling, huiselijk geweld etc. Er moeten alleen MEER PLEEGGEZINNEN komen.
Ook is zij mogelijkerwijs niet op de hoogte van de rapporten '909 Zorgen' van prof. Slot, waarvan de essentie is dat ca. 25 % van de kinderen baat heeft bij jeugdzorg, de rest gaat het alleen maar slechter af of heeft geen effect.  Ook kent zij het rapport Samson niet over het feit dat in de jeugdzorg 3x zo veel kans op mishandeling bestaat en 'seksueel misbruik structureel is' in de jeugdzorg!

Arjan Gelder van de partij WIL NU schreef een brief aan de burgemeester met een verzoek om uitleg.
(Mw. Dombroek is bestuurssecretaris bij de gemeente Lelystad.)Geachte mevrouw Dombroek,

Onder mijn aandacht heb ik gekregen een opname die is gemaakt tijdens de demonstratie tegen jeugdzorg op 22 maart j.l.
Daarbij hield uw burgemeester mevrouw Margreet Horzelman een toespraak, waar ze duidelijk stelde dat 99,9% binnen uw gemeente goed gaat. En er maar één probleem bestaat en dat is dat er te weinig pleegouders zijn.
 Graag wil ik weten waar dit op gebaseerd wordt, dus over welke cijfers men beschikt. De burgemeester liet blijken dat de demonstranten uit Lelystad afkomstig waren. Hoe verhoudt dat zich met de vele roepende demonstranten. Dat er niet meer demonstranten waren heeft niets te maken met dat het goed gaat. Binnen Jeugdzorg is er veel aan de hand. Het grootste probleem is dat veel waarheidsvinding ontbreekt.

Wij krijgen vele klachten die op het tegenovergestelde wijzen als wat de burgemeester suggereert.
Dat veel kinderen uit huis geplaatst worden heeft veelal te maken met geldelijke belangen. Door steeds meer pleegouders te creëren doet dit alleen maar versterken.
Ik ben benieuwd of de gemeente Lelystad en uw burgemeester van mening is, dat ingezet moet worden, om kinderen zoveel mogelijk bij de biologische ouders te laten verblijven en mogelijk binnen eigen netwerken hulp te doen verlenen. Daarbij zouden opvoedpoli een rol kunnen spelen, waarbij de huisarts een belangrijke schakel is, die nu veelal door jeugdzorg wordt overruled. Binnen onze denkwijze zouden de huidige bureaus jeugdzorg moeten worden opgeheven. Immers al ruim 20 jaar is men er niet in geslaagd voldoende waarheidsvinding te creëren. Wat vele slachtoffers oplevert!! Rechters gaan volledig af op de mening van de jeugdzorg keten. En daar ligt een groot probleem, wat door politici veelal wordt onderschat.
Uw spoedige reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).
Voorzitter WIL NU.

Het antwoord was gewoonweg bedroevend:

Geachte heer Gelder,

Hierbij laat ik u weten dat uw e-mail in goede orde is ontvangen en dat burgemeester Horselenberg niet op uw vraag om een reactie in zal gaan.
Met vriendelijke groet,
Liesbeth van Willigen
Communicatieadviseur
Concernstaf
Communicatie
GEMEENTE LELYSTAD
Stadhuisplein 2, Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

Telefoon: 14-0320

www.lelystad.nl
.gemeente@lelystad.nl


Opmerking JzDh+:

Deze reactie roept enige vragen op als:

1. - Heeft de burgemeester zomaar wat geroepen, na overleg met haar wethouder?
2. - Zijn politici structureel niet op de hoogte over hoe het werkelijk toegaat in 'jeugdzorgland'?
3. - Zijn al die ouders zomaar wat aan het roepen?
4. - Worden ouders ook door de politiek genegeerd?

JzDh+:  Antwoorden op deze vragen: ja, ja, NEEN, ja!

