woensdag 14 mei 2014

Jeugdzorg: AFBLIJVEN van kinderen!


Dit verhaal gaat nu eens niet over mishandeling of misbruik van kinderen die met 'jeugdzorg' te maken hebben, maar over het begin van de jeugdzorg: uw eerste kennismaking in het geval er een OTS (onder toezicht stelling)  is uitgesproken door een kinderrechter.

Een OTS komt er vaak op hetzij aandrang / verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming dan wel op verzoek van Stichting BJZ (één per provincie of groot-stedelijke regio).  Andere verzoeken als van een BJZ of opgesteld door een niet tekenbevoegde van de Stichting BJZ zijn in principe ongeldig en dient de rechter dan ook niet-ontvankelijk te verklaren. In de praktijk gebeurt dat laatste vaak niet. Die tekenbevoegdheid kan u verifiëren door een uittreksel van de Kamer van Koophandel op te vragen voor de somma van 7,50 €.

Bij uw eerste kennismaking en soms daarvoor al willen BJZ-medewerkers vaak 'kennismaken met de kinderen' dan wel de kinderen onderzoeken. Nu wordt, ondanks de zogenaamde openheid en samenwerking met de ouders, vanuit BJZ zéér geheimzinnig gedaan over de opleiding en achtergrond van hun jeugdzorg-werkers.  U kan op geen enkele wijze er op vertrouwen of u te maken heeft met een 'deskundige' met 'HEMA-opleiding' tot jeugdzorgwerker of met een MBO / HBO opgeleide jeugdzorgwerker / gezinsvoogd / 'jeugdbeschermer', 'save-werker' of O&K-adviseur. Het enige waarop te vertrouwen is, is een registratie bij Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen  (NVO) of een registratie bij het Beroepsregister Individuele Gezondheidszorg (BIG). Bij die laatste kunnen alleen artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen geregistreerd staan. 
Die registratie, bij NIP, NVO of BIG, garandeert u dat de hulpverlener in kwestie de juiste beroepsopleiding heeft, dat deze zich te houden heeft aan de beroepsregels en dat die aan tuchtrecht is onderworpen.

Degene die worden aangesteld door de rechtbank met het wettelijk doel u te 'ondersteunen bij de opvoeding' (art. BW I-257), stellen zich namelijk vaak op alsof deze buiten wettelijke grenzen mogen gaan op grond van de OTS.  Dit mag, jammer voor hen, gelukkig niet. Toch wordt het geprobeerd. Een aardig overzicht van wat er allemaal geprobeerd wordt, maar buiten de regels is, is beschreven in het nog altijd actuele boek van drs. T. Barendse: 'Jongleur over de schreef', dat in 2001 geschreven werd als antwoord op het handboek van de MO-groep (nu Jz-Nederland) 'De gezinsvoogd als jongleur', waarin de gezinsvoogden in opleiding structureel geleerd werd wetten te overtreden en in feite ook ouders aan de kant te zetten.

Ik geef een paar herkenbare voorbeelden:

Vaak wordt aan ouders verboden zelfstandig contact met de school van hun kinderen te hebben. Hier mist iedere wettelijke grond, zolang ouders niet door de rechter zijn ontheven van gezag + ontdaan van het 'recht op informatie en consultatie'.

Er wordt vaak tegen scholen verteld dat de jeugdzorgwerkers recht hebben op alle informatie over bepaalde kinderen.  Dit mag niet: het mag alleen met toestemming van de ouders. Veel ouders geven die toestemming niet, maar dan is de tussenoplossing misschien dat ouders altijd aanwezig zijn bij gesprekken tussen jeugdzorg en de school.

Jeugdzorgwerkers proberen dit zelfde bij (huis)artsen. Ik adviseer daarom nimmer toestemming te geven om inlichtingen op te vragen bij medici: jeugdzorgwerkers willen de informatie namelijk wel eens verdraaien.  Zie hiervoor het laatste rapport van de Nationale Ombudsman van december 2013.

Soms worden kinderen door jeugdzorgwerkers uit de klas gehaald, met het excuus: 'wil kennismaken met het kind'… VERBODEN, bovendien dienen ouders er op te kunnen vertrouwen dat hun kinderen onderwijs volgen en niet gewoonweg rechteloos worden uitgeleverd aan willekeurige jeugdzorgwerkers. VERTROUWEN is het woord: een school heeft immers een leerovereenkomst met de ouders en is niet een instituut waar naar willekeur kinderen aan jeugdzorgwerkers worden uitgeleverd….