Hierbij nogmaals gezegd dat BJZ zónder gedegen onderzoek op 'waarheidsvinding' kinderen uit huis plaatst, BJZ weigert goed onderzoek te (laten) doen en weigert hulp te geven die noodzakelijk is om kinderen thuis te houden en weigert fouten te herstellen en: 
Uw kinderen terug, als blijkt dat uw kinderen onterecht uit huis geplaatst zijn? Vergeet het maar...  
En dan te bedenken dat eigenlijk IEDERE uit huis plaatsing OVERBODIG is.

.....   Uw kind is immers GOUD WAARD!  ......

Uit deze video blijkt dat bij bepaalde jeugdzorg-instellingen 90 % van de jeugd er slechter op wordt. U hoort de mening van enige hoogleraren! Zou mw, Horselenberg zich vergist hebben?
Nico Mul

4 opmerkingen:

 1. Laat nou Burgemeester Horselenberg al eerder een kritische brief ontvangen hebben waarin om opheldering wordt gevraagd ..

  De gemeente weet denk ik simpelweg niet wat te antwoorden. Wie goed geïnformeerd is kan alle standaardantwoorden onderuit halen.

  Ik zou een klacht indienen tegen mevrouw Dombroek (what's in a name) wegens niet behoorlijk antwoorden.

  Als die klacht niet behoorlijk wordt behandeld de zaak gewoon opnieuw voorleggen aan de Nationale ombudsman.

  Net zolang tot de verantwoordelijken er zo ziek van worden dat de papieren 'werkelijkheid' niet meer vol te houden is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit is nu precies zoals de huidige en oude politiek werkt: "Zonder onderzoek roepen". WIL NU staat voor echt nieuwe politiek: "Doet eerst onderzoek eer men uitspraken doet, anders houdt men wijzelijk de mond dicht!"

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Meningen gebruiken is politiek;
  echte wetenschap bedrijven door integraal onderzoek is waarheidsvinding.
  ... Er zijn echte wetenschappelijke adviezen, die genegeerd worden door politici, dus...
  Vinden politici dat het kind geen recht heeft op hoogstaande deskundigheid van het niveau artsen, academisch opgeleide deskundigen, die tenminste naar therapeutische zorg kunnen verwijzen.
  Veel minder kans op drugsverslaving, tienerouderschap, vroegtijdig schoolverlaat, dat dankzij BJz-handelen (naar UHP) geschiedt, dan via echte deskundigheid van academisch niveau.
  De echte deskundigen zijn vaak beëdigd, echt beroepsgeregistreerd met ethos, ethische beroepscode en tuchtrecht.
  Dat ontbeert BJZ/jeugdzorgwerk, al hebben die nu een schijnvertoning met een vage beroepscode, het blijft in BJZ laaggeschoold! gericht op financiering bij wet met de negatieve optie: niet financieren op effectiviteit t.a.v. het kind. Maar beschadigen met dreigen (OTS) en UHP.
  Ouders hebben niets aan die 'Beroepscode voor de jeugdzorgwerker'.
  Zie maar eens tijdig uw gelijk te halen in de klauwen van BJZ!
  Lees meer over BJZ/ jeugdhulp in het JzDH-archief.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het zegt wel wat dat gemeenten nu al problemen krijgen met brieven over jeugdzorg waarop zij duidelijk geen antwoord weten, terwijl de overdracht van de provincies naar de gemeenten pas op 1 januari 2015 gaat plaatsvinden!

  Het is immers een evident zwaktebod om te laten weten dat niet zal worden geantwoord op de opgeworpen vraag?

  De gemeenten gaan m.i. nog 'feestelijk' op de koffie komen met het hele jeugdzorgdrama, want ze hebben tot nu toe, gezien de inhoud van hun beleidsstukken en hun brieven, nauwelijks zicht op de onvoorstelbare puinhoop die zij in de schoot geworpen krijgen.

  Bovendien kan de lokale politiek niet ergens 'wegkruipen' met een geheim adres en geheim telefoonnummer zoals de betrokken rechters en jeugdzorgbestuurders vaak doen.

  BeantwoordenVerwijderen