Ik wil in dit artikel géén pleidooi houden tegen echte, goede jeugdzorg, maar tegen de gewoonweg kwakzalverij en schofferen van ouders die gebeurt onder het mom van 'jeugdzorg'.  Kinderen hebben immers recht op de 'hoogste mate van zorg', aldus art. 24 van het IVRK.
Daarom adviseer ik de volgende brief, te sturen naar de gezinsvoogd dan wel als klacht (met de nodige veranderingen)  aan de Stichting BJZ  (of St. LdH J&R / WSG / SGJ ..enz). Iedere hulp dient immers te beginnen met gedegen onderzoek door een echte deskundige en niet aaneen te hangen van 'indrukken', 'aannames', dan wel 'onderbuiksgevoelens van de gezinsvoogdes'. Uw kinderen hebben recht op GOED en gedegen onderzoek!
(kopiëren en aanpassen naar eigen situatie toegestaan!)uw NAAM
uw adres
uw contactgegevens
  
AAN:
BJZ
(Postadres)

Betreft: (namen kinderen + geb. datum)

Plaats, datum

Geachte.......(naam jeugdzorg-werker), 

U wilt graag mijn kinderen zien c.q. 'onderzoeken' in verband met de nodige hulpverlening die kennelijk geïndiceerd zou zijn in uw indicatiebesluit. 

In dat indicatiebesluit zou moeten worden aangegeven welke zorgen er zijn en welke hulp noodzakelijk is voor mijn kinderen.
Zoals u weet wil ik voor hen het allerbeste.  Daarom wil ik alleen en uitsluitend dat een echte deskundige mijn kinderen onderzoekt. 
Met een 'echte deskundige' doel ik in dit geval op een orthopedagoog dan wel kinderpsycholoog, lid van NVO/ NIP dan wel BIG-geregistreerd.  Tot op heden heeft u helaas op geen enkele wijze aangegeven welke gedragsdeskundige bevoegdheid u bezit.

Ik wacht op uw bericht bij welke deskundige ik mij met de kinderen kan vervoegen ter onderzoek / observatie. Beter zou natuurlijk zijn als deze door u aangewezen deskundige de kinderen in de thuissituatie zou observeren. Uiteraard is die persoon dan van harte welkom. 

Gaarne verneem ik van u,

hoogachtend met vriendelijke groet,

(uw handtekening)

(uw naam)

Jeugdzorg zal ongetwijfeld dit soort brieven niet weten te waarderen en u beschuldigen van 'ouders werken niet mee aan de hulpverlening'.  Deze beschuldiging is gewoonweg leugenachtig: u als ouders willen alleen dat de kinderen de best mogelijke zorg verkrijgen, de beste zorg begint bij deskundig onderzoek en niet door 'onderzoek' van dubieus opgeleide personen die onder geen enkel tuchtrecht vallen en maar wat aanrommelen! Kwakzalverij in de jeugdzorg dient gestopt te worden.

Juist gezien de toenemende tendens van 'anonieme tips', 'anonieme meldingen', 'anonieme gezinsvoogd' en 'anoniem team', is het zaak eens te gaan werken met deskundigen die wel hun naam durven noemen: échte professionals!


Kafka ligt op de loer….


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


3 opmerkingen:

 1. Al enige jaren volg ik de verdraaiingen van een orgaan dat niet hoort te bestaan. Ik heb vele adviezen voorbij zien komen, de ene beter dan de andere. Het enige wat ik heb zien veranderen ten nadele is de houding van de jeugdzorgmedewerkers en rechters. Het is juist erger geworden en hun virus verspreid zich sneller dan we hadden gedacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volgens mij hebben jullie geen een van allen door waar het eigenlijk om draait.
  DE KINDEREN?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kunt u inhoudelijk aangeven wat u daarmee wilt zeggen? Het gaat toch altijd om de kinderen, maar wie maalt daar nou eigenlijk om, u en ik en een handjevol ouderondersteuners wel die precies zien waar het aan schort in ons paradijselijk landje.
   Wat is volgens u de oorzaak? De kinderen? Dacht het niet. Maar ze zijn wel de dupe van ezels in hun midden.

   Verwijderen